Arkiv

Archive for 26 januari, 2013

KF 30 jan: Väne Ryrs skola

26 januari, 2013 Lämna en kommentar

vagvisareRyrPå onsdag har kommunfullmäktige sammanträde. En rad ärenden ska avgöras. För de boende i Väne Ryr är ärende 1 det absolut viktigaste:

”Fråga om öppnande av Väne Ryrs skola för förskoleverksamhet m m samt redovisning av enkät.”

Ärendet kommer till stor del att avgöra Väne Ryrs framtid. Ja, helt enkelt om Väne Ryrs samhälle har någon framtid. Det är svårt för ett område att behålla sina invånare om det inte finns någon förskola eller skola. För att inte tala om hur svårt det är att få någon att flytta dit. Det vet de som bor i Väne Ryr. Det ser de med egna ögon.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige lyder:

”Kommunfullmäktige noterar genomförd utredning och beslutar att Väne-Ryrs skola ska vara öppen för förskola och förskoleklass 2013. För att en ev fortsättning av verksamheten ska kunna bedrivas för framtiden krävs ett underlag om minst 15 elever.”

Jag har tidigare haft synpunkter på att beslutet är otydligt, vilket det är. (Se ”Väne Ryrs öde på väg att avgöras”). Jag tror emellertid att det läggs ett annat förslag på fullmäktiges bord på onsdag, som blir betydligt tydligare på alla punkter, både vilka verksamheter det gäller, tidpunkter och förutsättningar.

storoppositionenVi får se vilka partier som ställer sig bakom ett öppnande av Väne Ryrs skola. I kommunstyrelsen var det Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Välfärdspartiet, som inte har någon ordinarie plats i kommunstyrelsen, stöder också förslaget. Det vore konstigt om något av dessa partier skulle ha ändrat sig sedan kommunstyrelsen. Det betyder i så fall att en majoritet av fullmäktiges ledamöter (29 av totalt 51 ledamöter) står bakom ett öppnande av Väne Ryr. Hur Sverigedemokraterna, med sina 2 ledamöter, ställer sig är svårt att veta. Men jag tror att Kurt Karlsson och Cecilia Skenhall stöder det.

En förskola och grundskola 1-3 skulle kunna få liv i Väne Ryr igen. Det vore också en tydlig signal att ”storoppositionen” fortsätter att satsa på landsbygden.

Visst kommer det att kosta en del. För att öppna skollokalerna i Väne Ryr krävs det investeringar på ungefär 3 miljoner kronor. Det handlar om t ex hiss, värmesystem och ventilationssystem. Hyran för lokalerna skulle öka för BUN:s del med drygt 100.000 kr per år. Det här är vad kommunen och BUN skulle riskera att förlora, om satsningen av någon anledning skulle misslyckas. Och då är detta den ”stora satsningen”. Det finns möjligheter att göra mindre omfattande investeringar, vilket skulle minska kostnaderna i motsvarande grad. Jag anser att kommunen kan ta den här ”risken”. Och om ”satsningen” i Väne Ryr skulle misslyckas, så skulle kommunen ändå ha nyrenoverade och fina lokaler… Som kanske skulle kunna hyras ut…

Till detta kommer självklart också kostnader för personal, läromedel och annat undervisningsmaterial. En del av dessa kostnader hade kommunen haft även om barnen hade gått på Onsjöskolan. Men vi måste också komma ihåg, att de 15 elever från Väne Ryr (från förskoleklass till åk 5), som just nu går på skolor i Trollhättan, kostar Barn- och Ungdomsnämnden ungefär 1,7 milj kr varje år. De här pengarna kommer kommunen att spara in på sikt och det kan ju faktiskt bli så att ”strömmen” istället vänder. Det kan bli så att föräldrar som bor i Trollhättan, Lilla Edet och Uddevalla placerar sin barn i Väne Ryr.

skolaBlir inte skolan för liten? Det finns naturligtvis risk för det. Men blir den det, så beror det till stor del på att föräldrar inte väljer Väne Ryr, och då har de ju så att säga gjort sitt val. Sedan kommer det att bli en liten skola, även om alla väljer den.

I sin utredning om ett öppnande av Väne Ryrs skola kommer Barn- och Ungdomsförvaltningen fram till bland annat följande slutsatser :

  • ”att det är möjligt att öppna Väne Ryrs skola för förskola, fritidshem och förskoleklass och uppfylla formella krav utifrån styrdokumenten.
  • att elevunderlag och småskalighet medför att det krävs särskilda insatser för att upprätthålla hög kvalitet på verksamheten.
  • att på sikt öppna en grundskola F-3 kräver ändrade förutsättningar för bl, a resurstilldelning”

Redan i år har elevpengen höjts (för första gången i mannaminne!) och alla småskolor, under 50 elever, har fått ett extra bidrag på 200.000 kr. Det är, som jag och Vänsterpartiet ser det, bara det första steget i en ökad satsning på barnen och ungdomarna.

Det kommer med andra ord att vara helt möjligt att driva en skola i Väne Ryr. Det har vi förvaltningens ord på.

valfskklassDet har dock blivit en liten fnurra på tråden…

I det utskick som förvaltningen har gjort till alla föräldrar med barn som är 6 år, det är val till förskoleklass, så erbjuds barnen i Väne Ryr placering på Onsjöskolan. Inte ett ord nämns om att en förskoleklass ska startas i Väne Ryr!

Det är ganska anmärkningsvärt, tycker jag, eftersom alla redan den 17 december visste vad som var på gång. Det var då frågan behandlades i KSAU. Även förvaltningschefen på Barn och Ungdom kände naturligtvis till KSAU:s beslut.

Hur gör föräldrarna i Väne Ryr nu med valet till förskoleklass? På Väne-Ryrskolans föräldraförenings hemsida läser jag:

”Vi ställde även frågan om ansökan/val till förskoleklass och Marie Dahlin ringde till Kommundirektören Ove Thörnkvist och han sa att vi så fort som möjligt ska ringa till barn och ungdomsförvaltningen och säga följande:
‘Kommundirektör Ove Thörnkvist har rekommenderat oss att ringa till er och begära anstånd för att göra våran ansökan angående fritids och förskoleklass i Väne-Ryr tills efter kommunfullmäktiges möte 2013-01-30.'”

Kategorier:KF 2013, Skola
%d bloggare gillar detta: