Arkiv

Archive for 1 mars, 2012

Medborgardialog: Demonstration – och folkomröstning?

demonstrationNu på lördag kl 11.30 samlas föräldrar, elever och andra engagerade vid Arena Vänersborg för att demonstrera. Demonstrationståget ska gå till Gågatekrysset och kravet är att alla skolor i Vänersborg ska behållas.

Demonstrationen är en direkt konsekvens av den medborgardialog som Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) genomför – och som gick snett. Ett av de förväntade resultaten var att medborgarna skulle få större förtroende för kommunen…. Just nu tycks det som om en hel massa medborgare inte har fått det…upprop

Dialogens syfte, att medborgardialogen skulle medverka till bästa möjliga beslut inför framtidens förskolor och skolor i Vänersborg, har också gått snett. Istället för en seriös diskussion och dialog kring viktiga skolfrågor, har hela debatten polariserats. Det handlar nu om ”allt eller inget”. Typ.

Och ansvaret till att det har gått snett ligger inte hos föräldrar eller de som har engagerat sig. Orsaken ligger i det material, broschyren ”framtidens skola”, som utarbetats och den information som meddelats. Sällan har väl ett material varit så fullt av felaktigheter, förvrängda sanningar, misstolkade fakta och tvivelaktiga tolkningar. Inga nackdelar med stora skolor och stora klasser har presenterats, inga fördelar med små klasser och små skolor har tagits upp.

När broschyren dessutom bara innehöll alternativ som medborgarna inte ville ha, så förlorades förtroendet fullständigt. Vilka val var möjliga, vilken dialog var möjlig, när Norra skolan, Mulltorp, Rösebo och Skerrud var nedlagda i samtliga alternativ?

Det är väl inte konstigt att många vänersborgare misstänker att hela dialogen är riggad och att syftet bara är att få legitimitet för nedläggningar?

namninsamling

Nu har sprickan mellan medborgare och politiker blivit så total att många vänersborgare pratar om att ordna en namninsamling för en folkomröstning i frågan.

Och visst, skriver 10% av de röstberättigade vänersborgarna på, så måste frågan om folkomröstning tas upp i kommunfullmäktige. I valet 2010 så fanns det 29.059 röstberättigade i Vänersborg. Ungefär 3.000 måste alltså skriva på. Det skulle nog inte vara några problem att få ihop dessa underskrifter.

Det är dock kommunfullmäktige som beslutar om en folkomröstning. Tidigare krävdes det enkel majoritet i fullmäktige för ett avslag av medborgarnas önskemål. Så var det när vänersborgarna krävde folkomröstning om arenan och Huvudnässkolan. Betongpartierna ville inte höra medborgarnas åsikt. De var naturligtvis rädda för att vänersborgarna inte var lika positiva till arenan som de själva. Hur de nu kunde tro det…?

Nu har kommunallagen ändrats – nu krävs det att 2/3 av kommunfullmäktige röstar mot för att folkomröstning inte ska hållas. Eller omvänt, det krävs endast 1/3 av rösterna i fullmäktige för att en folkomröstning ska hållas.

1/3 av kommunfullmäktiges 51 ledamöter är 17 st.

Det är nog realistiskt att tänka sig att det finns så många röster för en folkomröstning, om frågan skulle landa på fullmäktigeledamöternas bord. Om vi räknar bort betongpartierna, så har ”icke-betongarna”, dvs Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet, 14 röster i fullmäktige. En av Sverigedemokraterna har på Facebook sagt, att hon och hennes kollega stödjer allt som verkar för ett bevarande av landsbygdsskolorna. Det betyder 16 röster. Centerpartiet, som försöker tvätta av sig betongstämpeln, har 3 ledamöter. Och när det gäller landsbygdsskolorna är centerpartisternas inställning klar, de ska bevaras. (Även om inte detta gällde skolor i stan, som Huvudnässkolan…) Jag har svårt att tänka mig att inte Centerpartiet skulle stödja en folkomröstning.

19 röster för en folkomröstning betyder att det skulle bli en!

Och att rösta för en folkomröstning i kommunfullmäktige innebär ju egentligen inte att man tar ställning i skolfrågan, man tar ställning för att medborgarna ska få bestämma.

Ur demokratisynpunkt är dessutom folkomröstningar det ultimata. I en sådan får ju alla medborgare säga sin mening. Och nog kan man väl tycka att en folkomröstning är en naturligt följd av misslyckandet med medborgardialogen…

skolvagvisareMen framför allt tror jag att en folkomröstning skulle kunna fungera som en viktig vägvisare för politikerna på hur mycket vänersborgarna prioriterar skolan och kostnaderna för denna gentemot andra kommunala åtaganden.

%d bloggare gillar detta: