Arkiv

Archive for 29 september, 2012

KF 26 sept: En resumé

29 september, 2012 Lämna en kommentar

sammantradeI onsdags sammanträdde alltså kommunfullmäktige för första gången efter sommaren. Det var inte många punkter på dagordningen. Ändå höll vi på till kl 20.30.

Vi var väl många ledamöter som förväntade oss att Kurt Karlsson skulle inse att hans motion ”Ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Vänersborgs kommun” var ute i ogjort väder. Sala kommun hade ju tagit ett beslut om att förbjuda tiggeri liknande det som Karlsson föreslog i sin motion. Sedan upphävde Länsstyrelsen i Västmanlands län kommunens beslut. Tiggeri är inte förbjudet i svensk lag. Om nu gatumusik är tiggeri. Kommunens egna jurister hade skrivit i tjänsteyttrandet att:

“Den rättsliga bedömningen är att en generell tillståndsplikt i ordningsföreskrifterna likt den i motionen föreslagna inte är förenlig med ordningslagen.”

tiggare2Men det gjorde inte Kurt Karlsson. Karlsson insåg inte att slaget var förlorat. Han föreslog att motionen av någon anledning skulle återremitteras. Det blev debatt. Flera äntrade talarstolen. Däribland jag. Jag reagerade bland annat mot språkbruket i motionen. Det andades något (som jag skrev i min blogg) som får de flesta att tänka på gamla flydda tider, tider som de allra flesta hoppas aldrig ska återkomma igen. En tid när egenskaper tillskrevs folkgrupper och inte individer.

När en motion med denna ton dyker upp i Vänersborgs kommunfullmäktige tycker jag att de andra partierna bör ta avstånd på ett bestämt sätt. Socialdemokraterna nöjde sig med att begära avslag på Karlssons förslag till återremiss.

No more.sossar_sur

Det var ändå mer än vad socialdemokraterna gjorde i nästa fråga, frågan om “Ändring av detaljplan avseende Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2″. Det blev en lång och stundtals engagerad diskussion. Socialdemokraterna sa inte ett ord.

Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt. I två principiellt viktiga frågor, så sitter sossarna bara och lyssnar. Men socialdemokraterna har varit oerhört tysta den här mandatperioden. Antagligen ett utslag av den nya taktiken: Säger vi inget, så kan vi i varje fall inte säga fel. Eller göra bort oss. Typ.

Undrar om det får vänersborgarna att rösta på socialdemokraterna nästa val?

shakespeare2”Fiolen 3 och del av Blåsut 2:2” är alltså skogsdungen vid Kindblomsvägen. Det här området har jag skrivit om vid ett flertal tillfällen, senast i helgen. (Se här, om du vill veta mer om sakfrågorna i ärendet.)

TTELA hade ett ganska bra referat i torsdagens nummer. Men hur journalisten kunde undgå att nämna att Lutz Rininsland (V) var uppe i talarstolen är för mig en gåta. Rininsland, som kan hela ärendet utan och innan, förde oppositionens talan, dvs V, MP, C och VFP. Och det på en briljant sätt. (Har ni inte tagit del av Rininslands talekonst i radion, sammanträdena direktsänds, så har ni missat något.)

Vid slutomröstningen så vann betongpartiernas avslagsyrkande till oppositionens motion att göra skogsområdet till Allmänplatsmark-natur.betongblandare Röstsiffrorna blev 32 röster från betongpartierna mot 19 för oppositionen.

Hela betongstyret visade prov på ett riktigt ”betongagerande” i hanteringen av motionen. Det smakade så mycket betong, att det var unikt. (Smaken sitter i fortfarande…) För kanske första gången, om inte någonsin så i varje fall under de senaste åren, så hade betongpartierna inte ens en motivering till avslagsyrkandet!

När Rininsland påpekade detta så svarade Gunnar Lidell (M), något skamset tyckte jag:

”Instämmer i att det inte är helt vanligt att bara yrka avslag. Vi tyckte bara att texten var onödig.”

Otroligt tungt argument. Betongtungt!

Var är respekten för andra partier? Var är respekten för de boende i området? Var är respekten för demokratin?

Kurt Karlsson (SD) sa något intressant. Han sa att vid diskussionen i Demokratiberedningen, där Karlsson sitter, hade någon sagt typ att de berörda i Blåsut inte kände till argumenten. Andemeningen, sa Kurt Karlsson, var att de boende inte hade förstått sitt eget bästa. Det här dementerades dock kraftfullt av Demokratiberedningens ordförande Peter Göthblad (FP). Peter Göthblad har väl dock haft en del problem med sin demokratisyn under mandatperioden. Vilket inte hindrar att han kan ha rätt om detta, vad vet jag.

kindblomBlåsutbon Lars G Blomgren (FP), min gamle fotbollstränare, pratade länge och väl om området. Blomgren berättade om hur han i stort sett växt upp i skogsområdet. Vi var nog många som trodde att han skulle bli en avfälling från betonglinjen. Men nej då:

”Det är tokigt med en park därinne.”

Jag har försökt, men jag får inte ihop Blomgrens tankar…

James Bucci (V) hade ett engagerat inlägg. Betongpartierna vill nämligen påstå att oppositionens motion på något sätt har blockerat ärendet. Bucci, som sitter i Fastighetsutskottet, pulveriserade dessa argument. Bucci dementerade bestämt att det finns någon koppling mellan en utebliven medborgardialog och motionen.

Är det slut med skogsområdet nu då? Nej, konstigt nog inte. Nu ska en medborgardialog med de boende i området genomföras! Det lovade flera betongpartier. Dock inte socialdemokraterna, de sa ju inget…

Det skulle väl förvåna om de boende skulle ändra sig och helt plötsligt bli positiva till byggnation i skogsområdet vid medborgardialogen. Undrar hur betongpartierna kommer att hantera medborgarna när det visar sig att medborgarna tycker något annat än de själva? För det är klart, att blåsutborna inte ändrar sig.

Eller håller betongpartierna, åtminstone moderaterna, på att ändra sig…? (Det finns vissa tecken som ändå tyder på det.)

justiceSammanträdet slutade med några frågor. Lutz Rininsland (V) frågade bland annat Byggnadsnämndens ordförande Peter Göthblad (FP) om hans agerande, när han och Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande Bengt Holmqvist (M) fattade beslut i telefon. Enligt kommunens arbetsordning var det en nämndsfråga… (Mini-alliansen har uppenbarligen problem vad som är nämndsfrågor eller inte…)

Peter Göthblad (FP), som också är Demokratiberedningens ordförande(!), försvarade sitt agerande. Han var tvungen att ta beslutet på delegation,  sa Göthblad, trots det som står i kommunens arbetsordning, eftersom:

”entreprenören behövde ha besked snarast.”

Det kanske inte var någon slump att entreprenören i fråga hette Bert Karlsson…?

%d bloggare gillar detta: