Arkiv

Archive for 29 januari, 2013

KF 30 jan (3): Morgan Larssons motion

29 januari, 2013 1 kommentar

motionImorgon ska Morgan Larssons (VFP) motion om protokollsanteckningar i nämnder och styrelser upp till behandling i kommunfullmäktige. (Se här!)

Morgan Larsson gjorde ju en liten miss när han skrev motionen. Han yrkade på att bara ersättare skulle få rätten att lämna protokollsanteckningar. Larsson tänkte därför komplettera yrkandet i sin motion på morgondagens möte, så att rätten också omfattar ordinarie ledamöter.

Så här lyder Morgan Larssons nya, kompletterande yrkande (se här):

”Vi yrkar att reglementen för samtliga styrelser och nämnder i Vänersborgs kommun ändras och utformas så att ledamöter och icke tjänstgörande ersättare ges rätt att anteckna sin mening till protokollet i form av en protokollsanteckning.”

forsstromTydligen har kommunfullmäktiges ordförande Anders Forsström (M) ringt upp Morgan Larsson idag och sagt att han inte kommer att ställa detta yrkande under proposition. (Det innebär att Larssons nya yrkande inte får tas upp i morgon.) Forsström anser inte att det nya yrkandet har beretts som det ska.

Det betyder, om ryktet är sant, att Morgan Larssons motion avslås. (Ersättare kan ju inte få en rättighet som inte tillkommer ordinarie ledamöter.)

Morgan Larsson får alltså börja från början.

Larsson får helt enkelt skriva en ny motion. Som inkluderar också ordinarie ledamöter. Och som sedan tas upp i fullmäktige i februari. Då beslutar fullmäktige att remittera motionen till alla nämnder och styrelser för beredning. I vanlig ordning. Och när alla nämnder och styrelser har berett motionen och tagit ställning, så skickas dessa ställningstaganden till kommunstyrelsen. Och när kommunstyrelsen har behandlat ärendet, så ska då fullmäktige besluta i ärendet. Igen. Förhoppningsvis i år…

Visst. Regler, arbetsordningar och lagar ska följas. Men är inte detta att ta i?

När nämnderna och styrelserna behandlade Morgan Larssons ”nuvarande” motion, så utgick de från en skrivelse som var undertecknad av kommunens högsta chefer – kommundirektören, kanslichefen och förvaltningscheferna för Barn och Ungdom/Gymnasiet, Miljö och Hälsa, Social och Samhällsbyggnad/Byggnad.

Cheferna avslutar sin skrivelse så här:

”Kommunala protokoll är och ska vara beslutsprotokoll, där innehåller kortfattat beskriver besluten. Protokollen skrivs på ordförandes ansvar och det är denna/denne som har att avgöra innehållet i protokollet. Att ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få sin mening antecknad i protokollet, är inte tillämpligt.”

upptagenOch så kommer ”slutklämmen”:

”Däremot skulle kommunens reglemente kunna ändras så att samma rätt att få sin mening antecknad i protokoll skulle gälla för alla, ledamöter som ersättare.”

Tycker ni inte att denna ”slutkläm” visar att Morgan Larssons nya yrkande, det som ordförande inte vill ställa under proposition, redan är berett? Cheferna har ju redan sagt ja till ett sådant beslut som Larsson önskar av fullmäktige imorgon.

I bland annat Kommunallagens 5:e kapitel kan man läsa om Forsströms rättighet att som ordförande i kommunfullmäktige vägra att ställa ett yrkande under proposition. 45 §:

”Ordföranden skall vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks.
Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.”

Hmm…

”Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram.”

Hmm…

Morgan Larsson får klura på hur han ska göra. Det är hans motion.

Kategorier:Demokrati, KF 2013
%d bloggare gillar detta: