Arkiv

Archive for 17 februari, 2014

Dagens BUN med badbeslut mm

17 februari, 2014 3 kommentarer

I höstas antog Vänersborgs kommun, som bekant, en ny vision och nya mål. Ni vet:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”

Med anledning av detta så behöver Barn- och Ungdomsnämnden arbeta om sina mål och, så att säga, synka dem med kommunens. Därför började Barn- och Ungdomsnämnden sitt sammanträde redan kl 08.30 idag. Syftet var att processen skulle komma igång. Inget annat. Och det gjorde den. Inga beslut fattades, inte idag.

rydholmDet ”riktiga” sammanträdet började efter lunch med en uppvaktning av Välfärdspartiets ordinarie ledamot i nämnden Bengt Rydholm som hade fyllt jämna år.

Bengt Rydholm har ägnat en stor del av sitt idrottsliga liv åt badminton. Han har fostrat flera svenska mästare! Dessutom har han, över hundra gånger, tagit med sig ungdomar på träningsläger till badmintonens hemland Malaysia.

Grattis Bengt!

Från bad…minton till bad… (Ursäkta det dåliga [=bad] försöket till vits.)

Sedan var det då dags för frågan om baden i Brålanda och Hallevi. Och det samma dag som TV4Nyheterna Väst sände ett reportage om just badet i Hallevi. TV4Nyheterna Väst hade nämligen uppmärksammat kommunen på att det fanns stora frågetecken kring avtalet med Hallevi… (Inslaget kan du se här.)

Förslaget på ledamöternas bord gick ut på att Barn- och Ungdomsnämnden helt enkelt skulle föra över (betala) 170.000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden för badet i Brålanda och 1.585.000 kr för badet i Hallevi.

Och så beslutade nämnden.

Nu måste dock denna överföring gå via kommunstyrelsen (demokratins vägar är inte enkla), så formellt sett är allt inte riktigt klart. I praktiken är det dock klart. Nu finns pengar avsatta till driften av baden!

avtal2Frågor som vilken nämnd som ska skriva avtal, med vem och andra praktiska frågor blir det upp till kommunstyrelsen att besluta om. Samhällsbyggnadsnämnden har en åsikt, Barn- och Ungdomsnämnden till viss del en annan.

Det är nog också så att det finns en del ”misshälligheter” mellan nämnderna/förvaltningarna…. Förra året gjorde t ex Samhällsbyggnadsnämnden reparationer på Hallevi för bortåt 300.000 kr. Utan att fråga Barn och Ungdom. Men som Barn och Ungdom fick betala. På en gång.

Det var förresten inte bara det här med själva avtalet med Hallevi som det fanns frågetecken kring. Det var också storleken på bidraget. Och det blev inte klarlagt på sammanträdet hur det hängde ihop. Alla de 1.585.000 kr var nämligen inte driftbidrag… 640.000 kr gick direkt till entreprenören. Och hur denna summa hade räknats fram och hur den hade beslutats kunde ingen riktigt svara på. Att det inte har gått rätt till, det kunde dock alla konstatera. Frågan är naturligtvis känslig, eftersom det handlar om enskilda tjänstemän.

Nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) uttryckte det mycket diplomatiskt när hon sa:

”Det finns förbättringspotential…”

Det här är något som juristerna måste titta på. Det är viktigt, extremt viktigt, att kommunen sköter allt på ett riktigt och korrekt sätt. Och lagligt…

diskussionDet blev många principdiskussioner denna eftermiddag, precis som det hade varit på förmiddagen. Det gällde ärende 7:

”Tillskapande av lokalytor inom grundskolan för högre måluppfyllelse, likvärdighet och integration:
-Beslut om inriktning för likvärdighet och struktur”

Och det gällde ärende 9:

”förvaltningens sammanställning och analys … av skolinspektionens beslut och bedömningar efter genomförd tillsyn.”

Jag tror att principdiskussionerna var värdefulla för nämndens fortsatta arbete, men det var bara på ärende 7 som det ledde till ett annat beslut. Nämnden följde inte förvaltningens förslag om att den skulle få ”fria händer” i det fortsatta utredningsarbetet, utan konkretiserade och tydliggjorde inriktningen på arbetet. Nämnden fattade beslutet att förvaltningen skulle fortsätta att arbeta kring frågorna om integration, likvärdighet och struktur med följande inriktning:

  • ”Undervisning för nyanlända sprids till flera skolor
  • Organisation inom skolenheter – skolstrukturer
  • Resurstilldelning och resursfördelning
  • 7-9 skolornas organisation”

Som sagt, dagens sammanträde präglades av väldigt många diskussioner. Men jag återkommer till dem i samband med att det närmar sig beslut.

Den stora frågan avgjordes dock idag – Brålandaborna ska även fortsättningsvis kunna ta sig ett dopp i ortens bassäng!

Kategorier:Brålanda, BUN 2014
%d bloggare gillar detta: