Arkiv

Archive for 27 januari, 2013

KF 30 jan (2): Föroreningar och demokrati

27 januari, 2013 4 kommentarer

Efter att kommunfullmäktige har avgjort ärendet om att öppna Väne Ryrs skola (se här) följer, som ärende 4, en anhållan från Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden vill att kommunfullmäktige ska tillföra 6 miljoner extra, utöver den beslutade budgeten, för sanering av del av kvarteret Krögaren. (Borta vid Quality alltså.)

pollutionBakgrunden är den här, och jag citerar direkt ur handlingarna:

”Marken som kommunen har sålt till Nordstaden Etablering AB, har varit mer förorenad än vad som initialt identifierats. I stort sett är hela fastigheten förorenad.
All jord måste grävas bort till ca. 1 meters djup samt därefter deponeras på godkänd tippningsplats.
Kommunen som tidigare fastighetsägare och sannolikt även ansvarig för föroreningen, ska bekosta saneringsarbetet.”

Kommunens totalkostnad för marksaneringen ligger på ca 9 miljoner kr. (Du läste rätt, NIO MILJONER!) Hela ”affären” är ett stort misstag från början till slut, och det har också ansvariga tjänstemän medgett. De kan i nu-läget bara lova, att något sådant här aldrig ska hända igen.

Jag kan dock inte låta bli att göra reflektionen – till vissa saker finns det alltid pengar!

Per Sjödahl (MP) har förresten en interpellation om marksaneringen. Sjödahl frågar om kostnaderna. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Christer Thobiasson (M) svarar på det, men gör också en utvikning om vad föroreningarna beror på. I handlingarna, som jag citerade ovan, står det att kommunen sannolikt är ansvarig. I detaljplanen från 2011-01-27 står det:

”Området består av gamla igenfyllda lertag som fyllts igen av överskottsmassor och byggnadsavfall.”

skottkarraThobiasson skriver:

”Ansvaret för att marken blivit förorenad åvilar de kommuninvånare som använt området som soptipp för div byggavfall.”

Tur att jag aldrig körde dit med skottkärran…

Väne Ryr kommer förresten tillbaka senare under kvällen. Pontus Gläntegård (V) och jag motionerade nämligen om skolskjutsar i Väne Ryr. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska bifalla vår motion och ge Barn- och Ungdomsnämnden i uppdrag att:

”undersöka möjlig samordning av skolskjutsverksamheten mellan Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.”

Det är bara att gå upp i talarstolen och tacka för svaret.

protokollsanteckn2En motion från Morgan Larsson (VFP) ska också behandlas. Motionen slutar:

“Vi föreslår
att reglementen för samtliga styrelser och nämnder i Vänersborgs kommun ändras och utformas så att icke tjänstgörande ersättare tillåts anteckna sin mening till protokollet i form av en protokollsanteckning.”

När kommunstyrelsen behandlade motionen lämnades inte mindre än tre reservationer in. En från Miljöpartiets Marika Isetorp och två(!) från Vänsterpartiet. Bucci och Rininsland var inte överens. Sådant händer även i de bästa partier. Och ska så få göra tycker jag.

Det är emellertid ett ”fel” på motionen. Den vill ge ersättare en rättighet som inte ordinarie ledamöter har. (Det här missade jag när BUN behandlade motionen i oktober.) Enligt nuvarande reglemente, så är det ordförande som avgör om en ordinarie ledamot ska få lämna en protokollsanteckning eller inte. Fullmäktige kan därför knappast besluta att en ersättare ska kunna få det ”med automatik”.

Jag tror mig dock veta att Morgan Larsson kommer att ändra sitt yrkande till att samtliga ledamöter, både ordinarie och ersättare, i en nämnd ska få lämna en protokollsanteckning – oavsett vad ordförande anser.

Jag tycker att Morgan Larsson har rätt. Alla som finns med i nämnder och styrelser, även ersättarna, sitter där för att de representerar invånarna i Vänersborg. (Morgan Larsson är ersättare i kommunstyrelsen.) Det är ytterst ett resultat av valet 2010. Det ligger då i sakens natur att de valda och utsedda ledamöterna ska få möjlighet att visa väljarna vilka ställningstaganden de skulle ha gjort, om de hade fått rösta (vilket inte ersättare får alltså) och varför de tycker som de gör. Det är en demokratisk rättighet tycker jag.

demokratiDemokratiska rättigheter ska inte heller vara beroende av en enskild persons välvilja. Det är det nu. I detta fall är det en ordförande, som själv får bestämma om en protokollsanteckning ska tillåtas eller inte. Demokratin bör vara inskriven i regler, arbetsordningar och lagar. Det är ytterst för att skydda minoriteter och ”de svagare”.

Ibland kan det hända att vissa principer kan krocka med varandra. Då anser jag att man hellre ska fria än att fälla. Då ska demokratin vara generös. Hellre för mycket demokrati än för lite.

För mycket demokrati kan aldrig vara fel. Det kan däremot för lite.

Ändra i förslaget Morgan, så att alla ledamöter (både ordinarie och ersättare) får rätt att lägga en protokollsanteckning. Då röstar jag med dig.

Kategorier:Demokrati, KF 2013
%d bloggare gillar detta: