Arkiv

Archive for 16 mars, 2014

BUN:s marssammanträde

sammantrade3Barn- och Ungdomsnämndens (BUN) marssammanträde går av stapeln imorgon måndag… Sådär helt plötsligt. Och vi börjar redan kl 08.30 med att diskutera nämndens mål… Igen.

BUN diskuterar mål minst en gång per år. Oftast flera gånger. Det vet ni som har läst min blogg ett tag. Ni vet också att nämnden, liksom fullmäktige, ofta behandlar korta och långa verksamhetsberättelser. Så är det. Och imorgon är det dags igen… För den också.

Med andra ord, bokslut 2013 – den långa verksamhetsberättelsen…

Den långa verksamhetsberättelsen är en ganska omfattande beskrivning och analys över nämndens verksamhet år 2013. Barn- och ungdomsförvaltningen lägger ner en hel del tid på att arbeta fram den. Tyvärr brukar nämnden ägna mindre uppmärksamhet åt verksamhetsberättelsen än vad den är värd. Den borde studeras och analyseras noggrant, så att vi politiker kan dra slutsatser om vad som har gått bra och varför och, framför allt, vad som skulle kunna göras bättre. En analys borde leda till att de erfarenheter som gjorts ligger till grund för arbetet framåt.

pengar4Den traditionellt viktigaste frågan, i varje fall i Vänersborg, brukar vara den om pengar…

Barn- och Ungdomsnämnden gjorde ett överskott 2013 på 5,9 milj kr. Det är ganska mycket pengar. Alldeles för mycket pengar…

Överskottet beror framför allt på:

”en försiktig användning av ramökningen om 16 Mkr på grund av osäkerhet kring budgetbeslut och eventuella sparbeting.”

Försiktigheten och osäkerheten har jag skrivit ganska mycket om då det begav sig, senast i januari (se här) när BUN behandlade den korta verksamhetsberättelsen. Hade Barn och Ungdom fått besked tidigare om budgetbeslutet, som inte togs av fullmäktige förrän i september 2013 när läsåret redan hade börjat, så hade alla pengar ha kunnat användas och betydligt fler kunnat anställas.

Det har dock anställts personal under 2013. Den 1 november 2013 var 1.035 personer anställda i Barn och Ungdom. Det är en ökning med 50 personer jämfört med året före! Det kan dock vara bra att ha i minnet att år 2008 betalades löner ut till 1.459 personer…

smile2Tittar vi lite närmare på siffrorna så har antalet anställda ökat med 12 tillsvidareanställda på grundskola och fritidshem. Det har också anställts 22 nyutexaminerade lärare. Och detta är glädjande – att antalet anställda ökar alltså.

Barn- och Ungdomsförvaltningen har tittat på och analyserat verksamheten i sin ”helhet”. Den drar slutsatsen att de flesta skolenheter har utvecklats till ”väl fungerande skolenheter”. Jag vet inte riktigt vad förvaltningen menar med ”väl fungerande skolenheter”, men jag är inte så säker på att det är så. Det finns också några skolor, skriver förvaltningen:

”som fortfarande har en stor utvecklingspotential.”

Underbart uttryck… Samtidigt skriver förvaltningen:

”Flickor får bättre resultat än pojkar, elever som är födda i Sverige har bättre resultat än barn som inte är födda i Sverige och elever med välutbildade föräldrar har bättre resultat än elever med lågutbildade. Utifrån ovanstående kan slutsatsen dras att likvärdigheten i Vänersborgs kommuns skolor, förskolor och fritidshem inte är tillräcklig.”

Och att det finns:

”en stor utvecklingspotential i att höja resultaten för eleverna.”

Det torde betyda att kunskapsresultaten inte är så bra… Och det är de inte… Alla kunskapsresultat i åk 9 har blivit sämre jämfört med 2012.

kunskapsresultat2013

Vissa resultat har, för att använda förvaltningens ordval, väldigt stor utvecklingspotential…

Med andra ord, det tycks vara kris i den vänersborgska skolan. Och det är lika bra att säga det rakt ut. Tycker jag. Jag hade önskat att förvaltningen hade gjort det. Inte att skriva att de flesta skolenheter är ”väl fungerande”. Politikerna måste vakna. Att prata klartext är nog det enda sättet.

Förvaltningen tittar lite på åtgärder för att vända den dåliga kunskapstrenden. Tyvärr hamnar förvaltningen i diket. I verksamhetsberättelsen står det:

”förvaltningen har en stor utvecklingspotential i att höja resultaten för eleverna.”

”Förvaltningen”? Ska förvaltningen höja resultaten? Ja tydligen. Det står:

”För att förstå hur vi ska kunna optimera lärandet för eleverna måste vi på ett mer strukturerat sätt samla in data, mäta , analysera och rapportera uppgifter om eleverna och deras sammanhang.”

Ett synnerligen byråkratiskt angreppssätt. Och verklighetsfrånvänt. Inte kan man höja kunskapsresultaten genom att lärare och rektorer ska sammanställa en massa papper ”på ett mer strukturerat sätt” som tjänstemän på Kommunhuset sedan ska titta på?

klassrum3Det är klassrummen som ska vara i fokus. Det är i klassrummen lärandet sker. Lärarna borde helt enkelt få de nödvändiga redskapen i sin yrkesutövning, t ex mer tid för att planera undervisningen och efterarbeta lektionerna, mer tid till formativa samtal med eleverna etc.

Det är nog läge att göra som i Finland… Lämna ansvaret till professionen!

För Vänersborg, och Sverige, har problem ”med” lärarna… Förvaltningen skriver mycket riktigt:

”svenska lärare är mindre nöjda med sitt yrkesval än genomsnittet för andra EU-/OECD-länder, … fler lärare överväger att byta yrke, studenter med goda studieresultat väljer bort pedagogiskt inriktade utbildningar…”

Inte löser man detta med mer byråkrati och mer kontroll.

children2När det gäller förskola/dagbarnvårdare har antalet anställda minskat med 2 personer samtidigt som nyttjandegraden ökat och barnens vistelsetid blivit längre. Barnantalet har dessutom ökat med 28 barn.

Föräldrarna uttrycker oro över de stora barngrupperna… Det är inte så konstigt. Det måste anställas fler personer i förskolan och barngrupperna måste göras mindre. Nu när det är valår verkar det som om till och med Moderaterna i stan vill det… (För barnens eller väljarnas skull?)

Arena-Fritid har ett underskott på 5,1 milj kr… Det är väl inte helt förvånande…

Jag noterar med en viss tillfredsställelse att det under avsnittet Arena-Fritid står:

”Arbetet med att på sikt kunna erbjuda ungdomar en ökad tillgänglighet till aktiviteter och plats för aktiviteter till exempel i form av spontanidrottsplatser fortsätter. En plan för förbättrade möjligheter att utöva friidrott och en plan för framtida anläggningar med konstgräs kommer att presenteras i början av 2014.”

De här planerna ser många invånare i Frändefors och Brålanda fram mot…

För övrigt har Musik och Ungdom gått med ett överskott på 686.000 kr. Det har nog aldrig hänt förr. I varje fall inte under min politiska tid.

tired6Det var den långa verksamhetsberättelsen det. Som om inte den vore nog, så har nämnden ytterligare ärenden.

Nämnden ska t ex få en månadsuppföljning. I den ser vi t ex att kostnaderna under Arena-Fritid redan har tickat iväg. Minus 2,75 milj kr under årets första två månader…

Skolskjutsreglementet ska revideras. Jag blir inte riktigt klok på skolskjutsarna. Först trodde jag att nämnden hade infört ”fria skolresor”, dvs att eleverna fritt skulle få välja vilken skola de ville gå på och sedan få ett busskort för att kunna åka dit. Så är det uppenbarligen inte. Jag får återkomma till frågan.

childrenNämnden ska också fatta beslut om två förskolor.

Det krävs ett nytt beslut för den nya förskolan som ska byggas i kvarteret Hönan. BUN ska begära av Fastighetsenheten att fullfölja upphandlingen. Sedan ska nämnden fatta beslut om att renovera Tenggrenstorps förskola.

Det var det mesta om morgondagens möte. Som vanligt blir det också en hel del information – allt från drogförebyggande arbete till skolmat.

Kategorier:BUN 2014
%d bloggare gillar detta: