Hem > BUN 2015, Demokrati, Juridik > BUN: Två viktiga reservationer

BUN: Två viktiga reservationer

juridikJa, vad ska man säga om dagens sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden? Missuppfattningar? Skandal? Mobbing? Jag vet ärligt talat inte, och antagligen så vet ingen annan heller. I varje fall inte förrän kommunens jurister slutgiltigt har sagt sitt.

Dagens sammanträde ledde i vilket fall till två reservationer. Båda skrivna av mig… Vilket kanske inte var någon överraskning… Reservationer som jag dessutom var tvungen att skriva ikväll, eftersom det är justering av protokollet redan imorgon. Även det något som jag reagerade på. Ledamöter i nämnden måste få rimlig tid på sig att skriva reservationer efter ett sammanträde. Tycker jag. Denna gång var det av ”praktiska” skäl sa ordförande. Och valde att reservationer skulle lämnas in senast imorgon, och inte på fredag…

skriva3Det är en fråga om demokrati att få tid på sig att skriva reservationer. Och särskilt när det gäller mindre oppositionspartier som Vänsterpartiet – som inte har välbetalda heltidsarbetande politiker eller arvoderade ordförandeposter av olika slag. Som inte hinner syssla med sådant här skrivarbete på så att säga betald arbetstid…

Och de ledamöter i betongpartierna som är helt och hållet fritidspolitiker, det finns sådana också, skriver för övrigt aldrig några reservationer. De yttrar sig överhuvudtaget inte på BUN:s sammanträden. Eller i varje fall ytterst sällan. De gör som partiets ”tongivande kraft” säger. Vilket denna ”kraft” tycks ha sagt till om innan sammanträdet.

Den första reservation handlar om ett ärende som aldrig blev något ärende. (Se ”Att väcka ärenden…”.) Ordförande Mats Andersson (C) och nämnden förvägrade mig nämligen rätten att väcka ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan!

reservation3Jag återger reservationen:

===

Jag reserverar mig mot att Barn- och Utbildningsnämnden inte tillät mig att väcka ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan utan istället beslutade att:

Information om Björkholmsgatans förskola/ Nattugglan ges och diskuteras under punkten förvaltningschefens information vid dagens sammanträde.

I Kommunallagen 4 Kap 17 § står det:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Kommunallagen har inte några som helst restriktioner inskrivna i denna eller efterföljande paragrafer. Det står som det står, en ledamot får väcka ärenden. Punkt.

Jag tillfrågade innan sammanträdet kommunens juridiska expertis om det kunde finnas några särskilda former eller förbehåll i denna så tydliga rättighet. Jag fick beskedet att denna rätt är ovillkorlig, dvs en ledamot får när som helst, muntligt eller skriftligt, väcka ett ärende i en nämnd.

Den juridiska expertisen tillade dock att:

”nämndens majoritet kan besluta om huruvida beslut ska fattas i sak vid förevarande sammanträde eller ska överlämnas till exempelvis förvaltningen för beredning.”

När jag på sammanträdet väckte ärendet Björkholmsgatans förskola/Nattugglan så förvägrade ordförande mig denna i Kommunallagen inskrivna rätt. Efter en viss argumentation så ställde ordförande min begäran under proposition. Barn- och Utbildningsnämnden avslog min begäran att väcka ärendet med siffrorna 10-1. Frågan om ”behandling i sak ” nu eller vid senare tillfälle togs inte upp.

Ordförande påstod senare att jag i och med voteringen hade fått väcka ärendet. Ordförande menade att eftersom nämnden hade vägrat mig att väcka ärendet så var ärendet väckt. Det är inte utan att man skänker en stilla tanke till Joseph Heller

Min bestämda åsikt är att varken ordförande eller en nämndsmajoritet kan förvägra mig rätten att väcka ett ärende.

Jag yrkade att ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglan skulle uppföras som ärende vid dagens sammanträde.

===

trassel2Den här beslutet tänker jag med all sannolikhet ”överklaga”, dvs få laglighetsprövat på Förvaltningsrätten i Göteborg. Jag tänkte dock först att kommunens jurister tillsammans med ordförande Andersson skulle få någon dag på sig att reda upp härvan.

Vid en efterföljande rast sa förresten en av de borgerliga nämndsledamöterna att det nog var flera ledamöter som egentligen höll med mig. De röstade mot mig, sa ledamoten ifråga, därför att de trodde att

”du hade en dold agenda.”

En dold agenda? För att jag ville att nämnden skulle följa Kommunallagen?! För att jag ville påtala att det fanns ett förhållandevis grovt sakfel i nämndens beslutsunderlag?

Jag blir matt. Det är sådant här som Vänsterpartiet och jag skulle önska att allmänheten får se och höra med egna ögon och öron. Men se, det får de inte…

open_doors2För senare under sammanträdet fortsatte nämnden i samma ”kvasi-demokratiska” anda. Höll jag på att skriva. Fast det var nog att ta i. Ett senare ärende, fast det förra ärendet var ju inget ärende, handlade om ”Möjligheter för nämnder att ha öppna nämndsammanträden”. (Se ”Öppna sammanträden”.)

Barn- och Utbildningsnämndens beslut ledde till min andra reservation. Jag återger även den:

===

reservation3

Barn- och Utbildningsnämnden beslutade att

-Barn- och Utbildningsnämndens sammanträden skall vara offentliga i den del av varje sammanträde som avser information

Den 25 april 2012 lade några vänsterpartister, Bucci, Rininsland och Kärvling, en motion om att införa öppna sammanträden i kommunens nämnder och styrelser. Tanken bakom motionen var att fördjupa demokratin i Vänersborg, att vänersborgarna skulle kunna delta och lyssna när politiker diskuterade och beslutade i nämnder och styrelser. Helt enkelt att öka invånarnas insyn i den politiska processen.

Efter att motionen har valsat runt i den kommunala byråkratin, behandlats, skickats tillbaka, utretts ytterligare osv i 3,5 år så var ärendet äntligen uppe i Barn- och Utbildningsnämnden.

I Vänersborg brukar nämndernas sammanträden vara uppdelade i två delar. I den första delen, informationsdelen, ges fakta och information i ärendena. Det är som regel alltid någon, eller några, tjänsteman som föredrar ärendena. Frågor ställs av ledamöterna i syfte att nå kunskap. Ibland kan det också bli en politisk diskussion, men tanken är att diskussionerna ska komma först i den andra delen, beslutsdelen. Denna del avslutas naturligtvis med att nämnden fattar beslut.

Nämndens beslut, att endast informationsdelen ska vara öppen för allmänheten, men inte beslutsdelen, innebär att vänersborgarna i första hand får lyssna till och kontrollera tjänstemännen. Inte politikerna. Det är enligt min mening en total missuppfattning av syftet med öppna sammanträden.

I den proposition som ledde till möjligheten att införa öppna nämndssammanträden (Proposition 1993/94:188 – Lokal demokrati) stod det:

”Vi utgår från att den nämnd som anser att öppna nämndsammanträden är ett lämpligt sätt att öka allmänhetens insyn också kommer att bemöda sig om att göra offentligheten så vid som möjligt.”

Det är väl tämligen säkert att regeringen Bildt menade att den offentlighet som skulle bli så ”vid som möjligt” avsåg politikernas göranden och låtanden – och inte tjänstemännens.

Vänsterpartiet anser att nämndens beslut att bara informationsdelen ska bli öppen för allmänheten helt missar intentionerna och poängen med både motionen och den demokratiska insynen. Det borde vara självklart att öppna nämndens sammanträden helt och hållet. Precis som både socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har gjort. Dessutom gäller beslutet bara under en försöksperiod, fram till den 30 juni 2016.

Jag reserverar mig till förmån för Vänsterpartiets yrkande att alla delar av Barn- och Utbildningsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.

===

forvirring2Samme ledamot, som jag pratade med på den tidigare beskrivna rasten, som egentligen höll med mig i ärendet om Kommunallagen, sa att hen höll med mig även i detta ärende. Fast hen röstade tvärtom…

Jag förstod aldrig vad ledamoten menade…

Men jag tror att jag ändå förstår. Att stänga ute vänersborgarna från beslutsdelen i ett sammanträde tillåter ju (vissa) politiker att säga en sak – och göra en helt annan… Säga en sak när allmänheten är på plats, och göra tvärtom när det är dags för beslut – när allmänheten har fått gå ifrån mötet…

onskelista2Lite som i valtider. Det är kanske det viktigaste skälet till varför öppna nämndssammanträden är så viktigt för demokratin…

Och sedan kan jag inte frigöra mig från tanken att mer och fördjupad demokrati inte direkt står överst på betongpartiernas önskelista, de betongpartier som i olika konstellationer hela tiden styr Vänersborg. Kanske tror de att vänersborgarna har några dolda avsikter?

De tror definitivt att i varje fall kommunens vänsterpartister har det…

Kategorier:BUN 2015, Demokrati, Juridik
  1. Peter Johansson
    11 november, 2015 kl. 10:06

    Hur är det möjligt att låta nämnden rösta om en fråga får väckas eller inte? Lagen är solklar när det gäller ledamots rätt att väcka en fråga.
    Hur tänker majoriteten när bara halva mötet blir offentligt? Känns som rädslan för insyn väger tyngre än demokratin

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: