Hem > BUN 2015, förskolan, Juridik, Nattugglan > Att väcka ärenden…

Att väcka ärenden…

lagereld2En kort rekapitulation.

I torsdags mailade jag till barn- och utbildningsnämndens presidium, dvs ordförande Mats Andersson (C), 1:e vice ordförande Tove af Geijerstam (FP) och 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S), samt förvaltningschef Kent Javette. Jag skrev att ärendet Björkholmsgatans förskola/Nattugglan:

”behöver belysas ytterligare en gång och att nämnden får möjlighet att ”reflektera” över beslutet igen.
Jag vill därför be om att BUN tar upp frågan igen på nästa sammanträde.”

mats_andersson2Ordförande Mats Andersson svarade:

”förvaltningschefen bör redogöra för detta under förvaltningschefens information”

Mats Andersson vill inte och tänker inte föra upp ärendet på barn- och utbildningsnämndens bord igen. Istället ska förvaltningschefen ge information under sin stående punkt, som han har på alla sammanträden.

Slut på rekapitulationen. (Vill du veta ännu mer om nedläggningen av Björkholmsgatans förskola/Nattugglan och flytten till Vänerparken, så kan du läsa mina tidigare bloggar ”Björkholmsgatans förskola/Nattugglan” och/eller ”BUN och Nattugglan”.)

information4Och här kunde ju ämnet Björkholmsgatans förskola/Nattugglan ha slutat – med en avslutande till intet förpliktigande liten information på barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde den 9 november.

Om det nu inte var för Kommunallagen…

paragraphe2Jag läser 4 Kap 17 §:

”Ledamöterna i nämnder får väcka ärenden i nämnderna.”

Det här var väl egentligen ingen nyhet… Men vad betyder detta mer konkret? Det var jag inte riktigt säker på. Och då gör man lämpligast på det viset att man tar hjälp av kommunens utmärkta juridiska expertis.

Så här är det när det gäller ledamöters rättigheter i en nämnd:

”Ett ärende kan väckas såväl muntligt som skriftligt.”

OK, det var bra att veta. Naturligtvis är det som alltid bäst, skriver de sakkunniga, att göra det skriftligt, bland annat för att risken att misstolkas blir mindre. Men det kan också, som sagt, göras muntligt.

sekreterare”Ärendet protokollförs oavsett på vilket sätt det väckts.”

Det var en viktig kunskap. Men inte nog med det. Det är faktiskt också så att nämndsledamöter har rätt att:

”initiera extra ärenden så sent som vid sammanträdet.”

Ja, faktiskt till och med under själva sammanträdet.

Med andra ord. Ordförande Mats Andersson (C) är tvungen att återigen ta upp ärendet om Björkholmsgatans förskola/Nattugglans nedläggning och flytt till Vänerparken på BUN:s kommande sammanträde. Det är faktiskt så att jag redan har begärt det – skriftligt. (Se citat ovan.) Och då kan inte ordförande säga nej, eller hänvisa till att förvaltningschefen ska informera under ett annat ärende.

dagordning2Jag har genom de politiska åren varit med om många ordförande i nämnder och styrelser som säger att ledamöterna INTE får ta upp några som helst ärenden som inte hör till dagordningen under sittande möte. Några har också sagt, att ska en fråga tas upp till behandling så måste den ha lämnats in skriftligt innan sammanträdet. Nämndens nuvarande ordförande Mats Andersson (C) är en av dessa.

Nu kan vi slå fast att nämndsledamöter har en obetingad rätt att väcka ärenden och ställa frågor under ett sammanträde, både muntligt och skriftligt. Det styrs av lagar och förordningar, inte av en ordförande för en nämnd i Vänersborgs kommun.tavelram

Jag måste tillägga att det naturligtvis följer, eller bör följa, ett moraliskt ansvar vid användandet av dessa demokratiska instrument. De får inte missbrukas. Det är ju inte riktigt meningen att någon ledamot eller något parti ska sabotera en nämnds sammanträde genom att bombardera nämnden med ovidkommande ärenden. Och frågor bör ju naturligtvis föra ärenden framåt – och höra till ärendet…

Vad detta ger i sak, att ärendet Björkholmsgatans förskola/Nattugglan måste tas upp igen, det vet jag inte. Men jag förmodar att det åtminstone ger mig och de andra ledamöterna en chans att ställa frågor och samtala kring både sakfrågan ytterligare en gång – och ärendets beredning. Som tycks lämna en del i övrigt att önska.

Rent teoretiskt kan det emellertid hända mycket. En nämnd kan till och med fatta beslut i sak i ett ärende som väcks under sittande möte – om en majoritet i nämnden vill det.

sakkunnigDe sakkunniga på kommunen uttrycker det så här:

”Ovanstående innebär att det kan inte vägras att en ledamot väcker ärende, däremot kan nämndens majoritet besluta om huruvida beslut ska fattas i sak vid förevarande sammanträde eller ska överlämnas till exempelvis förvaltningen för beredning.”

Det här betyder alltså att nämnden kan fatta beslut i ärendet direkt utan beredning. För det är nämligen på det sättet (Kommunallagen 6 kap. 21 §) att det inte föreligger något formellt krav på att alla nämndernas ärenden ska beredas. (Det finns dock ärenden som måste det.)

Till sist en komplettering, i sak.

Jag har nu fått OVK-protokollet från den senaste inspektionen på Björkholmsgatans förskola/Nattugglan. Det fanns bara en liten anmärkning, en liten grej som skulle åtgärdas:

”Värmeisolering kompletteras vid filterbox på vind.”

Vilket jag förutsätter är gjort. Men, inga anmärkningar för övrigt, varken på ventilation eller temperatur.

Så här ser förresten intyget ut:

OVK_intyg

Till våren är det dags för en ny kontroll… Vi får se om barnen är kvar på förskolan då…

  1. Torbjörn Samuelsson
    3 november, 2015 kl. 21:40

    Bra att det kommer gå rätt till även om nämnden inte ändrar sitt beslut,.Tack för engagemanget!

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: