Hem > Budget 2015, Budget 2016, BUN 2015 > BUN: En gång till…

BUN: En gång till…

berordUtbildningsfrågor tycks beröra vänersborgarna. Mina tre senaste bloggar om det kommande sammanträdet i Barn- och Utbildningsnämnden (”Saknade ärenden”, ”BESPARINGSÅTGÄRDER!!” och ”Katastrof 2016”) har haft drygt 1.500 besök. Och igår (fredag) hade också TTELA en artikel om de kommande, befarade nedskärningarna. Säkert läst av betydligt fler än 1.500… Och dessutom en ledare signerad UA.

I TTELA-artikeln intervjuas Barn- och Utbildningsnämndens (BUN) ordförande Mats Andersson (C). Andersson säger, enligt TTELA:

”Det vore orimligt att genomföra personalminskningar för att täcka hela det prognosticerade budgetunderskottet på 22,8 miljoner under 2015.”

Ja, det är inte bara orimligt. Det är omöjligt. Personalen har uppsägningstider (6 månader) som gör att det faktiskt är teoretiskt omöjligt att avskeda så många personer att det går att spara ihop denna enorma summa.

sparkadExempel. Säg att du säger upp personal den 15 april, samma dag som BUN:s sammanträdesprotokoll justeras. De uppsagda, som alltså har 6 månaders uppsägningstid, ”får gå” den 15 oktober. Hur många anställda måste du då säga upp för att spara in 22,8 miljoner kr fram till årsskiftet?

Det är också omöjligt att säga upp personal av den enkla anledningen att pedagogerna behövs i förskolan och skolan… Och det är väl egentligen detta som gör mig lite fundersam – när ordförande Mats Andersson använder formuleringen:

”…för att täcka hela…”

Borde inte nämndens ordförande istället ha sagt till TTELA att det helt enkelt är orimligt att genomföra personalminskningar nu när antalet elever ökar så dramatiskt? Punkt.

Men det gör inte ordförande Andersson.

På mig tycks det som om ordförande Andersson istället håller dörren öppen för vissa personalminskningar – och det redan i år. Och det är oroväckande. Mycket oroväckande. Antalet elever i grundskolan har ju faktiskt ökat under senaste året med 236 elever. Och skolbarnomsorgen med 124 nya barn.

teacherDet behövs fler pedagoger i förskolan och skolan… Betydligt fler… Borde man inte som nämndsordförande se det? Och argumentera för det?

Inte Mats Andersson (C).

Ordförande Mats Andersson (C) säger också till TTELA att:

”… kommunen fick ta över en organisation som gav ett totalt underskott på 17,1 miljoner förra året av det gamla styret.”

Förutom att jag undrar vem som Mats Andersson menar är ”kommunen” och om det förra styret inte också var ”kommunen”, så får man väl ändå säga till den förre ordförande Lena Eckerbom Wendels (M), och hela minialliansenseckerbom15_2 försvar, att det var inte de som röstade igenom den nuvarande organisationen. Det var bland annat Mats Anderssons partikamrater i centerpartiet som gjorde det…

Den stora elevökningen förra året, och som fortsätter i år, kan ingen lokal politiker göras ansvarig för. Inte ens Lena Eckerbom Wendel…

Annars får vi se hur det går på måndagens sammanträde. Med all sannolikhet kommer BUN att skicka förvaltningens sparförslag vidare till KSAU utan att ta ställning till de olika sparåtgärderna. BUN har ju redan beslutat (i januari) att begära mer pengar för 2015 av fullmäktige, 23,4 milj kr.

Om BUN nu kan agera så… Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) krävde ju faktiskt:

”Barn- och Utbildningsnämnden uppmanas därför att till kommunstyrelsen även redovisa vilka åtgärder man tänker vidta för att säkerställa att verksamheten drivs inom beslutad budget för 2015.”

ordfklubbaFormuleringen ”redovisa vilka åtgärder man tänker vidta” känns tung… Det tolkar jag egentligen som att KSAU vill att BUN faktiskt redan på måndag beslutar om konkreta sparåtgärder. Men i förvaltningens förslag till beslut, som jag antar också omfattas av nämndens ordförande Mats Andersson, så står det:

”upprättat dokument kommer att utgöra förslag till beslut om åtgärder … om ingen ramökning erhålles.”

”om ingen ramökning erhålles”passning

Det betyder, som jag uppfattar det, att inga beslut om besparingsförslag ska fattas på måndag. BUN tänker bara skicka bollen tillbaka till KSAU för att KSAU först ska ta ställning till ramökningen…

Det känns som att det finns en intressekonflikt här mellan KSAU och ledningen för BUN… Ingen vill ha bollen, ingen vill ta ansvaret. Eller?

mats_andersson2Men vi får, som sagt, se hur ordförande Mats Andersson tänker hantera frågan på måndag. Både han och 2:e vice ordförande Joakim Sjöling (S) har säkert nära kontakter med sina partirepresentanter i KSAU, Bo Carlsson (C) respektive Marie Dahlin (S). Som sinsemellan naturligtvis har kontakter…

Till syvende og sidst är det fullmäktige som tar ställning i pengafrågan. Och när det blir, det vet jag inte. Och, under tiden, undrar jag vilka direktiv som förvaltningschefen ger alla förskolechefer och rektorer… Ska  förskolecheferna och rektorerna utgå från den budget de hade förra året? Eller, ska de säga upp anställda? Eller, ska de anställa fler personal till alla nya elever?

Och vad händer om rektorerna säger nej till att ta emot fler elever därför att det är fullt…? Vilket de har rätt att göra… Skollagen:

”Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation.”

Vad som än händer, så behandlas kommunens anställda på förskole- och grundskoleområdet bedrövligt dåligt av kommunens ledande politiker. Det tycks finnas föga respekt för rektorernas och den pedagogiska personalens arbete och kompetens. Naturligtvis något som i sista hand drabbar barn, elever och föräldrar.

Det som jag beskrivit nu gäller pengarna för i år, 2015.

2016Nämnden ska på måndag också ta ställning till Mål- och Resursplanen, dvs budgeten, för 2016. Det är alltså två olika ärenden, båda lika tunga.

Det framgår kanske inte helt tydligt i t ex TTELA.

Och för 2016 är det alltså, som framgått av mina tidigare bloggar, lika risigt och krisigt. BUN har fått sig tilldelat samma summa pengar för 2016 som för 2015. Pengar som alltså inte ens räcker till 2015. De kommer naturligtvis aldrig att räcka för 2016 heller.svangrem

I detta ärende nöjer sig med all säkerhet BUN med att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen med de beskrivningar och konsekvenser på besparingsåtgärder som förvaltningen har sammanställt. Svaret blir alltså, typ – ”visst, om ni inte ger oss de resurser vi behöver, så får det väl bli så, men då tvingas vi dra ner på detta och detta, och det får de här och de här konsekvenserna…”

naven_bordetDet skulle förvåna mig mycket om något annat händer, t ex att socialdemokraterna, centerpartiet, miljöpartiet, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna eller sverigedemokraterna slår näven i bordet och säger – stopp och belägg! Det här förslaget är omöjligt! BUN måste ha mer pengar!

Som Vänsterpartiet tänker göra på måndag…

Förresten.

I den förra bloggen (”Katastrof 2016”) blev inte siffrorna i tabellen över förslag till besparingsåtgärder inför 2016 helt rätt. Jag återger därför det riktiga tabellen här. (Ändringarna är markerade med gult.)

besparingar2016_3

De där tre nollorna på punkt 12 var ett rent skrivfel. (Tack för påpekandet ME.) När det gäller modulerna (paviljongerna), så kommer dessa tydligen att placeras ut på de berörda skolorna ”vilket som”. De går helt enkelt inte att vara utan. Anser förvaltningen. Vi får se vad kommunstyrelsen anser… Modulerna innebär i varje fall en kostnadsökning med 1,5 milj kr under 2016, och därför skall denna post ha ett minus framför.

Så nu har jag samma siffror som Barn- och Utbildningsförvaltningen…

makt3Det ska bli ”intressant” att se hur de gamla maktbärande partierna tänker hantera de två ärendena på måndag, budgeten för 2015 respektive budgeten för 2016. Historiskt har ju samtliga partier, med visst undantag för miljöpartiet (ibland…), faktiskt skurit ner anslagen drastiskt för barnen och ungdomarna utan några som helst skrupler. Ska vi få se något liknande nu också?

Samtidigt anar jag också vissa motsättningar mellan politikerna i BUN och deras partikollegor i kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). Och här har det, också historiskt, visat sig att ”skolpolitikerna” i BUN har stått sig slätt mot Marie Dahlin (S), Lars-Göran Ljunggren (S), Bo Carlsson (C) och Gunnar Lidell (M).

betongblandareProblemet blir inte heller bättre av att det också är ytterst vanligt att betongpartiernas representanter röstar på ett sätt i nämnden och på ett annat sätt i kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). Samma personer alltså. De brukar säga att i nämnden ser de allt ur nämndens perspektiv, medan de i KS och KF ser alltihop ur hela Vänersborgs perspektiv. Det innebär alltså att de medvetet, öppet och ärligt, erkänner att de sitter på två eller flera stolar. Vilket för mig är helt omöjligt att få ihop. Om BUN-ledamöterna anser att barnen och ungdomarna behöver mer pengar till fler pedagoger, ordentlig skolmat, hyfsad städning, kvällsöppet på några förskolor – då måste de väl tycka det som ledamöter i fullmäktige också?!

sitt2stolar2Kan man väl tycka? Fast det gör inte ledamöterna från betongpartierna som S, C, MP, M, FP och KD… (SD tycker inget alls…)

Sedan kan jag inte låta bli att tänka på valresultatet. Idag igen.

Vänsterpartiet, som alltid har velat satsa på förskolan och skolan i Vänersborg, fick ju bara 11,67% av rösterna. De partier, som nu har avgörandet i sin hand, fick ju en överväldigande majoritet. Är det bara så att jag tillhör en liten betydelselös minoritet av vänersborgare? En liten betydelselös minoritet som vill satsa på förskola och skola? Mot alla andra. Som anser att andra saker är viktigare. Typ hamnen i Vargön, arenan… Och att Vänsterpartiet, och jag, därför istället borde vara tysta och acceptera neddragningarna på kommunens barn och ungdomar?

Kanske det.

Vi får se. Ulla Andersson uppmanade i TTELA vänersborgarna att ge sig ut på gator och torg och demonstrera mot nedrustning av skolan och för en upprustning.

Och det är nog den bästa idé UA har haft på länge. Vi kanske är en stor minoritet…

 1. Jenny
  13 april, 2015 kl. 08:53

  Det här är så mycket och så helt galet att jag inte vet riktigt i vilken ände jag skall börja. ”Va!? Är dom helt dumma i huvet? Han som har hittat på det här kan inte gått i skolan själv!” sa min nioåring när vi pratade om detta hemma.

  Spara in på lärare när det kommer elever till årskurs fem utan någon tidigare skolgång? Exakt vilka skolor har man tänkt skall få färre personal?

  Spara in på förskolepersonal? När vi inte vet effekterna på barnen av dagens förskola eftersom i princip all forskning gjordes på 80-talet då bemanningen var helt annorlunda? Och när vi vet hur viktigt samspelet med vuxna anknytningspersoner är särskilt för små barns utveckling?

  Spara in på öppettiderna när Vänersborg tillhör kommungruppen pendlingskommuner? Inte bygga någon ny förskola i centrum när antalet barn växer här? Belfragegatans förskola ligger ju numera på Mariedal. Hur miljövänligt är det med ökande transporter?

  Spara på städningen när det kommer rapporter om att spridningen av springmask exploderar? Däremot borde kanske inköpen förändras så att kommunen sköter städningen av sina egna lokaler med egen personal.

  Sämre lunch och inga mellanmål? I en kommun med så mycket bördig jordbruksmark? Tänk att hämta sitt barn klockan 17 och så har barnet inte fått mat sedan lunch vid 12. Kommer kommunen att köpa kylskåp där barnen kan ställa in medhavd matsäck?

  Inget internet på skolorna? Då kan vi skrota Edwise, och det är det enda som är bra med detta… Och jag har inget mot IT-system i allmänhet…

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: