Arkiv

Archive for 20 februari, 2014

Frågetecken kring Hallevi

20 februari, 2014 5 kommentarer

simma2Baden i Brålanda och Hallevi har diskuterats flitigt på sistone, inte minst på denna blogg. (”Affären Brålandabadet”, ”Lösning i sikte i Brålanda?” och ”BUN behandlar Brålandas bad”.)

I måndags beslutade Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) att begära av kommunstyrelsen att godkänna en överföring av driftsbudget till Samhällsbyggnadsnämnden. Det betyder helt enkelt att BUN är berett att fortsätta betala badverksamheten. 170.000 kr till Brålandabadet och 1.585.000 kr till Hallevi. Som BUN har gjort i många, många år, när baden låg under BUN:s ansvarsområde.

Flera har reagerat på summan till Hallevi.

Badet på Hallevi är till skillnad från badet i Brålanda öppet året runt. Det betyder att badet på Hallevi naturligtvis blir dyrare att driva än badet i Brålanda. Men 1.585.000 kr? Mer än 9 gånger så mycket?

Kommunens 1.585.000 kr till Hallevi fördelar sig på följande sätt:

hallevikost

Och här är det något som inte stämmer. På Hallevi står kommunen för de fasta avgifterna, men det gör inte kommunen i Brålanda. I Brålanda får arrendatorn betala de fasta avgifterna med driftsbidraget.

friends2Det ser inte särskilt bra ut. Det är inte heller rättvist. Kommunen ska behandla alla lika. Och varför kommunen inte gör det, det kan man fråga sig. Det vore dock inte första gången som Barn och Ungdomskjuta_hoft skjuter från höften, och det mellan skål och vägg…

Det verkar vara ett klart fall för kommunjuristen. Och finns det ingen bra förklaring, vilket det kanske gör, så är det kanske ett fall för andra myndigheter?

Det finns en annan ganska allvarlig aspekt på Hallevi. Det är nämligen samma företag som driver badet som också står för gymmet på Hallevi.

Det finns många privata kommersiella gym i Vänersborg. Marknaden är tuff och företagen försöker få så många kunder som möjligt. (Jag pratar inte om ideella föreningar som med bidrag driver gymverksamhet.) Det är stor konkurrens mellan gymmen. På lika villkor? Gymmen borde i varje fall konkurrera på lika villkor…

gymMen så var det då det här med att Hallevibadet får stora summor pengar av kommunen. Hur mycket går till badet och hur mycket till gymmet? Det torde vara svårt att bedöma när det är samma företag. Misstanken är naturligtvis att kommunala pengar går till gymmet också. Och då hamnar kommunen i den situationen att ett av alla gym i Vänersborg får kommunala subventioner. Och inga andra. Och så får det naturligtvis inte vara. Inte bara av moraliska skäl.

Jag är övertygad om att sådana här subventioner strider mot Kommunallagen.

De kommersiella gymmen i Vargön och Vänersborg kan alltså ha haft en kommunalt subventionerad konkurrent i Hallevibadet i bortåt 10 år. (Kan kommunen få betala skadestånd för sånt?)

Kanske var det allt detta tjänstemän på Samhällsbyggnadsnämnden tänkte på när de fick ta över baden från Barn och Ungdom – och inte ville betala ut pengar…?

skamsenHela historien känns ”skämmig”. Barn- och Ungdomsnämnden har ju tillåtit det här arrangemanget mellan Hallevi och Barn och Ungdom i en massa år – den nämnd jag sitter i… Vad ska man säga, ”jag visste inte”?

Jag visste inte.

Dessutom tog ju Barn- och Ungdomsnämnden ett beslut om pengar till Hallevi så sent som i måndags… Jo, jo, man lär sig…

Så här i efterhand undrar jag varför ingen har sagt något, varför det inte ingick typ ett juridiskt utlåtande om hela ”badaffären” i beslutsunderlaget. Vad jag förstår så är förhållandena kring Hallevi inte helt okända högre upp i den kommunala hierarkin.

Snart ska frågan upp i kommunstyrelsen. Vi får se vad som händer då. Lagar ska följas. Men det ska också finnas bad, både på Hallevi och i Brålanda. Och varför inte ett gym på Hallevi.

.

PS. Jag vill till sist säga att de eventuella fel som är begångna är helt och hållet kommunens ansvar.

Kategorier:Brålanda, Hallevi
%d bloggare gillar detta: