Arkiv

Archive for 28 augusti, 2011

Funderingar kring de avbrutna gymnasieförhandlingarna

28 augusti, 2011 1 kommentar

gymnasiumDet har pågått förhandlingar en längre tid mellan Trollhättan och Vänersborg. Målet har varit en gemensam gymnasieskola i de två kommunerna. Det skulle ha åstadkommits genom ett kommunalförbund. Kommunalförbundet var tänkt att ta över redan vid kommande årsskifte.

Nu har moderaterna, folkpartisterna och kristdemokraterna i Vänersborg avbrutit förhandlingarna.

På kommunens hemsida läser vi:

”Frågan om ett gemensamt kommunalförbund för gymnasieskolorna är alltså inte längre aktuell.”

Vad som är de konkreta orsakerna till att förhandlingarna bröt samman är i nu-läget inte kända, varken för media, allmänheten och inte heller för mig. Vi vänsterpartister står ju som bekant utanför allt inflytande på grund av vår litenhet. (Vi är bara kommunens 3:e största parti…) Det finns inte heller någon ytterligare information i diarierna. Den information som jag har kommer enbart från media.

Kommunalrådet Gunnar Lidell (M) är väldigt kryptisk i ttela:

”Vi kommer inte överens om den politiska styrningen.”

TTELA har emellertid nåtts av ”rykten”. De säger att förhandlingarna avbröts för att Trollhättan och Vänersborg inte kom överens om

  • var det politiska kansliet skulle ligga
  • ordförandeposten
  • hur kostnader skulle fördelas
  • Vänersborg ville ha vetorätt i den kommande styrelsen

Det kan nog vara så att TTELA redogör för de faktiska omständigheterna.

Det är klart att det är lite prestige över var ett kansli, som ger både arbetstillfällen och som är symboliskt viktigt, ska ligga. Kostnader, självklart viktiga. Det kanske inte är så förvånande att kommunerna inte kom överens. Det är svåra frågor, men naturligtvis borde de kunna lösas!

Ordförandepost och vetorätt är ännu viktigare. Här handlar det, vad jag förstår, om kommunernas likställdhet.

Trollhättan drev länge kravet att Trollhättan skulle ha majoritet i styrelsen, 7 skulle komma från Trollhättan, 6 från Vänersborg. Naturligtvis helt oacceptabelt för Vänersborg. Det skulle ha inneburit att Trollhättan hade kunnat rösta för att Birger Sjöberggymnasiet skulle läggas ner och hela verksamheten flyttas till Trollhättan… Trollhättan backade så småningom från kravet, men ville istället ha ordförandeskapet. Vänersborg ville ha ett ambulerande ordförandeskap, dvs att ordförandeskapet skulle växla.

I en del församlingar har ordförande utslagsröst om det blir lika vid omröstningar. Jag vet inte om det var tänkt att det skulle vara så i det här kommunalförbundet, men om… Ja då kan ju naturligtvis inte Vänersborg acceptera det. Att Vänersborg ville ha vetorätt tyder på att Trollhättan kanske hade tänkt sig ett sånt här upplägg.

Paul Åkerlund (S) i Trollhättan säger i ttela:

”Jag upplever att det finns en misstänksamhet från Vänersborgs sida, att de tror att Trollhättan skulle sluka Vänersborg.”

När Trollhättan förde fram kravet på majoritet i kommunalförbundet, även om det senare släpptes, så visade det väl väldigt väl vad Trollhättan ville med förbundet – inte var det att samarbeta två kommuner på lika villkor. Eller?

Det är som det är. Vi får väl svaren på varför förhandlingarna bröt samman i nästa vecka.

Socialdemokraterna i Vänersborg är emellertid inte glada över att förhandlingarna avbrutits. Marie Dahlin (S) tycker att det är katastrof. Det tycker hon i och för sig ibland om sådant som andra än socialdemokraterna själva föreslår. Hon säger också i ttela:

”Om jag varit en vanlig vänersborgare hade jag frågat mig: ‘Vad håller de på med?'”.

Marie Dahlin betraktar sig tydligen som en ovanlig vänersborgare. Intressant. Kan det bero på att hon nu är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen?

I den ställning Marie Dahlin har så vet hon naturligtvis varför moderaterna i Vänersborg drogs sig ur förhandlingarna. Hon kommenterar eller diskuterar emellertid inte orsakerna. Det tycker jag är mycket underligt. När hon nu sitter med facit i hand, varför delger hon inte vänersborgarna den? Och varför går hon inte till angrepp mot moderaterna om Gunnar Lidell har så himla fel?

I stället skriver Marie Dahlin och Theresia Nordlund, som är socialdemokratisk vice ordförande i Gymnasienämnden i Vänersborg, en debattartikel i ttela, som inte tar upp orsakerna överhuvudtaget. De skriver bara:

”Ett samarbete kräver ett givande och tagande från båda sidor.”

Självklart. En plattityd. Och just därför säger det absolut ingenting. Ett samarbete kan dock inte innebära vilket givande och tagande som helst. Också lika självklart.

Varför får vi inte reda på orsakerna till de avbrutna förhandlingarna? Det gör mig lite misstänksam. Kan det vara så att Marie Dahlin inte vill skriva om orsakerna, därför att hon vet att moderaterna i Vänersborg faktiskt företräder vänersborgarnas åsikt i den här frågan? När Paul Åkerlund (S) i Trollhättan tror att det finns en misstänksamhet i Vänersborg mot Trollhättan, så är jag övertygad om att han har rätt.

Själv tvivlar jag starkt på att trollhättebor i allmänhet och socialdemokratiska trollhättebor i synnerhet har Vänersborgs bästa överst på sin agenda… Kanske har jag fel… Å andra sidan är det väl inte så konstigt. Som kommunpolitiker i Vänersborg har jag väl inte direkt Trollhättans bästa framför ögonen…

I en läsarkommentar i ttela står det:

”Trollhättan skall bedömas som samarbetspartner efter hur dom har agerat tidigare, inte hur man hoppats att dom skulle agera.”

Vi är många vänersborgare som genom åren har sett hur sjukhus, högskola, polis och en massa annat har försvunnit från Vänersborg för att hamna i Trollhättan. Ofta har det dessutom skett med bistånd från socialdemokraterna i Vänersborg. Visst kan man vara lite undrande över de lokalpatriotiska särintressena i Trollhättan och sossarnas agerande i Vänersborg.

Rätt eller fel? Jag vet inte. Som sagt, orsakerna till varför det sprack har vi ännu inte.

Slutligen. Lite om det formella. Det har egentligen inte spruckit än. Vad jag förstår, så måste ett sådant beslut fattas av kommunfullmäktige. Jag citerar KF:s beslut om att förhandla om ett kommunalförbund (sida 29 i protokollet från december 2010):

”§ 173  Dnr  2010/182
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av likalydande beslut i de båda
kommunerna,  att Trollhättan och Vänersborg tecknar ett samverkansavtal för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen) om
gemensamt programutbud och fritt sök för eleverna enligt förslag; Trollhättan och Vänersborg ska utveckla en gemensam struktur för de frivilliga skolformerna som ska vara i drift den 1 januari 2012. Avsikten är att bilda ett kommunalförbund. 
Ett projekt startas den 1 januari 2011 som har till uppdrag att genomföra förändringen
och ta fram erforderliga beslutsunderlag. En genomförandeplan upprättas.”

Det är nog så att beslutet om att avbryta förhandlingarna om ett kommunalförbund ligger hos fullmäktige. Och i fullmäktige i Vänersborg kan vad som helst hända… M+FP+KD på ena sidan och S+C på den andra – 20-15. Ska vi räkna med MP:s röster på mini-alliansens sida? 24-15.

Då fattas bara 2 röster för majoritet för den borgerliga mini-alliansen. Välfärdspartiet har 2, Sverigedemokraterna likaså. Vänsterpartiet har 8.

Men det kan också bli:  24 – 15+8+2+2 = 24-27…

Oj. Det kan bli spännande.

Till sist. Vad som än händer får det inte bli ”spännande” för alla Vänersborgs elever. Utbudet av gymnasieprogram för dem får inte bli sämre eller minska. Det samarbete som finns med Trollhättan och Uddevalla måste fortsätta, trots haveriet med kommunalförbundet. Vänersborg måste också sluta upp med att ensidigt spara på våra barn och ungdomar. Bjud t ex ut arenan för försäljning och satsa pengarna på skolan!

                                                                                                                           .

PS. Trodde aldrig att jag någonsin skulle få någon hit. Och nu har jag fått 20 000! Det hände 23 aug 2011. Träffar på min blogg alltså.

20000hits_thumb[1]

                                                              .

%d bloggare gillar detta: