Arkiv

Archive for 14 mars, 2014

Vänersborgs Watergate?

14 mars, 2014 2 kommentarer

affarIdag har TTELA en artikel om badet i Brålanda och de händelser som har utspelat sig där under veckan. Jag tänker på bytet av alla lås. (Se “Affären Brålandabadet fortsätter”.)

Kommunjuristen menar i TTELA att det är osäkert om Annelie, som har arrenderat badet i många år, verkligen äger byggnaden på badet. Kommunjuristen:

”Handlingar vi har hittat tyder på att kommunen äger byggnaden”

Ord tycks stå mot ord. Annelie är dock säker på sin sak. Jag vet inte hur säker kommunen är. “Tyder på” låter väl inte som att kommunjuristen är helt säker… Och då kan man ju undra hur kommunen resonerar när den byter lås på den byggnad som Annelie hävdar är hennes. Utan att överhuvudtaget ta kontakt med Annelie innan.

Hellre fälla än fria…

Jag begärde ut de handlingar som kommunjuristen hänvisade till i TTELA. De kom på eftermiddagen.

handlingarHandlingarna består av en hel massa fakturor och analyslistor. Det mesta tycks överhuvudtaget inte röra byggnaden ifråga.

Det är närmast omöjligt för en utomstående att avgöra vad som är vad, och vad som är rätt. Jag tror att det blir väldigt svårt även för de inblandade…

Annelie och hennes ”medarbetare” har nämligen gjort en hel del andra arbeten vid badet under åren än att uppföra byggnaden ifråga; alla plattor på badet har satts om, omklädningsrum, toaletter och kiosk har slipats, staket har lagats, det har röjts bland träd och buskar osv. För vissa arbeten och inköp har kommunen betalat, för andra inte. Det framgår inte heller på fakturorna riktigt vad som är vad.

Kommunen och Annelie ska träffas nästa vecka. Då får vi se om parterna lyckas lösa tvisten och komma överens.

Annars lär det väl få avgöras i domstol så småningom. Om polis och åklagare nu går vidare med Annelies polisanmälan… Med tanke på den så kallade utredning, som gjordes i samband med arenaskandalen, kan man väl hysa vissa tvivel. Den lade ju åklagaren ner innan de ansvariga ens hade förhörts…

simskolaAnnelie har inte bara drivit badet i Brålanda i många år. Hon har även bedrivit en uppskattad simskola på sommaren. Hon är, och har också varit, intresserad av att bedriva simskola för skolorna i Dalslandsdelen, typ Brålanda och Skerrud, under veckorna innan sommarlovet. (Det krävs ju nu för tiden att eleverna kan simma för att få betyg i Idrott och Hälsa.)

Barn och Ungdom har dock ett avtal med badet i Hallevi om simskola. Det avtalet gäller samtliga skolor i Vänersborg. Brålandaeleverna, som har bassängen 200 meter från sin skola, måste därför åka till Vargön.

Simskoleverksamhet handlar också om en hel del pengar. Förutom betygen i Idrott.

För varje 40-minuterslektion får badet i Hallevi detta läsår 500 kr i ersättning av Barn och Ungdom. Då består varje grupp, enligt avtalet, av max 12 barn. Jag vet inte hur många lektioner varje barn får (eleverna i förskoleklasserna får minst fem) och om alla barn i Vänersborgs skolor får simundervisning (fast jag tror det, även om det inte är varje år, eleverna behöver ju inte gå i simskola om de kan simma).

Det finns väldigt mycket pengar i simskoleverksamheten… Helt klart. Och nu har Hallevi all denna verksamhet.

Hallevibadet har som bekant inget giltigt hyres-/arrendeavtal med kommunen. Det kunde vi läsa om i TTELA häromsistens. (Och i en viss blogg…) Det kan då te sig lite underligt, och tveksamt, att ha ett avtal med samma företag när det gäller simskoleverksamhet…

avtalTja, avtal och avtal… Jag tycker även att själva simskoleavtalet verkar tveksamt. Det skrevs den 18 september 1996 och har sedan dess förlängts ”utifrån dialog med ansvarig på Hallevi i maj månad” varje år.

I kontraktet från 1996 står det under punkten “Avtalstid”:

“1996-09-09 t o m 1996-12-31 (Ht 96) samt 1997-01-07 t o m 1997-06-06 (Vt –97) med möjlighet till förlängning i ytterligare ett till två år på samma villkor om parterna är överens om detta. Båda parter har gemensamt ansvar att förhandling påbörjas 3 månader före avtalstidens utgång.
OBS ! Detta avtal förlängs ej automatiskt.”

Ganska tydligt va’? Detta är det enda skriftliga avtal om simskoleverksamheten som finns… Från 1996.

Med andra ord, det tycks alltså som att det inte finns några giltiga skriftliga avtal varken för badverksamheten eller simskoleverksamheten…

mail2Annelie har haft en del mailväxling med olika personer i kommunhuset om simskoleverksamheten. Det har lett till att kommundirektör Ove Thörnkvist har tillsatt en utredning!

Kommundirektören skriver till Annelie:

“Vidare har jag beordrat en snabbutredning av chefen för barn- och ungdomsförvaltningen Kent Javette. Den utredningen beräknas vara klar under mars månad så att vi därefter gör rätt och riktigt.”

Det är nästan så att man kan tro att kommundirektören anar att något inte står rätt till… Med kommunens simskoleverksamhet heller…

Vi väntar på spänning på utredningens resultat.

watergatevbgUnder tiden har en fyndig Brålandabo döpt “turbulensen” kring baden i Brålanda och Hallevi till Vänersborgs Watergate.

Och om jag skulle försöka att vara lika vitsig, så…

Med tanke på det kommande mötet mellan kommunen ochwaterloo Annelie, så skulle man väl kunna fråga sig vem som är Napoleon och vem som är Wellington – och vem som ska möta sitt Waterloo…

Allvarligt talat, och inte bara med tanke på det som händer kring baden i Brålanda och Hallevi (vi har ännu mycket värre exempel… Ni vet vad…):

Det måste bli ett slut på ”skål- och väggkulturen” i Vänersborg!

Kategorier:Brålanda, Hallevi
%d bloggare gillar detta: