Arkiv

Archive for 29 mars, 2012

Kommunfullmäktige 2012-03-28

29 mars, 2012 4 kommentarer

sammantradeSå har då Vänersborgs högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, haft sammanträde.

De flesta beslut, kanske alla, som togs var förutsägbara. Det blev som jag beskrev det i tisdagsbloggen. (”Inför KF 28 mars”) Det hindrar dock inte en vänsterpartistisk fullmäktigledamot från att ha några synpunkter och kommentarer…

Kerstin Andersson från Folkpartiet gjorde sin debut som ordförande. (Kerstin Andersson blev ju 2:e vice ordförande tack vare att socialdemokraterna röstade på henne och inte på sammantrade2Marianne Ramm från Vänsterpartiet.) Hon svingade klubben lite ovant, men uppdraget är inte helt lätt. Särskilt som det förekom några voteringar med flera förslag…

Mini-alliansens förslag om att revidera reglerna för minnesgåva till anställda och förtroendevalda röstades som väntat ner. Den tidigare starke mannen i kommunen Lars-Göran Ljunggren (S), ja han är väl egentligen fortfarande ganska stark (trots att han tog ansvaret för sossarnas valförlust), tog till brösttoner från talarstolen:

”Man borde skämmas om man ska dela ut en sådan här minnesgåva till politiker på en kafferast!”

Anmärkningsvärt var att inte en enda från mini-alliansen gick upp och försvarade sitt förslag.

Fullmäktige avslog som väntat Adam Frändelids (V) motion om att utreda frågan om en friskvårdstimme för kommunens anställda. Trots att frågan hade utretts. Fantastiskt beslut. Förvaltningen utreder frågan precis som Frändelid vill, och sedan avslår fullmäktige frågan om en utredning. Sånt händer nog bara i Vänersborg…

hawaiiKanske ett försäljningsargument i Almedalen? Kommunen som verkställer förslag som avslås… Tänker också på hur fullmäktige i juni 2005 beslutade att renovera Huvudnässkolan; kommunen som inte verkställer beslut som fattas.

För att travestera Dan Nyberg (S): Vänersborg – en Hawaiikommun.

Adam Frändelid, som är ganska ny i fullmäktige, förstod inte:

”Märkligt att avslå en motion som kräver en utredning – som redan är gjord.”

Undertecknad, som är ganska gammal i fullmäktige, förstod inte heller.

Miljöpartiet och Per Sjödahl förstod däremot. De ville också avslå motionen. Per Sjödahl (MP) sa:

”Motionen har inte utretts med de fackliga organisationerna. Utredningen är därför inte fullständig.”

När Lutz Rininsland (V) påpekade att de fackliga organisationerna visst hade varit med, så fick Sjödahl erkänna:

”Jag hade fel.”

Men ville ändå avslå motionen…

Förstår ni?

Även socialdemokraterna ville avslå motionen. Fast de i ett tidigare skede i kommunalkommunstyrelsen hade bifallit den… Men någon kom väl på att Adam var vänsterpartist.

Dessutom hade Kommunalfacket under motionens behandling uttalat sig positivt till motionen. När sossarna är med i Kommunal är de positiva till motionen. När samma kommunalare är med i sossarna är de negativa…

Förstår ni? Förstår någon?

Kommunfullmäktige behandlade två motioner (från Vänsterpartiet respektive moderaterna) om att initiera utredning och granskning av förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter om de har brutit mot lagar och reglementen (i moderaternas motion stod det ”orsakat Vänersborgs kommun skada”) i projekt Arena Vänersborg.

Madelaine Karlsson (S) yrkade avslag. Hon menade att utredningar pågår och att vi ska vänta in dem. Och att det fortfarande finns sekretessbelagt material.

Karlsson avslutade med:

”Men vi vill också ha svar på vad som har hänt i den här affären.”

Wow. Det var nytt! Sossarna vill också veta vad som har hänt när arenabygget blev mer än dubbelt så dyrt som beräknat! Men – hur då? Genom att inte tillsätta en utredning? Genom att begrava frågan i tysthet?

Hur ska man få reda på vad som har hänt om man inte tar reda på det? Eller har Karlsson och de andra socialdemokraterna i fullmäktige övertalat Ljunggren och S Anders att självmant träda fram och berätta…?

Det var ju inte heller någon överraskning att kommunens blivande representant i Almedalen var mot en utredning… Bo Carlsson tyckte att en utredning kunde bli för dyr… Och det ska komma från Bosse Carlsson… Som är en av de ansvariga för arenans oerhörda fördyring, Toppskandalen, etc. (Att Bosse Carlsson glömde att skriva på några papper i samband med att kommunen sålde Solängen till Vänersborgsbostäder, och därigenom gick miste om drygt 17 miljoner kr i momspengar, kan väl hända vem som helst.)

Bo Carlsson:

”Det borde finnas ett kostnadstak på utredningen.”

Med tanke på arenan så är det nog oklokt av Bo Carlsson att prata om tak…

lidell_talarstol2Gunnar Lidell (M) var mycket ironisk och fick in en ordentlig poäng på Carlsson:

”Tack för din medkänsla om kommunens kassa.”

Det blir en utredning. Vid voteringen så blev resultatet 36 för en utredning, 14 mot.

Under den förra mandatperioden hade S+C 26 röster i fullmäktige, nu är det bara 14… En socialdemokratisk stol var dock tom idag. Rent fysiskt alltså…

Vänsterpartiets motion om att kommunen ska göra sitt yttersta för att skaffa praktikplatser till kommunens ungdomar och att se till att det finns handledare mottogs mycket positivt av fullmäktige!

Lennart Niklasson (S) sa till och med att kommunen, under den förra mandatperioden som bekant under ledning av S och C, har misslyckats med praktikplatser.

”Jag erkänner att vi har misslyckats.”

Det tyckte jag var stort sagt. Men varför kan inte socialdemokraterna säga det om arenan? Eller om skolpolitiken? Eller om Toppfrys?

Till sist.

kindblomPå sammanträdet hände en ganska unik sak. Fyra partier lade en gemensam motion! Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet motionerade om en detaljplaneändring avseende Fiolen och del av Blåsut 2:2. (Se ”Affären Kindblomsvägen”.)

James Bucci (V) presenterade motionen och sa:

”Det är med stolthet som jag står här och presenterar motion som fyra partier har lagt gemensamt…”

Motionen syftar bland annat till att kommunen ska leva upp till visionen om inflytande för medborgarna och betydelsen av grönområden.

Det var kommunfullmäktige 2012-03-28.

Kategorier:KF 2012
%d bloggare gillar detta: