Arkiv

Archive for 11 augusti, 2011

Huvudnässkolan

11 augusti, 2011 3 kommentarer

aulaHuvudnässkolan har blivit aktuell. Igen. Eller snarare Huvudnässkolans byggnader.

Huvudnässkolan vara eller inte vara, var en stor fråga för några år sedan. Tillsammans med beslutet om Arena Vänersborg, kanske den största och mest engagerande fråga någonsin i kommunen.

Vänersborgs kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2005, med röstsiffrorna 48-0 (en avstod och S Anders Larsson var inte närvarande), att Huvudnässkolan skulle renoveras för 35 miljoner kr.

Kommunstyrelsens dåvarande ordförande, Lars-Göran Ljunggren, uttalade sig i Radio Väst dagen efter fullmäktiges beslut:

”Det innebär att vi har givit ett mycket klart och tydligt besked för 20-30 år framöver. Aulan och A-huset kommer att vara utbildningslokaler.”

Det var före valet 2006. Efter valet ändrade sig socialdemokraterna och centerpartisterna. De ville helt plötsligt lägga ner Huvudnässkolan.

Striden stod hård. Mot socialdemokrater och centerpartister stod samtliga andra partier. Över 2 000 namnunderskrifter samlades ihop på kort tid, invånarna i Vänersborg krävde en folkomröstning i frågan. Föräldraföreningen på Huvudnässkolan anordnade en demonstration för att bevara Huvudnässkolan som skola. Demonstrationen blev den största i Vänersborg på mannaminne, kanske den största någonsin.

Det hjälpte inte.

Kravet på folkomröstning röstades ner i fullmäktige (de borgerliga partierna röstade mot en folkomröstning!) och i stället beslutades den 19 mars 2008 att Huvudnässkolan skulle läggas ner som skola. Vad som skulle göras med byggnaderna skulle utredas.

Fullmäktiges beslut överklagades (bland annat av Gunnar Lidell och James Bucci) och ogiltigförklarades av Länsrätten. Det försenade bara det formella beslutet. Det reella beslutet var redan taget…

Huvudnässkolans byggnader står nu tomma. Aulan används endast sporadiskt. Den gamla skolbyggnaden, det sk A-huset, mitt i centrala stan, förfaller alltmer.

Vad ska hända med byggnaderna?

Peter Lénberg, som var en av de som överklagade fullmäktiges beslut, har nu skickat Västarvets utredning till kommunen. Det var den utredning som skrev:

”Aulan har stora kulturhistoriska värden och är välbevarad. Västarvet föreslår att Huvudnässkolans aula förklaras som byggnadsminne. … Samtliga byggnader och skolgård skall förvaltas på ett sådant sätt att hela anläggningens karaktär bevaras.”

Kommunen lär inte bry sig om Västarvets åsikter. Inte nu heller.

Och i dagens TTELA läser vi:

”Även B-husens och aulans framtid ska undersökas. A-husets öde är inte heller helt fastställt. Men Christer Thobiasson förmodar att det kommer att rivas.”

Christer Thobiasson (M) är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

”Finns det inte behov av Aulan och B-huset kan även dessa jämnas med marken.
– Det är meningslöst att låta husen stå tomma, säger Christer Thobiasson.”

Förra året fick kommunen bara in 30 000 kr på musikuppträdanden och andra föreställningar i aulan. För lite pengar menar Gunnar Lidell (M), som i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen också är med i debatten, och fortsätter:

”En alldeles för låg summa för en fortsatt överlevnad. Den drar inte ens in så pass mycket att det räcker till uppvärmning och städ. Och dessutom skulle upprustningen kosta en hel del.”

Med samma resonemang skulle Arena Vänersborg omedelbart rivas!

Jag vet inte vad en upprustning skulle kosta. Det kanske inte är så himla mycket. Den 19 mars 2008 sa Gunnar Lidell (M) i fullmäktige:

”En totalrenovering av Huvudnässkolans A-byggnad skulle kosta 59,4 miljoner.”

Nu pratar vi i och för sig bara aulan. Eller? (I den arkitekttävling, som kommunen har ordnat, så var Huvudnässkolans aula kvar i det vinnande bidraget.)

Jag har inga känslomässiga skäl till att behålla aulan. Jag tillhör de som tycker att aulan inte är särskilt snygg… Men det känns som att mycket mer behöver göras för att få igång livet i centrum (kaférna i sig är bra, men det räcker inte). Det kanske till och med är viktigare än att kommunen lägger 15 miljoner på Resecentrum eller en ny hamn i Vargön för mer än 100 miljoner, exklusive muddring på kanske 165 miljoner!

Kanske skulle aulan kunna göras om till ett konserthus(!) med kongressmöjligheter… (Med bidrag från regionen och kanske privata intressenter?) Kanske skulle A-byggnaden samtidigt kunna göras om till något slags kulturcentrum, kanske kan en förskola inrymmas, kanske en F-6-skola…

Något måste göras i vår stad, för att locka hit människor och få dem som bor här att stanna kvar. Jag tror nämligen inte på det som näringslivschef Anders Larsson (fd S Anders) skriver (bland annat) i ett yttrande över en motion om att öka Vänersborgs attraktionskraft följande:

”Möjligheterna till expansion och utveckling av Vänersborgs kommun under de närmaste åren är unikt goda:
Sportcentrum med Arena Vänersborg tillsammans med Vattenpalatset i Vänerparken bidrar med hög attraktionskraft.”

Som sagt. Något måste göras, något som väger upp alla de felsatsningar som gjordes under den förra mandatperioden – något som återställer Vänersborgs goda rykte.
…samtidigt som kommunen måste väga användningen av varenda skattekrona på guldvåg…

Kanske skulle politikerna fråga vad kommuninvånarna tycker?

Kategorier:Huvudnäs

Dyra politiker

11 augusti, 2011 Lämna en kommentar

politikerVänersborg har områdets dyraste politiker. År 2010 betalade varje vänersborgare 880 kr för politiken.

Det kunde vi läsa i TTELA häromdagen.

”Politikkostnader” är bland annat kostnader för nämnder och styrelser, t ex arvoden till politiker, lokaler och utskick av handlingar. Det är också kostnader för allmänna val och ”politisk administration”.

Vänersborg ligger på plats 62 i Sverige när det gäller dessa kostnader. (Äntligen! ropar någon. Äntligen kommer Vänersborg högt i en kommunranking…) Det hör dock till saken att kostnaderna per skattebetalare har sjunkit de senaste åren.

”Det verkar gå åt rätt håll”

säger kommunalrådet Gunnar Lidell (M).

Det här är en viktig fråga för Gunnar Lidell och moderaterna. Moderaterna hade nämligen som vallöfte att dra ner på ”politikkostnaderna”. De talade bland annat om att slå ihop nämnder, minska antalet betalda politiker etc.

Väl vid makten glömdes detta löfte bort.

I moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas (ja, KD är faktiskt med och styr!) Vänersborg finns det fortfarande en heltidsanställd 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, arvoderade 2:e vice ordförande i de stora nämnderna, Barn- och Ungdoms-, Samhällsbyggnads- och Socialnämnden.

Inte kunde man avskaffa dessa poster nu när man vann valet och de egna representanterna skulle få ta hand om dem! Och eftersom styret kom att bestå av hela tre partier, så måste ju alla de ”högre” representanterna i varje parti få några välbetalda poster… Då kunde man ju inte avskaffa dessa. Så klart! Vallöftena glömdes bort.

Det var ju också helt ok för socialdemokraterna. De fick ju sin beskärda del i form av 1:e vice ordförandeposterna. Att lilla (fast efter valet, lite större) Vänsterpartiet hade andra tankar och idéer var väl inget att bry sig om…

Fast man ska inte vara orättvis. ”Mini-alliansen” har visat vilja och handlingskraft… Nämndpolitikerna får inte längre gratis fikabröd till kaffet…

                                                                                                                        .

PS. Inlägget publicerades i TTELA 11 aug som debattartikel.

%d bloggare gillar detta: