Hem > Brålanda, Skandal > Affären Brålandabadet

Affären Brålandabadet

fruktanDen 26 januari skrev jag en blogg om badet i Brålanda. (Se ”Uppror i Brålanda”.) Många Brålandabor fruktade att badet skulle läggas ner och med det också simskolan. I bloggen försökte jag att ställa samman fakta om badet i Brålanda jämfört med badet på Hallevi i Vargön. Jag fick av tjänstemän på förvaltningarna reda på att orsaken till att baden inte behandlades likvärdigt var att de två ”badavtalen” såg olika ut. Arrendeavtalet för Brålanda var bara på ett år och gick ut den 15 september 2013, medan badet i Hallevi hade ett längre avtal som inte gick ut förrän den 31 december 2014. Jag tog också upp en del frågetecken kring driftbidrag.

Både fruktan och frågetecken finns förresten fortfarande kvar i Brålanda…

Uppgifterna i bloggen kom framför allt från olika tjänstemän i kommunen och jag avslutade bloggen med att jag inte hade någon anledning att ifrågasätta dessa uppgifter.

fundersamFast jag tror att jag har det nu…

Det började med att jag skickade några ”frågor” till Barn- och Ungdomsförvaltningen, närmare bestämt till Arena Fritid. Och för säkerhets skull även till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Barn- och ungdomsnämnden överlämnade ju ansvaret för bad och badstränder till Samhällsbyggnadsnämnden den 1 januari 2013.

Jag ville få ut följande handlingar:

 • Kommunens avtal med Hallevibadet för år 2013 och 2014.
 • Kommunens driftsbidrag till Hallevibadet 2013 och 2014.
 • Kommunens utbetalningar till Hallevibadet 2013 för simskola.
 • Anbudsunderlag för Brålandabadet 2014.

Uppgifterna för simskolan fick jag ut från Barn och Ungdom. Anbudsunderlaget för Brålandabadet var inte klart svarade Samhällsbyggnads, men jag skulle få det när det var det. Anbudsunderlaget är fortfarande inte klart.

När det gällde de två första punkterna, så skrev chefen på Samhällsbyggnadsförvaltningen:

”När det gäller Hallevibadet är det barn och ungdom som har pågående avtal [och] verksamhetsbidrag.”

Arena-Fritid hänvisade till Samhällsbyggnads när det gällde Hallevibadet…

”Allt ansvar för bad och badplatser … har överförts till Samhällsbyggnad.”

Den tidigare ”arrendatorn” av badet i Brålanda skrev vid ett tillfälle till mig, efter ett samtal med en tjänsteman på kommunen:

”Något är fel, jag känner det på mig.”

argkvinna2Jag började förstå hur hon kände… En viss ”irritation” infann sig också. Jag gillade inte detta bollande fram och tillbaka. Jag skrev igen. Nu väntade jag bara några timmar på svar…

Sedan skickade jag ett mail till kanslichefen.

Jag vet inte om kanslichefen tog kontakt med någon eller om det bara var en slump, men 40 min senare så fick jag ett svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen:

”[NP på Barn och Ungdom; min anm] har informerat mig om att han ingår muntligt avtal med … s.k. arrendatorn på Hallevibadet varje år, som då gäller under innevarande kalenderår. Samma villkor som det gamla (utgångna) avtalet!”

Jag blev stum!

”muntligt avtal”

Det får inte vara sant tänkte jag. Inte ett muntligt avtal… Men det var kanske inte riktigt sant heller…

hallevi_avtal1Från Samhällsbyggnads fick jag nämligen också ”det gamla (utgångna) avtalet”. Detta avtal skrevs på den 24 maj 2002 av dåvarande förvaltningschefen Ulla-Carin Olsson. Avtalet gick ut den 31 december 2004…

Du läste rätt – 2002 och 2004!

Avtalet löpte på 2 år. I avtalet står det:

”Avtalet skall sägas upp senast 6 månader före avtalstidens upphörande. I annat fall förlängs avtalet med ytterligare 1 år.”

Med andra ord, det finns ett skriftligt avtal. Som gäller. För 1 (ett) år i taget… Och eftersom ingen har sagt upp avtalet, så gäller det alltså än. Det är inte ”utgånget” vad jag förstår. Jag vet inte om det gäller även nästa år. Avtalet måste ju aktivt sägas upp ”6 månader före avtalstidens upphörande”. Och jag vet inte om det är gjort. Det är ingen som har nämnt detta i något sammanhang, men ”alla ” säger ju att avtalet bara gäller året ut. Så vi förutsätter det.

Men en sak är mycket allvarlig.

Jag och flera andra, däribland Brålandabadets mångåriga arrendator Annelie, har fått beskedet att Hallevis avtal med kommunen har löpt över flera år… Till skillnad från Brålandabadets avtal som bara har gällt ett år i taget… Det är därför baden har behandlats annorlunda…

pinocchioMen det var inte sant! Någon har farit med osanning.

Hallevis avtal löper också över 1 (ett) år.

Hmmm…

Sedan undrar jag två saker till om avtalet med Hallevi.

Är det verkligen lagligt med ett avtal som kan löpa på i evighet? Vad säger t ex EU? Och om Hallevi fick ett avtal som automatiskt förlängs, om ingen säger upp det, varför fick inte Brålanda ett liknande avtal?

Och.

Om avtalet är påskrivet av en förvaltningschef, måste det då inte vara en förvaltningschef som ”förlänger” det? ”NP” ovan är inte förvaltningschef…

juristJag tror att kommunens jurister har fått några nya arbetsuppgifter att ta tag i… Redan imorgon måndag.

På tal om jurister. Barn- och ungdomsnämndens jurist skrev så här i ett svar till en medborgare:

”Upplysningsvis är det så att de grunder på vilka kommunen har möjlighet att betala ut bidrag inte primärt är ekonomiska utan styrs av kommunallagen och innebär bland annat att likabehandlingsprincipen skall gälla.”

Det är viktigt med likabehandling. Kommunen slarvar allt som oftast med denna princip. Det kan gälla Bert Karlsson på Ursand, Andersson i Nordkroken, Magnus Larsson i Sikhall, IFK Vänersborg, Arenan…

Och nu baden i Hallevi och Brålanda…

I avtalet från 2002 mellan kommunen och Hallevi, så står det:

money”Arrendatorn erhåller ersättning med 640.000 kr per år.”

Och om denna ersättning inte räcker:

”Om kommunbidraget inte täcker driftkostnaden kan arrendatorn begära förhandling om kompensation.”

Jag vet inte hur stort ”kommunbidraget” är just nu. Det skulle förvåna mig om inte arrendatorn någon gång under alla dessa år har fått höjt bidrag, efter förhandling. Fast å andra sidan så borde väl en överenskommelse om ett höjt ”kommunbidrag” ha fogats till avtalet. Påskrivet av en förvaltningschef… Jag har inte sett till något sådant ”tillägg”.

Det här med ”kommunbidrag”, eller driftbidrag, verkar intressant. Varför finns det ett sådant bidrag? Svaret tycks tämligen enkelt. Jag antar att det är för att verksamheten inte går runt annars. Det finns ingen lönsamhet i ett bad i Brålanda eller ett bad på Hallevi. (Eller i en arena…)

Men vad var det Barn- och ungdomsnämndens jurist skrev:

”… de grunder på vilka kommunen har möjlighet att betala ut bidrag inte primärt är ekonomiska…”

I avtalet mellan Hallevi och kommunen, så finns det en lång lista över arrendatorns åtaganden. Ett litet axplock:

 • ”Svara för och bekosta driften av tekniska installationer såsom pannor, reningsverk, vattenaggregat, avfuktningsaggregat…”
 • Svara för och bekosta sophämtning
 • Svara för och bekosta snöröjning
 • Svara för och bekosta drift såsom uppvärmning, elektricitet, vatten”

Om kommunen själv hade tagit hand om dessa ”åtaganden”, så kunde kommunen kanske ha låtit bli att betala driftbidrag?

Tänk om arrendatorn höjer sin lön med 100.000 kr om året… Vad händer då? Minskar kommunen driftbidraget?

Vad är driftbidrag? Eller som det stod i avtalet med Hallevi, kommunbidrag. (Fast när förvaltningschefen för Samhällsbyggnad skriver ”verksamhetsbidrag”, så måste väl det vara något helt annat?)

open_doorsDet finns säkert regler för vad driftbidrag är, hur driftbidrag räknas ut, vad bidraget ska täcka, och inte, och vem som bestämmer… Det måste det ju, annars skulle ju inte likvärdigheten kunna garanteras, dvs att kommunen behandlar alla lika.

Jag slår naturligtvis in öppna dörrar…

Fast så var det detta med driftbidrag till badet i Brålanda. Den förre arrendatorn av badet, Annelie, blev erbjuden att fortsätta arrendera badet. Innan Annelie bestämde sig, så ville hon veta om hon fortfarande fick driftbidrag från kommunen. (För 2013 låg bidraget på 171.800 kr.)

Och nu blev det förvirrat.

Den 22 januari hade Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsutskott sammanträde. I protokollet står det:

”Tidigare års arrendator av Brålandabadet har meddelat (2013-11-22) att hon tills vidare inte vill ha ett förslag till arrendeavtal.”

Det här håller Annelie inte riktigt med om. Hon vill driva badet. Det var bara det där om att få besked om driftbidrag… Istället fick, enligt uppgift, Annelie frågan från Samhällsbyggnads om hon ville hyra badet – för 57.000 kr (+moms).

Fastighetsutskottet beslutade också på sitt sammanträde:

”att annonsera i dagspress och begära in intresseanmälan från allmänheten/föreningar/företag att arrendera Brålandabadet enligt kommunens ‘självkostnadsprincip’…”

bralanda_badOch det har gjorts. (Annonsen finns också på kommunens hemsida.)

Det ska bli intressant att se om det finns någon som tror sig kunna driva badet i Brålanda med vinst… Jag är övertygad om att, om det går, så kommer Bert Karlsson att lägga ett bud… (Han har fortfarande inte gjort det.)

Förvirringen blev ännu större den 28 januari. Då hade TTELA en artikel om Brålandabadet. Fastighetschef Gunnar Björklund sa till TTELA:

”Vi kan inte subventionera verksamheten för att den ska gå runt, det är inte vår uppgift som fastighetsägare.”

Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) var av en annan åsikt än fastighetschefen. TTELA skrev:

”Hon (Eckerbom Wendel; min anm) betonar att det i praktiken innebär att stöd ska betalas ut i samma storleksordning som tidigare.”

Eckerbom Wendel menade att de pengar som har överförts från Barn och Ungdom till Samhällsbyggnads också innefattar driftpengar…

affarAffären ”Brålandabadet” har visat sig innehålla många infallsvinklar. Helt klart är att det finns delar i affären som kommunens jurister måste ta tag i. Ganska många delar för övrigt. Och slå näven i bordet.

Det finns också delar som chefers chefer måste ta tag i. Och slå näven i bordet.

Hur det kommer att gå med själva badet vågar jag inte sia om. Men jag tror att så länge Samhällsbyggnads tror att det går att driva Brålandabadet med vinst (utan kommunbidrag), så ser det inte särskilt ljust ut. Då kommer det inte att finnas något bad i sommar… (Och då kommer flera brålandabor att ironiskt utbrista: va’ bra, då blir det pengar över till en scen på gågatan…)

Kommunen, om det nu är Samhällsbyggnad eller Barn och Ungdom eller båda tillsammans, måste snarast reda upp detta. Vänersborgs kommun måste naturligtvis se till att det finns bad i Brålanda – och Vargön! Om det så ska kosta några kronor.

simmaVi betalar ju 26 milj kr per år för att några vänersborgare ska kunna spela bandy (och titta på), då kan vi väl betala 171.800 kr för att människorna i Brålanda ska kunna bada?uppror

… annars lär silon, den gamla Toppfabriken, Cypressen, skolan och idrottshallen i Brålanda att börja darra och skaka… Och då inte på grund av tågen som kör förbi utan att stanna…

Kategorier:Brålanda, Skandal
 1. Roy Andersson
  11 februari, 2014 kl. 12:07

  Omläggningen väcker en fråga till, som verkar ha lite tveksamheter. Alla gamla byggnader som används av idrotten subventioneras vid uthyrning. Men om något skall byggas om, byggas ut eller nytt? Nu hänvisas idrottsföreningar för investeringar direkt till Samhällsbyggnadsnämnden, men dom skall INTE avgöra storleken på idrottssubventioner, det gör BUN. Skall det då bli trepartsuppgörelser? Allt nytt skall ju i rättvisans namn också subventioneras, lika väl som det gamla.

 2. brålandaförälder
  10 februari, 2014 kl. 09:01

  I bloggen skrivs att de båda kommunala baden i kommunen tätorter Brålanda och Vargön inte har möjligheten att ”gå runt” utan någon form av bidrag av typen drift- , verksamhets- eller kommunbidrag. Och Fastighetschefen Gunnar Björklund citeras: ”Vi kan inte subventionera verksamheten för att den ska gå runt, det är inte vår uppgift som fastighetsägare.”

  Det finns nämligen ett bad till i Vänersborgs kommun och under kommunens ägo: Vattenpalatset.

  Vattenpalatset med sina 8 anställda går heller inte runt …. men här snackar vi inte 57.000 kr eller 171.800 kr …… utan här är underskottet miljontals kronor. Och vad kallas bidraget som Vattenpalatset får ? Ägartillskott ?

 3. 10 februari, 2014 kl. 07:55

  Jag ser nu handlingarna för BUN:s nästa sammanträde.
  Under Ärende 5:
  ”Kommunfullmäktige beslutade 120620 §86, om en Samlad fastighetsförvaltning.
  Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 131209 § 148, konstaterade nämnden att anläggningarna Hallevibadet och Brålandabadet är överförda från barn- och ungdomsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Återstår att hos kommunstyrelsen begära överföring av driftsbudget från barn- och ungdomsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden, får de båda anläggningarna. ”

  • Roy Andersson
   10 februari, 2014 kl. 09:23

   Kostnadsneutralt var det väl?

 4. brålandaförälder
  10 februari, 2014 kl. 07:45

  Bra blogg som återigen belyser den utbredda sjukdom i Vänersborgs kommuns verksamhet.
  Varför har det blivit så att när engagerade politiker/invånare vänder på stenar finner man bara en massa felaktigheter, mygel och personliga särintressen hos tjänstemän på olika nivåer inom Vänersborgs kommun. Delar man inte dessa tjänstemäns intresse och uppfattning så blir man en fiende och invånaren ska bort till varje pris.
  Det olustiga är att chefer som har till uppgift att slå näven i bordet inte gör detta, det blir istället en ryggdunk och -”Va redig du är som sköter kommunens badanläggningar så bra”.
  Håller helt med Roy´s kommentar.

  Att Vänersborgs kommun är stor till ytan jämfört med grannkommunerna och att den består av många tätorter sedan 40 år verkar inte ha förståtts av kommundirektören och förvaltningscheferna.
  Det är därför som …….
  – det bara byggs en scen och den ska stå på gågatan i centralorten.
  – det beställs ny park- och gatubelysning och de ska bara lysa upp centrala Vänersborg.
  – det anläggs en cykelbana som går mellan centrala Vänersborg och Överby som badar i belysning men samtidigt släcker belysning i Brålanda (skolväg) pga oense ägarförhållande.
  – tänder upp tusentals lysrör i arenan men släcker i skidspåret (rådiga Thn-företagare betalar även i år).
  – det satsas stort på begreppet ”centrumutveckling” men bara i Vänersborgs centrum.
  – det anordnas gratisbussar till Göteborg och Vara men de ska bara utgå från centralorten.
  – det investeras stort för ny sopåtervinning men bara nära för invånarna i centralorten.
  – det sparas pengar genom att sluta klippa gräs i Brålandas grönytor.
  – det sopas flitigt så snart snön smält i Vänersborg och under hela sommaren men i Brålanda/Frändefors hyrs en undermålig traktoråkare in som sopar slarvigt två veckor före midsommar.
  – Kollektivtrafik ska bara vara för centralortens invånare med täta tåg och blå bussar stup i kvarten.

  Nej, ska kommunen stiga i någon av alla nationella rankingar så behövs ett rejält omtag av både politiker och tjänstemän på ledningsnivåerna.

 5. Roy Andersson
  9 februari, 2014 kl. 22:15

  Stefan, du skrev i en annan blogg att flest reaktioner får du på bloggar om Dalsland. Det finns en kristallklar förklaring till det. Vänersborgs kommun har gjorts näst intill till en konsekvent mygelkommun. Det är en rent bedrövlig kultur som växt fram. Några exempel: Arenan, självklart. Skolfrågan. Samhällsbyggnadsnämnden räknar fram totalbeloppet som skall konteras BUN för skolorna. Bun lägger på hundratusentals kronor på dom skolor dom vill lägga ner, men sänker beloppen på dom skolor dom vill ha kvar (t.ex. Dalbo över en million UNDER vad Samhällsbyggnadsnämnden begärt). Skolförvaltningen försöker alltså medvetet lura medborgarna med direkt felaktiga siffror som beslutsunderlag i medborgardialogen. Vi minns också den korta pilen för resor till centralorten och den lååånga pilen åt andra hållet, för samma avstånd. Nu var det baden. Medveten blålögn igen om skillnaderna i tid för avtal i Brålanda och Hallevi. Vänersborgs kommun har också ingått avtal, som kommunen inte har haft en tanke på att följa ens från första dagen.
  Den gemensamma nämnaren för allt detta mygel är att det riktar sig MOT kommunens ytterområden. Det är därför självklart att småföretagaren, som alldeles utmärkt skött Brålandabadet i många år, fick känslan att något inte stämmer när hon, utan att veta verksamhetsstödet!, skulle skriva under ett arrendeavtal. Och nu skall det myglas med ”intressenter” som kan anmäla sig istället för att göra en juridiskt korrekt upphandling enligt gällande lag.
  Vi dalslänningar vill inte ha en kommun som myglar över huvud taget och blir extra förbaskade när vi ser det övergripande målet med myglet -att ytterområdena skall konsekvent missgynnas.
  I långa loppet tjänar ingen på att ha en mygelkommun. För mig är det obegripligt att politikerna tillåter tjänstemän att vara kvar efter att dom helt medvetet försökt lura politikerna med felaktiga beslutsunderlag gång på gång.

 6. Magnus Larsson
  9 februari, 2014 kl. 21:46

  Om Brålandabadet värms upp med el blir det väldigt dyrt. Det finns en panncentral som värmer ålderdomshemmet och vårdcentralen, kanske finns det möjligheter att köpa billigare fjärrvärme där? Vem vet, det kanske finns överkapacitet sommartid!? Lägg inte ner, hitta lösningar istället!

 7. 9 februari, 2014 kl. 21:30

  Jag känner till delar av ärendet då jag har en plats i fastighetsutskottet. I utskottet 22 januari informerades vi om att arrendatorn Annelie hade via epost meddelat fastighetschefen att hon inte skulle fortsätta med Brålandabadet i år. Jag känner inte till någon uppgift om en hyra på 57000 kronor. Att BUN inte tänkte betala något bidrag för verksamhet vid badet har jag sedan förstått via Stefans frågor och svar i ärendet.
  På tisdag är det ett nytt fastighetsutskottsmöte där det framgår av handlingar att BUN lär ta ett beslut i februari om att flytta över 170Tkr till samhällsbyggnadsnämnden som ersättning för kostnader förknippade med Brålandabadet. Innebörden av att detta kommande beslut måste tas är att BUN inte förde över dessa pengar i samband med att ansvaret för anläggningarna flyttades över till samhällsbyggnadsnämnden. Frågan som en ansvarstagande ledamot i BUN bör ställa till sin förvaltning är varför överföringen sker först nu?

  Slutligen en fundering utifrån hur illa Hallevi avtalet verkar ha varit skött – hur såg BUNs avtal ut för Brålandabadet?

  • 9 februari, 2014 kl. 22:47

   Jag har inte fått handlingarna till BUN:s feb-möte än. För övrigt tror jag nog att det finns en och annan ansvarstagande ledamot i BUN.
   När det gäller avtalet med badet i Brålanda tycks jag bara ha fått en sida (den första). Den sidan ser ok ut.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: