Arkiv

Archive for 14 mars, 2012

Medborgardialog: Analogt eller digitalt?

14 mars, 2012 5 kommentarer

facebookDet pågår en diskussion på Facebook om hur medborgarnas synpunkter egentligen kommer att behandlas i den pågående medborgardialogen.

I broschyren ”framtidens skola” så står det:

”För att dina synpunkter ska finnas med som rådgivande till Vänersborgs politiker måste de lämnas senast den 16 mars. Om du skickar dina synpunkter med post måste du göra det senast den 12 mars.”

Det står dessutom att om du behöver:

”…mer utrymme för din text kan du lägga den i ett kuvert och skicka…”

Det ska alltså inte spela någon roll hur medborgarna lämnar sina synpunkter. Oavsett om det sker på att ”gammeldags”, ”analogt” sätt (papper och penna) eller ”digitalt” direkt på kommunens hemsida, så ska alla svar ingå i underlaget till politikerna.

Det här har också bekräftats av Sven-Eric Sjöbergh, som är den tjänsteman som är ansvarig för broschyren, när en orolig förälder frågade. Sjöbergh svarade:

”Du behöver inte vara orolig. Ditt svar tas med, både de svar ni givit på föreslagna alternativ och de fritextavsnitt ni lämnat.
Eftersom det inte går att avsluta enkäten om man inte fyllt i ålder och bostadsort kan vi inte skriva in ditt svar digitalt. Det betyder att när vi behandlar uppgifterna, t ex genom att titta på hur 20-29-åringar i Vargön tycker om fråga 1, kan vi inte utnyttja ditt svar.
Vi kommer dock att publicera alla fritextsvar för respektive fråga osorterat och politikerna får dessutom del av alla de brev, mail osv med synpunkter som inkommit och registrerats. Dina svar kommer alltså ingå i underlaget till politikerna, men vi kan inte använda det i statistiska beräkningar.
Hoppas du känner dig trygg med detta.”

Flera aktiva föräldrar kände sig nog trygga med Sjöberghs svar. Det var ju också så det stod i broschyren.

Men så skrev Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) på Facebook:

”Konstaterar att det är fler än jag som kör på att ‘sista minuten är också i tid’. Det börjar ramla in massor av svar i medborgardialogen. Tyvärr har många missat att det är just enkätsvaren som kommer att sammanställas som beslutsunderlag för politiken; alla andra lösa papper/mail etc kommer inte att ingå i sammanställningen.”

nervousOch då blev alla ”trygga” föräldrar ”otrygga”. Vad menar Lena Eckerbom? Vad gäller? Analogt eller digitalt?

Någon förälder skrev för säkerhets skull till kommunens starke man, Gunnar Lidell (M). Lidell svarade:

”Såvitt jag förstår har Lena redan kommenterat/svarat dig i sin FB-logg. För övrigt förutsätter jag att de besked både du och vi andra fått angående enkät o ”fritextsvar” (vid informationsmöten och mailsvar mm) är det som gäller.”

Jag håller med Gunnar Lidell när han skriver: ”de besked både du och vi andra fått … vid informationsmöten och mailsvar”. Inte besked på Facebook alltså. Inte det Lena Eckerbom skrev. Det är som det står i broschyren och i Sjöberghs svar.

Det ska naturligtvis inte spela någon roll hur medborgarna framför sina synpunkter, ”analogt” eller ”digitalt” – alla svar ska beaktas. Självklart!

Analogt och digitalt!

Ska vi hoppas att Lena Eckerbom Wendels kommentar på Facebook var ett skrivfel, en miss? Å andra sidan står det fortfarande kvar, 10 timmar efter det att det skrevs.

Eller kan det vara så att medborgarna och Lena Eckerbom Wendel pratar om olika saker?

Hur alla synpunkter från medborgarna sedan ska presenteras för politikerna är en annan fråga. Det är ju ganska orimligt att vi andra i BUN, alla utom de tre ordförandena, ska hinna med att läsa allt inskickat material. Vi är faktiskt bara fritidspolitiker.

Och du som fortfarande inte har lämnat dina synpunkter, på fredag är sista dagen! (Klicka här så kommer du till webbenkäten.)

%d bloggare gillar detta: