Arkiv

Archive for 23 september, 2012

Inför KF 26 sept (1): Gatumusik och tiggeri

23 september, 2012 1 kommentar

På onsdag är det sammanträde med kommunfullmäktige, höstens första. Augustimötet inställdes för att spara pengar. Konstigt nog finns det trots detta knappt några ärenden för fullmäktige att behandla i veckan. De ärenden som ska behandlas är dock viktiga, även ur ett principiellt perspektiv.

sverigedemokraternaSverigedemokraternas motion om ”Ändring av lokal ordningsföreskrift beträffande gatumusik inom Vänersborgs kommun” är ett av ärendena som ska behandlas.

Kurt Karlsson (SD) skrev motionen i maj förra året och fullmäktige remitterade den till Samhällsbyggnadsnämnden i juni. Samhällsbyggnadsnämnden tog inte upp motionen förrän i december, då nämnden till mångas häpnad (i varje fall min) gick Sverigedemokraterna till mötes och föreslog att det skulle krävas tillstånd för att samla in pengar ”i samband med framförande av gatumusik”. Den kommunala ordningsstadgan skulle ändras.

Det märkliga är att alla tre socialdemokrater i nämnden och Bo Carlsson (C) stödde mini-alliansens ledamöter. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade mot.

Sedan vandrade förslaget från Samhällsbyggnadsnämnden vidare till kommunstyrelsen. Under tiden hade samtliga partier svängt. Av någon anledning. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att avslå Samhällsbyggnadsnämndens och motionens förslag. Socialdemokrater och borgare tog sitt förnuft till fånga.

Jo förresten, däremellan skrev jag en blogg… (”Tiggeri och gatumusik”, 15 dec), om det nu hade någon betydelse.

gatumusikanterGatumusik ja. Tänk er några av musikskolans ungdomar som står på Edsgatan vid Gågatekrysset och framför ”Köttbullar med lingon”. De är nybörjare, så de spelar hellre än bra. Men ungdomarna vill gärna tjäna en extra slant till skolresan och därför har de också öppnat ett fiolfodral för att förbipasserande ska kunna kasta till dem en slant.

Det gillar inte Kurt Karlsson (SD). Han skriver i motionen:

  • ”enformig och i ständigt återkommande enkla harmonier.”
  • ”De som i timtal tvingas höra och se denna företeelse … upplever detta som störande och stressande.”
  • ”Tiggeriet förstärks oftast av en vädjande blick, ett hej, eller att personen placerar sig i en förnedrande kroppsställning.”

Sverigedemokraternas Kurt Karlsson vill därför:

”förhindra tiggeri inom kommunens gränser.”

Gatumusik är enligt Kurt Karlsson och Sverigedemokraterna tiggeri.

Nu kanske någon protesterar och tänker – men det är väl inte de här ungdomarna som Sverigedemokraterna och Kurt Karlsson tänker på? Inte? Vilka tänker Kurt Karlsson då på? Jag vet inte, men han kan inte göra skillnad på folk och folk – lagar och ordningsföreskrifter gäller lika för alla. Även musikskoleelever.

Men det är klart. Kurt Karlsson är sverigedemokrat. Det vet jag också. Kurt Karlsson tänker naturligtvis inte på dessa ungdomar. Karlsson tänker på det han själv i motionen beskriver som:

gitarrbov“en organiserad form och möjligen anknytning till övrig internationell kriminell verksamhet.”

Kurt Karlsson tänker på internationella ligor. Om Kurt nu inte tror att musikskolans ungdomar ingår i internationella ligor…

Låt oss slå fast två saker:

  • Kriminell verksamhet hanteras av polisen. Har man som allmänhet tips och kunskap om sådan verksamhet ska man omedelbart vända sig till polismyndigheterna.
  • Tiggeri är inte förbjudet i svensk lag. Om nu gatumusik är tiggeri.

lagbok2Inför behandlingen i kommunstyrelsen avgav kommunens jurister ett yttrande. Yttrandet är mycket välarbetat och tydligt. Juristerna hänvisar till olika lagar, förordningar och ”auktoriteter”. De skriver bland annat:

  • ”Lokala ordningsföreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats. Föreskrifterna får inte innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet.”
  • ”… får kommuner inte meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra musikaliska verk.”
  • ”Länsstyrelsen har den 26 april 2011 beslutat att upphäva det beslut som kommunfullmäktige i Sala tagit att i föreskrifterna förbjuda tiggeri.”

Juristerna sammanfattar:

”Den rättsliga bedömningen är att en generell tillståndsplikt i ordningsföreskrifterna likt den i motionen föreslagna inte är förenlig med ordningslagen.”

Om någon vänersborgare, t ex en affärsinnehavare, tycker att gatumusiken är alltför störande, så finns det faktiskt lagar och förordningar om detta också. Jag citerar från juristernas yttrande:

”… har kommunen rätt att ‘meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.'”

ordfklubbaDet råder ingen tvekan om hur kommunfullmäktige kommer att besluta angående Sverigedemokraternas förslag att ändra kommunens ordningsstadga. Det tråkiga är väl att Kurt Karlssons och Sverigedemokraternas motion andas något som får de flesta att tänka på gamla flydda tider, tider som de allra flesta hoppas aldrig ska återkomma igen. En tid när egenskaper tillskrevs folkgrupper och inte individer.

Kanske har Kurt Karlsson ändrat sig sedan han skrev motionen. Kanske går han upp i talarstolen och säger att vi ska glömma alltihop.

%d bloggare gillar detta: