Arkiv

Archive for 8 september, 2012

Budget 2013: Nya skatteprognoser – ny budget?

8 september, 2012 1 kommentar

autumnDen politiska hösten har börjat. Lite försiktigt. Men ändå inte.

Kommunstyrelsen hade sammanträde i onsdags. Ekonomichefen Tomas Sannemalm informerade ledamöterna om den senaste (augusti) prognosen över skatteutfallet för år 2013. Skatteintäkterna beräknas bli mindre än beräknat. Ungefär 10 miljoner mindre. Inget kul.

Då finns det två alternativ. Eller finns det tre…?

Men först en liten bakgrund.

sextonDet hände ju saker i kommunfullmäktige den 20 juni i år. ”Storoppositionens”, dvs S, V, MP, C och VFP, förslag i skolfrågan vann. Alla skolor skulle finnas kvar. Som en följd av skolbeslutet kom storoppositionen (dock inte MP) också överens om ett gemensamt budgetförslag. Det innebar att den styrande mini-alliansen också förlorade ”slaget” om budgeten för 2013.

Storoppositionens förslag innebar 16 miljoner kr mer till barnen och ungdomarna i Vänersborg. (Miljöpartiet lade ner sina röster i omröstningen.) Ett historiskt beslut. För första gången på många år såg vi en stor ekonomisk satsning på grundskolan.

Det gemensamma budgetförslaget innebar att partierna i oppositionen fick kompromissa. De fick ge och ta. Vänsterpartiet hade t ex ett förslag på att en skattehöjning skulle finansiera satsningen på skolan. De andra partierna gick inte med på detta. Kompromissen blev att pengarna skulle tas från resultatet. Som då skulle bli plus/minus noll.

Kommunens resultat för 2013 beräknades alltså bli plus/minus noll i den budget som fullmäktige antog. En ovanlig ”lösning”. Men om den ekonomiska utvecklingen gick “framåt” och skatteintäkterna ökade, så skulle det ändå ordna sig.

Nu ser det ut som om det inte ordnar sig. De farhågor som t ex Vänsterpartiet hade verkar besannas. Prognosen för Vänersborg är just nu ett underskott på 10 milj kr.

Det är klart att en sådan här dyster prognos manar till besinning och eftertanke. Det finns två alternativ. Eller finns det tre…?

Gunnar Lidell (M) reagerade borgerligt instinktivt i torsdagens (6 sept) TTELA:lidell_talarstol3

”Jag har redan i dag bett ekonomichefen titta på förslag till åtgärder så att vi kan anpassa budgeten.”

Kommunstyrelsens ordförande Lidell säger vidare:

”Att spara tio miljoner är ett absolut minimum, vi måste ta höjd för vad som kan komma. Det är bättre att bromsa än att panikbromsa.”

Det är det första alternativet. Spara. Dra ner på kostnaderna.

Marie Dahlin (S) är också inne på denna linje. Dahlin är dock lite försiktigare än sin kommunalrådskollega Lidell. Dahlin säger i TTELA:

”Men vi behöver nog börja bromsa lite.”

”Bromsa” betyder att man ska dra ner på utgifterna. På vilka utgifter kan man undra. Marie Dahlin slår fast att socialdemokraterna inte kommer att acceptera några besparingar på skolan.

Det är ett viktigt besked!

Gunnar Lidell gör inga sådana utfästelser. Gunnar Lidell och mini-alliansen ville ju inte satsa på skolan överhuvudtaget i våras. Mini-alliansen ville ju bara lägga ner ett stort antal skolor. Kanske hoppas Lidell och mini-alliansen nu på att fullmäktige ska tvingas återkalla oppositionens skolsatsning? På det sättet skulle ju mini-alliansen historiska förlust kunna vändas till seger…

Det andra alternativet, när en budget går med underskott, är att öka inkomsterna. Kommunens inkomster kan ökas genom att höja skatten.

nightmaresModerater, folkpartister och kristdemokrater vill inte höja skatter. Det sitter i ryggmärgen. Att tala om skattehöjning kan få vilken borgerlig politiker som helst att få mardrömmar. Gunnar Lidell fick emellertid frågan om det befarade budgetunderskottet i onsdagens kommunstyrelse. Och det av sin gamle (och nuvarande?) partirival Anders Forsström! Gunnar Lidell svarade, hör och häpna, att en skattehöjning var en av flera möjliga åtgärder!

När det gäller skattehöjning uttalar sig Marie Dahlin (S) något svävande och motsägelsefullt i TTELA:

”Så långt är jag inte beredd att sträcka mig i dagsläget, men det finns på några av våra medlemmars läppar.”

windyHmm. Onekligen en liten politisk gardering. Tänker inte sossarna ta ställning förrän de känner hur vinden blåser…? Vilket för övrigt verkar vara den nya socialdemokratiska taktiken…

Jag tror, och har egentligen trott hela tiden, att en skattehöjning tyvärr är nödvändig. (Eller?) Kommunen måste få fram pengar till både förskola och skola. Dessutom skenar försörjningsstödet iväg, bland annat som en följd av nedläggningen av SAAB.

Och så länge arenan är kvar kommunens ägo… 25-30 miljoner kr varje år i 30 år framåt… Så finns det nog inte något val…

Huuh!

För att täcka ett underskott på 10 milj kr 2013, så krävs en höjning av skatten med 15 öre (per intjänad och beskattningsbar hundralapp).

Några sifferexempel.

skattEn skattehöjning på 10 öre skulle ge ett plus i kommunens kassa på 6,6 miljoner kr, 20 öre skulle ge 13,2 miljoner kr, 25 öre ger 16,5 miljoner kr, 30 öre ger 19,8 miljoner kr, 35 öre ger 23,1 miljoner kr, 40 öre ger 26,4 miljoner kr, 45 öre ger 29,7 miljoner kr och 50 öre ger 33 miljoner.

En skattehöjning på 25 öre innebär att den som tjänar 20.000 kr i månaden betalar 50 kr mer i skatt varje månad. En månadsinkomst på 30.000 kr innebär en höjd skatt på 75 kr i månaden.

Och tar vi i lite och höjer skatten med 50 öre, så betalar den med 20.000 kr 100 kr mer i månaden och den med 30.000 kr betalar 150 kr mer i månaden.

Inte så där jättemycket pengar. I varje fall inte om pengarna går till våra barn och ungdomar. Eller?

I diskussionerna inför vårens budgetbeslut talade oppositionen om att det kunde bli aktuellt med en skattehöjning. Jag tror att de diskussionerna måste starta snarast möjligt. Eller?

Alternativ ett är alltså att dra ner på kommunens kostnader och alternativ två att höja skatten. Onekligen två ganska onda ting. Lite av pest eller kolera. Finns det ingen annan möjlighet? Nä, inte om man ska tro Gunnar Lidell och TTELA.

Journalisten i TTELA skriver:

”Kommunen får inte anta budgetar som går back.”

Gunnar Lidell (M) håller med. Han säger:

”Men om vi inte tar beslut om en budget i balans, eller helst bättre än så, då gör vi ju fel.”

Är det så?

Det är faktiskt inte helt sant. Kanske inte alls sant. Kanske helt fel.

Det finns kanske ett tredje alternativ, när en budget går med underskott. Ett alternativ som innebär att kommunen varken behöver skära i utgifterna eller att höja skatten.

Enligt de lagar som gäller (kommunallagen och lagen om kommunal redovisning), så måste ett underskott täckas av överskott de följande åren.

ko_isMed andra ord, det är ingen ”ko på isen”. Det är ok att göra ett underskott 2013, om kommunen gör ett överskott 2014 och 2015!

Men inte nog med det. Det är en ändring av lagarna på gång. Ändringar som beräknas beslutas av riksdagen i höst och faktiskt börja gälla redan från 1 jan 2013.

De nya ändringarna innebär att det ska bli möjligt att skapa resultatutjämningsreserver, dvs en del av överskottet i goda tider ska kunna reserveras och sedan användas för att täcka underskott under dåliga tider. (Enligt nuvarande lagar får kommuner inte ta med sig ett överskott in i nästa år.)

Och den här lagen ska gälla retroaktivt från 2010. Det låter lite konstigt, men kan väl bara betyda att överskott från 2010, 2011 och 2012 får användas 2013.

2010 gjorde Vänersborg ett överskott på 49 milj kr och 2011 på 35 milj kr. Årets överskott beräknades uppgå till 17 milj kr. Nu talar prognoserna faktiskt om ett överskott på 22 milj kr.

Budgeten för 2013 beräknas alltså gå med ett underskott på 10 milj kr. Möjligtvis gör inte detta någonting. Kommunen kan ta med sig överskottet från i varje fall 2012 till nästa år. Med den nya lagstiftningen är det kanske till och med möjligt att ta med sig ännu mer pengar från tidigare år in i 2013. Jag förstår mig dock inte på lagändringarna riktigt till hundra procent. Skulle jag ha fel, så måste oppositionen snarast börja diskutera en skattehöjning. Att dra ner på utgifterna för förskola eller grundskola är enligt min mening totalt uteslutet.

Jag tror för övrigt att jag har med mig hela Vänsterpartiet i denna syn.

Kategorier:Budget 2013
%d bloggare gillar detta: