Arkiv

Archive for 20 september, 2012

BUN 17 sept (2): Väne Ryr

20 september, 2012 Lämna en kommentar

vaneryr2Den kanske viktigaste konkreta frågan på Barn- och Ungdomsnämndens sammanträde i måndags var frågan om Väne Ryrs vara eller inte vara. Det låg helt enkelt ett förslag från förvaltningen att Väne Ryrs skola formellt skulle läggas ner.

De som följt frågan vet att det inte har bedrivits någon skolverksamhet i Väne Ryr under det senaste läsåret. Rektor och verksamhetschef tog ett beslut sent på våren 2011 att flytta verksamheten till Onsjöskolan.

”Av organisatoriska skäl beslutas om förläggning av undervisning åk 1-6, för Väne Ryrs skolas elever, flyttas till Onsjöskolan. under läsåret 2011/2012.”

Även fritids och förskoleklassen flyttades till Onsjöskolan.

Rektorn hade rätt att fatta ett sånt här beslut. (Det finns ingen ”verksamhetschef” i Skollagen.) Rektorn organiserar skolans verksamhet. Men det är en gråzon. Det är nämligen huvudmannen, dvs  Barn- och Ungdomsnämnden, som ansvarar för lokaler och skolor. Rektor kan flytta verksamheten, men det är nämnden som lägger ner skolor.

Och nu i måndags skulle nämnden lägga ner Väne Ryr. Det tyckte i varje fall den utredande och föredragande tjänstemannen. Liksom den styrande mini-alliansen.

storMen det tyckte inte ”storoppositionen”, dvs S, V, MP, C och VFP. I varje fall inte än. Utredningen visade nämligen att det finns ett underlag för att öppna skolan igen. Till inte alltför höga kostnader. (Se ”Skolbeslutet och Väne Ryr”) ”Stor-oppositionen” tyckte att nämnden måste fråga föräldrarna innan beslut fattas.

Därför yrkade den samlade ”stor-oppositionen” på återremiss – med följande motivering:

”Återremittera utredningen för ett komplement med en enkät till samtliga föräldrar med barn i åldern 0-9 år i Väne Ryr för att få en djupare insikt i hur många som kan tänkas placera sina barn i förskola (och dagbarnvårdare), skola F-3 och fritidshem i Väne Ryr.”

Ordförande Eckerbom Wendel (M) och ledamöterna från mini-alliansen tyckte inte att vi skulle fråga föräldrarna. Kerstin Andersson (FP) sa:

”Föräldrarna valde bort skolan.”

Lena Eckerbom Wendel höll med:

”Föräldrarna har redan svarat!”

Mini-alliansens partier fortsätter konsekvent traditionen att bara lyssna på människor som håller med dem. Och håller folk inte med dem, så lyssnar de på de människor som inte säger något…

Lisbeth Brodin (M) menade också:

”Föräldrar kan inte begära att ha skola.”

Kerstin Andersson ansåg vidare att en återstart av skolan i Väne Ryr skulle få drastiska konsekvenser för barnen:

”Varför ska dessa barn inte få välja kompisar?”

fanJag undrade lite försiktigt om det inte är föräldrarnas sak att bestämma vilken skola barnen ska gå på… Enligt Kerstin Andersson var det tydligen en nämndsfråga. Och på sätt och vis var det ju en uppfriskande åsikt att någon från mini-alliansen anser att det faktiskt finns frågor som angår nämnden… Det var ju en hel del andra frågor som inte ansågs vara nämndsfrågor denna eftermiddag… (Se ”Det är ingen nämndsfråga!”)

Så vitt jag kan bedöma blev Eckerbom Wendel (M) stundtals lite väl desperat. Hon levererade några argument som saknade all relevans i sammanhanget.

”Ska vi bygga en ny skola på Restad Gård? På Sanden?”

garbage_manEckerbom Wendel frågade också tjänstemännen hur mycket tid som hade lagts ner på utredningen… Och hur mycket pengar den hade kostat. Underförstått att utredningen om Väne Ryr var bortkastade pengar.

Man kan väl lugnt säga att den här typen av argument inte direkt fick någon i oppositionen att ändra åsikt…

Det blev votering. Mini-alliansens förslag fick 5 röster, ”storoppositionens” yrkande på återremiss fick 8.

Det innebär att om en klar och tydlig majoritet av föräldrarna väljer att placera sina barn i Väne Ryr, så kommer det att öppnas förskola, fritids, förskoleklass och grundskola 1-3 där.

medborgareHela diskussionen kring Väne Ryr var ju ett resultat av medborgardialogen som hölls i våras. Barn- och Ungdomsnämnden satte i måndags också en formell punkt för detta projekt.

Det blev dock ett tillägg till beslutet, efter påpekande från Vänsterpartiet:

”…nämnden vill erhålla demokratiberedningens utvärdering för nämndens interna efterkommande reflektioner över medborgardialogen.”

Dock var själva formuleringen inte Vänsterpartiets. (Jag kan för övrigt redan nu utfärda ett vallöfte. Om jag blir ordförande i BUN, så ska jag se till att ändra på språket i besluten…)

betongblandareDet är självklart viktigt att lära av sina erfarenheter. Medborgardialogen var ett nytt grepp för Vänersborg – och nämnden, som var ansvarig för den, måste dra lärdomar för framtiden. Naturligtvis. Och oftast lär man sig mest av misstagen.

Något som dock inte tycks gälla många politiker i Vänersborg…

%d bloggare gillar detta: