Arkiv

Archive for februari, 2013

Kommunfullmäktige 27 feb

27 februari, 2013 1 kommentar

fika3Millenniets kortaste kommunfullmäktigesammanträde gick av stapeln idag. Och då tog det ändå längre tid för ordförande Forsström (M) att läsa upp ärendegången och beslutsförslagen än för fullmäktige att komma till beslut. Redan efter 45 min var det fika… (Det vill säga en kopp kaffe för en LCHF:are…)

Det kan spekuleras i varför sammanträdena tenderar att bli allt kortare, med dagens möte som tvivelaktig höjdpunkt. Eller kanske bottennapp är ett bättre ord? Min teori är att det beror på att det kommunala styret, med moderaterna i spetsen, helt enkelt saknar handlingskraft, politisk vilja och politiska visioner. Det bara rullar på. Eller för att använda ett bevingat uttryck från kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) – de styrande politikerna bara ”lullar med”. Mini-alliansen har gjort till sin uppgift att förvalta kommunen – inte styra, inte leda, inte förändra Vänersborg.

De enda förslag som har kommit från mini-alliansen det sista året är bara förslag om nedläggningar och nedskärningar. Förslag som till stor del har röstats ned av stor-oppositionen. Med det tråkiga undantaget, Mörtvägens förskola, där socialdemokraterna och Centerpartiet förenade sig med mini-alliansen. Förresten, jag ska väl inte vara helt orättvis. Visst har mini-alliansen, tillsammans med sina gamla betongvänner i S och C, lättat på plånboken vid åtminstone ett tillfälle, bandy-VM.

En motion från Vänsterpartiet om Ursand behandlades på sammanträdet. Motionen skrevs i maj förra året. Vänsterpartiet ville att en utredning skulle tillsättas för att bringa klarhet i:

 • hur arrendeavtalet angående Ursands camping har tillämpats tills dags dato
 • vem/vilka som har ansvar och beslutsbefogenheterna att för kommunen tolka och tillämpa arrendeavtalet
 • vilket förhållningssätt kommunen ska ha till Ursands arrendator kontra andra med intresse i kommunens mark och fastigheter
 • hur arrendatorns utvecklingsplaner skall inlemmas i de kommunala möjligheterna att finansiera upprustningen av Ursand.

Eller som kommunen skriver på sin hemsida:

”Fyra Vänsterpartister har motionerat om Ordning och reda på Ursand. De vill bland annat ha reda på hur arrendeavtalet angående Ursands camping har tillämpats.”

bertDet råder nämligen en mängd oklarheter, och även rykten, om vad som har hänt på Ursand. Det tycks som om kommunen har en uppfattning, arrendatorerna Bert Karlsson och Carl och Claes Bjerkne en annan. Karlsson/Bjerkne hänvisar till möten och brev – möten och brev som inte finns diarieförda i kommunen. Det verkar också som om frågan har ”baxats uppåt” i hierarkin, när Bert Karlsson inte längre ville nöja sig med att samtala med personal i kommunen som inte kunde ”leverera”… Men hur och med vem är inte klarlagt.

Det blir ingen utredning. Vänersborgarna kommer inte att få veta alla turer kring vad som har hänt. Det råder också osäkerhet, i varje fall för utomstående, t ex jag själv, om vad som ska hända på Ursand.

Kommunen har investerat bortåt 2,5 milj kr i Ursand, varav åtminstone 1 milj som kommunen själv ska stå för. Av någon anledning, eftersom arrendeavtalet stadgar att:

”Området upplåtes i befintligt skick.”

Arrendet togs över i februari och ”skicket” skulle framgå av besiktningen som gjordes i april. Besiktningen skulle naturligtvis ha genomförts innan eller vid övertagandet. Men det är väl inte sannolikt att något gick sönder mellan februari och april. Men inte vet jag, inte vet du. Och inte får vi veta.

Det tycks också som om kommunen och Karlsson/Bjerkne inte är helt överens om att resten, 1,5 milj, ska resultera i högre hyra, dvs att arrendatorerna ska stå för kostnaderna. Så vem ska betala? Förhandlas det?

Och kommer Karlsson/Bjerkne att överhuvudtaget fullfölja avtalet? Karlsson/Bjerkne hade ju tänkt att kommunen skulle ordna så att det gick att bygga ”bostäder” på Ursand. Kommunen skulle stå med allt som behövdes, t ex tillfartsvägar, VA, mm, dvs kostnaderna, medan Karlsson/Bjerkne skulle bygga och ta hem vinsterna… När kommunstyrelsen sa nej till detta, både i juni och oktober, så kan man ju undra – vad händer nu?

Karlsson/Bjerkne har skrivit:

””Vi har redan innan vi gått [in] i Ursands camping på ett öppet och tydligt sätt informerat åtskilliga ledande företrädare från kommunen om våra planer. … Och dessutom berättat att vi inte är intresserade att ta över anläggningen om kommunen inte tycker att den av oss föreslagna utvecklingen är önskvärd. .. Det går inte att plocka bort stora och viktiga delar av vårt förslag, då blir det omöjligt att genomföra vår idé.”

ursand3cOch ”bostäder” ingick i planerna…

Är Karlsson/Bjerkne fortfarande intresserade av Ursand? Eller har de blivit ”lurade” av kommunens företrädare?

Det känns som om hela Ursandsfrågan fortfarande är ett stort frågetecken.

En sista fundering angående dagens fullmäktigebehandling av Ursandsfrågan.

Rininsland talade klartext från talarstolen. Det kanske räckte för fullmäktige? Det var nämligen ingen som invände mot det han anförde – ingen annan gick upp i talarstolen…

Andra frågor som behandlades på det korta sammanträdet var ytterligare en motion från Vänsterpartiet. Ja, från Lutz Rininsland snarare. Den handlade om att kommunen ska delta i ”Earth Hour” 2013. Det vill säga att ”släcka ner” så mycket som möjligt av belysningen den 23 mars. Som en symbolisk handling. För att uppmärksamma klimatfrågan.

ljusBeslutet blev att anmäla kommunen som deltagare i ”Earth Hour” 2013, att ordna med information om syftet med manifestationen och att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att göra en konsekvensanalys av hur en nedsläckning kan göras inför ”Earth Hour” 2014.

Vänersborg kommer att vara med om att släcka en timme varje år för en ljusare framtid…

Kommunfullmäktige beslutade också att de 4 milj kr som kommunen sparar på grund av sänkta arbetsgivaravgifter ska tillföras budgeten för skatteintäkter.

Och sist men inte minst.

Kommunfullmäktigeledamoten Peter Göthblad (FP) valdes till ny ledamot i direktionen för Kunskapsförbundet Väst. Så nu kan Göthblad lägga ytterligare ett uppdrag till sitt CV. Göthblad är ju tidigare också ordförande i både Byggnadsnämnden och Demokratiberedningen.

Kategorier:KF 2013, Ursand

Ytterligare en tur kring Arena Vänersborg

24 februari, 2013 1 kommentar

liten_jordIbland upplever vi väl alla någon ”oj-vad-världen-är-liten”-händelse? Jag var med om en sådan händelse i fredags. Igen. (Lite déja vue också faktiskt.) Några timmar efter att jag hade publicerat min blogg, damp ett email från Byggnadsförvaltningen ner i min inkorg:

”Äntligen är det klart med ny brandskyddsdokumentation och nya publiksiffror för Arenan.”

Fantastiskt sammanträffande! Jag hade ju precis skrivit om det där!

Ett pdf-dokument på 83 sidor var bifogat mailet. Det var ”Brandskyddsdokumentation. Relationshandling Rev A” och ”Brandtekniska beräkningar”, en bilaga till brandskyddsdokumentationen.

83 sidor… Och jag som bara frågade efter hur mycket folk arenan rymde vid en bandymatch… Men det blev till att bläddra på. Någonstans fanns väl svaret.

Redan på sidan 8 så hittade jag den eftersökta uppgiften:

”3.000”

Läktarna kan rymma max 3.000 personer. Det stod där.

3.000. Siffran känns igen. Det var det maximala antalet åskådare i de ursprungliga handlingarna, som har gällt fram till nu. Och som alltså fortfarande tydligen gäller…

Men bandy-VM då…? Och IFK-Villa…?

Jag ”vände blad” (scrollade för att vara exakt). På sidan efter, i direkt anslutning till ovan nämnda siffra, står det:

”I de fall man vill ha alkoholservering i byggnaden reduceras det maximala personantalet med hänsyn till de förlängda besluts- och reaktionstiderna. I det fallet gäller nedan angivna personalantal:.
Fall 1, ”bandymatch” Antal personer:
5.000″

Om åskådarna dricker alkohol, så kan arenan rymma 2.000 personer till…?

riva_hairSådant här kan nog få vem som helst att riva sitt hår. Jag begriper nog inte… 3.000 åskådare på sidan 8 och 5.000 åskådare på sidan 9?

Men det tog inte slut med detta. Det blev ännu underligare. På sidan 35 stod det nämligen:

”5.700”

Det stod också en förklaring i samband med den här siffran:

Image6

”Detta personantal utgör ej ett maximalt tillåtet personantal, utan ett troligt för den typen av aktiviteter. Så länge som garderob ej anordnas i entrén är det ovan angivna personantal som skall anses som maximalt. Läktarna antas fullsatta.”

Det är inte lätt att bli klok på varken formuleringarna (ex ”den typen av aktiviteter”; det handlar ju om ”bandymatch”) eller betydelsen. Går det in fler åskådare, om de inte har ytterkläderna på sig? Det verkar så. Jag förstår inte riktigt hur man resonerar.

Sedan har jag svårt att se garderober i entréplanet, där 6.000 personer kan lämna in sina ytterkläder…? Måste bli stora garderober. Och vilka köer det skulle bli när alla ska hämta sina kläder efter matchen… Och vad folk skulle frysa i arenan utan sina ytterkläder…

5.700 åskådare. Det är en imponerande siffra. Med tanke på vad det stod på sidan 9 kan man undra, går det in ännu fler åskådare om de är nyktra? Eller hur var det? Om de inte är nyktra?

fragaTre bud om publiksiffran i dokumentet alltså. Det är svårt att veta vilket som gäller. I varje fall för en amatör (som jag). Men det måste ju vara det sista budet som gäller, antar jag, eftersom VM-finalen enligt uppgift drog 5.643 personer.

5.643 personer. Jag kan inte låta bli att tänka samma tanke som jag tänkte inledningsvis. Vilken liten värld. Vilket fantastiskt sammanträffande. Igen. Handlingen som jag får i min hand efter bandy-VM anger det maximala antalet åskådare till 5.700. Och som av en händelse var det bara 57 åskådare färre under VM-finalen…

Någon kanske tycker att allt det här inte spelar någon roll. Regler behöver inte följas typ. Och det gick ju bra. Inget hände under VM.

Det gick bra, väldigt bra, och det var ju bra. Det brukar sällan hända något. Som tur är. Men när det gäller offentliga byggnader, och annat, så är det ändå så att man måste utgå från att det värsta kan hända. Och händer det värsta, då ska ändå följderna bli så små som möjligt.

Tänk om taket på arenan skulle rasa samtidigt som det är en massa folk därinne som tittar på bandy. 5.643 på VM-finalen. 4.018 på IFK-Villa.

Bara tänk. Tänk om… Det värsta…

Skulle 5.700 lyckas ta sig ut snabbt?

Tydligen.

 • ”Via 2 stycken dörrar till lobbyn, plan 2 och därefter via interntrappor ner till markplan.
 • Via 6 stycken brandtekniskt avskiljda trapphus ner till markplan och direkt till det fria.”

Eller 13.500 om det inte är bandy, utan t ex en konsert? (13.500 får vistas samtidigt i arenan vid en konsert, om det inte är alkoholservering.)

Image7

Tydligen.

Men varför skriva om detta? Det händer nog inget. Varför skulle det göra det? Arenan ska väl stå pall för väder och vind, regn och snö?

Kategorier:Arena Vänersborg

Några turer kring Arena Vänersborg (2)

22 februari, 2013 2 kommentarer

Det var ju en hel del åskådare i arenan under bandy-VM. Tyvärr var inte alla betalande, vilket IFK skulle ha behövt. IFK skulle ha behövt pengar till att t ex förlänga issäsongen, så att IFK kunde ha bandyskolan. Eller att betala biljettsystemet.

En del av åskådarna under VM kom från andra kommuner. Vi får se om de flyttar till Vänersborg så småningom. Som ledande politiker och tjänstemän vill tro. Eller få oss andra att tro. De utsocknes åskådarna får naturligtvis vistas i Vänersborg om de vill, så klart. Även om de inte flyttar hit. Om de fick vistas i arenan under VM är dock inte så klart. Det vet endast NÄRF (=Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). Men NÄRF säger inget. Och den som inget säger har ingenting sagt.

Så här skrev en tjänsteman från Byggnadsförvaltningen i mitten på december:

besiktning”Den brandskyddsdokumentationen dat 2010-06-10, som är godkänd vid slutbesiktning gäller, d v s den som har diarieförts här på byggnadsförvaltningen som relationshandling och du fick av oss. De publiksiffror som anges där gäller. Om NÄRF som tillsynsmyndighet av brandskydd kommer fram till att talen behöver ändras, så har de möjlighet att göra det. Men de måste i så fall meddela byggnadsnämnden att det blir ändringar. Något sådant har inte inkommit.”

Jag var nyfiken på om det hade hänt något på fronten. Hade NÄRF meddelat byggnadsnämnden? I början av januari skrev jag till Byggnadsförvaltningen igen. Då fick jag följande svar:

”Just idag på morgonen har det inkommit en reviderad brandskyddsdokumentation med bl a högre publiksiffror. Handläggning har påbörjats.”

Som av en händelse inkom handlingen precis när jag hade mailat. När jag bad om att få handlingen, nu efter bandy-VM, så fick jag ett i mina ögon annorlunda svar:

”Ang revidering av brandskyddsbeskrivning och föreslagen ny publiksiffra, så kan jag tyvärr fortfarande inte svara. Det beror på att NÄRF ännu inte har yttrat sig trots flera
påminnelser. Jag återkommer när jag vet mer.”

Jag får inte detta att gå ihop. Men jag kan ha missuppfattat något. Men om det nu inte finns några andra besked från NÄRF, så är det väl fortfarande de papper som finns hos Byggnadsförvaltningen som gäller? Och i de papperen så står det att det får finnas maximalt 3.000 åskådare på en bandymatch…

Regler är väl till för att följas? Särskilt byggnadsregler? Det tycker nog alla vänersborgare, från Vänersnäs till Sikhall.

Å andra sidan har bygglovet för arenan förlängts. Och det precis innan VM. En himla tur.

bygglov_arena_thumb3

Det tidigare bygglovet är förlängt, och det ända till 2017-12-13! Ganska många år. Så där på ett bräde… Jag undrar förresten varför det är just till den 13 december. Det är ju nästan så att man kan tro att det gamla lovet gick ut den 13 december. 2012 då. Så att det nya gäller exakt 5 år.

Hmm.

Men i så fall var arenan ett ”svartbygge” från den 13 december 2012 till den 9 januari 2013, då beslutet om förlängning fattades. Och ändå pågick det verksamhet (bandy) i arenan. Visst vann IFK över Villa på Annandagen med 8-7? Inför 4.018 åskådare.

4.018??!! Fyra tusen?

justitiaMen strunt samma. Regler är väl inte till för att följas? Det tycker nog alla vänersborgare, från Vänersnäs till Sikhall.

Det förlängda bygglovet kostade förresten 880 kr. 176 kr per år. Och så säger dom att det är dyrt med bygglov.

Med sådana priser kan vi väl hoppas att många vill flytta till Vänersborg. Fast något mer bandy-VM lär det väl inte bli inom överskådlig tid.

Några turer kring Arena Vänersborg (1)

21 februari, 2013 2 kommentarer

newbornVänersborg ökade med 6 invånare förra året. På kommunens hemsida kan vi läsa:

”Vi ser framtiden an med tillförsikt, säger kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell om de positiva siffrorna.”

Vänersborg minskade i varje fall inte.

Vi ska också komma ihåg att sedan beräkningarna gjordes för förra året, så har det faktiskt varit bandy-VM. Årets befolkningssiffror lär därför raka i höjden, i varje fall om vi får tro ledande politiker och tjänstemän… De hoppas naturligtvis att kommunen ska få utdelning i form av nya skattebetalare för de ”investerade” pengarna… Det kan man tro vad man vill om, men hoppas kan man ju.

faktura3På tal om ”investerade pengar”, dvs helt enkelt bidrag till VM-arrangören IFK Vänersborg, ryktas det i Barn- och Ungdomsförvaltningens korridorer om att att förvaltningen har skickat en räkning till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen hade ju lovat att stå för hyreskostnaderna av arenan under VM. Det sägs att fakturan var på drygt 350.000 kr – och det tyckte ovan nämnde Lidell var för dyrt. Fast det är ju det arenan kostar skattebetalarna – ca 80.000 kr per dag. Vi får se om kommunstyrelsen betalar. I värsta fall får väl Barn- och Ungdomsnämnden använda pengarna från Mörtvägens förskola till att betala VM-hyran. För inte ens krediten på förvaltningschef Kent Javettes kontokort räcker till mer än hyran för Vitrysslands träningspass.

350.000 kr hade nästan räckt till att hålla isen i arenan uppspolad under samma period som tidigare år. I år tvingas Barn- och Ungdomsförvaltningen att korta isperioden för att spara in ca en halv miljon kr. Det kommer inte att bli någon is i augusti. Ordförande i BUN, Lena Eckerbom Wendel (M), har skickat ett mail till IFK Vänersborgs ordförande Stig Bertilsson (M) och meddelat detta. Samtidigt erbjuder hon IFK att stå för kostnaden.

Så bra gick nog inte bandy-VM ekonomiskt för IFK.

Stig Bertilsson blev inte glad för mailet. Han har svarat Eckerbom Wendel och informerat om att beslutet att förkorta isperioden innebär att det inte blir någon bandyskola. (Vilket naturligtvis är tråkigt. På något sätt tycks det alltid vara barn och ungdomar som drabbas.)

avtalFörresten så går IFK:s hyresavtal i arenan (loger, café, restaurang mm) ut den 31 mars. Inte heller detta gör Stig Bertilsson glad. Han skriver:

”Vi har ännu inte lyckats få till stånd någonting som liknar förhandlingar.”

Förhandlingar med kommunen menar Bertilsson alltså. Stig Bertilsson avslutar sitt mail till Eckerbom Wendel:

”Oavsett vad som ligger bakom kommunens attityd och inställning så är den mycket olycklig för IFK. Förhoppningen är därför att kommunen inom kort anser sig mogen att alls diskutera villkoren för framtiden för IFK i Arena Vänersborg.”

dragkampDe moderata partiavdelningar i Bengtsfors och Vänersborg tycks inte dra riktigt jämnt. Jag är inte ens säker på att de kommer att ta någon mer kontakt med varandra. Eckerbom Wendel skriver nämligen:

”Jag rekommenderar att du förnyar din kontakt med förvaltningen.”

Medan Stig Bertilsson skriver:

”Vi ser alltså fram mot en återkoppling i denna del, vilket vi länge efterfrågat.”

Undrar vem som kommer att lyfta luren först. Stig eller Lena? Undrar vad som händer om ingen gör det?

Fortsättning följer.

Rapport från BUN (18/2)

19 februari, 2013 Lämna en kommentar

Det var inte bara det olycksaliga beslutet om nedläggning av Mörtvägens förskola som fattades på måndagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden. (Se ”Mörtvägens förskola nedlagd”.) Det avhandlades också en hel del annat. Även om inga fler direkt olycksaliga beslut fattades. Partierna var överens om det mesta.

handlingarDet var mycket information.

Nämnden fick en redogörelse om hur elever i åk 7 upplever sin psykiska hälsa (Becks ungdomsskalor). Många ungdomar mår inget vidare. Andelen elever som skattat sig över gränsvärdet för ångest var 15,4% (tjejer 24,6%), depression 13,4% (tjejer 22%), ilska 10,9% (tjejer 13,1%) och normbrytande beteende 7,2% (tjejer 8,1%). När det gäller självbilden  ligger 9,3% (tjejer 11,7%) under gränsvärdet.

Det är ingen större skillnad om man jämför med tidigare mätningar, men siffrorna är ändå skrämmande. Mycket arbete görs i frågan. Elevhälsan i kommunen förespråkar med anledning av resultaten att den ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, ta fram modeller på hur skolan kan hjälpa elever samt samverka med olika parter. Själv anser jag att det viktigaste att börja med är att helt enkelt ha fler vuxna i skolan.

Förvaltningens förslag till nytt skolskjutsreglemente antogs av en enig nämnd (se ”Skolskjutsar”), dock med en liten ändring föreslagen av ordförande Eckerbom Wendel (M). Lydelsen blev på den punkten, ändringen i fetstil:

”Elever som är berättigade till skolskjuts om de valt den av kommunen anvisade skolan (hemskola) har rätt att få skjuts till den av kommunen anvisade skolan även om man valt en annan skolenhet. I första hand erbjuds skolkort. Tiderna för den upphandlade skolskjutsen kommer inte att anpassas. Gäller från 2014-08-01.”

Marianne Karlsson (C), Isetorp (MP) och jag själv (V) fick också en protokollsanteckning bifogad till protokollet:

”I princip är vi för fri skolskjuts för att kunna tillgodose det fria skolvalet. Det ekonomiska läget gör det dock ej möjligt nu.”

BUN kan inte prioritera fri skolskjuts till valfri skola just nu…

kreditkortFörvaltningschef Kent Javette fick ett kontokort av BUN, med en beviljad kreditgräns på 30.000 kr. Det låter kanske lite väl ”givmilt”, men det är faktiskt inget konstigt med detta. Det konstiga skulle i så fall vara att det inte har fattats ett sådant här beslut tidigare. Det är praktiskt och förenklar både för Javette själv – och för revisorerna…

Förvaltningens förslag till finansiering av öppnandet av skolan i Väne Ryr antogs också. (Se här!) Enhälligt. Det handlade ju bara om att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Sven-Eric Sjöbergh redogjorde för lokalanpassningar, säkerhetskrav (brand), myndighetskrav (kök), arbetsmiljöaspekter, livsmedelshantering etc. Totalt kommer det att kosta 1,7 milj kr att öppna Väne Ryr till hösten. I de pengarna ingår personalkostnader motsvarande 4,8 tjänster (inkl kök). Utöver detta tillkommer det också en ledningsresurs för ungefär 400.000 kr, dock räknat på helår.

Och man kommer att hinna med allt som behöver göras på Väne Ryrs skola för att den ska hinna öppnas till hösten!

Mini-alliansens partier gjorde en protokollsanteckning i frågan.

”Genom att tömma nämndens förfogandeanslag undviker vi att minska utdelad budget för kommunens övriga barn.”

Jag fattar inte riktigt syftet med denna protokollsanteckning. Hade inte nämnden haft ett sådant här anslag, så hade den naturligtvis inte tagit pengar från övriga barn. Då hade den, det hade majoriteten sett till, gått till fullmäktige och begärt mer pengar.

Ordförande Eckerbom Wendel (M) skrev inte under protokollsanteckningen. (Men det kanske är så att en ordförande inte får lämna protokollsanteckningar…?)

BUN fick också information om vad det skulle kosta att bygga en ny skola ute i Öxnered. Och det skulle bli dyrt. Väldigt dyrt. Det ena alternativet gick på 90 milj kr, det andra upp till 172 milj. Enligt TTELA så kan detta bli en valfråga. Men det undrar jag. Det var i varje fall inget som framskymtade under sammanträdet. Om det skulle bli aktuellt med en sådan här stor investering vore det väl önskvärt om det kunde bli en så bred politisk uppgörelse som möjligt…

Det var tänkt att ett antal nämndledamöter skulle få åka till Skolriksdagen. SKL:s hemsida:

Skolriksdagen är en mötesplats för att tillsammans diskutera skolans framtidsfrågor.

En representant från varje parti skulle få åka. Efter en, som Eckerbom Wendel kallade det, ”reality-check”, så visade det sig att det skulle kosta BUN 130.000 kr. Det var för mycket pengar. Kanske var det öppnandet av Väne Ryr som sabbade resan? Men det var det i så fall värt!

Nämnden beslutade att endast ordförande Eckerbom Wendel, 1:e vice ordförande Joakim Sjöling (S) och förvaltningschefen ska få åka. (Jag hade sett fram mot att få åka, men jag kan nog inte ens hoppas på att Javette förbarmar sig och använder sitt nya kreditkort…)

Nämndmötet slutade kl 17.55 och var alltså ovanligt lugnt och återhållsamt. Inga diskussioner, inga ordväxlingar, inga dispyter, inget bråk – ett ovanligt och ganska tråkigt sammanträde alltså…ledsen2

Med det tråkiga nedläggningsbeslutet av Mörtvägens förskola som en slags  kulmen… (Utan ens den minsta diskussion…)

Kategorier:BUN 2013

Mörtvägens förskola nedlagd

18 februari, 2013 2 kommentarer

mortvagen3Socialdemokraterna kunde inte stå emot ”tyngden” i de ekonomiska effektivitetsargumenten. Jämfört med ekonomin vägde barnens och föräldrarnas behov lätt. Trots att det egentligen handlade om ”småpengar”.

Småpengar mot småbarn.

Valet var lätt. Småpengarna vägde tyngre än småbarnen. För socialdemokraterna är det ekonomisk effektivitet som är det som till syvende og sidst gäller och det som ska vara ledstjärnan för förskolan i Vänersborg.

Socialdemokraterna röstade för att stänga, lägga ner, Mörtvägens förskola.

sossar_surDet är bara att beklaga. Det fanns ett visst hopp att socialdemokraterna skulle fortsätta på den inslagna vägen att lyssna till människorna och att sätta barn och ungdomar före ekonomisk effektivitet. Som de gjorde både när det gällde småskolorna och den ekonomiska förstärkningen av BUN:s budget 2013.

Samtidigt är det kanske inte förvånande. Synen på ekonomisk effektivitet har tidigare varit den politiska ledstjärnan för socialdemokraterna, särskilt under Lars Göran Ljunggrens tid vid rodret. I varje fall när det har gällt barn och ungdomar. När det har gällt bandy, Topp, inhyrda konsulter etc har andra överväganden gjorts…

Mörtvägen, Kindblomsvägen, demokratifrågor… Frågor på sistone där socialdemokraterna har visat upp samma gamla betongtänkande som tidigare. Tråkigt.

Men inte nog med detta.

centern5Centerpartiet röstade också för att stänga, lägga ner, Mörtvägens förskola!

Centerpartiet – landsbygdens parti, decentraliseringens parti, småskalighetens parti.

Bara prat. Bara tomma ord.

Som en ”stygg” person (dock inte jag…) kommenterade:

”det gäller väl bara på andra sidan Dalbobron.”

Ytterligare kommentarer är överflödiga. Det är bara att hoppas att väljarna kommer ihåg hur centerpartisterna agerade. Hur de struntade i barnen och deras föräldrar och lade ner en liten och väl fungerande förskola…

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet ville ensamma att Mörtvägens förskola skulle vara kvar. Partierna lämnade ett gemensamt yrkande om detta. Inga andra ledamöter ville diskutera frågan. Betongpartierna, dvs Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet, hade redan bestämt sig. De behövde inte diskutera eller argumentera…

Resultatet av förra årets medborgardialog, som engagerade tusentals människor i kommunen, slutade alltså med att lilla Mörtvägens förskola stängs.

Det känns väldigt, väldigt fel…

.

protokoll

PS. Jag återger här det yrkande som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet lade om Mörtvägens förskola. Förslaget förlorade med röstsiffrorna 9-4.

——–

Yrkande Strukturell översyn av förskolor: Stängning av Mörtvägens förskola

Beslutsförslaget lyder:

 • att from 2013-08-31 stänga Mörtvägens förskola
 • att senast 2013-06-30 säga upp Mörtvägens förskolas lokaler.

Barn- och Ungdomsnämnden ska använda de ekonomiska resurserna ”effektivare”. Barnen fyller ju inte alla platser i Vargöns förskolor. De andra förskolorna skulle kunna ta emot barnen från Mörtvägens förskola. Och fler barn på samma ställe gör att lokaler, utrustning och personal kan användas effektivare.

De ekonomiska resurserna, pengarna, kan användas effektivare.

Frågan är om det är ekonomisk effektivitet som ska vara ledstjärnan för förskolan i Vänersborg. Det har varit ledstjärnan i många år nu, vilket gör att Vänersborg har varit väldigt ekonomiskt effektiva. Det betyder att det är många fler barn som går i förskolan än tidigare utan att antalet anställda har ökat i motsvarande grad (eller ökat överhuvudtaget). Varje vuxen får ta hand om fler barn, personaltätheten sjunker.

Men ekonomiskt effektivt har det blivit. Och varit. Och är. Och ska vara.

Mörtvägens förskola ska läggas ner så att de ekonomiska resurserna används ännu effektivare.

Vi reagerar mot detta tänk. Det är inte ekonomisk effektivitet som ska vara ledstjärnan när vi pratar om barn och ungdomar. Vi måste vända på begreppen. Det är barnens och ungdomarnas behov som ska vara ledstjärnan. För barnen vore det bättre att låta dem vara kvar på sina förskolor, fast de inte är fulla, men anställa personal som om det vore fullt. Med andra ord, det vore bättre att öka personaltätheten. Ge varje barn mer tid med en vuxen. Ge de vuxna mer tid med varje barn.

Kanske var det också så kommunen tänkte en gång i tiden när man byggde Mörtvägens förskola. Kommunen byggde ju en förskola med ”bara” 2 avdelningar. Antagligen var det ett bra och genomtänkt resonemang som låg bakom detta val. Antagligen utgick man från barnens behov. Varför håller inte den argumentationen nu som man hade då?

En satsning på barnens bästa vore kanske något som vi vänersborgare skulle kunna känna oss, och vara, stolta över?

Det som talar mot en stängning av Mörtvägens förskola är också att Mörtvägen har ett i det närmaste perfekt läge. Det är nära till natur och badstranden på Nordkroken, samtidigt som det ligger långt borta från trafikerade vägar.

Mörtvägens förskola ägs av kommunen. Så vitt jag kan bedöma är den byggd som förskola och att sälja den som bostad kan vara svårt. Vi har försökt att ta reda på vad Samhällsbyggnadsnämnden har för synpunkter. Vi kommer att få ett besked, men har inte fått det än.

Nordkroken är ett attraktivt bostadsområde. Det kommer antagligen inom en ganska snar framtid att byggas fler bostäder. Det skulle då innebära en större flexibilitet att behålla Mörtvägens förskola och stänga en av fyra avdelningar på Granås. (De andra tre avdelningarna på Granås skulle kanske ha nytta av den fjärde avdelningens lokalytor.)

Det diskuteras också (på nationell nivå) om att införa obligatorisk förskola. Om ett sådant beslut fattas så behövs det fler förskoleplatser än idag.

När oppositionen i kommunfullmäktige beslutade om +16 miljoner kr till grundskolan 2013, så var detta ett trendbrott. Det innebar en satsning på eleverna. Det innebar en ny ledstjärna för politiken i Vänersborg.

Vi anser att den här ledstjärnan bör fortsätta att lysa i politiken. Också över förskolan.

Vi yrkar:

– att Mörtvägens förskola behålls!

Stefan Kärvling (V), Marika Isetorp (MP), Bengt Rydholm (VFP), Mehmet Aksakal (V)

Kategorier:BUN 2013, förskolan

Personalförstärkningar och öppnandet av Väne Ryr

17 februari, 2013 2 kommentarer

ryktenDet pratas om Väne Ryr just nu. Och det pratas om hur öppnandet av Väne Ryr ”drabbar” kommunens övriga skolor. Det pratas om hur övriga skolor inte kan förstärka sin personal för att skolan i Väne Ryr ska öppna. Jag har hört flera rykten om detta.

Det är bara rykten.

Jag tar det en gång till. (Se ”Det är fult att ljuga”.)

De partier som beslutade att öppna skolan i Väne Ryr är samma partier som beslutade att förstärka Barn- och Ungdomsnämndens budget med 16 miljoner kr i år till mer personal.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet stod bakom båda besluten. (Miljöpartiet stod bara bakom Väne Ryr-beslutet.) Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ville inte öppna Väne Ryr. Dessa partier ville inte heller förstärka BUN:s budget med 16 miljoner kr. I sitt ursprungsförslag ville de tvärtom minska budgeten med drygt 6 milj kr. Är det någon som tror att detta budgetförslag från mini-alliansen hade inneburit ökad personal i grundskolan eller på fritids..?

Besluten om att öka personaltätheten och att öppna Väne Ryr är fattade i kommunfullmäktige. Det betyder att BUN måste verkställa dem. Det är inget, som TTELA felaktigt uppger när det gäller Väne Ryr, som BUN ska ta ställning till imorgon måndag.

rykte2Bakom de ”illasinnade” ryktena, att ett öppnande av Väne Ryr omöjliggör personalförstärkningar i andra skolor, ligger vad jag förstår, att rektorerna har blivit tillsagda att ligga lågt när det gäller nyanställningar. Beskedet från Barn- och Ungdomsförvaltningen till en person som sökte en av de nya tjänsterna talar samma språk:

”Tyvärr får vi meddela att tjänsten inte kommer att tillsättas p g a ändrade ekonomiska beslut..”

Den enda grunden till de här beskeden och därmed till dessa ”illasinnade” rykten är, såvitt jag kan bedöma, mini-alliansens reservation i fullmäktige (se ”Det är fult att ljuga”). I den skriver mini-alliansen att öppnandet av Väne Ryrs skola innebär att (alla?) andra elever i Vänersborg:

”…ska betala med sin trygghet, sin inlärningsmiljö och sin arbetsro…”

arg2Mini-alliansens partier, dvs Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, håller sig inte till sanningen i sin reservation. Öppnandet av Väne Ryr har ingenting med de extra 16 miljonerna att göra! Kommunfullmäktige har fattat två beslut. De kan inte nämnden eller förvaltningen strunta i. Det är bara att verkställa. Det SKA anställas mer folk!

Nu har också de kompletterande handlingarna inför måndagens BUN-sammanträde kommit. De bekräftar att de 16 milj kr, som fullmäktige beslutade till personalförstärkningar, inte ska användas till att öppna Väne Ryr.

Öppnandet av skolan i Väne Ryr för förskola, förskoleklass och fritids finansieras genom

 • nämndens anslag för oförutsedda utgifter – 0,9 milj kr
 • lägre interkommunala kostnader – 0,2 milj kr
 • omfördelning av budget – 0,6 milj kr.

Öppnandet av Väne Ryr tar inga pengar från andra skolor. Vad än mini-alliansens partier säger och skriver. Punkt.

TTELA bidrar på sitt sätt till ryktesspridningen, när den gör en stor sak av kostnaderna för att öppna åk 1-3 på Väne Ryr nästa år.

”Över fyra miljoner om året för Väne Ryrs skola”

dyrtDet verkar som om TTELA tycker att detta är dyrt. Eller också vill TTELA, eller någon annan, helt enkelt bara att folk ska tro att det är dyrt.

Fyra miljoner kr som täcker allt, från hyra av fastighet till personal, är inte speciellt mycket pengar. Det finns betydligt dyrare skolor i Vänersborg – även om man räknar kostnader per elev. (Räkna t ex på Vänerparken…)

De 4 miljonerna år 2014 är dessutom de totala kostnaderna för att driva alltihop, dvs förskola, förskoleklass, fritids och grundskola 1-3. För år 2015 blir kostnaden ca 4,6 milj. Jag har för övrigt skrivit till förvaltningen för att få kostnaderna specificerade. Jag fick svaret:

”Vi kommer att redogöra för beräkningsgrunderna avseende Väne Ryr på måndagens möte.”

I sammanhanget ska vi också komma ihåg att öppnandet av Väne Ryr inte bara kostar – BUN sparar också. Just nu betalar BUN 1,7 milj kr på årsbasis för Väne Ryr-elever som går i Trollhättan. Nämnden betalar också 1,3 milj kr för dagbarnvårdarna i Väne Ryr.

Om alla barn i Väne Ryr väljer att gå på Väne Ryrs förskola och skola sparar BUN in 3 milj kr varje år.

Vad då dyrt att öppna Väne Ryr?

Vad då att öppnandet av Väne Ryr omöjliggör personalförstärkningar i andra skolor?

Kategorier:BUN 2013

Låt Mörtvägens förskola vara kvar!

16 februari, 2013 4 kommentarer

mortvagen1I skuggan av ett väl genomfört bandy-VM, som alla vänersborgare enligt kommunens ledning bör vara stolta över (inte bara IFK:are) och som alla vänersborgare bör inse var en bra ekonomisk satsning från kommunens sida (inte bara IFK:are), så kämpar föräldrar och barn för att få behålla sin förskola ute på Nordkroken. Jag tänker på Mörtvägens förskola.

Mörtvägens förskola ska läggas ner på måndag. (Se tidigare bloggar, se här och här.)

Barn- och Ungdomsnämnden ska spara. BUN sparar ca 652.000 kr om året på att lägga ner Mörtvägens förskola. (Det är väl ungefär samma summa som kommunen sponsrade bandy-VM med.) Ja, ordet ”spara” används inte. Det handlar om att använda de ekonomiska resurserna ”effektivare”. Barnen fyller ju inte alla platser i Vargöns förskolor. De andra förskolorna skulle kunna ta emot barnen från Mörtvägens förskola. Och fler barn på samma ställe gör att lokaler, utrustning och personal kan användas effektivare.

De ekonomiska resurserna, pengarna, kan användas effektivare.

Och det är sant.

star2Frågan är om det är ekonomisk effektivitet som ska vara ledstjärnan för förskolan i Vänersborg. Det har varit ledstjärnan i många år nu, vilket gör att Vänersborg har varit väldigt ekonomiskt effektiva. Det betyder att det är många fler barn som går i förskolan än tidigare utan att antalet anställda har ökat i motsvarande grad (eller ökat överhuvudtaget). Varje vuxen får ta hand om fler barn, personaltätheten sjunker.

Men ekonomiskt effektivt har det blivit. Och varit. Och är. Och ska vara.

Mörtvägens förskola ska läggas ner så att de ekonomiska resurserna används ännu effektivare.

Jag reagerar mot detta tänk. Det är inte ekonomisk effektivitet som ska vara ledstjärnan när vi pratar om barn och ungdomar. Vi måste vända på begreppen. Det är barnens och ungdomarnas behov som ska vara ledstjärnan. För barnen vore det bättre att låta dem vara kvar på sina förskolor, fast de inte är fulla, men anställa personal som om det vore fullt. Med andra ord, det vore bättre att öka personaltätheten. Ge varje barn mer tid med en vuxen. Ge de vuxna mer tid med varje barn.

Kanske var det också så kommunen tänkte en gång i tiden när man byggde Mörtvägens förskola. Kommunen byggde ju en förskola med ”bara” 2 avdelningar. Antagligen var det ett bra och genomtänkt resonemang som låg bakom detta val. Antagligen utgick man från barnens behov. Varför håller inte den argumentationen nu som man hade då?

En satsning på barnens bästa vore kanske något som vi vänersborgare skulle kunna känna oss, och vara, stolta över?

Det som talar mot en nedläggning av Mörtvägens förskola är också att Mörtvägen har ett i det närmaste perfekt läge. Det är nära till natur och badstranden på Nordkroken, samtidigt som det ligger långt borta från trafikerade vägar.

Mörtvägens förskola ägs av kommunen. Så vitt jag kan bedöma är den byggd som förskola och att sälja den som bostad kan vara svårt. Vi i Vänsterpartiet har försökt att ta reda på vad Samhällsbyggnadsnämnden har för synpunkter. Vi kommer att få ett besked, men har inte fått det än. Jag undrar om någon annan i BUN eller förvaltningen har fått något besked?

karta_mortNordkroken är ett attraktivt bostadsområde. Det kommer antagligen inom en ganska snar framtid att byggas fler bostäder. Det skulle då innebära en större flexibilitet att behålla Mörtvägens förskola och stänga en av fyra avdelningar på Granås. (De andra tre avdelningarna på Granås skulle kanske ha nytta av den fjärde avdelningens lokalytor.)

Det diskuteras också (på nationell nivå) om att införa obligatorisk förskola. Om ett sådant beslut fattas så behövs det fler förskoleplatser än idag.

När stor-oppositionen i kommunfullmäktige (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet), beslutade om +16 miljoner kr till grundskolan 2013, så var detta ett trendbrott. Det innebar en satsning på eleverna. Det innebar en ny ledstjärna för politiken i Vänersborg.

Vänsterpartiet anser att den här ledstjärnan bör fortsätta att lysa i politiken. Också över förskolan. Vänsterpartiet vill behålla Mörtvägens förskola.

Kategorier:BUN 2013, förskolan

"Det är fult att ljuga"

12 februari, 2013 3 kommentarer

arg2Alla som följer med det som händer i politiken i Vänersborg, t ex ni som läser denna blogg, vet att det har dragits ner på pengarna till barnen och ungdomarna de senaste tio åren. Bara de senaste 4-5 åren har BUN tvingats lämna ifrån sig 35-40 milj kr. Det har inneburit att flera hundra personer färre är anställda inom förskola och grundskola än tidigare. Anslagen per elev har successivt minskat. Antalet barn och ungdomar per anställd har ökat drastiskt. Som ett brev på posten har detta inneburit sämre resultat i skolan. Vänersborg har sjunkit på alla rankinglistor som har med utbildning att göra.

Den här negativa och tråkiga utvecklingen har samtliga partier stått bakom. Alla partier utom Vänsterpartiet, och någon enstaka gång, Miljöpartiet. Det är egentligen bara att läsa alla protokoll, yrkanden och reservationer för att få detta bekräftat. Allt ligger på kommunens hemsida för den som vill kontrollera.

Inför budgetförhandlingarna detta år, 2013, ville den styrande mini-alliansen, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, fortsätta neddragningarna. De föreslog att Barn- och Ungdomsnämnden skulle skära ner ytterligare över 6 miljoner kr.

Det här satte en majoritet i kommunfullmäktige stopp för. Äntligen!

Äntligen ändrade Socialdemokraterna uppfattning och slog in på Vänsterpartiets linje om att satsa på barnen och ungdomarna. Resultatet blev +16 miljoner kr till BUN för 2013. (Pengar som mini-alliansen nu tycks ifrågasätta. Se ”Obstruktion?”)

Självklart röstade mini-alliansens partier mot detta. Självklart!

Den 30 januari i år beslutade fullmäktige att öppna Väne Ryrs skola. Samtliga partier var för. Utom naturligtvis mini-alliansen. Och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är enligt Kurt Karlsson för små skolor. Dock inte Väne Ryr.

Efter beslutet om att öppna Väne Ryr reserverade sig mini-alliansen. Moderater, folkpartister och kristdemokrater skrev en gemensam reservation.

confusedInnehållet i reservationen är stundtals häpnadsväckande. Jag har läst, och skrivit, många reservationer under mitt politiska liv. Men den här reservationen tar nog priset. Det är knappt så man tror att det sant.

Så här skriver Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna:

”Vi vill att alla barn i Vänersborgs kommun skall få vad de behöver för att nå läroplanens mål och sin fulla potential, var och en utifrån sina förutsättningar och behov.”

”Vi vill”… Jag undrar verkligen när mini-alliansens partier ville att alla elever skulle få ”vad de behöver”? När föreslog mini-alliansen att elever skulle få resurser ”utifrån sina förutsättningar och behov”?

Vilken demagogi! Vilket hyckleri!

Det är inte nog med detta. I reservationen skriver mini-alliansens ledamöter också:

”Följden av beslutet [att öppna Väne Ryr] blir att de Vänersborgsbarn som idag går i fritidsgrupper på över 80 barn, i förskoleavdelningar med över 25 barn och i grundskoleklasser med över 30 elever ska betala med sin trygghet, sin inlärningsmiljö och sin arbetsro för att öppna en verksamhet där inte ens förespråkarna törs hoppas på att det ska finnas mer än några tiotal barn.”

struts_blundaPlötsligt är allt glömt. Oppositionens +16 milj kr till BUN 2013 – är glömt. Minialliansens eget förslag på MINUS 6 milj kr – är glömt. Mini-alliansens neddragningar de senaste 10 åren (tillsammans med socialdemokraterna och centerpartisterna) – är glömt. Besparingar som har lett till ”fritidsgrupper på över 80 barn”, som har lett till ”förskoleavdelningar med över 25 barn” och som har lett till ”grundskoleklasser med över 30 elever” – är glömt.

Allt är glömt. Allt är borta. Blundar man så behöver man inte se.

En gång till. Att öppna Väne Ryrs skola innebär enligt mini-alliansen att (alla?) andra elever i Vänersborg:

”…ska betala med sin trygghet, sin inlärningsmiljö och sin arbetsro…”

Det skriver alltså moderater, folkpartister och kristdemokrater. Och det skulle vara storoppositionens fel…

Makalöst! Otroligt!

Mini-alliansen menar att storoppositionen medvetet vill försämra för andra elever. Samma storopposition, som mot mot mini-alliansens vilja, röstade igenom +16 miljoner extra till BUN!

Makalöst! Otroligt!

Vem försöker mini-alliansen lura? Majoriteten i fullmäktige? Vänersborgarna? Föräldrarna? Eleverna? Sig själva?

pinoccio_CMitt tips är att de försöker lura allihop. De tycks tro att bara de ljuger tillräckligt stort, så blir de trodda.

Så är det inte. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer inte att lyckas. Vänersborgarna är vid det här laget, med erfarenheter från arenabygget, Toppfrysskandalen, bluffen kring Huvudnässkolan etc etc, ett luttrat släkte.

Vänersborgarna kommer inte att låta sig luras.

För övrigt är det värt att notera att samtliga 20 ledamöter från mini-alliansens partier i kommunfullmäktige står bakom skrivningarna i reservationen.

Kanske är det någon som tror att mini-alliansens partier har ändrat uppfattning om förskolan och grundskolan i Vänersborg precis nu i dagarna. Då kan jag meddela att så är inte fallet. Just nu arbetar mini-alliansen med förslaget att dra ner på pengarna till Barn- och Ungdomsnämnden nästa år – med drygt 13 miljoner kr.

Du läste rätt. En neddragning på 13 milj kr år 2014.

”Det är fult att ljuga”

Kategorier:Budget 2014, BUN 2013

Inför BUN (18/2): Obstruktion?

11 februari, 2013 4 kommentarer

ordfklubbaDen 20 juni 2012 beslutade kommunfullmäktige att +16 miljoner ska gå till ökad personaltäthet i grundskolan och på fritidshemmen. Bakom beslutet stod ”storoppositionen”, dvs Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet. Moderaterna , Folkpartiet och Kristdemokraterna röstade mot och Miljöpartiet lade ner(!) sina röster.

På Barn- och Ungdomsnämndens decembermöte beslutades att pengarna skulle användas på följande sätt:

 • 2 miljoner kr till fristående skolor och fritidshem. (Sådan är lagen.)
 • varje grundskola som hade färre än 50 elever skulle få 200.000 kr extra
 • 12 milj kr till ökad elevpeng
 • 1 milj kr till elevhälsa/specialpedagog/resursteam

Nämndledamöterna fick veta att pengarna skulle räcka till sammanlagt 29 nya tjänster. Den här tilldelningen från fullmäktige var ett viktigt trendbrott – efter alla år av besparingar och nedskärningar på våra barn och ungdomar. Personaltätheten ska öka 2013!

Häromdagen läste jag på Facebook, att en person hade sökt en av dessa 29 nya tjänster. Hon fick dock beskedet från Barn- och Ungdomsförvaltningen:

”Tyvärr får vi meddela att tjänsten inte kommer att tillsättas p g a ändrade ekonomiska beslut..”

forvirring2Öhhh..??

Va…??

”Ändrade ekonomiska beslut”? Vem har ändrat ett ekonomiskt beslut? Vem har tagit ett nytt ekonomiskt beslut? Vem har bestämt att personaltätheten inte ska öka?

Sedan december har ett beslut tagits som har anknytning till frågan. Kommunfullmäktige har beslutat att öppna förskola och förskoleklass på Väne Ryr skola från och med höstterminen. Jag skrev och frågade nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M).

Eckerbom Wendel  svarade:

”Vad gäller ändrade ekonomiska beslut så finns det inget annat än att BUN – precis som alla andra nämnder – ska hålla sin beslutade budget. Förvaltningen verkställer detta.”

Det har alltså inte tagits några ”ändrade ekonomiska beslut”. Kommunfullmäktige har fattat sina beslut. De gäller. Ingen annan kan ändra dessa. Bara fullmäktige självt.

Det känns som om något är fel…

Nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) skriver i sitt svar också att:

”Konsekvenserna för övrig verksamhet av att öppna Väne-Ryr tas upp på nästa nämnd.”

Det finns en punkt på dagordningen för BUN:s nästa sammanträde den 18 februari, ”Budget 2013: Öppnande av Väne Ryr”. Det är inga handlingar utskickade i detta ärende, de ska komma den 14 februari. Jag vet alltså inte just nu vad som kommer att stå i handlingarna.

fagel2En liten fågel har dock viskat i mitt öra att BUN:s presidium, och tjänstemän, tycker att fullmäktiges beslut att öppna Väne Ryr ”krockar” med fullmäktiges beslut om ökad personaltäthet. ”Fågeln” sa att detta ska lösas genom att presidiet lägger ett förslag nästa måndag, om att använda de 16 milj till att finansiera förskolan i Väne Ryr.

Och som en följd av det så stoppar förvaltningen anställningar på skolorna tills vidare.

Hmmm…

Vad jag kan förstå så kan inte BUN överhuvudtaget ta ett sådant beslut. Kommunfullmäktiges pengar ska gå till ökad personaltäthet i grundskolan och fritids. Inte till förskolan. Inte till utrustning, inte till renovering av Väne Ryr. Inte till något annat. BUN kan inte upphäva ett fullmäktigebeslut!

Om BUN:s presidium och förvaltningen vill använda de 16 milj till något annat än det fullmäktige beslutade om, så måste BUN gå tillbaka till fullmäktige och begära detta. Jag har dock svårt att tro att någon i ”storoppositionen”, eller för den delen Miljöpartiet, vill ställa skola mot skola, elever mot elever, förskola mot grundskola, ökad personaltäthet mot Väne Ryr.

Går det inte att öppna Väne Ryr ”inom ram”, dvs om BUN inte har dessa pengar, så måste BUN i stället gå till fullmäktige och begära mer pengar!

Det kan för övrigt inte vara särskilt mycket pengar som det handlar om. Renovering och upprustning går på investeringskontot. Kapitaltjänstkostnaderna kan inte bli särskilt höga på knappt ett halvår. (50.000 kr?) Inte personalkostnaderna heller. (En halv miljon?) Eftersom de flesta av barnen i Väne Ryr skulle vara hos dagbarnvårdare annars, så är det möjligt att personalkostnaderna närmar sig plus minus noll. Dessutom sparar kanske kommunen in några avgifter till Trollhättan.

Säkerligen tillkommer andra kostnader, men hur mycket kan det vara?

obstruktionVad är det som händer i BUN? Vad är det som händer i förvaltningen?

Vad då inte tillsätta tjänster ”p g a ändrade ekonomiska beslut..”?

Det känns som om något är fel. Det känns nästan som om någon vill ”försvåra” öppnandet av Väne Ryr. Det känns nästan som om beslut obstrueras. Bo Carlsson (C) var faktiskt inne på denna tankegång redan i fullmäktige den 30 januari. Då blev Eckerbom Wendel (M) något ”förtörnad” och bad Carlsson be om ursäkt.

”Självklart följer Barn och Ungdom kommunfullmäktiges beslut.”

Bo Carlsson förklarade att han hade uttryckt sig klumpigt.

Det är svårt att bli kvitt tanken, följer Barn och Ungdom verkligen kommunfullmäktiges beslut?

Jag hoppas verkligen det.

I sakfrågan?

Om det inte har framgått, så anser jag att kommunfullmäktige ska stå för sina fattade beslut. Fattas det några pengar så får kommunfullmäktige fixa det. Det är ju faktiskt bara några dagar sedan kommunen bidrog med 400.000 kr till bandy-VM! Utan fullmäktigebeslut!

Kommunens barn och ungdomar måste väl ändå vara viktigare?

%d bloggare gillar detta: