Hem > BUN 2015 > BUN: Saknade ärenden

BUN: Saknade ärenden

sammantrade6Nästa måndag, den 13 april, är det återigen dags för sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (=BUN). Denna gång överskuggas alla ärenden av två tunga ekonomiska frågor:

  • ”Budget 2015, konsekvensbeskrivning av budgetanpassning/åtgärder för att uppnå balans inom tilldelad budgetram 2015
  • Budget 2016″

Ja, om sanningen ska fram, så är det faktiskt inte så många andra ärenden på dagordningen. Och det kan ju på sätt och vis vara skönt, men jag saknar två ärenden där jag själv är inblandad.

open_doors3Den 25 april 2012 skrev Lutz Rininsland, James Bucci och jag en motion om öppna nämndsammanträden. (För mer information, se t ex ”Öppna nämndsammanträden”.) Den 18 juni 2014, två år senare, antog ett enigt kommunfullmäktige ”Regler för öppna sammanträden”. I början av detta år skickade sedan Vänsterpartiet en begäran till alla ordföranden i nämnderna och styrelserna att frågan om öppna sammanträden ska behandlas på respektive nämnds första sammanträde.

diarietVid januarisammanträdet slog ordförande för Barn- och Utbildningsnämnden, Mats Andersson (C), fast att frågan om att öppna nämndens möten för allmänheten, inte skulle tas upp i nämnden förrän den utredning som kommunkansliet skulle genomföra var klar. Den utredning som åsyftades var en utredning som initierades av kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S). Den utredningen är klar för länge sedan. Den diariefördes den 7 februari.

Fortfarande har emellertid inte BUN behandlat frågan om öppna nämndsammanträden. Och det kommer den inte heller att göra kommande måndag. Först i maj kan frågan komma upp till behandling och då kan sammanträdet i juni öppnas för allmänheten. Och då har en tredjedel av försöksperioden med öppna sammanträden redan gått…

Man får liksom intrycket att det är en ganska medveten fördröjning. Någon vill antagligen inte ha öppna BUN-sammanträden.

betyg3Det andra ärendet som jag saknar är Vänsterpartiets motion om betyg från åk 4. (Se ”Inga betyg i åk 4”.)

Regeringen och alliansen träffade ju en överenskommelse tidigare i år om att betyg från årskurs 4 ska införas år 2017 – som en försöksverksamhet på maximalt 100 skolor i Sverige. Vänsterpartiet yrkade i sin motion på att Barn- och Utbildningsnämnden ska uttala sin mening och vilja att inga skolor i Vänersborg ska delta i denna försöksverksamhet.

Men som sagt, inte heller denna fråga kommer upp.

Däremot kommer revisorsrapporten från PriceWaterhouseCooper (PWC) upp. Rapporten handlade om BUN:s resursfördelningssystem – och lämnades redan i januari i år. Ett saknat ärende som till slut dök upp med andra ord. Bättre sent än aldrig.

Jag skrev en blogg om revisorsrapporten för ett tag sedan, och hade en del synpunkter på den… Kanske inte helt ovanligt… (Se ”Tankar om resursfördelning”.) Däremot har inte förvaltningen några synpunkter på rapporten.

rapport4Förvaltningen skriver, och det är också det förslag som nämnden föreslås fatta beslut om:

”Barn- och utbildningsnämnden instämmer i allt väsentligt som framförs i rapporten.”

Det skulle vara intressant att veta om det finns något ”oväsentligt” som nämnden inte instämmer i? För övrigt undrar jag hur revisorerna, förvaltningen och nämnden kan förvänta sig att resurserna ska kunna fördelas på ett bra sätt när resurserna redan från början är för små?

Med anledning av rapporten ska förvaltningen också:

”tillsätta en arbetsgrupp för att göra en genomlysning av innevarande resursfördelningsmodell.”

Och det behövs definitivt. Jag var ganska negativ till modellen redan då den sjösattes för några år sedan… (Det var det sammanträdet då socialdemokraten Jenny Brycker tyckte att ordförande Lena Eckerbom Wendel kunde strunta i vad jag sa och gå vidare. Vänsterpartiet skulle ju ändå bli nedröstat… Se här.)

Med andra ord, när det gäller betygsfrågan och frågan om öppna nämndssammanträden mal Barn- och Utbildningsnämndens kvarnar tämligen långsamt. Däremot är det full rusch när det gäller de två tunga ekonomiska ärendena. Men dem återkommer jag till under veckan.

Självklart.

Kategorier:BUN 2015
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: