Arkiv

Archive for 26 februari, 2014

Andersson ger sig inte!

26 februari, 2014 7 kommentarer

hus_nordkrAndersson ute på Nordkroken ger sig inte! Och varför ska han göra det. Med vilken moralisk rätt har ett antal personer på kommunhuset i Vänersborg rätt att tvinga pensionären Andersson att riva sitt hus? För att han höjde vägglivet från 3,4 meter till 4,0 meter? 60 ynka cm! Och inredde en vindsvåning?

Jag har skrivit om Andersson vid ett flertal tillfällen (”Nordkroken och kommunen”, ”Bygg Vänersborg!” och ”Anderssons julklapp”) och nu har glädjande nog också TTELA uppmärksammat Anderssons kamp. (Se här.)

Andersson i Nordkroken har inte byggt i överensstämmelse med detaljplanen. Men han har inte brutit mot någon lag. Byggnadsnämnden kan bevilja byggnadslov för Anderssons förändringar, även i efterhand… Om den vill. Det finns inte det minsta som hindrar.

Det har ju Byggnadsnämnden gjort med många hus på Nordkroken… Det är faktiskt mer regel än undantag. Så varför inte med Anderssons hus?

Andersson har skrivit ett brev till alla ledamöter i Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsens presidium.

”Jag känner mig kränkt och illa behandlad av byggnadsförvaltningen som inte ger en konstruktiv hjälp utan endast stjälper, letar fel och vill allt ont.”

60cmSkriver Andersson.

Andersson vet att Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för en rad hus på Nordkroken som inte byggts i överensstämmelse med detaljplanen. I sitt brev räknar han upp 21 hus, som enligt Anderssons uppfattning inte följer detaljplanen när det gäller antalet våningsplan.

21 hus.

Andersson tycker att det här är så flagrant och nonchalant och orättvist skött att Andersson har anmält Byggnadsnämnden och begärt att Länsstyrelsen gör en tillsyn över hur nämnden skött byggloven på Nordkroken.

Andersson skriver:

”… antalet större avvikelser är i en sådan omfattning att det måste anses vara satt i regel av byggnadsnämnden i Vänersborg att frångå detaljplanerna.”

Utom för Andersson. Han måste riva sitt hus…

60 cm…

Byggnadsnämnden i Vänersborg har sagt till Andersson att avvikelserna på hans hus är ”för stora”… (Fast de inte är större än de flesta av de andra husen.) Därför hänvisar Andersson i sitt brev också till två domar i Kammarrätten i Göteborg. I domarna betraktas avvikelse från våningsantalet som en mindre avvikelse. (Läs här.)

tombolaDet tycks inte vara någon större ordning på Byggnadsnämnden och Byggnadsförvaltningen när det gäller bygglov på Nordkroken. Vissa får göra avvikelser från detaljplanen, andra inte. Det finns ingen logik.

Men.

Om Byggnadsnämnden väl börjar att göra undantag från detaljplanen, vilket den gjort, så måste den fortsätta med det. Det är min fullständiga övertygelse. Den måste behandla alla kommuninvånare lika.

Kommunallagen säger:

”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

I TTELA i lördags intervjuades Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad. (Se här.) Han drar enligt min mening helt fel slutsatser av Anderssons skrivelse.

”Om det skulle vara så att nämnden har gjort fel tidigare, innebär det inte att nämnden ska fortsätta att göra fel i ett område.”

Göthblad menar tydligen att efter 21 ”fel” av nämnden, så ska nämnden nu börja göra rätt? Och Andersson ska därför tvingas riva sitt hus? Bara just Andersson?

Nä, inte riktigt. Göthblad går ett steg längre, ett ganska absurt steg. Finns det andra som inte har byggt enligt detaljplanen så ska de också tvingas riva sina hus! Nu flera år senare…

Menar Göthblad allvar?

flood2Och skälet är, menar Göthblad, översvämningsrisken i området. Och:

”Blir det en översvämning och nämnden har gett bygglov, kan kommunen åka på vite.”

Jag förstår inte… Alla hus på Nordkroken har ju bygglov. Andersson hus och alla de andra husen. Det handlar om att de frångått byggloven med ett antal centimetrar och en andra våning. Vad har det för betydelse om det blir översvämning? Vattnet kan väl inte svämma över bara på 2:a våningen?

Menar Göthblad allvar?

Ingen tjänar något på att ett eller flera (om Peter Göthblad får som han vill) hus i Nordkroken rivs. Inte heller kommunen.

Byggnadsnämnden och Byggnadsförvaltningen borde istället underlätta och hjälpa de människor i vår kommun som vill bygga. Bli mer av ett serviceorgan för kommuninvånarna. Ge de sökande hjälp med att formulera frågorna rätt och ge dem handledning till optimala lösningar.

Och.

Byggnadsnämnden och Byggnadsförvaltningen borde ge Andersson bygglov. Och det snabbt. Den 1 mars kommer kronofogden på förrättning…

%d bloggare gillar detta: