Arkiv

Archive for 17 mars, 2012

Medborgardialog: Är det inte dags att hålla sig till fakta?

17 mars, 2012 5 kommentarer

emotionsVisst blir man trött när folk inte fattar? Och visst blir man arg när folk ljuger? Men hur gör man när man inte vet om de inte fattar eller om de ljuger? Resignerar?

Sedan kan ju folk också vara nonchalanta. Eller arroganta. Kanske överlägsna. Hur ska man då reagera? Skratta? Gråta?

Informationsbroschyren ”framtidens skola” var så full av sakfel, tendentiösa tolkningar, partiskhet, arrogans – att folk uppfattade det som att någon försökte lura dem, bedra dem, manipulera dem. Folk blev upprörda och arga. I första hand på politikerna. I andra hand på tjänstemännen – när Barn- och Ungdomsnämnden tvådde sina händer och förklarade att de inte hade något med broschyrens innehåll och alternativ att göra, fast Lena Eckerbom Wendel (M), Joakim Sjöling (S) och Orvar Carlsson (KD) hade det.

Både politiker och tjänstemän tycks ha legat lågt ett tag efter att kritiken och avslöjandena tog fart. Men häromdagen framträdde Lena Eckerbom Wendel i radion och upprepade sina gamla felaktiga mantra om lokalkostnaderna. (Se ”Skolan eller arenan?”) Okunskap? Försök till manipulation? Förvaltningschefen förklarade i samma radioinslag att arenan inte hade något med skolan att göra. Okunskap? Försök till manipulation?

Igår publicerades en brevväxling med Sven-Eric Sjöbergh, upphovsmannen till broschyren med de felaktiga påståendena, och en förälder (tror jag att det är) på Facebook.

Sven-Eric Sjöbergh skrev:skola_bort

”Bakgrunden är att samtliga politiska partier i Barn- och ungdomsnämnden enhälligt givit förvaltningen i uppdrag att lämna alternativa förslag på nedläggningar av skolor/förskolor för att får resurser till mer lärarpersonal.”

Ska man bli trött? Arg? Besviken? Jag sitter i Barn- och Ungdomsnämnden. Nämnden har inte gett tjänstemännen i uppdrag att lägga ner skolor. Tjänstemännen fick följande uppdrag under förra mandatperioden, en tid då den gamle legendariske arenabyggaren S Anders Larsson ännu var ordförande:

”Barn- och ungdomsnämnden beslutade 090914 § 97, att ställa sig bakom följande
uppdrag som ordförande givit till förvaltningschefen vid barn- och ungdomsnämndens presidium 090831:
Elevantalet har minskat under lång tid, varpå svårheter har uppstått att upprätta en resurseffektiv organisation. Härav beslutar ordförande att ge förvaltningschefen i
uppdrag att göra en översyn av Barn- och ungdomsnämndens utbudspunkter, avseende förskole- och grundskolor. Uppdraget redovisas vid Barn- och ungdomsnämndens februarimöte 2010, då alternativa förslag på strukturella förändringar ges.”

Det är skillnad på översyn och lägga ner! (Vad sedan ordförande S Anders Larsson, och sedan Eckerbom-Wendel, viskade i tjänstemännens öron hade inte med nämndens beslut att göra. Eller med demokrati att göra. Även om jag ibland kan förstå tjänstemännens dilemma… Om det nu var så att någon viskade i öronen… Var det så?)

Ovanstående uppdrag har ju några år på nacken. Är det ens fortfarande aktuellt? Det är svårt att tro det, när man läser det som ligger till grund för medborgardialogen, nämligen ”Projektdirektiv för medborgardialog – strukturell översyn av förskolor och skolor”. Direkt i inledningen slås Projektdirektivets syfte fast.

”Syftet med direktivet är att ge de övergripande direktiven för arbetet med strukturell översyn inom Barn- och ungdomsnämnden.”

Uppdraget och direktiven när det gäller medborgardialogen är:

”Projektdirektiv:
Inriktningsmål
• Medborgardialogen ska medverka till bästa möjliga beslut inför framtidens förskolor och skolor i Vänersborg.
Förväntade resultat
• Barn- och ungdomsnämndens förslag inför budget 2013 ska inom nämndens ansvarsområde tillförsäkra barn och ungdomar den omsorg och undervisning de är berättigade till.
• Alla i kommunen ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha likvärdig och lika tillgång till utbildning.
• Medborgarna ska få nya kunskaper om verksamhetens förutsättningar.
• Medborgarna ska få större förtroende för kommunen.”

”Lägga ner skolor”? Nej Sven-Eric Sjöbergh. Tjänstemännen har inget uppdrag att ”lämna alternativa förslag på nedläggningar av skolor/förskolor”! INTE!

I svar nummer 2, det är en mailväxling mellan Sven-Eric Sjöbergh och föräldern, skriver Sven-Eric Sjöbergh:

”Jag har tidigare sagt att det möjligtvis går att flytta över ca 8-10 miljoner till lärare, dvs nyanställa ca 20 lärare kan vara möjligt, knappast mer. Detta är inte en beräkning utan bara en skattning.”

Nej Sven-Eric Sjöbergh. Det har du inte sagt tidigare. I broschyren ”framtidens skola” skriver du:

“Genom att skapa större klasser av de minsta klasserna och genom att lämna lokaler som inte behövs, kan eleverna i Vänersborg få tillgång till uppemot 40 extra lärarresurser.”

Sjöbergh har alltså backat med minst 10 miljoner kr och 20 extra lärarresurser. Om ytterligare en månad, eller två, så kanske Sjöbergh kommer fram till den rätta siffran…

Ska man skratta eller gråta? Eller bli arg?

Om det nu är så att man kan spara in 10 miljoner kr på nedläggningar, som Sven-Eric Sjöbergh (och Lena Eckerbom Wendel) säger, vilka skolor ska då läggas ner?

Var ska Sjöbergh (och Lena Eckerbom Wendel) hitta dessa miljoner?

clip_image001

Anm. I mitt material kostade också Silvertärnan 2.798.000 kr per år, men här var ingen yta angiven. Silvertärnan finns därför inte med i tabellen.

Summan av skolornas hyra är knappt 43 miljoner kronor. För att få ihop 10 miljoner kronor till 20 lärartjänster får följande skolor läggas ner:

  • Blåsut
  • Norra skolan
  • Brålanda
  • Skerrud
  • Rösebo
  • Sundals Ryr
  • Mulltorp
  • Väne Ryr

Lägger vi ner dessa skolor så får vi ihop 9 miljoner. Vi måste ”klippa” en skola till.

  • Dalboskolan

Yes! Nu har BUN sparat 11,6 miljoner!

Menar Sjöbergh (och Lena Eckerbom Wendel), att han ser ett scenario med samtliga dessa skolor bortsopade från Vänersborgs karta? Är detta ett verkligt alternativ? Tror Sjöbergh att BUN tänker lägga ner dessa 9 skolor?

Eller? Jag kanske får ta tillbaka? Är det kanske detta scenario som BUN:s presidium ser framför sig, mellan skål och vägg, och som de de viskar i tjänstemännens öron?

Jag vet inte. Jag tvivlar.

Fast, kanske är Sven-Eric Sjöberghs svar och uttalanden lika vederhäftiga som hans underskrift?

”Med vänlig hälsning
Sven-Eric Sjöbergh
Tf områdeschef
Barn och Ungdomsförvaltningen”

Det var länge sedan Sjöbergh var tf områdeschef. Men igår skrev Sjöbergh under två mail så här. Jag kommenterade det på Facebook, i en av de grupper som vill bevara skolorna i Vänersborg. Strax senare svarade Sven-Eric Sjöbergh återigen på ett mail. Det tredje mailet. Det skrevs under med:

”Sven-Eric Sjöbergh
Utvecklingsledare”

”Utvecklingsledare” – precis som det ska vara. Det tycks som om Sven-Eric Sjöbergh är inne och läser på Facebook. Fast det finns en möjlig förklaring till. Kanske kommunalrådet Gunnar Lidell har kopierat och diariefört Facebookinläggen – som han brukar. Då kan ju Sjöbergh ha läst det i diariet… Det tycks ju ibland som om kommunalrådet Lidell kommunicerar med tjänstemännen på det här sättet…

Det är dags att försöka rädda det som räddas kan med den här medborgardialogen.

Det är dags att hålla sig till fakta!

Vänersborg satsar inte särskilt mycket på lokalhyror jämfört med resten av Sverige! Arenan slukar pengar! Det finns inget uppdrag att lägga ner skolor!

.

PS. I dagens TTELA har Sven-Eric Sjöbergh infört ett nytt begrepp: ”traditionella korridorskolor”. Undrar vilka skolor som avses då?

%d bloggare gillar detta: