Arkiv

Archive for 4 mars, 2014

Politiker kan också göra fel

4 mars, 2014 2 kommentarer

Det är inte bara tjänstemän i kommunen som gör fel. Det gör politiker också. En del fel är små och betydelselösa, andra fel är stora och dyra…

vbg_bostaderNågra av de stora och dyra ”felen” är Centerpartiets Bo Carlsson inblandad i…

Som när Bo Carlsson glömde att skriva på ett papper i tid i samband med försäljningen av Solängen till Vänersborgsbostäder. Den ”lilla” missen kostade, som läsare av denna blogg kanske kommer ihåg, kommunen 17 milj kr i uteblivna momspengar.

clip_image001Eller som när kommunen köpte Toppfabriken för 17 miljoner kr och sålde den till Hammar Nordic Plugg för 8 miljoner. Skattebetalarna förlorade alltså 9 milj kr på ett bräde till ett privat fastighetsbolag! Och strax efteråt sålde Hammar samma fastighet för 40 milj kr! De ansvariga för detta var förutom Bo Carlsson också de dåvarande kommunalråden Lars-Göran Ljunggren (S) och Gunnar Lidell (M).

Bo Carlsson är återigen aktuell.

Revisorerna gjorde i höstas en granskning av:

”…samhällsbyggnadsnämndens underlag och beslut för medfinansiering av olika samhällsföreningars investerar [bör vara ”investeringar”; min anm.] i fibernät för datakommunikation.”

Revisorerna inleder rapporten med att lugnt konstatera:

”Vi har då funnit ett flertal brister.”

fiberDet handlar om att kommunen ska vara med och finansiera en utbyggnad av fibernät på landsbygden. Revisorerna går igenom fakta ”i målet” och de har också intervjuat den ansvarige politikern, den dåvarande ordföranden i Samhällsbyggnadsnämnden – Bo Carlsson…

Revisorerna drar följande slutsatser utifrån sin granskning:

  • ”Det har inte fattas några formella beslut om medfinansiering och utbetalning av stöd med 2,7 mkr.
  • Medfinansieringsintyget till Jordbruksverket innehåller ingen begränsning av kostnader för slangar och brunnar.
  • Kommunen har inte i tillräckligt omfattning kontrollerat underlag/fakturor innan utbetalning. Medfinansiering har gjorts för andra kostnader än för slang och brunnar.
  • Budgeten på 500 tkr per år har för åren 2009-2012 överskridits av samhällsbyggnadsnämnden med 681 tkr.”

morkraddLäs punkterna igen. I synnerhet punkt 1 och 3. Långsamt…

Jag säger naturligtvis inte att det måste vara något skumt och lurt. Men bara att det kan finnas vissa möjligheter att det kan vara det, rent hypotetiskt, gör mig lite mörkrädd…

Tydligen också revisorerna…

Revisorerna skriver:

”Vi revisorer är mycket kritiska till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande.”

”Mycket kritiska” är vad jag förstår ett mycket tufft ordval när det kommer från revisorer…

Mycket tufft.

Revisorerna är också kritiska mot kommunstyrelsen. Inte ”mycket kritiska”, bara ”kritiska”. De skriver:

  • ”Kommunstyrelsen har inte upprättat en sammanhållen och tydlig formell strategi för hur och för vilka kostnader föreningar skall erhålla medfinansiering samt
  • Kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt av samhällsbyggnadsnämnden.”

Revisorernas skrivelse är från den 9 oktober 2013 och är adresserad:

”Till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt kommunfullmäktige för kännedom.”

Och revisorerna avslutar med:

”Vi önskar svar från samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast 31 december 2013.”

Man kan väl förmoda att revisorerna menar vad de skriver, att de helt enkelt ser det som åtminstone ganska angeläget och ganska viktigt att Samhällsbyggnadsnämnden och nonoKommunstyrelsen levererar ett svar – i tid… Innan året var slut…

Men så blev det inte.

Samhällsbyggnadsnämnden (där Bo Carlsson just nu inte är ordförande, utan ”bara” 2:e vice ordförande) har fortfarande inte svarat. Det sägs att revisorskritiken ska behandlas på sammanträdet i mars. Se där hur allvarligt den moderate ordförande Christer Thobiasson (M) tar på revisorer… (Eller tycker han inte att det är en politisk fråga…?)

kockKommunstyrelsen ställde sig den 12 februari (bara 1,5 månad för sent) bakom ett svar från förvaltningen. Det svaret är att som, som Lutz Rininsland skriver på sin blogg:

”Gå som katten kring het gröt.”

I svaret framgår att kommunstyrelsen anser sig inte ha några som helst möjligheter att kontrollera alla fakturor, att kommunstyrelsen inte har några maktmedel, att kommunstyrelsen inte har befogenhet att besluta i en annan nämnds ställe och att kommunstyrelsen inte heller har möjlighet att övervaka vilka kontakter som nämnderna tar.

Med andra ord. Kommunstyrelsen tvår sina händer – det som står i kommunallagen gäller inte. I varje fall inte i praktiken. Det vill säga att kommunstyrelsen ska:

”ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.”

Det gäller alltså i praktiken inte i Vänersborg!

När det gäller den riktigt centrala frågan, den om Bo Carlsson och Samhällsbyggnadsnämnden, så säger kommunstyrelsen ingenting. Frågan berörs inte med ett ord.

glida_undanSom jag har sagt förut, Gunnar Lidell är en mästare på att glida undan obekväma frågor och känsliga ämnen…

För visst är det en obekväm fråga när revisorerna levererar denna förödande kritik mot Bo Carlsson. Särskilt obekvämt naturligtvis eftersom Centerpartiet har sitt starkaste väljarstöd i de här landsbygdsområdena, där fiberutbyggnaden sker. Kanske samma väljare som Gunnar Lidell vill nå för övrigt. Dessutom står Bo Carlsson som vanligt som förstanamn på Centerns valsedel – även nästa val…

Kategorier:Centerpartiet, Skandal
%d bloggare gillar detta: