Arkiv

Archive for 15 februari, 2014

BUN i övermorgon

15 februari, 2014 Lämna en kommentar

smattgottBarn- och Ungdomsnämnden behandlar inte bara baden i Brålanda och Hallevi på måndag. Det ska tas upp lite annat smått och gott också. Mest smått faktiskt. Fast smått som kan bli stort. Och gott. Så småningom.

Nämnden ska börja diskutera kommunfullmäktiges nya vision och mål, en diskussion som:

”kommer att ligga till grund för förvaltningens upprättande av förslag till budget 2015.”

Arbetet med budgeten för nästa år tar alltså sin början. Och det blir stort. Det är ju valår… Inga beslut fattas dock imorgon, men en spännande period inleds…

investeringNämnden ska begära att lite investeringspengar flyttas från förra året till i år, anta en upprättad plan för intern kontroll, ta del av en redogörelse för arbetet med och kring internationalisering, få information om kommunens förlikning med WSP och lyssna till en redogörelse för:

”förvaltningens sammanställning och analys … av skolinspektionens beslut och bedömningar efter genomförd tillsyn.”

Skolinspektionens beslut av granskningen är ju som bekant avslutad och nu ska förvaltningen dra sina slutsatser för nämnden. Det finns en del att diskutera tror jag…

Jag återkommer imorgon i detta ärende, liksom med ärendet:

”Tillskapande av lokalytor inom grundskolan för högre måluppfyllelse, likvärdighet och integration:
-Beslut om inriktning för likvärdighet och struktur”

Tydligt? Koncist språk? Vi tar det imorgon…

Nämnden ska också yttra sig över ”Mål och anvisningar för medborgardialog”.

argkvinna2Bakgrunden är, bland annat, Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökningar genom åren, där vänersborgarna har varit ganska missnöjda med sina möjligheter att påverka kommunala beslut. Det var faktiskt så att Vänersborg i den senaste undersökningen fick allra lägst betyg av de undersökta kommunerna på frågorna ”Vad tror eller tycker du om hur ansvarstagande kommunens politiker är?” och ”Vad tror eller tycker du om hur väl politiska beslut genomförs?”…

Jag tror att vänersborgarna hade Lars-Göran Ljunggrens (S), S Anders Larssons (S) och Bo Carlssons (C) styre i tankarna när de besvarade undersökningen… Många vänersborgare hade väl därför en del förhoppningar på att moderaterna skulle demokratisera Vänersborg under denna mandatperiod, men förhoppningarna har till stor del kommit på skam. Arbetet med att utöka och fördjupa demokratin i Vänersborg har i stort sett legat nere den här mandatperioden.

Och det som har gjorts, har varit på initiativ av andra partier, typ Vänsterpartiet…

forslag2Det har fattats beslut om att vänersborgarna nu har möjlighet att lämna medborgarförslag. Även om informationen om detta har varit bristfällig. (Här kan du nu hitta info på kommunens hemsida.) Andra saker är ”på gång”, typ att sammanträden i nämnder och styrelser ska öppnas för allmänheten. Men än är det mesta i demokratiseringsväg så att säga kvar ”på papperet”, dvs ligger nere…

I handlingarna inför måndagen, så skriver förvaltningen till politikerna angående medborgardialogen:

”Ärendet avser arbetssätt för förtroendevalda beslutsfattare, varpå förvaltningen väljer att inte yttra sig i ärendet”

Det verkar inte bli annat än följande beslut:

”Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera förslaget, och konstaterar att ökad dialog numera finns som ett inriktningsmål riktat till kommunstyrelsen och nämnder.”

Jag tror att det får bli nya tag med demokratifrågorna nästa mandatperiod. Fast det beror ju naturligtvis på hur vänersborgarna röstar i valet i september…

Kategorier:BUN 2014
%d bloggare gillar detta: