Hem > Brålanda, BUN 2014 > Dagens BUN med badbeslut mm

Dagens BUN med badbeslut mm

I höstas antog Vänersborgs kommun, som bekant, en ny vision och nya mål. Ni vet:

”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”

Med anledning av detta så behöver Barn- och Ungdomsnämnden arbeta om sina mål och, så att säga, synka dem med kommunens. Därför började Barn- och Ungdomsnämnden sitt sammanträde redan kl 08.30 idag. Syftet var att processen skulle komma igång. Inget annat. Och det gjorde den. Inga beslut fattades, inte idag.

rydholmDet ”riktiga” sammanträdet började efter lunch med en uppvaktning av Välfärdspartiets ordinarie ledamot i nämnden Bengt Rydholm som hade fyllt jämna år.

Bengt Rydholm har ägnat en stor del av sitt idrottsliga liv åt badminton. Han har fostrat flera svenska mästare! Dessutom har han, över hundra gånger, tagit med sig ungdomar på träningsläger till badmintonens hemland Malaysia.

Grattis Bengt!

Från bad…minton till bad… (Ursäkta det dåliga [=bad] försöket till vits.)

Sedan var det då dags för frågan om baden i Brålanda och Hallevi. Och det samma dag som TV4Nyheterna Väst sände ett reportage om just badet i Hallevi. TV4Nyheterna Väst hade nämligen uppmärksammat kommunen på att det fanns stora frågetecken kring avtalet med Hallevi… (Inslaget kan du se här.)

Förslaget på ledamöternas bord gick ut på att Barn- och Ungdomsnämnden helt enkelt skulle föra över (betala) 170.000 kr till Samhällsbyggnadsnämnden för badet i Brålanda och 1.585.000 kr för badet i Hallevi.

Och så beslutade nämnden.

Nu måste dock denna överföring gå via kommunstyrelsen (demokratins vägar är inte enkla), så formellt sett är allt inte riktigt klart. I praktiken är det dock klart. Nu finns pengar avsatta till driften av baden!

avtal2Frågor som vilken nämnd som ska skriva avtal, med vem och andra praktiska frågor blir det upp till kommunstyrelsen att besluta om. Samhällsbyggnadsnämnden har en åsikt, Barn- och Ungdomsnämnden till viss del en annan.

Det är nog också så att det finns en del ”misshälligheter” mellan nämnderna/förvaltningarna…. Förra året gjorde t ex Samhällsbyggnadsnämnden reparationer på Hallevi för bortåt 300.000 kr. Utan att fråga Barn och Ungdom. Men som Barn och Ungdom fick betala. På en gång.

Det var förresten inte bara det här med själva avtalet med Hallevi som det fanns frågetecken kring. Det var också storleken på bidraget. Och det blev inte klarlagt på sammanträdet hur det hängde ihop. Alla de 1.585.000 kr var nämligen inte driftbidrag… 640.000 kr gick direkt till entreprenören. Och hur denna summa hade räknats fram och hur den hade beslutats kunde ingen riktigt svara på. Att det inte har gått rätt till, det kunde dock alla konstatera. Frågan är naturligtvis känslig, eftersom det handlar om enskilda tjänstemän.

Nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) uttryckte det mycket diplomatiskt när hon sa:

”Det finns förbättringspotential…”

Det här är något som juristerna måste titta på. Det är viktigt, extremt viktigt, att kommunen sköter allt på ett riktigt och korrekt sätt. Och lagligt…

diskussionDet blev många principdiskussioner denna eftermiddag, precis som det hade varit på förmiddagen. Det gällde ärende 7:

”Tillskapande av lokalytor inom grundskolan för högre måluppfyllelse, likvärdighet och integration:
-Beslut om inriktning för likvärdighet och struktur”

Och det gällde ärende 9:

”förvaltningens sammanställning och analys … av skolinspektionens beslut och bedömningar efter genomförd tillsyn.”

Jag tror att principdiskussionerna var värdefulla för nämndens fortsatta arbete, men det var bara på ärende 7 som det ledde till ett annat beslut. Nämnden följde inte förvaltningens förslag om att den skulle få ”fria händer” i det fortsatta utredningsarbetet, utan konkretiserade och tydliggjorde inriktningen på arbetet. Nämnden fattade beslutet att förvaltningen skulle fortsätta att arbeta kring frågorna om integration, likvärdighet och struktur med följande inriktning:

 • ”Undervisning för nyanlända sprids till flera skolor
 • Organisation inom skolenheter – skolstrukturer
 • Resurstilldelning och resursfördelning
 • 7-9 skolornas organisation”

Som sagt, dagens sammanträde präglades av väldigt många diskussioner. Men jag återkommer till dem i samband med att det närmar sig beslut.

Den stora frågan avgjordes dock idag – Brålandaborna ska även fortsättningsvis kunna ta sig ett dopp i ortens bassäng!

Kategorier:Brålanda, BUN 2014
 1. brålandaförälder
  18 februari, 2014 kl. 18:53

  Intressant läsning … Kände inte till att kommunen och Hallevibadet hade detta avtalsupplägg. Får Hallevis arrendator också betalt från rektorerna för skolornas simundervisning årskurs 1-6 ? Verkar ju som ”någon” pekat med hela handen till rektorerna att det är just till Vargön alla barn ska bussas för att lära sig simma enligt läroplanens krav.
  Helst hade man ju velat att grundskolans vatten&simundervisning för Brålanda och Frändefors rektorsområde skett vid Brålandabadet under maj och augusti månad men det kanske kvalitetsmässigt är alldeles för bra och billig lösning?

 2. Roy Andersson
  18 februari, 2014 kl. 10:43

  Konkurrensverket har prövat ett ärende och gett gymägaren Per Andersson rätt. Verket anser att Strömstads kommun bryter mot Kommunallagen både när det gäller det gym de driver tillsammans med ett Spa och att även spaverksamheten strider mot kommunallagen. Kommunen subventionerar båda verksamheterna, men dessa konkurrerar med komersiella företag och får därför inte stödjas. Det finns alltså redan ett myndighetsbeslut i ärendet, som dessutom kommer upp i Stockholms Tingsrätt 4-5 mars i år och har ärendenummer T 16810-12. Driftsbidrag till företag i konkurrens torde vara liktydigt med subventionerad egen verksamhet. Det finns ju ett tiotal kommersiella gym inom kort avstånd.

  När det gäller Brålandabadet finns ingen kommersiell anläggning på många mils avstånd, dvs ingen konkurrens.

  Idrottsföreningar berörs inte av detta, de har alltid subventionerats, oavsett idrott.

 3. Roy Andersson
  17 februari, 2014 kl. 22:30

  Det är mycket positivt att BUN på flera områden ”tar tag i sin verksamhet”. Förutom den lagstadgade skolverksamheten så gäller detta idrotten och inte minst hur den skall samordnas med kommunens satsningar inom folkhälsan och friskvården. Det ligger idag på olika förvaltningar och samordnas inte. I andra kommuner når man mycket bättre resultat genom att inte sitta i var sina revir och bevaka gränserna.
  Så måste man ju ställa frågan hur en företagare först kan bli ombedd att acceptera ett arrende på 57 000 kronor och sedan bli erbjuden ett verksamhetsstöd på 170 000. Och detta av samma kommun. Vänersborgs kommun måste se till att vara en enkel och smidig samarbetspartner för företag, föreningar och enskilda. Och vara förutsägbar genom att detaljerna följer klara och raka principbeslut.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: