Arkiv

Archive for augusti, 2012

Det mullrar i Frändefors

31 augusti, 2012 3 kommentarer

mullerDet mullrar bland föräldrar och skolpersonal i Frändefors. I diariet hittar jag en skrivelse från en uppretad och upprörd förälder på Frändeskolan. Hon skriver:

”Jag vill å det bestämdaste klaga på avsättningen av Frändeskolans rektor Inger Carlsson. En rektor som vi har haft i många år. Hon har fungerat utmärkt och varit en fantastisk rektor för barn, lärare och föräldrar.”

På Facebook skriver en annan förälder:

”Frände hade ju en fantastisk rektor med stor kompetens och erfarenhet. ‘Tyvärr’ för oss och henne så är hon inget mähä utan jobbar för en bra undervisning och en bra arbetsmiljö även om det inte alltid är bekvämt.”

Några andra skriver:

”Synd att bra rektorer inte får vara kvar.”
”Inger är den bästa rektorn jag har träffat …. Hon är värd att få upprättelse och ett bevis på att vi vanliga uppskattar henne å det hon gjort å står för!”

Det som har hänt vid Frändeskolan i Frändefors och Rösebo skola är att rektor Inger Carlsson under vårterminens sista skälvande dagar informerades om att hon inte fick fortsätta som rektor. Rektor Inger Carlsson var inte längre önskvärd som rektor för Frändeskolan och Rösebo. Rektor Inger Carlsson skulle bort. Rektor Inger Carlsson dög inte längre.

Rektor Inger Carlsson har arbetat som rektor i många, många år i kommunen. Hon ville fortsätta att arbeta som rektor på Frändeskolan och Rösebo, de 2 år hon hade kvar till sin ”riktiga” pension. Det vet jag. Men det fick hon inte.

Det sätt som Inger Carlsson tvingas bort på är djupt orättfärdigt anser jag.

question_markVad beslutet att tvinga bort Inger Carlsson grundar sig på är höljt i dunkel. Personalen på Frändeskolan vet inte, föräldrarna vet inte.

Alla berörda ställdes inför fullbordat faktum.

Inte heller lärarfacken vet något. Lärarfacken protesterade. De skrev:

”Vidare måste en risk- och konsekvensanalys göras på de inblandade skolorna eftersom förslaget innebär en omorganisation och förändringar för både personal och ledning. Vi vill att man undersöker hur mycket mertid tidigare rektorer på berörda skolor haft.”

Barn- och Ungdomsförvaltningen har, som vanligt, inte följt de lagar och regler som finns i sådana här situationer. Förvaltningen följer inte heller det samverkansavtal som kommunen som arbetsgivare har slutit med facken.

För Barn- och Ungdomsförvaltningen är det inte fråga om att föra dialog eller att diskutera – här handlar det om att bestämma. Någon på Barn- och Ungdomsförvaltningen har helt enkelt bestämt att rektor Carlsson ska bort, till varje pris. Utan diskussion. Punkt.

Det har hänt förr.

question_markEn representant från Lärarförbundet hörde av sig till mig och frågade:

”Vad gör vi? Vad kan vi göra?”

Jag har ingen aning. Kommunens förhandlingschef Kent Johansson sa till mig i ett samtal, att det är självklart att alla chefer i kommunen ska följa ingångna avtal. Förhandlingschefen uttalade sig dock inte om detta konkreta fall, utan rent allmänt. Kent Johansson sa att om en anställd anser att någon chef bryter mot samverkansavtal, så ska den anställde vända sig till sitt fack eller till chefens chef.

Det låter förnuftigt. Men i Vänersborg blir det ett moment 22.

Ingen lyssnar ju på facket i den här frågan och tänk om det är chefens chef som har fattat beslutet…?

Politikerna då?

Marika Isetorp (MP) har talat med Inger Carlsson. Isetorp blev upprörd. Och eftersom Isetorp sitter i PFU, så lyfte hon frågan där. PFU står för Personal- och förhandlingsutskottet. PFU ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda. PFU handhar t ex löne-, pensions- och övriga anställningsvillkor för kommunens anställda.

Marika Isetorp fick beskedet att detta inte var en fråga för PFU…

Är det en fråga för Barn- och Ungdomsnämnden då? Det är det inte heller. Politik är en sak, förvaltning en annan. Politikerna ger tjänstemännen uppdrag, men hur uppdragen genomförs är ingen politisk fråga. I teorin. Det finns onekligen en gråzon. Den 1 juli förra året kom t ex ett brev till Barn och Ungdom från Arbetsmiljöverket. Det handlade om rektorernas arbetssituation(!). I brevet skrev Arbetsmiljöverket:

”De förändringar som hittills har gjorts har hanterats av förvaltningen och har inte varit föremål för några politiska beslut. Arbetsmiljöverket anser att det är viktigt att nämnden i egenskap av arbetsgivarföreträdare fattar beslut om vad som ska göras för att rektorerna ska få en arbetssituation som inte riskerar att leda till ohälsa.”

Arbetsmiljöverket anser uppenbarligen inte att det finns några vattentäta skott mellan politiker och förvaltning…

Inger Carlsson tvingas alltså bort från rektorstjänsten på Frändeskolan och Rösebo skola. Hon fick i och för sig ett val, ett val som inte var något val. Hon fick ett oacceptabelt och förnedrande alternativ och ”möjligheten” att ansöka om avtalspension att välja mellan.

Rektor Inger Carlsson blir nu avtalspensionär, med 75-80% av lönen, i 2 år. Sedan blir hon en ”riktig” pensionär. Inger Carlsson ska alltså vara hemma och inte göra någonting. Det tycker Barn- och Ungdomsförvaltningen. Hennes omvittnade kompetens är inte värd någonting för kommunen. Istället ska någon oerfaren ny person anställas i stället för Inger Carlsson.

Barn- och Ungdomsnämnden förlorar inte bara kompetens, BUN förlorar också pengar på sjukhanteringen av Inger Carlsson. Skattebetalarnas pengar används för att hålla kompetent personal hemma.

Det är sjukt.

Skälet till att Inger Carlsson sparkas från sin rektorstjänst, det vet jag inte. Föräldrar och personal spekulerar. Inger Carlsson är känd för att vara en stridbar rektor som står för sina åsikter, åsikter som många gånger är kritiska mot förvaltningsledningen. Får hon betala priset för detta nu? Jag vet inte, jag vet bara – av egen erfarenhet – att varken ledande politiker eller chefer i den här kommunen är främmande för skamgrepp av olika slag på kritiska anställda.

Jag kan inte låta bli att ta upp några andra aspekter på frågan också.

För drygt ett år sedan (6 aug 2011) skrev jag om den nya rektorsorganisationen som sjösattes i Vänersborg. Förvaltningschef Kent Javette intervjuades i TTELA och sa:

”Det kommer att bli en förbättring för rektorerna att kunna klara uppdraget. … Vi vill ha en tydligare organisation helt enkelt. Jag tror att det blir bättre med ett ansvarsområde, det blir lättare att hålla ihop.”

I och med att Inger Carlsson avpolletterats återgår förvaltningen till en gammal organisation. Rektorn för Dalboskolan ska också bli rektor för Frändeskolan och Rösebo. Dalbo är en högstadieskola, Rösebo en F-3-skola och Frände en F-6-skola. På Rösebo och Frände finns också fritids.

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision protesterar. De skriver:

”Vi har tidigare tagit beslut i FSG om rektorsorganisationen, där det framgår att det ska vara en rektorstjänst på 100% på Frändeskolan/Rösebo skola samt en rektor på 100% på Dalboskolan. Det har från arbetsgivarhåll sedan tidigare fastslagits att en rektor inte kan vara chef över både F-6 och 7-9. En jämförelse med Norra skolan, där kommunen anställde en rektor på 100%, är lätt att göra. Vi ser ingen skillnad mellan organisationernas behov.”

question_markDet är raka besked! Men vem lyssnar…?

En biträdande rektor ska anställas till det nya rektorsområdet. Denna tjänst  annonseras endast ut internt, något som lärarfacken också protesterar mot.

”Vi utgår från att kommunen annonserar externt efter en rektor med tillsvidaretjänst på 100% till Frändeskolan/Rösebo skola samt att man fortlöpande samverkar med ledning, personal och personalorganisationer.”

Vem lyssnar? Tjänsten har endast annonserats ut internt. Två lärare har sökt tjänsten. Ingen har erfarenhet av skolledarjobb.

Det är oerhört viktigt, jag skulle vilja säga avgörande, att det finns dugliga och skickliga rektorer för att en skola ska lyckas med sitt nationella uppdrag. En forskare från Högskolan i Borås sa:

”Den viktigaste faktorn … att man ser till att en rektor … får mandat ifrån ledningen, legitimitet i organisationen för att arbeta med pedagogiska frågor som huvudfråga. Det är det som är det väsentliga. Man kan inte belasta rektorer med allt ifrån budget, fastighetsskötsel och personalfrågor samtidigt som man ska bedriva ett pedagogiskt ledarskap.”

Det här tycks förvaltningen glömma. Istället tycks förvaltningen ha andra kriterier på en bra rektor…

Till sist undrar jag.

Varför alla dessa fina samverkansdokument när ändå ingen lyssnar på de anställda?

En spännande politisk höst

28 augusti, 2012 3 kommentarer

Att inte föra en politik är också att föra en politik.

Det nya styret efter valet 2010 med moderaterna i spetsen började, som bekant, med att lägga all sin kraft på att lägga beslag på de flesta välbetalda politiska poster i kommunen. I samarbete med socialdemokraterna, som fick sin beskärda del, lyckades det nya styret med det. Vänsterpartiet, som med sina 8 mandat blev kommunens 3:e största parti, hölls utanför både poster, insyn och inflytande. (Se ”Det är som förut”.)

grytorDen största delen av handlingskraften försvann också i och med att de avlönade politiska posterna besattes. Det moderatledda styret har inte ens – efter snart 2 år – berättat för vänersborgarna vad de vill med Vänersborg under mandatperioden. Eller också är det kanske så, att målet helt enkelt var att få sitta vid maktens grytor…

Att inte föra någon politik har inneburit att politiken i Vänersborg på många sätt bara har ”rullat på”. Undantaget var väl skolfrågan i våras. I denna fråga formulerade mini-alliansen en tydlig politisk linje. Mini-alliansen ville lägga ner ett stort antal skolor. Det var dock något som den samlade oppositionen, efter en enorm föräldraopinion, satte stopp för.

Så kan det gå.

fjarilI höst ska ett flertal politiska frågor upp på agendan. Kanske får vi se en ny mini-allians? Kanske kryper det ut en ny politisk fjäril ur det gamla ”larvskalet”? Någon politik måste väl ändå formuleras? Det börjar ju närma sig ett nytt val, och något måste väl mini-alliansens partier göra för att behålla sina väljare.

Det kanske är dags redan imorgon? Imorgon onsdag samlas nämligen kommunens politiker till en så kallad visionskväll. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell har bjudit in till denna. Det ligger nära till hands att tro att Lidell vill ha hjälp från Vänsterpartiet och de andra partierna med att formulera och föra en bra politik…

Det är kanske inte helt omöjligt att det är så. Det var ju nästan ett år sedan Lidell gav kommundirektör Ove Thörnkvist uppdraget att:

”Vision Vänersborg ses över och revideras.”

I december nästa år ska kommunfullmäktige anta en ny vision för kommunen. Den nuvarande ska, med all rätta, ersättas. Det är planerat att vänersborgarna ska kunna ge sina bidrag till denna nya vision. En form av medborgardialog alltså. Imorgon startar således detta arbete och under hösten ska det gå vidare. (Och nästa år.)

Vi får se hur stort engagemanget blir – och hur mycket betongpartierna kommer att lyssna på sina medborgare… (Det är ju inget som kommunen är känd för…)

skolaUnder hösten ska Barn- och Ungdomsnämnden verkställa fullmäktiges skolbeslut. Under sommaren har det, vad jag vet, inte hänt någonting. BUN har inte haft något sammanträde. Ordförande Eckerbom Wendel ville inte ha det helt enkelt. Förvaltningen har därför inte heller fått något formellt uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut. Kanske har någon tjänsteman ändå börjat med arbetet, vad vet jag. Det var ju faktiskt känt någon månad innan fullmäktige formellt fattade beslutet i juni, hur beslutet skulle se ut. Det är främst frågan om förskolan och skolan i Väne Ryr som är akut.

En annan skollokalsfråga, som politikerna måste ta tag i, i höst är Huvudnässkolan och dess aula. Förberedelserna för att riva A-huset har redan satt igång. Men hur det ska bli med aulan vet vi inte. Enligt uppgift står den just nu och förfaller. Kanske som ett symboliskt monument över mini-alliansens brist på politisk handlingskraft?

Frågan om Ursand lär väl också fortsätta att diskuteras i höst. Här vet vi att vänersborgarna har lite olika åsikter om Bert Karlsson och hans projekt. Det har vi sett på TTELA:s insändarsidor. Vad mini-alliansen vill, det har inte riktigt framgått helt tydligt i massmedia. Men vad jag förstår vill Lidell och hans kollegor i Folkpartiet och Kristdemokraterna tillmötesgå Bert på alla punkter. Spelet i Byggnadsnämnden och till viss del i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har visat detta. Ordförandena i dessa nämnder har fattat beslut som kanske inte helt stämmer med Kommunallagens krav på hur den demokratiska processen ska gå till…

ursand_pan

Det som kanske inte alla inser är att det inte är campingen på Ursand som Bert ”vill åt”. Det finns nämligen inga pengar i en camping. Bert vill bygga bostadsrätter på Ursand. 100 stycken. Det är affärsidén! Det är här pengarna finns. I varje fall för Bert. Antagligen inte för kommunen. Antagligen tvärtom… Jag tror att Bert tänker sig att sälja dessa bostadsrätter till typ tyska turister, inte året-runt-boende (blivande) vänersborgare.

Det blev emellertid ett bakslag för Berts, och mini-alliansens, planer i kommunstyrelsen strax innan semestrarna. Då beslutades att det inte skulle utredas om några bostäder på Ursand. Här röstade Miljöpartiet med mini-alliansen (om att utreda bostäder), men eftersom Isetorp (MP) var frånvarande och hennes ersättare Morgan Larsson från Välfärdspartiet(!) röstade med oppositionen, så vann oppositionen med 8-7.

Bert Karlsson kommenterade detta på en rundvandring på Ursand i slutet av sommaren. Enligt uppgift så sa Bert ungefär så här:

”Alla är positiva utom 2 personer. Den ene heter Lutz och den andre heter nåt på Bucc…  … Kommunstyrelsens beslut var ett felbeslut. För att en person råkade vara borta.”

Lutz råkar vara vänsterpartist och har bloggat om Ursand (se bland annat här: ”Telefonen ringde”), liksom Bucc… Bucc… har också bloggat om Ursand (se ”Att stoppa huvudet i Ursanden”).

En annan av höstens frågor, där kommunen dessutom kan förlora, eller tänker satsa, några miljoner, närmare bestämt 15 milj, är Resecentrum. Det här projektet är, som jag ser det, ett statligt projekt (eller borde vara) och jag inser inte riktigt varför kommunen ska grava3behöva satsa så mycket pengar. (Min partivän Rininsland har bloggat om detta, se här.) Hur som helst, det nya Resecentrum ska invigas i december. Och än har ingen spade satts ner i marken vid Resecentrum…

Det är väl inte ett alltför vågat tips, att ombyggnaden inte blir klar till invigningen… (Precis som det var med arenan…)

Även Sanden kommer väl upp i höst. Den här frågan har jag dock redan bloggat om. (Se ”Sticka huvudet i Sanden”.)

skyltStriden om byggnation vid skogsområdet vid Kindblomsvägen ”uppe i Blåsut” lär sluta med att mini-alliansen tillsammans med socialdemokraterna helt enkelt kör över de boende. Respekten för kommunens invånare är väl inte något som Vänersborg direkt kan skylta med…

Som sagt.

Kommer arenan upp som politisk fråga i höst? Hehe. Självklart. Läckaget, kommunens sponsring av bandy-VM, tvisterna med Länsförsäkringar och WSP etc etc lär bli föremål för många intensiva diskussioner…

Det blir en spännande politisk höst. Det ska bli spännande att se om mini-alliansen lyckas formulera någon politik för Vänersborg. Ett litet tips till Gunnar Lidell och mini-alliansen. Tänk på vad det moderata kommunalrådet Mikael Berglund i Ale sa i GP för ungefär ett år sedan apropå att kommunen inte gav pengar till bandyhallen i Surte:

”Vi har inte pengar så att det räcker till skola och omsorg. Att då gå på nöjeskontot och satsa på is blir ju helt bisarrt. Det är inte seriöst. … om jag måste prioritera mellan ett antal lärare och att spola is, så är ändå svaret enkelt.”

Så klokt.

Kategorier:Allmänt Vänersborg, M

Arena Vänersborg och försäkringarna

26 augusti, 2012 1 kommentar

museI början på december uppträder den fantastiska musikgruppen Muse på Malmö Arena. Då ska jag dit! (Här kan du höra lite på Muse.) Det sägs att också Malmö Arena är fantastisk. Men så kostade den bortåt 1 miljard att bygga. (Hittar lite olika uppgifter på nätet.) Tre gånger så mycket som vår egen arena… (Bara 3? Malmös befolkning är ju nästan 10 gånger så stor som Vänersborg!)

Fast till Malmö Arena kommer inte bara Muse, där ska också Eurovision Song Contest hållas. I ”vår” arena har det inte hållits ett enda evenemang det senaste året när isen har varit uppspolad. Förutom bandymatcher då. Kommande säsong går dock bandy-VM av stapeln i Vänersborg! Dessutom ska FramtidsForum arrangeras i arenan i slutet av november.

Årets tema för FramtidsForum är förresten ”Nystart!”. Med ”Nystart!” menas (enligt hemsidan):

”Att börja om, hitta på något nytt, bryta mönstret, att se saker på ett nytt sätt, slå sig fri från givna ramar, växa med nya utmaningar, att våga ta steget mot det okända.”

malmoarenaDet känns som om FramtidsForum hålls på rätt ställe… Vi får väl hoppas att politikerna från betongpartierna i Vänersborg betalar sina 1.200 kr per person och går dit och lyssnar. Kanske kan de få några idéer om hur arenan ska bli mer lik Malmö Arena, dvs locka till sig evenemang av olika slag. Och om de inte får några idéer på forumet, kan de läsa Vänsterpartiets yrkanden. Gratis. Där finns en hel del tankar kring arenans framtid…

En skillnad mellan arenan i Malmö och arenan i Vänersborg är att arenan i Malmö är färdigbyggd. Det är inte Arena Vänersborg. Det hoppas väl Stig Bertilsson och IFK att arenan blir innan bandy-VM. För som det är nu vet jag ärligt talat inte om arenan ens är riktigt säker. Länsförsäkringar har ju sått vissa tvivel om den saken i en inlaga till tingsrätten för inte så länge sedan.

raincloudDå har ändå taket förstärkts i början av sommaren. Under 3 veckor i slutet av maj/början av juni så förstärktes resten av arenataket, dvs det område som inte hade rasat. Trots den här förstärkningen fortsätter det att regna in. Men det är klart, att förstärka taket och göra det tätt är väl inte riktigt samma sak.

Om nu inte arenan är riktigt säker eller att vattnet fortsätter att regna in med kanske mögel och sånt i väggar och tak som följd eller, hemska tanke, taket fortfarande inte håller för snö, så kan man också undra om kommunens försäkring hos Länsförsäkringar täcker sånt.

Arenan är fullvärdesförsäkrad. Men att ha en försäkring och att ”få ut något på försäkringen”, om det händer något, är dock två helt olika saker. För att få ut något på försäkringen, så måste arenabygget följa lagar, Plan- och Bygglagen/Boverket, byggregler och myndigheters beslut. Och eftersom fortfarande ingen slutbesiktning har upprättats, vilket i sin tur beror på att vissa saker inte överensstämmer med ursprungligt bygglov, så arenan_svartblir man lite fundersam. (Betyder detta att arenan är ett svartbygge?)

Med andra ord, skulle skada ske och skadan beror på ”brott” mot ovanstående, kan ersättning från försäkringen reduceras med upp till 100%. Vi vet ju att Länsförsäkringar har tagit emot premien tidigare, men när taket rasade gällde inte försäkringen enligt Länsförsäkringar. (Den tvist som har uppstått mellan kommunen och Länsförsäkringar ska upp i domstol senare i år. Oddset för att kommunen ska gå segrande ur denna tvist är hög.)

Så fungerar det alltså och det är därför som Länsförsäkringar försäkrar arenan trots att slutbesiktning inte har upprättats.

Låter det betryggande? Jag tycker inte att det låter betryggande varken ur ekonomiska aspekter eller säkerhetsaspekter.

riddleUnder tiden betalar kommunen alltså en fullvärdesförsäkring. Jag vet inte hur stor premien är varje år, men jag antar att summan inte är helt låg. Och hur kommunen kan fortsätta att betala dessa premier utan att försäkra sig om (blev lite vitsigt) att försäkringen gäller om det händer något, t ex takras, mögel, personskada, skada på utställares materiel eller ett avbrott, kanske under VM i bandy, är för mig lite av en gåta.

Å andra sidan är väl den styrande mini-alliansens förda politik en gåta…

Kategorier:Arena Vänersborg

Sticka huvudet i Sanden

22 augusti, 2012 2 kommentarer

sandenFör några år sedan hade den dåvarande kommunledningen bestående av socialdemokrater (Ljunggren) och centerpartister (Carlsson) storslagna planer för Sanden. Ett utvecklingsbolag, Vassbotten AB, bildades och kommunen skulle tillsammans med privata aktörer (RL Skand AB) bygga både bostäder och ett stort köpcentrum.

Planerna gick i kras. Parterna hade skilda förklaringar och vad som var den verkliga orsaken kom väl aldrig fram i ljuset, något som för övrigt var mer regel än undantag under den förra mandatperioden. (Jag har en känsla av att det även kostade kommunen en del pengar… Vilket också var mer regel än undantag under den förra mandatperioden…)

Planerna på att bygga bostäder (och annat?) på Sanden är dock inte lagda på is. I ett bildspel på kommunens hemsida (se här) säger speakerrösten att:

”Vi planerar att bygga 1.200 bostäder på Sanden.”

1.200 bostäder torde betyda att någon på kommunen räknar med att ca 3.000-4.000 personer ska bo där…rod_trad

Socialdemokraterna tycker att Sanden är en utmärkt plats att bygga på, kanske ett arv från deras engagemang under tidigare år. I P4 Väst säger Marie Dahlin (S) den 20 augusti:

”Men för mig och mitt parti är Sanden liksom prio ett i vår kommun kan jag ju tycka. Och då är ju översvämningsrisken ett bekymmer, men å andra sidan känner jag att kan man bygga i Holland så visst kan man bygga i Vänersborg.”

(Prio 1 efter Kindblomsvägen då kanske…)

floodVisst är översvämningsrisken ett bekymmer….

Det har nyligen skrivits en rapport om Vänerns framtida översvämningar. (TTELA skrev om studien den 17 aug och P4 Väst behandlade rapporten den 20 aug.) Rapporten var i och för sig ingen nyhet. Redan Klimat- och sårbarhetsutredningen framförde samma uppfattning för några år sedan.

Den nya rapporten säger att Vänersborg kommer att översvämmas. I TTELA säger Jan-Olov Andersson, som har varit ansvarig för studien:

”Området Sanden ligger på lågt belägen mark och kommer med hög sannolikhet att drabbas.”

Vi som har bott här i Vänersborg några år vet att Sanden (och Hamngatan och delar av Skräcklan, Nordkroken osv) redan har drabbats (2001). Så visst är sannolikheten hög för en översvämning. Det handlar inte om det blir en översvämning. Det handlar om när. Det är helt enkelt en tidsfråga.

Politikerna i Vänersborg är naturligtvis medvetna om översvämningsriskerna. Byggnadsnämnden avslog så sent som igår (21 aug) en ansökan från Eko City Fastighetsutveckling AB att ändra i detaljplanen, så att företaget fick bygga bostäder i det Kiruddska huset på Hamngatan (Vallmon 6). Eko City tyckte att man måste utnyttja:

”det centrala läget med närheten till resecentrum…”

Byggnadsnämnden avslog på grund av riskerna för översvämning…

Visst kan man bygga på Sanden. Jan-Olov Andersson säger vidare i TTELA:

”I grunden handlar det om var man ska satsa pengar.”

Och det är detta det handlar om: Anser vänersborgarna att kommunen ska satsa de enorma pengar som krävs för att komma tillrätta med framtida översvämningar, så att vi kan bygga bostäder på Sanden?

Kan inte dessa tiotals miljoner det handlar om användas bättre någon annanstans?

”Kan man bygga i Holland så visst kan man bygga i Vänersborg.”

säger Marie Dahlin (S).

Hmmm.

För 3,5 år sen kunde vi läsa följande på Sveriges Radios hemsida:

”Nederländerna satsar 75 miljarder euro för att skydda sig mot eventuella översvämningar i framtiden.”flood2

Och vi i Vänersborg som inte ens kan bygga ett tak som håller tätt för regn – hur ska vi kunna bygga täta bostadshus ”mitt ute i Vänern”?

Och vilket försäkringsbolag skulle betala ut pengar om det blev översvämning i husen…? Länsförsäkringar…?

För övrigt är 75 miljarder euro till och med mer än vad arenan kostade…

 

"Är du stolt över att arbeta i Vänersborgs kommun?"

19 augusti, 2012 2 kommentarer

proud2Kan man vara stolt över en kommun?

Vad innebär det i så fall att vara ”stolt över Vänersborg”?

Jag antar att om man bor i Vänersborg, och inte har några planer på att flytta, så är det ett bevis på att man trivs i stan och tycker att det är helt okej att bo och betala skatt här trots alla mer eller mindre galna beslut som har fattats de senaste åren. Men är detta också ett tecken på stolthet?

Kan man vara stolt över vissa delar eller måste man vara stolt över allting för att kunna säga att man är ”stolt över Vänersborg”? Om man exempelvis är stolt över mycket, men inte stolt över den politik som förs och de beslut som fattas kan man då uttrycka stolthet över Vänersborg?

Förmodligen…

vbg_logg

Om man har Vänersborgs kommun som arbetsgivare då och inte känner stolthet inför detta?

Kan man då ändå vara stolt över Vänersborg?

Om man som anställd skulle få frågan om man är stolt över Vänersborgs kommun, men inte känner stolthet inför att man har kommunen som arbetsgivare, eftersom man inte delar maktens uppfattning kring hur man använder skattepengarna och i sin vardag upplever konsekvenserna, vad svarar man då?

Kan man svara ja på en fråga om man är ”stolt över Vänersborg” om man arbetar som förskolelärare, lärare eller rektor?

enkatHösten 2010 genomfördes en personalenkät bland kommunens anställda. Den stora förändringen jämfört med tidigare undersökningar var att personalen trivdes allt sämre med kommunen som arbetsgivare. Särskilt stort var missnöjet bland barn- och ungdomsförvaltningens personal. Kommundirektör Ove Thörnkvist, som för övrigt inte är bosatt i kommunen, kommenterade detta i ttela.  Thörnkvist menade att det var ”vissa besparingar” och den negativa kritiken kring ”diverse byggnader som Arena Vänersborg” som förklarade resultatet.

Om man arbetar som förskolelärare, lärare eller rektor är det troligt att upplevelsen av Vänersborgs kommun som arbetsgivare faktiskt överskuggar allt annat som man upplever som positivt med kommunen och faktiskt svarar nej på denna fråga.

Ni mina läsare kanske undrar varför jag skriver om stolthet. Det är av två skäl. Det ena är att en ny vision ska utarbetas för Vänersborg. Det andra skälet är att anställda i Vänersborgs kommun faktiskt har fått frågan:

”Är du stolt över att arbeta i Vänersborgs kommun?”

Det är en försåtlig fråga. Det gäller att ha tungan rätt i mun. Svarar du fel kan det nämligen vara grund för att du får sluta din anställning…

Marknadsföring

15 augusti, 2012 1 kommentar

reklambroschyr1Nej då. Det var ingen bluff. I reklambroschyren ”Vänersborg – en mötesplats för idrott, kultur och evenemang”, så hittar vi faktiskt uttrycket:

”Arena Vänersborg – juvelen i kronan!”

Några har gjort sig lustiga över uttrycket… Och visst kan man väl göra det… Men å andra sidan gäller det för reklammakarna att hitta på bra och slagkraftiga slogans i marknadsföringen. Det är väl bland annat det som motiverar deras, ofta väl tilltagna, ersättning?

I broschyren har reklammakarna hittat på ännu fler slogans. Vänersborg definieras till exempel som:

”den mysiga evenemangsstaden”

Visst, några arrangemang i år har väl varit ”mysiga”, Aqua Blå och VIF:s reklambroschyr2arrangemang kring fotbolls-VM till exempel. Men är arenan mysig?

Marknadsföring handlar om att (citat från Wikipedia):

”definiera och ta fram erbjudanden som svarar mot behoven, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Det omfattar också arbetet med att positionera sina produkter på marknaden.”

Det är väl tveksamt om arenan svarar mot andra behov än bandy, i varje fall så länge som isen ligger därinne och kyler hallen. Men kanske positioneras Vänersborg och arenan med dessa slogans…?

Marknadsföring omfattar också (fortfarande Wikipedia);

”att kommunicera erbjudandet, konkretisera värdena och som en del i säljarbetet och i den fortsatta kundrelationen säkerställa att förväntningarna infrias.”

Anledningen till att inga evenemang har arrangerats under den gångna säsongen är att förväntningarna från tidigare säsong inte infriades. Det blev för kallt för publiken! Evenemangen floppade. Därför är det svårt att locka till sig nya ”kunder” till arenan, för att inte säga omöjligt. Arenan är inte bara för kall – den är inte heller färdigbyggd, det läcker in och några har till och med ifrågasatt säkerheten. De ansvariga för arenan har därför, vad jag förstår, inte heller försökt att locka till sig evenemang. Hellre inga alls, än misslyckade sådana. Typ.

Det har varit så få arrangemang att IFK Vänersborg hotar kommunen, i varje fall mellan raderna, med stämning för kontraktsbrott. IFK hade kalkylerat med inkomster från alla arrangemang, genom loger och restaurang etc.

De arrangemang som har anordnats under året har varit, och jag tror inte att jag har glömt något:

  • VFK:s Loppmarknad. Den varade i två dagar i april. För detta betalade VFK en hyra på 30.000 kr.
  • Arenadansen den 8 april, som anordnades av Restaurang Teatergränd. Hyran var på 30.000 kr. (Möjligtvis fick Teatergränd hyra golvet också.)
  • Bomässan. Företaget som hyrde arenan för detta arrangemang hette Compass Fairs Sweden. Företaget hyrde också entréhallen på både våning 1 och 2 samt två konferensrum. Lokalerna disponeras i 8 dagar (9-16 april). Hyran var 120.000 kr.

Vid inget av tillfällena fanns det is i arenan…

arenan_juvelen”Arena Vänersborg – juvelen i kronan!”

Jag vet inte… Även om Barn- och Ungdomsnämndens ordförande tycker att det är allas plikt att prata gott om arenan, så måste man nog se sanningen i vitögat… Arenan är nog ingen juvel…

I ”Informationsstrategi för Vänersborgs kommun” antagen av kommunfullmäktige 1999-11-02, så står det:

”Information skall vara ärlig. Obehaglig information döljs inte. Utlämnad information skadar trovärdigheten och motverkar därmed kommuninvånarnas intressen.”

Tänk, jag tror att detta är jätteviktigt. Särskilt när det gäller arenan, som slukar sina 25 miljoner per år.

Vi som bor i Vänersborg, och kanske har gjort så större delen av våra liv, anser nog att Vänersborg är en ganska trevlig stad. Vi behöver inte ”hitta på” eller komma med falsk marknadsföring eller ljuga för att övertyga folk att Vänersborg är en bra kommun.

Men att vara stolt över Vänersborg innebär inte att man behöver vara stolt över den politik som förs i Vänersborg. Eller över de politiska beslut som har fattats.

Vänersborg ska utarbeta en ny vision, en vision som ska antas av fullmäktige i slutet av 2013. Det finns säkert massor med vänersborgare som kan komma med bra och verklighetsförankrade idéer till en ny vision – en vision som sedan kan användas i marknadsföringen av Vänersborg.

Att det dessutom är val på hösten 2014 innebär att förutsättningarna ökar för att vänersborgarna också ska kunna bli stolta över den politik som förs. Då kanske också invånarantalet i Vänersborg kan öka med fler än de 64 personer som vi har ökat med under det första halvåret i år.

Om fontänen på Sportcentrum

12 augusti, 2012 2 kommentarer

Jag hade fel. Det finns en fontän i Vänersborg.

De senaste veckorna har fontänen i hamnkanalen diskuterats flitigt. Den kostar 32.000 kr per år. Om den är igång. Vilken den inte är. Kommunens parkenhet har stängt av fontänen. För att spara på pengarna.

Samtidigt så finns det en fontän i Vänersborg, en oönskad sådan. På Sportcentrum. För 25 miljoner kr. Om året. Och den är i full gång. Tyvärr.

arena_regnRedan den 3 jan i år så gick det upp för några tusentals personer, som var och såg IFK Vänersborg spela bandy mot Sandviken, att arenan läckte för fullt. Vattnet formligen vräkte in. Som en fontän.

TTELA:s sportchef Toni Andersson var en av dom som fanns på plats. Den 4 januari skrev han i TTELA:

”Precis som vattnet som inte bara droppar in, utan på sina håll rinner in genom arenans innertak. Lite här och var såg jag hinkar och muggar utställda för att samla in regnvattnet som föll utanför. Några av oss på pressläktaren tvingades flytta våra stolar för att inte bli sjöblöta på ryggen.”

Dagen efter fortsatte sportchefen:

”I trappgången upp till pressläktaren var det hur mycket vatten som helst. Det var hinkar överallt och plattorna i innertaket var fullständigt fuktskadade.”

Det finns en fontän i Vänersborg. I arenan…

Och det är inte så bra… Men då, i januari alltså, tog arenans tekniske driftschef det väldigt lugnt. Han sa i TTELA:

”kanske måste vi byta ut några av plattorna till innertaket.”

Hmm… Det var nog inte riktigt den slutsatsen man kunde dra, när man läste COWI:s utredning av läckaget. COWI skrev i sin utredning bland annat:

”Sned fasad mot NV:
Möjlig orsak kan vara bristande tätning mellan täckbeslag och sandwichelement på vägg i vertikala skarvar…
Handlingsplan: Silikonfog mellan beslag och sandwichelement vid varje horisontell elementskarv. Silikonfogen dras förslagsvis c:a 50mm in på varje sida över den horisontella elementskarven.

Över sittläktare i byggnadens nordliga del:
Revor i takduken har hittats vid inspektion. Orsak okänd.
Handlingsplan: … på Nordiska Tak reparerar dessa revor … om vädret tillåter.

I byggnadens norra del vid hängränna:
Orsaken till detta läckage är svårt att härleda vid en vanlig besiktning.
Handlingsplan: Som första åtgärd föreslås ett “operativt” ingrepp vid en av de aktuella stuprören. Demontage av tätskikt och isolering görs för att frigöra ytan och därmed lättare kunna dra slutsatser kring läckans orsak…

I trapphus mm — byggnadens SV långsida:
Vid takinspektion upptäcktes några vattenfickor i skarven mellan bågtak och lågdel. Dessa vattenfickor har uppstått genom troligen flera små skador i tätskiktet på hela takbågens yta upp till nock…
Handlingsplan: … Sannolikt finns där flera mindre eller större skador på tätskiktet som måste lagas. Det kan påpekas att denna del av Arenataket har hanterats hårt i samband med snöröjning.”

Tydligen har inget av detta gjorts. Det verkar nog inte ens som att ”några av plattorna till innertaket” har bytts ut. Eller? Eller också har det gjorts. Och då är det ännu värre! För i sommar var det en fontän igen. I arenan alltså, inte i hamnkanalen.

regn3Driftschef Karlsson skriver i ett mail den 11 juni:

”För 14 dagar sedan när det regnade ganska rejält rann det in vatten på den sk. betongpisten vid ca 15 ställen.”

15 ställen…

I dagarna visar dock förvaltningschef Javette handlingskraft. Han sammankallar till ett möte imorgon måndag!

”Efter ha varit i drift i drygt två år har det visat sig att taket på Arena Vänersborg läcker på ett flertal ställen.
Med anledning av detta vill undertecknad sammankalla till ett möte för att diskutera den uppkomna situationen.”

Jo, jo, det kan man väl säga… ”Den uppkomna situationen” är naturligtvis att det läcker på ca 15 ställen. Syftet med mötet är att göra något åt den oönskade fontänen.

Till mötet kallar Javette enhetschef Nilson och driftschef Karlsson på Arena Fritid, fastighetschef Björklund på Samhällsbyggnadsförvaltningen (som ska ta över arenan vid årsskiftet!), Andersson från Länsförsäkringar och Skjoldebrand från SIKA.

SIKA har jag aldrig hört talas om tidigare, men enligt sin hemsida (här) har företaget bland annat:

”utvecklat smarta system och lösningar inom … vattentätning.”

Det känns ju tryggt. Eller? I det ovan citerade mailet från den 11 juli skriver driftschef Karlsson till SIKA:

”Jag skriver från Vänersborgs Kommun Arena Fritid ang. den duk som levererats av er till taket på våran arena. Vi har stora problem när det gäller tätheten på duken och vill åberopa garantiåtaganden från er, lämnade i samband med slutbesiktning. Fastigheten är endast 3 år. För 14 dagar sedan när det regnade ganska rejält rann det in vatten på den sk. betongpisten vid ca 15 ställen. Den entreprenör som lagt taket från början kan inte hitta några synliga hål. Därför vill jag att Sika Sverige AB omedelbart som levererat duken tar sitt ansvar i denna problematik. Garanti nr : 270409!”

SIKA:s vattentätning på arenan verkar i varje fall inte ha varit någon smart lösning…

pengapungVisst kan man väl hoppas att taket och läckaget åtgärdas utan att det kostar kommunen något, men… Om slutsumman för fontänen i arenan bara kommer att uppgå till 32.000 kr, som fontänen i hamnkanalen kostar, om den är igång, vilket den inte är, så skulle man nog få vara nöjd. Det känns som att risken är stor att fontänen i arenan kommer att kosta många gånger mer.

Och jag oroar mig också lite mer över arenan. Vilket dock inte driftschefen gör. Enligt P4 Väst (här) oroar sig inte driftschefen alls egentligen. Mer än över isen då. Bo-Göran Karlsson säger:

”Problemet visar sig inte förrän isen kommer att det blir vatten på isen helt enkelt.”

Att isen skulle bli sämre för att det droppar vatten på den tycks som ett mindre problem i sammanhanget. Jag oroar mig över hur säker arenan är. Vågar man t ex ha aktiviteter där? I januari frågade TTELA:s sportchef Toni Andersson:

”Och hur är det med säkerheten?!”

Länsförsäkringar skrev till Tingsrätten i Vänersborg för bara några veckor sedan:

“I det sammanhanget måste ställas mycket stora krav på personsäkerheten för den dogallmänhet som besöker arenan.”

Det känns olustigt. Det känns som att det kan ligga en hund begraven… Är arenan säker eller inte?

Det är dags för det moderata styret tala ur skägget, att lägga alla papper på bordet och berätta för kommuninvånarna hur läget är med arenan.

Det är ju ändå kommuninvånarna som har betalat, och betalar, och ska fortsätta betala i 30 år, för Arena Vänersborg. Denna byggnad som i reklamfoldrar för Vänersborg kallas:

”juvelen i kronan”

arenan_juvelen

Hmmm…

Kategorier:Arena Vänersborg

Om fontänen i hamnkanalen

9 augusti, 2012 1 kommentar

fontan2TTELA skrev i tisdags (7 augusti) om fontänen i hamnkanalen. (Se här.) Eller brandsprutan som några kallar den… I varje fall skrevs det om den där ”grejen” som finns i vattnet och som skulle kunna vara en fontän. Om det hade sprutat vatten ur den. Vilket det inte gör just nu. Så det är ingen fontän. Inte precis nu i varje fall.

Det är nämligen för dyrt att ha fontänen som fontän…

Hans Wallmander, chef för kommunens parkenhet, berättar för TTELA att fontänen drar 32.000 kWh/år.

32.000 kWh för att spruta vatten i några sommarmånader… Det låter sanslöst mycket. Det är sanslöst mycket.

”32.000 kWh/år är mer är mer än en gammal villa.”

Säger Wallmander till TTELA. Då måste denna gamla villa dessutom ha elvärme vad jag förstår. För inte gör ett gammalt hus annars av med så mycket el. Såvida det inte har en fontän förstås. Som sprutar vatten.

Hur som helst. Eftersom en kilowattimme kostar ungefär en krona, så blir det en kostnad på 32.000 kr om året. 8.000 kr i månaden om vi räknar med fyra sommarmånader.

Det är mycket pengar. Visst. Men är det för mycket pengar? Är 32.000 kr för mycket per år? Alla tycker inte det. I varje fall inte alla de som kommenterar artikeln på TTELA:s webbsida (här). Många tycker att det är värt pengarna. Särskilt om man jämför med vad arenan kostar…

isbanaSå här skriver signaturen ”Förvånad”:

”Det är klart det är bättre att starta is-aggregaten i arenan i början av augusti. Det drar säkert mycket mindre ström per dag än en fontän – och alla vänersborgare har ju nytta av is nu.”

Den vänersborgska ironin är isande vass. För övrigt har ”Förvånad” rätt. Nästan. Isen började spolas upp strax före augusti faktiskt. Fast det var en vecka senare än förra sommaren – den sommaren det sprutade vatten ur fontänen i hamnkanalen…

TTELA berättar också att pumpen till fontänen har en kapacitet att trycka upp vatten 40 meter upp i luften – om den placeras nära vattenytan. Och om man har råd att låta den spruta vatten förstås….

Hans Wallmander:

”Hade vi placerat den nära ytan hade alla som suttit vid bänkarna längs kanalen blivit duschade.”

Det låter väl som en bra idé. Placera pumpen vid ytan så placerar vi S Anders Larsson, Lars-Göran Ljunggren, Bo Carlsson, Gunnar Lidell och alla de andra, som har tagit sig vatten över huvudet i samband med arenabygget, Topp etc på bänkarna.

Det hade lätt varit värt 32.000 kr om året.

Eller varför inte placera alla vänersborgare på bänkarna? Med tanke på den kalldusch alla fick när notan för skandalerna presenterades…

     .

PS. Jag skrev om fontänen för någon vecka sedan, strax innan TTELA hade sin artikel. Du kan läsa mitt inlägg här.

IFK, arenan och biljettsystemet

6 augusti, 2012 3 kommentarer

ifkIFK Vänersborg och dess ordförande, den fd moderate riksdagsmannen Stig Bertilsson, är inte glada på Vänersborgs kommun. I synnerhet inte på Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN). Först inkom en skrivelse i april från IFK:s styrelse till BUN. IFK Vänersborg var inte speciellt nöjda med det hyresavtal som IFK och BUN hade skrivit under veckan innan. Sedan kom en skrivelse om biljettsystemet.

I skrivelsen från april skrev IFK att klubben:

”…har tvingats gå in i avtal som inte skulle vara acceptabla för en längre tidsperiod och som med stor tvekan är det även för denna korta tid.”

”har tvingats”… Det är ord och inga visor. Resten av skrivelsen fortsatte i samma stil.

”IFK har ett grundläggande problem med Arena Vänersborg. Det är att arenan inte byggts klar, inte utrustats och inte använts på det sätt som planerades och som redovisades när IFK Vänersborg 2009 gick in i nuvarande hyresavtal.”

IFK menar att kommunen, i samband med att hyreskontrakten undertecknades 2009, lovade att locka till sig och ordna massor av arrangemang, som skulle ge IFK inkomster – och som i sin tur skulle ge IFK möjligheter att betala sina egna hyror. IFK menar i stort sett att kommunen har begått kontraktsbrott.

”Det kan konstateras att de beskrivna förutsättningarna inte alls har uppfyllts. IFK har vilseförts…”

Konsekvenserna av BUN:s agerande är att

”… föreningen befinner sig som en direkt följd av detta nära en obeståndssituation.”

Sedan inkom nya skrivelser till BUN… Från IFK.

”Tvisten” mellan IFK Vänersborg och Barn- och Ungdomsnämnden kring biljettsystemet är fortfarande inte löst. I varje fall inte sett från IFK:s synvinkel.

biljettFörst en liten bakgrund. (Jag har skrivit ganska utförligt om biljettsystemet tidigare. Se t ex IFK och arenans elektroniska biljettsystem.) Kommunen hade stora ambitioner med arenan. Det skulle vara evenemang i stort sett varenda vecka. Och publik från hela Sverige skulle strömma till Vänersborg. I synnerhet när arenan skulle stå värd för nationellt uppmärksammade arrangemang som t ex deltävling till melodifestivalen… Det mesta var naturligtvis orealistiska drömmar. (Lögner säger en del.) Men självklart behövdes ett elektroniskt biljettsystem.

När det gick upp för S Anders Larsson, och möjligtvis några till, att arenan skulle kosta bortåt 300 miljoner, så förstod Larsson att det gällde att hålla igen på de kostnader som det gick att hålla igen på. 300 miljoner var ju onekligen “något mer” än de 140 miljoner som kommunfullmäktige beslutade om den där kvällen i juni 2007… Det fanns helt enkelt inga pengar till det elektroniska biljettsystemet. Och framför allt, det fanns inte heller något beslut om att köpa in ett… S Anders och hans vänner kom då på en “lösning”.  IFK Vänersborg kunde köpa in det elektroniska biljettsystemet. Så kunde kommunen betala IFK när stormen kring de höga arenakostnaderna hade “lagt sig”. Typ. Det är min tolkning.

I en artikel i TTELA 3 juli (se här) förnekar S Anders Larsson detta:fingerscrossed

”Någon sådan deal, att IFK först skulle köpa och sedan kommunen av IFK, finns inte.”

Stig Bertilsson och IFK hävdar med bestämdhet att S Anders Larsson, men också andra personer, har gett ett sådant här löfte! Bertilsson hänvisar också till Peter Nilson, enhetschef på Arena Fritid. Bertilsson påstår att Nilson vid ett möte gett följande besked:

”Just nu går det inte, men vi kommer att lösa det eftersom det är ett löfte som vi ställt ut.”

I TTELA förnekar Nilson att han har ställt ut ett sådant här löfte, om att kommunen ska köpa biljettsystemet av IFK i ett senare skede. Det kan inte han som tjänsteman göra menar han. Det är bara politiker som kan ge sådana här löften anser Nilson.

Nilson får då följdfrågan av TTELA om det fanns något sådant löfte till IFK. Nilson svarar enligt TTELA då:

”Det får politikerna svara på.”

Jag undrar i mitt stilla sinne varför inte Nilson helt enkelt säger ”nej”. Eller typ ”inte vad jag vet”. Att hänvisa till ”politikerna” i detta läge, tycks som ett sätt att slippa svara (”ja”) på det uppenbara. Förresten, ”politikerna” i det här läget kan bara syfta på S Anders Larsson…

… och kanske Andreas Vänerlöv.

Vänerlöv (KD) var när biljettsystemet ”diskuterades” 1:e vice ordförande i BUN och dessutom medlem i den projektgrupp som hade det ”operativa ansvaret” för arenabygget. (Nu har Vänerlöv slutat med politik och ingår i IFK Vänersborgs styrelse!)

Vänerlöv säger till TTELA (3 juli):

pinocchio”Min bild är att IFK forcerade det lite grann. Vi sa: Lös det, så får vi fixa det i efterhand. Vi var alla överens om att kommunen skulle äga systemet, och alla inblandade vet att överenskommelsen finns.”

”alla inblandade vet att överenskommelsen finns”… Säger inte Andreas Vänerlöv här att IFK och Stig Bertilsson har rätt? Och att S Anders Larsson ljuger?

Ett liten parantes utifrån Nilsons uttalande ovan, när det gäller politiker och tjänstemän. Till BUN:s sammanträde den 14 nov förra året ställde jag en skriftlig fråga om biljettsystemet och om det hade fått någon lösning. Jag fick då följande skriftliga svar från ordförande Eckerbom Wendel (M):

”Detta är inte en politisk fråga — alla inköp hanteras av förvaltningen enligt gällande regelverk.”

Slut på parentesen.

Vad IFK Vänersborg anser om vem som ska betala det elektroniska biljettsystemet är alltså helt klart. I skrivelsen från juli skriver IFK:s styrelse genom ordförande Bertilsson att:

”… Vänersborgs kommun ska fullfölja ingånget avtal och överta det elektroniska biljettsystemet Actor.”

avtalIFK är säker på sin sak, det finns ett ingånget avtal. I ett tidigare brev skrev Stig Bertilsson till Lena Eckerbom Wendel:

“Vi har i IFK en vittomfattande dokumentation i biljettsystemfrågan.”

Det finns enligt Bertilsson bevis…

Barn- och Ungdomsförvaltningen har å andra sidan sin syn helt klar, och här har förvaltningen stöd av BUN:s ordförande Eckerbom Wendel (M).

”… barn- och ungdomsförvaltningen har inte något behov av ett eget biljettsystem för sin verksamhet.”

och

”kan således inte införskaffa ett eget biljettsystem.”

Tidigare har Barn- och Ungdomsförvaltningen också förnekat att det finns ett sådant här avtal. För övrigt undrar jag om barn- och ungdomsförvaltningen har något behov av en arena överhuvudtaget ”för sin verksamhet”…?

Ord står mot ord. Vem har rätt? Barn- och ungdomsförvaltningen eller IFK Vänersborg?

IFK:s senaste skrivelse avslutas med:

”Det är en stark önskan från IFK Vänersborg att saken kan diskuteras formellt  vid ett möte innan fortsatta åtgärder övervägs.”

”Innan fortsatta åtgärder”…

IFK Vänersborg tänker gå långt med biljettsystemet. TTELA sätter följande rubrik i ovan nämnda artikel:

”IFK och kommunen möts i rätten?”

Kommunen ska alltså först möta ”arenasponsorn” Länsförsäkringar i rätten. Och sedan den största användaren av arenan, IFK Vänersborg.

Otroligt…

Vi får se hur det går. Vi får se vem som till slut får betala det elektroniska biljettsystemet.

Jag tycker (fortfarande) att kommunen inte ska betala det elektroniska biljettsystemet. Det ska väl de personer göra som ingår avtal i kommunens namn – fastän de inte har befogenhet… Jag tänker på de personer med S Anders Larsson i spetsen som var ansvariga för bygget av arenan.

Vid årsskiftet övertar Samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för arenan. Vi får se om IFK har bättre tur med den nämnden än med Barn- och Ungdomsnämnden…

Det är annars ingen lösning för kommunen att en ny nämnd tar över arenan. Arenan kommer att kosta sina 25 miljoner varje år ändå. Det måste göras något annat med arenan, något drastisk. Kanske sälja den? Kanske ändra driftsformen så att det kan komma till kapital utifrån? Kanske ändra användningen av den? Kanske lägga ut konstgräs?

domKanske skulle man förlägga de båda kommande ”matcherna” i tingsrätten, de mellan barn- och ungdom och IFK Vänersborg och mellan barn- och ungdom och Länsförsäkringar, till arenan?

Kommunen ska för övrigt spela fler ”matcher”. Det handlar om momstvist med staten angående försäljningen av Solängen till Vänersborgsbostäder, tvist med EU-kommissionen om Topp-skandalen, tvist om Villa Björkås etc.

Kanske skulle alla dessa ”matcher” kunna fylla både arenans publikplatser och de loger som IFK har svårt att hyra ut?

Kategorier:Arena Vänersborg, BUN, IFK

LCHF

3 augusti, 2012 1 kommentar

smorbussTTELA skrev för ett par veckor sedan (21 juli) en trevlig artikel om musikprofilen Ulf Wadenbrandt. När det gäller det musikaliska har jag inget att tillföra, men jag noterade att Wadenbrandt äter lågkolhydratkost, LCHF. Precis som jag!

LCHF står för ”low carb, high fat”. Det handlar helt enkelt om att minimera intaget av kolhydrater!

Wadenbrandt ändrade sin kosthållning redan för 3 år sedan på grund av problem med rygg och leder. TTELA skriver att resultatet har varit revolutionerande för livskvaliteten.

”Efter två månader var jag en annan människa och symptomen hade i stort sett försvunnit. På köpet gick jag ned 16 kilo i vikt.”

Fetma och andra välfärdssjukdomar, som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier mm har ökat enormt sedan de moderna kostråden basunerades ut. Misslyckandet för kostråden är så kapitalt, att man nu börjar ”bota” fetma genom att operera människors magsäckar! Och tidigare i sommar skrev tidningarna om en ny metod som gick ut på att man efter maten skulle kunna tömma magsäcken – med en slang som är inopererad mellan magsäcken och bukväggen!

Det är helt absurt! Det är sjukt!

När det egentligen är så enkelt… Kroppen ska inte anpassas efter maten. Maten ska anpassas efter kroppen!

Så enkelt.

Lågkolhydratkost handlar om att man begränsar intaget av kolhydrater. Egentligen ska man inte äta några alls. Kolhydrater är inget som våra kroppar behöver. Redan i början på 1800-talet rekommenderades metoden av William Banting – mannen som gav upphov till ordet ”banta”. (Se ”Bantning med Banting”) Fast ”metoden” är ännu äldre…

jaktLågkolhydratkost med naturliga fetter är den mat vi människor är skapta för att äta. Det var den mat som jägarna och samlarna åt i några miljoner år, när människan blev människa. (”Vad åt jägaren och samlaren?”)

Jag har själv ätit LCHF i snart två år. Med bara positiva resultat. Det är helt enkelt ett nytt liv. Det är precis som Wadenbrandt sa i TTELA, revolutionerande för livskvaliteten.

Ge LCHF chansen i en vecka och se själv.

Här kan du hitta mer information om vad LCHF är:

Kategorier:LCHF
%d bloggare gillar detta: