Arkiv

Archive for 14 januari, 2013

Väne Ryrs öde på väg att avgöras

14 januari, 2013 1 kommentar

baxaFrågan om Väne Ryrs skola har baxats… Och nu har frågan baxats ända hit, ända till kommunfullmäktige. Nu ska snart Väne Ryrs öde avgöras. För gott.

Barn- och Ungdomsförvaltningen, Barn- och Ungdomsnämnden (BUN), Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och, i onsdags, Kommunstyrelsen (KS) har sagt sitt. Den 30 januari fattar kommunfullmäktige (KF) det slutgiltiga beslutet. Ska Väne Ryr öppnas för förskola? Eller förskoleklass? Eller fritids? Eller grundskola? Eller både och, eller alltihop…? Eller inget…?

Hanteringen av ärendet har inte skett helt friktionsfritt och vad de olika partierna har tyckt, har ofta varit oklart. Det har varit en del ”turer” på vägen kan man väl lugnt konstatera. I BUN röstade t ex Centerpartiet med mini-alliansen om att inte öppna Väne Ryr (”Centern sviker landsbygden!”), medan socialdemokraterna lade ner sina röster.

Efter BUN verkade det dock som om diskussionerna i de olika partierna började ta fart. I KSAU i december hade flera partier ändrat uppfattning.  Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet röstade för att:

”Kommunfullmäktige noterar genomförd utredning och beslutar att Väne Ryrs skola ska vara öppen för förskola och förskoleklass.”

Det blev KSAU:s beslut. En ny formulering av förslaget. Vad det innebar var inte helt klockrent. (Se ”Väne Ryr”) När så KS i förra veckan tog upp Väne Ryr-frågan, så ändrades beslutsförslaget ytterligare en gång. Mitt under sittande möte lämnade Marie Dahlin (S) ett nytt förslag. Det lydde:

”Kommunfullmäktige noterar genomförd utredning och beslutar att Väne-Ryrs skola ska vara öppen för förskola och förskoleklass 2013. För att en ev fortsättning av verksamheten ska kunna bedrivas för framtiden krävs ett underlag om minst 15 elever.”

svcDet här nya förslaget blev så småningom också Kommunstyrelsens beslut. Bakom beslutet stod Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet . Japp, även Vänsterpartiet. (Jag är inte med i KS.)

Det här beslutet, som ska lämnas till KF som förslag till det slutgiltiga beslutet, är inte direkt solklart. Vad betyder t ex ”För att en ev fortsättning av verksamheten…”? Man kan undra, vilken ”verksamhet”? Som det står i beslutet kan det bara betyda förskola och förskoleklass. Men skolan då? Och fritids? Det står faktiskt inget om skola och fritids.

Eller var det skola och fritids som menades med ”verksamheten”? Några som deltog i KS anser att det handlade om skolan (1-3). Underförstått.

Och vad menas med ”för framtiden”? Är det 2013? 2014? Eller 2015?

Enligt Marika Isetorp (MP), som hade ett eget förslag i KS, handlar det om 2013 (se Isetorps blogg). Men jag tror att det är en missuppfattning, jag är ganska säker på att det handlar om 2014.

spatant

Beslutet i kommunstyrelsen är alltså otydligt. Antagligen är det helt enkelt så att det sades saker runt bordet, som kompletterade det skriftliga förslaget och som gjorde att partierna kom överens. Jag tror att de som röstade för förslaget menade att förskolan och förskoleklass ska öppnas 2013, och ”fungerar” detta – då öppnas skolan hösten 2014.

Sedan är det nog så att uttrycket ”minst 15 elever” betyder att nu måste familjerna säga ja till att placera barnen på Väne-Ryr! På riktigt. Samtidigt måste det klargöras, i det kommande beslutet, vad som är tänkt att ske om det t ex blir 15 elever år 2014, men bara 13 elever år 2015. Det måste nog också klargöras om det ska det vara 15 elever i enbart åk 1 eller 15 elever i förskoleklass och årskurs 1. Eller om det menas sammanlagt 15 elever på hela skolan, dvs sammanlagt i åk 1-3. Och hur det blir om det blir 14 elever. Eller 13.dom

Beslutet måste vara klart och tydligt på papper! Och det är inte beslutsförslaget från KS. Formuleringen måste skrivas om och förbättras för att undanröja alla tveksamheter. Innan KF kan besluta.

Marika Isetorp (MP) sitter i både KS och BUN. Isetorp har bloggat om KS-mötet (”Politik är ingen bandymatch”). Så här skriver Isetorp:

”S hade nästan samma förslag men med en minimisiffra för antalet barn.”

Är det bara det här som är skillnaden mellan S-C-V och MP, så borde partierna kanske ha kunnat ”prata ihop sig”. Isetorp skräder dock inte orden när hon motiverar MP:s ställningstagande:

”Jag tyckte förslaget (från Marie Dahlin; min anm) var rimligt, men fick avsmak för sättet det presenterades på vid ajourneringen. Det handlade inte om fördelar med förslaget. Istället knöt politikern näven och boxade sig i handflatan med orden ”Nu ska vi krossa dom”. Vederbörande syftade på minialliansen, som försöker styra i Vänersborg.”

Sakligt sett så står nog inte oppositionspartierna så långt från varandra. Finns det andra ”motsättningar” i bakgrunden så måste dessa lösas. Vi politiker måste hantera sakfrågorna, och inget annat.

För övrigt kan jag inte tänka mig att det blir några 15 elever som börjar åk 1 år 2014 i Väne Ryr. Det är för mycket begärt att föräldrar ska flytta sina barn, som redan går på en annan skola, till en helt ny miljö med nya lärare, ny klass och nya kompisar. Jag tror helt enkelt att man får räkna med att de som börjar i förskoleklass år 2013, bildar åk 1 år 2014. Och de som börjar förskoleklass år 2014 bildar årskurs 1 år 2015. Och då, men först då, blir det 15 elever. Ungefär. Tror jag.

Blir det fler som väljer Väne Ryr, t ex att föräldrar faktiskt flyttar sina barn från en annan skola till Väne Ryr eller att barn från Lilla Edet eller Trollhättan väljer Väne Ryr (vilket inte är helt uteslutet), så är det bara positivt!

Men jag tror att kommunen får räkna med lite extra kostnader det första året. Det får bli 15 elever på några års sikt.

valfskklassHur som helst. Det är viktigt att föräldrarna väljer att placera sina barn i Väne Ryr…

Barn- och ungdomsförvaltningen gör det dock inte lättare. I dagarna har förvaltningen gjort ett utskick till alla föräldrar med barn som är 6 år. Det ska väljas till förskoleklass.

I utskicket får föräldrarna med 6-åringar i Väne Ryr meddelandet att barnen erbjuds placering på Onsjöskolan. Inte ett ord nämns om Väne Ryr!valfskklass2

Visst, skolan i Väne Ryr ”finns inte”. Inte nu. Och inga beslut är tagna. Inte än. Men herregud (höll jag på att skriva), det vet väl alla, att politikerna håller på att öppna Väne Ryr. Och att det med all sannolikhet blir en förskoleklass. Det är väl allmänt känt?!

Det är klart att berörda tjänstemän på Barn och Ungdom vet det också. Varför informerades inte föräldrarna om att Väne Ryr kommer att öppnas? Så att de faktiskt kan välja Väne Ryr. Redan nu.

Kategorier:KF 2013, Medborgardialog
%d bloggare gillar detta: