Hem > Allmänt Vänersborg, centrum, Demokrati, handel > KS 17/12: Gågatan och ombud (2)

KS 17/12: Gågatan och ombud (2)

Imorgon sammanträder, som sagt, kommunstyrelsen för sista gången detta år och denna mandatperiod. Igår skrev jag om två frågor som kommunstyrelsen ska behandla (se här), idag skriver jag om ytterligare två.

glastak_umeaDen 24 april i år publicerade jag en bild i Facebookgruppen ”Innerst inne är vi alla vänersborgare”. Det var ett foto på ett glastak över en gågata någonstans i Sverige. (Jag tror att bilden var från Umeå.) Min tanke var att det kunde vara kul och intressant att få lite synpunkter från vänersborgarna – var detta, eller något liknande, något de kunde tänka sig på gågatan i Vänersborg?

Det blev en del diskussioner och jag fick många synpunkter. Det blev dock inte någon blogg i ämnet…

En månad efter mitt inlägg på Facebook, den 21 maj, så lämnade folkpartiet som av en händelse in en motion om att ”väderskydda delar av gågatan”… Och det var ju bra. Ju fler som tycker att det är viktigt att skapa ett attraktivt centrum till gagn för både folk och framför allt handel, desto bättre.

I motionen från folkpartiet, som alltså ska behandlas av kommunstyrelsen imorgon, så lyder att-satsen, som alla motioner ska ha:

”Vänersborgs kommun utreder tillsammans med centrumföreningen att kunna bygga väderskyddade tak över gågatan (Edsvägen). Tanken är att dom skall gå längs sidorna från Södergatan till Sundsgatan (gågatukrysset) från Sundsgatan till Kungsgatan. halka2Höger och vänster sida.”

Det är i och för sig lite förvånande att de folkpartistiska motionsskrivarna har missat namnet på gågatan och skriver Edsvägen i stället för Edsgatan… Men annars är det bra.

Samhällsbyggnadsnämnden, som har haft motionen på remiss, är positiv. Och det är kommunstyrelseförvaltningen också. Den föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla motionen. Det betyder att en utredning ska ske i frågan.

Samhällsbyggnadsnämnden skriver dock i sitt remissvar, och det tycks kommunstyrelseförvaltningen hålla med om, att

”finansieringen ska belasta fastighetsägarna.”

Det kan väl tyckas lite snålt. När kommunen betalar 33 milj kr för bad och bandy i år (se min förra blogg), så skulle väl åtminstone någon miljon kunna avvaras till att göra gågatan ”vädersäker” och attraktiv. Jag menar, centrum betyder, eller borde betyda, massor för alla vänersborgare. Inte bara fastighetsägarna. (Och om inte fastighetsägarna vill eller anser sig ha råd…?)

ombudDen 5 juni i år lämnade jag in en motion angående inrättande av en tjänst som invånarombud. (Du kan läsa hela motionen här.) Motionen ska också behandlas på morgondagens sammanträde med kommunstyrelsen.

Motionen handlade om att kommunen borde inrätta en tjänst som kunde ge ett oberoende stöd till de kommuninvånare som så önskade. Invånarombudet skulle kunna hjälpa invånarna att fylla i blanketter, överklaga avslagsbeslut eller andra kommunala beslut, förstå regelverk, använda sig av lagar, få hjälp med skrivelser, yttra sig om grannens bygglovsärende osv. Eller helt enkelt vara en person som man kunde framföra synpunkter och klagomål till. Invånarombudet skulle vara fri i sitt förhållande till kommunen.

Beslutsförslaget till kommunstyrelsen är att avslå motionen. Kommunjuristen har skrivit lagbokenen utförlig och genomarbetad motivering till varför.

Slutsatsen av kommunjuristens resonemang är väl egentligen att allt det jag efterfrågar i motionen regleras i lagen, främst Förvaltningslagen, och att det redan finns tillgängligt och genomfört för vänersborgarna.

odmjukKommunen skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till den som så önskar. Kommunen skall ta emot besök och telefonsamtal. Kommunen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Kommunen skall inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter. Kommunen skall se till att ärenden är ordentligt utredda. Kommunen skall föra utredningar framåt. Kommunen skall se till att nödvändigt material tillförs ärenden. Kommunen skall upplysa om hur beslut överklagas.

Och kommunens allmänna serviceskyldighet gäller både vid handläggning av ärenden och kommunens faktiska handlande.

Kommunjuristen ger också ett exempel på när serviceskyldigheten går ett steg längre:

”Serviceplikten … stannar inte vid vad som faktiskt efterfrågats utan gäller oberoende av om någon viss information begärts. I ett fall där en person exempelvis avser att anlägga en enskild avloppsanläggning och ansöker om tillstånd … åligger det kommunen att upplysa sökanden om vilka uppgifter som krävs för att ansökan ska kunna bifallas. Enskilda har rätt att erhålla stöd med hur blanketter ska fyllas i eller hur en ansökan ska göras.”

sakligDet som begränsar serviceskyldigheten, skriver kommunjuristen i sitt svar på motionen, är att kommunen måste tänka på att upprätthålla objektivitet och opartiskhet. Det kan gälla fall där t ex två kommuninvånare har olika åsikter och intressen.

Motionen slår alltså, enligt kommunjuristen, egentligen in öppna dörrar. Och jag kan väl på sätt och vis hålla med. På sätt och vis…

Fungerar det som kommunjuristen säger att det ska fungera i Vänersborgs kommun, så behövs det inget invånarombud!

Men fungerar det så?

Kommunjuristen skickar med en brasklapp:

”Beklagligtvis når kommunen i vissa fall inte alltid upp till sina förpliktelser ifråga om service och utredning.”

Hmmm…

utbild_serviceMen det här är något som kommunen arbetar med:

”Utbildningsinsatser och arbete med bemötande är en angelägen uppgift parallellt med lagstiftningen. Vänersborgs kommun har flera pågående projekt med ambitionen att stärka serviceandan inom förvaltningarna och göra information mer lättillgänglig för kommuninvånarna.”

Vi hoppas att utbildningsinsatserna och arbetet för övrigt ger resultat överallt och att kommunen verkligen lever upp till lagtexterna och sina egna strävanden alltid. (För rättvisans skull – min erfarenhet är att kommunen sköter sina skyldigheter i 99 av 100 fall! Minst.)

Men. Om inte kommuninvånarna är nöjda med kommunens service, så måste de klaga – lämpligtvis hos typ någon chef…

Eller politiker…

  1. Jocke Johansson
    17 december, 2014 kl. 18:47

    Tak på gågatan ?? e dom goa i hela hövet eller Med vänlig hälsning, snake

  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: