Arkiv

Archive for 3 februari, 2014

Arenahandlingarna…

3 februari, 2014 1 kommentar

fredspipaI tisdags kom Vänersborgs kommun och WSP överens om att sluta bråka med varandra om arenabygget. De lägger helt enkelt ner tvisten om vems fel det var att allt gick åt skogen. (Se ”Arena Vänersborg”.) Det innebär, som TTELA mycket riktigt noterade, att vänersborgarna aldrig kommer att få veta hur utomstående, objektiva bedömare, dvs en domstol, ser på skuldfrågan. Och det kan ju faktiskt vara lite synd. Det hade kanske varit bra om någon hade kunnat peka ut de skyldiga… Å andra sidan är det väl alltid någon som är glad… Typ de skyldiga…

Samtidigt med överenskommelsen i förra veckan, så släpptes alla sekretessbelagda handlingar ”fria”. Nu är allt offentligt.

Det betyder att jag har ägnat en stor del av helgen åt att kolla, skumma, läsa och anteckna mig igenom de 33 arenahandlingarna – där vissa handlingar kan vara uppåt 80-90 sidor… (Synd att man inte kan bli bloggare på heltid. Eller journalist… Eller detektiv…)

De allra flesta handlingarna handlar naturligtvis om rättsprocessen med WSP på något sätt. Och flera av dem kan jag väl på sätt och vis förstå att kommunen belade med sekretess. Det kan vara t ex dokument där kommunens juridiska ombud, Lindahls Advokatbyrå i Malmö, skickar papper till kommunen där rättsläget beskrivs, lagrum förklaras, upplägget av processen presenteras, argument framförs etc.

arenautredning_larssonNågra handlingar förstår jag däremot inte alls varför de har sekretesstämplats. Det mest uppseendeväckande av dessa dokument är väl ”arenageneralen” S Anders Larssons (S) så kallade utredning om hur arenan kunde ha byggts billigare, om man känt till kostnadsökningarna.

Varför detta dokument, på en enda A4-sida, hemligstämplades är en gåta. Såvida man inte tillhör konspirationsteoretikerna… Och anar att det kanske var för att utredningen inte tålde dagens ljus av andra orsaker…

TTELA verkar höra till dessa teoretiker… TTELA har skrivit en bra artikel om Larssons ”utredning”. (Kanske kan jag få in debattartiklar i ttela i fortsättningen om jag skriver lite positivt…) Citat från TTELA:

”Den (utredningen; min anm.) har rubriken ”Arena Vänersborg – möjliga besparingar” och konstaterar det tämligen självklara att om man hade byggt en enklare arena hade den blivit billigare. … Några beräkningar om hur mycket de olika besparingarna skulle ha betytt i pengar finns inte i utredningen. … S Anders Larsson konstaterar också att besparingarna hade resulterat i en enklare idrottshall med de konsekvenser som det hade medfört.”

En sak som jag log lite åt, det var när S Anders Larsson i ”utredningen” beskrev konsekvensen av att spara på rastren på arenans gavel:

”Upprörd stadsarkitekt”

Undrar förresten om Stig Anders Larsson fick betalt för utredningen…?

diarietDe olika dokumenten i det ”frisläppta” materialet kommer från många olika källor. De kommer från WSP, Markbygg, Ole Torsténi, Pricewater, Bygg-Fast Juridik osv. Det gemensamma med dokumenten, det är att de allihop har lästs, gåtts igenom och granskats av både Vänersborgs kommun och Lindahls Advokatbyrå. Därför kommer jag inte att hänvisa till olika specifika dokument när jag t ex citerar nedan. (Är det någon som vill ha den exakta källan till t ex ett citat, så är det bara att skicka ett mail.)

Det framgår med all önskvärd tydlighet av de tidigare sekretesstämplade dokumenten, att hela arenabygget var ett ”crescendo av kaos”. Från början till slut. Det spadevar inte mycket som fungerade.

Fördyringen av arenabygget startade i stort sett innan det första spadtaget var taget. Ja, inte riktigt. Men nästan. Det upptäcktes efter några spadtag, att jorden på platsen för bygget var förorenad…

Men det var inte den stora orsaken till att det mesta gick fel. I ett brev från Lindahl till kommunen, så står det:

”… projektet redan från början har varit otillräckligt genomtänkt och planerat.”

”Otillräckligt genomtänkt planering” innebar att kompletteringar och ändringar fick göras tämligen omgående när bygget kom igång. Många tilläggsbeställningar, så kallade ÄTOR, blev följden.

”… omfattningen på ÄTA har varit ansenlig…”

pengapaseDet blir dyrt med sådana här tilläggsarbeten. ÄTOR är ofta 20-30% dyrare än vad de hade varit vid upphandling…

”ÄTA listan upptar en väldigt stor kostnad.”

Det beror på att beställaren måste anlita samma företag:

”Skyldig att anlita den redan för entreprenaden kontrakterade entreprenörer.”

Och ofta gick det, tydligen, alldeles för fort när tilläggsarbetena beställdes… Det blev lite av det där ”otillräckligt genomtänkt planering”. Igen…

”Underlagen för äta-rapporterna är generellt mycket bristfälliga och långt ifrån så kompletta att man kan uttala sig med säkerhet om äta-arbetena kan anses vara rätt eller ej.”

Vilka det nu var som beställde alla ÄTOR… Det framgår inte. Bara på ett ställe ser jag en uppgift, ”PN”… När kommunens jurister gick igenom alla mötesprotokoll etc (som också var hemliga under en period) för ett antal år sedan, ställde de precis samma fråga (se ”VÄCK ÅTAL SUNE! (Om polisutredningen av arenabygget.)”):

”vem beställer?”

Det ändras tydligen också en hel del under arbetes gång. Personer, vilka det nu kan vara, tycks komma med nya idéer och förslag till byggarna. Som tvingas ändra och göra om och lägga till…

”Vissa tillkommande arbeten förekom som inte varit med i förfrågningsunderlaget.”

Eller mer rakt på sak:

”Flertalet av äta-arbetena är direkta tilläggsbeställningar pga att beställaren önskat annat utförande eller önskat sig mera funktioner/omfattning.
Ex har B önskat sig stomkomplettringar avseende väggar, gradängbalkar mm i betong istället för i stål som första tanken var. Dessutom ändrade man utförande av ispisten för att få en bättre slutprodukt. Detta bara för att nämna några av de tilläggsbeställningar som beställaren själv orsakat.”

Som juristerna på kommunen frågade sig:

”vem beställer?”

kommunhuset”Vem beställer”? Får vi någonsin klarhet i det? Min uppfattning är att det inte är WSP… Jag tror att beställaren eller beställarna kunde hittas någonstans i kommunhuset…

Ibland var det inte bara så att projekteringen och planeringen var bristfällig. Det kunde också vara rena felaktigheter i underlagen:

”Vid tillverkningen av ispisten upptäcktes i sent skede att beställarens projektering var felaktig.”

Ibland blev det också fel i entreprenaden, i själva bygget:

”Kvarstående besiktningsanmärkningar
… upprätta relationshandlingar, bättringsmålning, dokumentation, rengöring, för korta grundskruv, fel rostskyddssystem på fotplåtar, borttagen knäckavstyvning av bågens underram, fel skruvdimension, muttrar är inte låsta, räcken saknas eller är felaktigt utförda, många brister i rostskydd. … Otätheter i anslutning mellan båge och klimatskärm, takbågar som passerar ut genom klimatskärmen utgör köldbryggor. … Köldbryggorna medför ökad energiförbrukning men kan också beroende på kondensutfällning på stålet innanför klimatskärmen orsaka fuktskador. … Skada i väggelement, slangklämmor saknas, bristfällig montering av plåtbeslag, otätheter…”

Det talas också på ett ställe om att det kan vara fel i en stålstomme…

Jag skrev till Arena-Fritid och frågade om allt detta hade åtgärdats. Man blir ju onekligen lite orolig. Arena-Fritid skickade min fråga vidare till Samhällsbyggnads…

snabbDet var ofta ”snabba ryck” när fel hittades, vilket det ofta gjordes. Då skulle det gå undan. Ibland alldeles för mycket:

”Helt uppenbart är att man inte följt reglerna i LOU för hur upphandlingar skall utföras. Detta har troligtvis också inneburit större kostnader då man inte fått erforderlig konkurrens och därmed bästa pris.”

Det blev också dyrare, just för att allt skulle gå snabbt. Tidschemat sprack tidigt och datum hade ju fastställts både för bilutställning och invigning… Det gällde att skynda på.

”… forceringskostnader för att klara tidplanerna…”

Det är inte bara den byggnadsmässiga biten med planering, projektering osv osv som har misskötts. Det har också den ekonomiska biten gjorts. (Om nu ingen visste det…) Jag som amatör reagerar t ex på att mycket har tagits på löpande räkning…

Det gjorde en viss Ole Torsténi också, som skrev en rapport för Lindahl i december 2011. Torsténi beskriver hur saker upphandlades till ”löpande räkning med budgetpris” trots att fasta priser offererats. Han redogör också för att den dyraste av två elkonsulter valdes, LG Kristoffersson, och att denne konsult betalades löpande – trots att konsultens offert var på fast pris… Torsténi ställer ett antal frågor i sin rapport, tex:

  • ”Varför upphandlades inte den billigaste projektören för el?”
  • Den beräknade kostnaden var 425.000 kr och slutade på 2.310.000 kr – varför?

Även t ex Stålab hade en del av entreprenaden på fastpris och en del på löpande räkning…

Även Bygg-Fast Juridik skriver om detta i en rapport:

”… när man sedan har produktionen i full gång så tilläggsbeställer man väldigt stora arbeten på löpande räkning. Detta gör att det blir väldigt svårt att urskilja vilket arbete som avser det ursprungliga kontraktet samt vilket som avser tilläggsarbetet. Detta är dock inte entreprenörens fel utan helt och hållet projektorganisationens problem.”

Vem är ”projektorganisationen” kan man undra…?

arenan_pengabristArena Vänersborg blev dyr. Väldigt dyr. När man läser de nyligen offentliggjorda dokumenten så blir man dock inte särskilt förvånad…

En stor del av dokumenten handlar, naturligtvis, om vems fel detta är. Vänersborgs kommun, representerade av Lindahls Advokatbyrå, hävdar att felet ligger hos WSP. Och detta försöker advokatfirman leda i bevis. WSP självt anser sig självklart vara utan skuld.

Vems fel det var, det får vi aldrig reda på. Tyvärr. På sätt och vis. Ingen domstol kommer någonsin att döma i fallet… Det kommer dock inte att hindra mig att i en kommande blogg ändå spekulera lite kring ansvarsfrågan…

Jag tänkte avsluta med ett citat från Lindahl daterat den 25 januari 2012. Som förvånar mig lite:

”Av det senaste informations-pm framgår att av kommunen anlitad opartisk konsult har kommit fram till samma sak som Cowi, nämligen att det konstruktionsfel för vilket Stålab ansvarar, i viss mån kan ha bidragit till takraset.”

Visste Länsförsäkringar detta?

Kategorier:Arena Vänersborg
%d bloggare gillar detta: