Arkiv

Archive for 5 februari, 2014

Arenan: Vem bär ansvaret?

5 februari, 2014 3 kommentarer

arenamiljonerArena Vänersborg blev dyr. Mycket dyr. Mycket dyrare än vad det var tänkt…

Kommunfullmäktige satte, när beslutet togs den 20 juni 2007, en prislapp – arenan fick kosta max 140 milj kr. Då förutsattes det också att kommunen skulle få in 20 milj kr i sponsorpengar, dvs arenan skulle bara kosta skattebetalarna 120 milj…

Notan slutade på 280 miljoner kr. Säger kommunen. Jag tror ändå inte att allt är inräknat i denna summa… Typ rondell, vägomläggningar, parkeringar, snöröjning av tak, juristkostnader…

När man läser de frisläppta dokumenten kring arenan och processen mot WSP blir man definitivt inte förvånad över att arenan blev så här mycket dyrare. (Se “Arenahandlingarna…”.) Vi vet också att S Anders Larsson (S) och kretsen kring honom inte heller blev förvånade… De visste redan innan bygget satte igång, att de 140 milj kr som kommunfullmäktige hade anslagit till arenan inte skulle räcka.

peabPeab hade nämligen räknat på projektet och redovisade sina resultat den 29 mars 2007. Det är 3 månader innan beslutet om arenan togs i fullmäktige! Det här framgår av polisförhör med Bengt Qvillberg, som vid tiden var regionchef på Peab. (S Anders Larsson blev som ni kanske kommer ihåg polisanmäld för arenabygget. Åklagaren lade dock snabbt ner utredningen. Polisen ”hann” inte ens förhöra Larsson… Några förhör hölls dock med andra, därbland Qvillberg. Se också ”Skandalen kring arenan fortsätter!”)

”240 miljoner!”

Sa Peab.

”För dyrt!”

Sa S Anders Larsson.

Peab fick i uppdrag att räkna på ett billigare alternativ. Peab presenterade en ”traditionell” hall med ett platt tak samt lägre takhöjd för 175 miljoner…

S Anders Larsson och några andra, däribland troligtvis också en av de mest entusiastiska tillskyndarna av arenabygget, kristdemokraten Andreas Vänerlöv, visste med andra ord att arenan inte skulle kunna byggas för 140… Det visste de redan när fullmäktige fattade beslutet… Men sa inget…

Och inte räckte pengarna heller…

handlingarEn stor del av de frisläppta handlingarna handlar om vems fel fördyringen var. Vänersborgs kommun, representerade av Lindahls Advokatbyrå, hävdar att felet ligger hos WSP, WSP anser sig vara utan skuld.

Min personliga uppfattning är att det i grunden inte var WSP:s fel… Även om WSP ibland kanske skulle ha kunnat gjort ett bättre jobb.

Det var inte bara det att S Anders Larsson hade fått Peab:s besked. Vi vet att en grupp personer med S Anders Larsson i spetsen två månader efter kommunfullmäktiges beslut bestämde, mellan skål och vägg, att det skulle läggas på ett entréplan i en andra våning tillsammans med en restaurangdel. Något som inte fanns med i ritningarna när fullmäktige fattade sitt beslut.

Det här var en enormt fördyrande ändring. Och detta beslut fattades inte av WSP…

Dessutom så sa rapporten, som låg till grund för fullmäktiges beslut, att det skulle finnas 18 bärande balkar med väggarna inräknade. De bantades ner till 13. Jag vill minnas att det berodde på att fler loger skulle få plats. Jag är säker på att WSP inte heller hade något att göra med detta beslut. (Jag har fortfarande inte förstått hur denna förändring i konstruktionen inte skulle påverka takets bärkraft.)

forhorNär det gäller frågan om skulden, vems felet är, så tycker jag att det är intressant att återigen lyfta fram ett polisförhör. Denna gång förhören som gjordes med kommunens dåvarande kanslichef, juristen Claire Gabrielsson. (Se ”Polisförhören kring Arena Vänersborg”.) Det kan vara bra att veta att förhören med Gabrielsson skedde i december 2009, dvs efter det att arenan var färdigbyggd!

Jag kan emellertid inte låta bli att först återge vad Gabrielsson sa om själva starten av bygget… Som ett komplement till det som har framgått av de nyligen offentliggjorda dokumenten.

Innan arenabygget överhuvudtaget sattes igång på något sätt köptes två viktiga tjänster upp. Enligt Gabrielsson gick det fel redan här.

I polisförhöret säger Claire Gabrielsson, när det gäller en person som var central i bygget, Magnus Bengtsson :

”Upphandlingsunderlag saknas och med tanke på de konsultarvoden som har utbetalats, kan det ifrågasättas om en direktupphandling var tillräcklig för att uppfylla reglerna, eller för att följa kommunens upphandlingspolicy.”

Detsamma gällde beträffande arkitekten Erik Myhrberg. Gabrielsson i polisförhöret:

”Denne var också med vid mötet på Bohusgården i december, men avtal rörande hans företag slöts först 2007-08-01. Här kan tilläggas att kommunen fram till och med den 19 oktober 2009 har betalat ut ca 2.115.000 kronor till Myhrberg.”

wspGabrielsson kommenterade också för polisen hur det gick till när WSP fick uppdraget att ansvara för projektledningen:

”…dokumentationen kring denna upphandlingen saknas i Barn- och
ungdomsnämndens diarium.”

Claire Gabrielsson utvecklar sina tankar vidare kring hur uppdraget gick till WSP.

”Direktupphandlingen har genomförts endast genom intervjuer och referenstagningar. Det innebär att det inte har gått ut något allmänt anbudsförfarande. Det finns således riktlinjer och former för hur en upphandling ska gå till. Som exempel på detta kan nämnas att ett förfrågningsunderlag upprättas och annonseras, så att samtliga i branschen får tillfälle att lämna anbud. Dels har det inte skett någon annonsering och dels saknas det ett underlag från intervjuerna och referenstagningen.”

ljusNär det gäller skuldfrågan, ansvaret för den ekonomiska “katastrofen”, det som denna blogg egentligen handlar om, sprider kanslichefen Gabrielsson ett “visst”, för att inte ta i, ljus över frågan:

”WSP har aldrig givits någon roll att fatta beslut om vem eller vad som skulle upphandlas. Samtliga avtal har undertecknats av representanter för kommunen, i detta fallet S Anders Larsson och förvaltningschefen Karl-Johan Höjer samt tillförordnade förvaltningschefen Håkan Alfredsson. Utöver de uppräknade har även Peter Nilsson i egenskap av enhetschef undertecknat handlingar.”

Notera gärna:

”Samtliga avtal har undertecknats av representanter för kommunen…”

Claire Gabrielsson gick tillsammans med dåvarande kommunjuristen Andreas Billock igenom samtliga protokoll som förts från produktionsmöten och byggmöten samt en del minnesanteckningar etc. Juristernas utredning lades fram i december 2009.

Jag redovisar ett mycket kort axplock.

 • Byggmötesprotokoll 2007-09-13. ”Entrédelen ritas om till två våningsplan, övre plan ska innehålla restaurang”
  Juristerna undrar: ”knappt tre månader efter kommunfullmäktiges beslut, vart tas beslutet?
 • Byggmötesprotokoll 2007-10-25. ”Gym och träningslokal tas upp.”
  Juristerna undrar: ”vem beställer?
 • Byggmötesprotokoll 2007-12-20. ”Antalet bågar i stommen har ändrats.”
  Juristerna undrar: ”är det antalet loger som växt?
 • Byggmötesprotokoll 2008-01-10. ”Byte av fasadmaterial. Plåt blir till parocelement.” Juristerna kommenterar: ”en form av plastmaterial, godkänt av vem? Väsentlig fördyring!?
 • Byggmötesprotokoll 2008-04-24. ”Restaurangfrågan måste utredas.”
  Juristerna frågar: ”vem beställer/beslutar
  Från samma protokoll: ”Utformningen av en eventuell restaurang utreds av kökskonsult”
  Juristerna: ”beställning? Kostnad?
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-05-15. ”Markbygg iordningställer gångväg”
  Juristerna: ”vem beställer?
 • Produktionsmötesprotokoll 2008-07-03. ”Nya ritningar avvaktas”
  Juristerna: ”varför är inte ritningar klara när bygget redan är igång — vad har det medfört för kostnader och vem ansvarar för detta, konstruktör, beställare eller projektledning.
 • Byggmötesprotokoll 2009-02-12. ”Besked har fåtts vad gäller logerna och restaurangen. Det är klart och skall utföras!”
  Juristerna: ”vem har gett besked, vart finns det dokumenterat och beslutat!
 • Produktionsmötesprotokoll 2009-02-26. ”Restaurang ska utföras. Loger ska utföras. Kontor del 3 ska utföras, viss ändring av planlösning kommer”
  Juristerna: ”vem beställer detta? Detta måste ha påverkat kostnaderna enormt, enligt beslut i kommunfullmäktige skulle detta utformas och utföras inom befintlig investeringsram för barn- och ungdomsnämnden.

Jag anser att polisförhören tillsammans med de dokument som nu är offentliggjorda, och de protokoll som kommunens jurister gick igenom, ger ett ganska tydligt svar på skuldfrågan.

ordfklubbaKostnaderna löper amok redan från början. Och alla inblandade från kommunen är väl medvetna om detta. De är ju själva med och fattar de fördyrande besluten. Även om inga namn finns med i protokollen…

När jag också läser i de “frisläppta” dokumenten att Lindahls Advokatbyrå vid flera tillfällen påpekar för kommunen att punkten ”ekonomistyrning” saknas i WSP:s uppdragsbekräftelse, så blir ansvaret än tydligare.

Jag tror att några personer med anknytning till kommunen med all säkerhet är ganska glada att kommunen och WSP har förlikats. Tyvärr kommer vänersborgarna dock, antagligen, aldrig att få ett slutgiltigt svar från utomstående, objektiva “experter” om vilka som bär ansvaret…

Kommunen hävdar att det var WSP:s fel, WSP menade att det var kommunens…

Ernst_youngDet finns emellertid en utredning kvar, den som Ernst & Young har arbetat med under en längre tid. Denna utredning har tydligen, enligt säkra källor, redan lämnats in till kommunen. Kommunen (Gunnar Lidell?) har dock skickat tillbaka den till Ernst & Young. Av någon anledning…

Kanske, kanske…

Kanske, kanske finns det ett svar på ansvarsfrågan i Ernst & Youngs utredning… Fast i utredningen vill inte tre socialdemokratiska “toppolitiker” medverka…

.

PS. Stig (S) Anders Larsson (S) är på väg in i politiken igen! Klicka här!

PPS. Andreas Vänerlöv är inte på väg in i politiken igen. Han slutade med politik efter valet 2010, då vänersborgarna fällde sin dom över Kristdemokraterna. KD halverades, från 4 till 2 mandat i fullmäktige. Andreas Vänerlövs mest kända politiska uttalande är för övrigt när han i arenadebatten i fullmäktige utropade:
”Det här är en glädjens dag!”
Nu arbetar Andreas Vänerlöv på Länsförsäkringar, arenans ”huvudsponsor”, och är dessutom styrelsemedlem i IFK Vänersborg…

PPPS. Du kan hitta massor av kommentarer och handlingar i original här på Vänsterpartiets hemsida.

Kategorier:Arena Vänersborg, S, Skandal
%d bloggare gillar detta: