Arkiv

Archive for 4 mars, 2012

Budget 2013: Räkna med sossarna

Så har då kommunstyrelsen diskuterat budgeten för nästa år.

Socialdemokraterna överraskade med ett nytt grepp. De underkände ekonomernas beräkningar.

Det här hände aldrig under Lars-Göran Ljunggrens (S) tid som kommunalråd. När han styrde kommunen så var det väldigt noga med att lyssna på experterna, lita på dem och hålla sig inom de ramar som de tog fram. Ljunggren litade på sina ekonomer.

Nu är socialdemokraterna i opposition. Nu litar de inte längre på ekonomerna.

Och det är ju bekvämt. trolleriDå kan man göra som socialdemokraterna i onsdags…

Ser det ut att bli svårt att få budgeten att gå ihop? Inkomsterna är för små, utgifterna för stora? Ja, då kan man underkänna beräkningarna – och lägga till ytterligare ett antal miljoner på inkomstsidan. Sådär lite på känn.

Detta nya, överraskande och innovativa grepp tog socialdemokraterna. De plussade på nästan 15 miljoner i ökade skatteintäkter!

Kanske har sossarna rätt. Kanske har ekonomerna fel. Hur ska man veta det? Kanske har alla, naturligtvis av kommunen arvoderade, socialdemokrater suttit i kommunens kammare och räknat, och räknat – och räknat bättre än ekonomerna?

Socialdemokraterna ville inte gå in på hur de hade kommit fram till sina siffror.

Nu är det ju faktiskt så att det händer, och inte alltför sällan, att skatteintäkterna för Vänersborg faktiskt blir högre än beräknat. Vi vänsterpartister har tagit med det i beräkningarna under många år. Därför har vi lagt förslag på budgetar med ganska små överskott i resultatet. Vi har alltid ansett att pengarna gör mest nytta i verksamheten.

Men vi har alltid utgått från ekonomernas siffror och vi har alltid hamnat på plus, på ett överskott.

Men att från början lägga en budget med underskott, och för att dölja det, bara helt på egen hand plussa på ett antal miljoner på inkomstsidan, det är ett grepp som inte ens Vänsterpartiet har vågat sig på.

Så här lyder socialdemokraternas yrkande angående budget 2013:

”Vi yrkar att 14,7 miljoner kronor tillförs generella skatteintäkter och statsbidrag, finansieras genom att
Skatteintäkternas uppräkning mellan åren baserar sig på prognos från SKL 2011-12-15. Prognosen är justerad med en negativ slutavräkning om -200 kronor per invånare för respektive år 2012-2015.”
strykes.
Vi yrkar avslag på ordförandes förslag om en besparing på nämnderna med 1% motsvarande 15,7 miljoner kronor.”

Det ringer en del varningsklockor på att 2013 års skatteintäkter faktiskt blir som beräknat. Det är ju som bekant kris i området. SAAB:s nedläggning och de följder det får på leverantörer gör att det finns anledning att vara lite återhållsam med de beräknade skatteintäkterna. Precis som experterna, ekonomerna, har varit.

Men inte socialdemokraterna. De är optimistiska.

Och det är klart, visst hoppas vi alla, att de får rätt. Då skulle vi antagligen inte behöva varken öka skatteintäkterna genom en höjning av kommunalskatten eller att skära i utgifterna.

Men varför har inte socialdemokraterna framfört sina åsikter tidigare om deras syn på skatteutvecklingen och varför ville de inte diskutera sina siffror på kommunstyrelsemötet?

Miljöpartiet litar på socialdemokraterna. De röstade på deras budget. Socialdemokraternas allierade sedan snart 10 år, Bosse Carlsson i Centerpartiet, han gjorde det inte. Carlsson lade ner sin röst.

Socialdemokraternas förslag saknar i nu-läget trovärdighet. 

Kategorier:Budget 2013, S
%d bloggare gillar detta: