Hem > Byggnadsnämnden > Vänersborgs byggnadsnämnd

Vänersborgs byggnadsnämnd

byggnadsmoteVänersborgs byggnadsnämnd har väl inte direkt rykte om sig att vara flexibel, serviceminded eller effektiv. Det kanske är orättvist, men det är flera som hör av sig om sin kamp och sina duster med byggnadsförvaltningen. Och då är ”byggnadsområdet” ändå inte mitt område. Så jag kan tänka mig vad andra politiker som har större anknytning till plan- och byggfrågor får höra.

Jag har genom åren skrivit om en del ”byggfall”, alltifrån Anderssons kamp på Nordkroken till Magnus Larssons strider i andra änden av kommunen, i Rörvik och Sikhall. (Där det för övrigt tycks blossa upp till nya strider…) Den senaste bloggen i detta ämne handlade om Solvarm, också i Sikhall – några stenkast från Larssons ”politikerhylla”. (Se ”Solvarm och kommunen fortfarande inte överens”.)byggnadsexpert

De senaste dagarna har jag fått höra om två fall som handlar om byggnadsförvaltningens ”mätningar”.

Den ena familjen ville bygga en altan på sin tomt. Det var vid ett äldre hus från 60-talet. I samband med bygglovsansökan, som måste till om en altan ska anläggas, skulle byggnadsförvaltningen dit och mäta upp huset. Igen typ. Huset har legat där det ligger i många år och inget har hänt med det, t ex tillbyggnader eller dylikt. Och i samband med att det byggdes så hade det mätts och ritningar etc var inlämnade, och fanns hos kommunen. Men byggnadsförvaltningen åkte som sagt dit och mätte igen. Fast tid för tjänstemännen på förvaltningen torde vara en bristvara.

faktura5Och sedan kom en faktura till husägaren. Husägaren fick stå för kommunens nota trots att mätningen visade att allt var som det redan fanns inritat i kommunens planer och kartor. Så kommunen tog betalt för samma mätningar som när huset byggdes. Dessutom var det ju på kommunens initiativ som mätningen gjordes om.

Det andra exemplet handlar om ett hus på landsbygden:

”När jag sökte bygglov kom kommunen ut och mätte in allt. Sedan sökte jag ett nytt bygglov för en annan sak 2 år senare. Då kom de ut igen och mätte in allt en gång till.”

Det tycks som om det var en tämligen onödig, och ologisk, mätning… Inget hade förändrats.

paragrafDet finns regler kring sådant här. Men samtidigt kan reglerna tolkas på ett sätt som gör hela hanteringen tidseffektivare, mer logisk och billigare än vad som nu tycks vara fallet. Kanske kunde bedömningen från kommunens sida också vara lite flexiblare, och kanske typ bedömas från ärende till ärende… Eller skulle det ibland kanske räcka med en karta i näven och en titt på huset för att se om något hade ändrats?

Och vad var det som kommundirektör Thörnkvist fattade för beslut den 18 mars 2016 och som vidarebefordrades till samtliga förvaltningschefer?

”I förvaltningslagen sägs att kommunen ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.”

Kategorier:Byggnadsnämnden
 1. Magnus Larsson
  19 april, 2017 kl. 00:04

  Det är så här enskilda är livrädda för att klaga på och ifrågasätta byggnadsförvaltningen. De är rädda att råka lika illa ut som jag. På den som klagar dras tumskruvarna åt ännu hårdare. Om den enskilde klagar på handläggningen av sitt hus blir det omöjligt att bygga garage. Ett bygglov ska vara avklarat på tio veckor. Hur får dom då ett år att gå? Jo, det är bara att vänta nio veckor och sedan skicka tillbaka ansökan. Tyvärr din ansökan kan inte anses komplett. När man kört så några vändor, då begär dom tjugo veckor till och simsalabim så har ett år gott. En byggfelsförsäkring kostar 30 000. Om ingen av delentreprenaderna kostar mer än 448 000 behövs den inte. Detta gäller naturligtvis inte mig. Vatten o kretslopp söker mig angående en arrendator som måste skriva på markupplåtelseavtal. Inga problem, skicka bara in ansökan i tre exemplar. Min handläggningstid är tio veckor. Efter nio veckor ska ni få besked om ansökan är komplett.

  • Torbjörn
   26 april, 2017 kl. 23:16

   Hoppas att du orkar att hålla ut Magnus.

 2. Magnus Larsson
  18 april, 2017 kl. 11:29

  Jag har inte bara mark i Sikhall. I Rörvik har jag mark, bryggor, vatten och stränder. När jag ansökte om strandskyddsdispens och förhandsbesked för tre tomter som uppfyller lagens krav, två parkerings platser samt utökning av befintliga bryggor. fick jag avslag. Göran Hallsten (C) var en av dom som röstade för avslag. Jag överklagade och vann. Jag fick rätt på alla punkter.
  Sedan följde ett år av krångel. Kommunen krävde hydrologi, geoteknik o.s.v Tomterna ligger bakom befintlig byggnation där geoteknik redan utförts. Nu är två hus byggda. Centerpartiet sa nej till lansbyggdsutveckling, bostäder, parkeringsplatser, så allmänheten kan parkera, vistas och röra sig i området. Centerpartiet sa även nej till bryggor och båtplatser. Jag har ordnat med parkeringar, grönytor, allmänna grillplatser, bänkar, prydnads, stenar o.s.v Rörvik är väldigt vackert. Grillplatsen har utsikt ända till Vänersborg. Det är väl värt ett besök.

  • 18 april, 2017 kl. 21:05

   Magnus.Det är otroligt att vissa ska behöva utsättas för den terror från Sveriges sämsta byggnadsnämnd, som bl.a du blivit utsatt för, och väldigt många andra också i kommunen. vi ska locka fram andra som också ska berätta sina versioner av hur dom blivit behandlade, för det måste komma fram hur kommun och inte att förglömma Länstyrelsen behandlar folk i kommunen.

 3. Magnus Larsson
  14 april, 2017 kl. 12:34

  Hela Sikhallsärendet har spårat ur från början. Fel människor har haft fritt spelrum med våra skattepengar. Det som media nosar på är bland annat min sanktionsavgift på 90 000 när jag sökte bygglov. I två års tid vägrar en jävig byggnadsnämndsordförande att ta upp mitt ärende för prövning i nämnden. På den tiden fanns ingen tioveckorsspärr, jag kunde inte ens få ett avslag för att på så sätt pröva ärendet i tinget istället. Dom bara satt på mina handlingar och när jag renoverade mitt hus fick jag 90 000 i sanktionsavgift. Samtidigt som en politikers dotter uppför en rejäl bygglovspliktig byggnad utan att söka bygglov. Hon överklagar till sista instans men blir dömd. Hon slipper betala sin sanktionsavgift. Följer kommunen lagen om likabehandling när jag som försökt söka bygglov i två år straffas men hon som inte söker slipper sanktionsavgift? Jag kan nämna en annan liten osmaklighet som byggnadsförvaltningen haft för sig. Jag skulle inte få ha fönster mot sjön på mitt hus. Jag fick överklaga ända upp i mark- och miljödomstolen med syn på plats för att till slut få rätt. Så här har det varit i 12 år nu.

 4. Magnus Larsson
  11 april, 2017 kl. 23:59

  Ja visst Kurt, det går bra. Jag har också blivit kontaktad av tv idag och jag tackade ja. En ledamot berättade hur jag smutskastats, hånats och kallats rättshaverist i nämnden i dag. Mina förhandsbesked togs inte upp. Om man som jag klagar drar dom medvetet ut på handläggnings tiden två månader extra. Det är lite tråkigt, det går ut över dom två familjer som vill resa sina hus före vintern. Ska passa på att hälsa från Vänersborgs byggnadsförvaltning till dom cancersjuka barn som vi i team sikhall offshore racing ska bjuda på olika båtturer i sommar. Våra bryggor kommer inte kunna bli utbyggda och handikappanpassade i tid.

 5. Kurt Nielsen
  11 april, 2017 kl. 23:11

  Magnus jag kommer hem från USA den 14/4, kan vi prata vidare då? har blivit kontaktad från oväntat håll.

 6. Kurt Nielsen
  10 april, 2017 kl. 16:43

  En relevant fråga är ju om hon sitter på rätt post i kommun,eller om hon överhuvudtaget ska jobba där, kan det verkligen få gå till på det här sättet ?, hade varit intressant om fler träder fram och berättar om deras kamp med kommun och Länstyrelsen, det borde lyftas fram och belysas hur det fungerar i Vänersborg Byggnadsnämnd och Länstyrelsen.

 7. Magnus Larsson
  10 april, 2017 kl. 11:08

  De är samma person hon har satt det i system att medvetet lura folk. Jag har själv varit med när hon på alla sätt försökte lura på min brorsson ett garage precis som om hon skulle dela ut ett garage i strandskyddat område utan problem. Hon gör så här när folk ansöker om ett ersättnings hus eller liknande i strandskyddat område frågar hon ska ni inte ha ett garage också. Nej. ska ni verkligen bo här på landet utan garage. Ja. Om man svarar att man vill ha ett garage i framtiden noterar hon det och drar av 30 kvadrat byggnadsyta på huset direkt hon upplyser inte den enskilde om att bygga huset först och att den enskilde sedan har rätt till komplements byggnad typ garage. Undrar hur många hon har lurat och missbrukat sin makt över. Jag är själv en av alla hon lurat att utöka ett förhands besked från två tomter till tre för att hon lättare ska kunna driva mitt ärende till avslag. Nu påverkas en större yta så nu ska jag göra allt jag kan att kommunicera om avslag. Hade jag haft problem med två förhands besked inte fan hade jag tagit med ett tredje.

 8. Kurt Nielsen
  10 april, 2017 kl. 09:22

  Magnus, misstänker en viss kvinnlig bygglovshandläggare, har hört en hel del från folk på bygden om en och samma person.

 9. 9 april, 2017 kl. 21:23

  Hej

  Jag har över 30 års erfarenhet av myndighetsutövning inom plan och byggområdet. Vänersborgs kommuns byggnadsnämnd/byggnadsförvaltningen tillhör i särklass en av Sveriges sämsta. Man tolkar lagen efter eget godtycke och hanterar definitivt inte bygglovsansökningar i enlighet med förvaltningslagens eller plan och bygglagens bestämmelser. Jag driver numera ett konsultföretag och har många ärenden där kunder vill ha hjälp mot byggnadsnämnden i Vänersborg.
  Hör av dig om du vill ha sakkunnig hjälp.

 10. Magnus Larsson
  9 april, 2017 kl. 11:15

  Kurt det är så här strandskyddsdispens delas ut efter adelskalendern.Jag har satt mig in i hur kommun och länsstyrelse vänder lagen till fördel åt släktingar vänner och bekanta och till nackdel åt andra.Som kommunallagen pbl och strandskyddet är skrivet ska det inte spela någon rolll var i landet man bor eller vilken position i samhället man har det ska vara lika för alla om en kommuninvånare har fått en fördel så har alla rätt till samma fördel.Det lilla normala hus ni vill bygga borde jämföras med Rörvik 130 där byggnadsytan ökades från 40 till 278 kvadrat.Om du tycker det är lite jobbigt att byta ut ett hus mot ett ersättnings hus på Ekudden kan du tänka på hur jag haft det i sikhall det hatet som kommun och länssyrelse visat går inte med ord att beskriva efter att politiker själva förlorat i budjivningen skulle dom förköpa och ta inte bara mitt hus och hem all min jord och skog och t.o.m en liten sommarstuga detta satte jag stopp för våra skattepengar ska inte gå till politikers tomter och byggrätter i sikhall.När politiker fler än en inte fick bygga sin politikerhylla skulle jag inte häller få bygga dom missbrukade verkligen sin makt skärmtaket är ett exempel efter att jag haft 3 miljoner i vite hängande över mig förlorar kommunen istället för att be om ursäkt och ersätta förstört byggmattrial två års fördröjning får jag betala 9150 i tillsynsavgift för att jag haft rätt.Skyndsamt skall slutbevis lämnas ut efter att alla handlingar var kompletta tog det 20 månader att få ut 20 månader på en dyr byggkredit mellan skillnaden är 180 000 på 12 månader.Nyligen har jag blivit lurad av en bygglovshanläggare att öka ett förhands besked från 2 tomter till 3 enda syftet var att lättare kunna avslå ansökan handläggaren är nu omplacerad och kommer aldrig mer handlägga någonting i sikhall.allt det här är väldigt tråkigt och onödigt det är så man mår illa.

  • Kurt Nielsen
   10 april, 2017 kl. 01:57

   Ja det är bedrövligt hur det fungerar i den här kommunen, och det gäller definitivt en viss person på Länstyrelsen också.

 11. Kurt Nielsen
  9 april, 2017 kl. 03:46

  Vi sliter hårt med byggnads avdelningen och Länsstyrelsen i Vänersborg vi med, dom verkar helt omöjliga att ha med att göra, vi vill bygga ett nytt hus på Ekudden 2:54 Ekudden 212, dom har bestämt sig för att vi inte ska få bygga nytt där, och vi förstår ingenting, andra får ju bygga på tomterna runt där.Tror det kan bero på att jag fick koppla in advokater när jag byggde vårt hus på Ekudden 3:54 Ekudden 204, det var mycket fram och tillbaka innan vi fick bygga till slut, det ska dom väl ge igen för nu verkar det som, och vem man än pratar med som haft med dom att göra är ju fly förbannade på dom, det är ju inte klokt att det ska vara så, det är dom mot oss känns det som fast det är vi skattebetalare som betalar deras löner Mvh Kurt Nielsen

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: