Arkiv

Archive for 11 mars, 2012

Inför BUN 19 mars: Fråga om diarieföring (2)

11 mars, 2012 1 kommentar

pergamentDen 19 mars har alltså Barn- och Ungdomsnämnden sammanträde. Jag har skickat in följande frågor till nämnden:

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge medborgarna insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän arbetar. På så sätt har medborgarna också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet, som funnits i Sverige sedan 1766, är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Barn- och Ungdomsförvaltningen och kommunalrådet Gunnar Lidell (M) har använt denna grundläggande demokratiska princip på ett motsatt sätt. Principen har använts för att kontrollera medborgarna.

Det handlar om en handling som kommunalrådet Gunnar Lidell kopierat från en diskussion i en privat Facebookgrupp.

Jan Turvall vid Göteborgs universitet sa till Radio Väst:

“Men i det här fallet har ju inte personerna skickat in något utan de har kommunicerat internt via Facebook. Det finns ingen anledning för kommunen att registrera vilka åsikter som människor framför på Facebook.”

lidellDet som Gunnar Lidell uppfattar som ett hot är följande:

“Ni måste ge de ansvariga för propagandafoldern framtidens skola ett extra straff. Folk måste kunna lita på att ett beslutsunderlag är ärligt och inte fullt av blålögner och saknade sanningar. Kör skiten ur dom, för till allt elände har dom använt våra tjänstetimmar (vi har betalt dom lön för detta) och vi har betalt distributionen. Skicka ut detta elände och sedan hade dom tänkt vantolka våra svar, som baserats på förvrängd info. Kross och mosa dom….”

Jag tycker förvisso inte att detta inlägg är särskilt bra formulerat. Men inte kan det väl uppfattas som ett reellt hot mot någon? Mot vem skulle detta i så fall vara? Inga namn nämns.

Offentlighetsprincipen är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. Därför måste nämnden gå till botten med det inträffade.

  • Varför diariefördes handlingen?
  • Hur kan en handling diarieföras som inte har inkommit till kommunen?
  • Hur kan en handling diarieföras där en massa personer framträder under både namn och bild?
  • Om ett inlägg upplevs som ett hot, varför diarieföra alla andra inlägg?
  • Varför inte en polisanmälan istället för en diarieföring?
  • Skulle jag kunna lämna in mina bloggar till diarieföring? Vart går gränsen? Vem bestämmer denna gräns?

Till sist.

Jag uppfattar att det först blev en berättigad uppmärksamhet kring diarieföringen, att det sedan genom bland annat Gunnar Lidells sätt att formulera sig skapades intrycket av det ”skulle undersökas om det var rätt eller fel” och att det därefter infann sig en förhoppning att det hela skulle falla i glömska.

  • Var det rätt eller fel att utdraget från Facebook kopierades och diariefördes?
Kategorier:BUN 2012

Inför BUN 19 mars (1)

Jag sitter och bläddrar i mina BUN-papper. Utskicket har nämligen kommit inför Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde måndagen den 19 mars.

fritidsDet verkar bli ett ganska späckat möte. Det börjar med en rapport ”avseende uppföljning och kontroll av verksamhet vid enskilda förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg”. En nog så viktig information med tanke på den enorma neddragning som skett på kommunens fritidshem de senaste åren. Det har samtidigt skett en enorm ökning  av den enskilda pedagogiska omsorgen. Det är privata intressenter som ligger bakom denna och här blir det intressant att få höra om vilken kvalitet verksamheten håller. Jag vet inte om förvaltningen har gjort anmälda besök eller inte, men jag vet att besöken, i varje fall så småningom, ska ske oanmälda. Det kan nog vara viktigt.

Den strukturella översynen (den som medborgardialogen handlar om) tas upp som en informationspunkt. Nämnden får besök av två experter på fastigheter. Gunnar Björklund, fastighetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, och Bengt-Åke Andersson, chef på Vänersborgsbostäder, ska uppdatera nämndens kunskaper. Också intressant. Dessutom ska utvecklingsledare Sven-Eric Sjöbergh informera. Kanske inte så intressant.

BUN ska fatta beslut om den långa verksamhetsberättelsen för 2011. Den är dock inte utskickad än, så den får jag, om det finns anledning, återkomma till.

Vid varje sammanträde får nämnden en budgetuppföljning. Nu handlar uppföljningen omjustitia 2 årets två första månader.

Grundskolan går minus med 849.000 kr. Då ingår rättegångskostnader med 800.000 kr och skadestånd till fritidspedagoger med 900.000 kr. Vänersborgs kommun förlorade ju ett mål i Arbetsdomstolen mot Lärarförbundet. Det handlade om personal på Fritids som tvingade gå ner i tjänst. Det tycks inte helt rättvist att dessa kostnader ska läggas på en redan ansträngd grundskola och redan ansträngda elever…. Det blir att fråga om hur detta går ihop. Nämndens ordförande tror ju inte att skolorna i Vänersborg uppfyller Skollagen redan som det är…

gokunge_arenaFör övrigt har Gökungen varit hungrig. Som vanligt. Budgetavvikelsen för januari och februari är 1,729 milj kr, dvs arenan har slukat nästan 2 milj mer än beräknat. Fortsätter den att äta i samma takt, så skulle det innebära 10,374 milj kr under hela året. De 8 milj kr som Barn- och ungdomsnämnden (dock inte Vänsterpartiet) har begärt tycks alltså inte räcka till. Och inga åtgärder är i sikte på att göra något åt arenan. Det finns dock en chans att det är stora ”engångskostnader”, men sån ”tur” har vi nog inte. Det blir till att fråga de ansvariga… Vilka de nu är… (Kommunfullmäktige, inklusive Lars-Göran Ljunggren (S), Bo Carlsson (C) och Gunnar Lidell (M), tyckte ju i maj 2010 att en ”nej-röstande Kärvling” var ansvarig. Får kanske fråga mig själv då…)

Nämnden ska också få lyssna till en konsekvensbeskrivning av budgeten för 2012. Verksamhetscheferna för förskola, grundskola och Kultur och Fritid ska informera. Också intressant. Material ska skickas ut senare. Så även här finns kanske anledning att återkomma.

BUN ska även diskutera Mål- och Resursplanen, dvs budgeten för 2013. Det är dock bara är en informationspunkt, dvs inga beslut ska fattas. Jag tror att det är tänkt att målformuleringarna ska diskuteras på måndag, och inte så mycket ekonomi. Jag får naturligtvis ta reda på detta, även om vi redan nu, Magnus Bäckström och jag, är solklara på vår och Vänsterpartiets ståndpunkt – barnen och ungdomarna måste få mer ekonomiska resurser. Även om detta måste innebära en skattehöjning.

BUN ska också uttala sig om en motion från min vänsterpartikollega Adam Frändelid. Beslutsförslaget är att nämnden:

”ställer sig positiv till motionen om aktivt sommarlov, och föreslår kommunfullmäktige att tillmötesgå förslaget om utredning och översyn av förutsättningarna till ett aktivt sommarlov i kommunens försorg.”

Adams motioner brukar falla i god jord. Undrar hur han bär sig åt?

PS. Är det något ni läsare av denna blogg undrar över inför BUN-sammanträdet, så är det bara att skicka mig frågorna och funderingarna. (karvling@hotmail.com)

Kategorier:BUN 2012
%d bloggare gillar detta: