Hem > BUN 2015, Fritids > Så var årets sista BUN

Så var årets sista BUN

gaspa2Årets sista sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) var till skillnad från många andra sammanträden under året osedvanligt lugnt. Några saker var sig dock lika – endast ett fåtal personer yttrade sig, sverigedemokraterna ställde en mängd irrelevanta frågor, Gunnar Bäckman levererade inga slagkraftiga skämt och ordförande Anderssons planering var lika urusel som vanligt…  ;)   Fast denna gång åt andra hållet liksom.

grillspettSammanträdet tog som beräknat hela förmiddagen, men efter lunchrasten höll nämnden bara på i 15 min. Och sedan var det slut. Nämnden kunde naturligtvis ha fortsatt sitt sammanträde en kvart till innan lunchrasten. Och sedan fått gå hem. Men ok, nu fick man njuta av en turkisk grill innan hemfärden…

Jag har i tidigare bloggar redogjort ganska utförligt för nämndens ärenden: Verksamhetsplanen för 2016, Skolbarnomsorgen för elever i åk 4-6 (”öppet fritids”), Uppföljningsplan rörande privata utförare, Plan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ett antal kompletteringar. Så jag ska inte trötta ut er läsare med att upprepa samma saker igen.

uppfoljningUnder den månatliga uppföljningen fick nämnden reda på att ett beräknat underskott på 22,8 milj kr för 2015 har vänts till ett överskott på 3 milj. Det bland annat tack vare extra pengar från socialnämnden (=egentligen från Migrationsverket) och staten. Plus en del besparingar, som enligt ordförande Mats Andersson (C):

”har fått återverkningar i verksamheten.”

Vilket nämnden enligt samme Andersson ska studera noggrant. Fast när sa han inte.

Ordförande Andersson tror för övrigt att vi kan öka personaltätheten i grundskolan under 2016. Vi får se, hoppas kan man ju alltid. Men mer pengar från fullmäktige blir det inte. Däremot säkerligen statliga pengar riktade till de nyanlända barnen och ungdomarna.nyhet

Men det prognosticerade överskottet ledde till att BUN beslutade att:

”Upphäva beslut om allmän återhållsamhet i verksamheten.”

En liten julklapp till alla förskolor och grundskolor i kommunen. Hur mycket de nu hinner köpa in innan årsskiftet… Några datorer kanske…

cow2Nämnden fick en föredragning om resursanvändning. Och här noterar vi återigen det vi redan visste, nämligen att Vänersborgs kommun lägger mindre pengar på förskola, fritids och grundskola än genomsnittet i Sverige. Nu var siffrorna i och för sig från 2014, men de är antagligen ännu sämre i år.

Några exempel:

Förskolan

 • Antal inskrivna barn per avdelning: 18,3. Samtliga kommuner i Sverige: 16,9.
 • Inskrivna barn per årsarbetare: 6,1. Samtliga kommuner i Sverige: 5,3.
 • Kostnad per barn: 123.800 kr. Samtliga kommuner i Sverige: 133.900 kr.

Fritidshem

 • Inskrivna elever per ledset_barnårsarbetare: 23,7. Samtliga kommuner: 21,8.
 • Kostnad per barn: 32.200 kr. Samtliga kommuner: 34.700 kr.

Förskoleklass

 • Antal elever per lärare: 17,8. Samtliga kommuner: 16,6.
 • Kostnad per elev: 38.700 kr. Samtliga kommuner: 51.800 kr.

Grundskola

 • Antal elever per lärare: 12,4. Samtliga kommuner: 12,0.
 • Kostnad per elev: 92.200 kr. Samtliga kommuner: 95.000 kr.
 • Undervisning: 42.300 kr. Samtliga kommuner: 49.800 kr.
 • Lokaler: 17.100 kr. Samtliga kommuner: 18.000 kr.

fragande4Och då är ändå, enligt förvaltningschefen, den stora utmaningen i Vänersborg standarden på flera skolors lärmiljöer…

Sammanfattningsvis. BUN:s budget går ihop år 2015 – men till vilket pris?

Uppföljningsplanen rörande privata utförare antogs. När Marianne Karlsson (C) frågade varför simundervisning bara skulle bedrivas på förmiddagar, så svarade förvaltningschefen att det var av praktiska skäl, det hade med samordning att göra. Det förstod jag inte riktigt. Jag tror inte att förvaltningschefen gjorde det heller…

Jag frågade om Västtrafik. Där hoppades väl nämnden att så småningom få en viss återkoppling från en viss utredningssekreterare. Men regler, dvs nämndens kravspecifikation, ska alltid upprätthållas. Det försäkrade ordförande Andersson med bestämdhet, och förvaltningschefen menade att vi gör egna tillsyner. Det är också på det viset, fick nämnden reda på, att Barn- och utbildningsförvaltningen även godkänner Västtrafiks underleverantörer.

Och med det nöjde sig undertecknad vänsterpartist.

Planen för det systematiska kvalitetsarbetet godkändes också av nämnden. Efter en viss diskussion. Främst från min sida. Svaren på mina frågor var att insamlingen av alla 114 underlag inte var så betungande för rektorer och förskolechefer som det i förstone kunde verka. En stor del av statistiken kunde till exempel hämtas från centrala register. Jag hoppas att det är så…

fritidsOch så den kanske viktigaste frågan av dem alla:

”Skolbarnomsorg för elever i åk 4-6”

Det vill säga – ”öppet fritids”.

Men det blev lite av ett anti-klimax. Men på ett positivt sätt. Hela nämnden, och förvaltningen, var överens om att det inte var läge att fatta något beslut i frågan. Inte idag. Vilket var mycket klokt. Frågan om öppna fritids ska helt enkelt utredas ytterligare, både när det gäller säkerheten för barnen på gator och vägar, andra risker, antal utbudspunkter och förhållandet till läroplanen, men också ur integrationsaspekter. Antagligen mynnar utredningen så småningom ut i någon form av ”pilotprojekt” på någon skola.

Med andra ord, frågan återremitterades. Som det så fint heter.

honan4Övrigt som är värt att nämna från dagens sammanträde är att nämnden, efter fråga från Gunnar Bäckman (KD), fick reda på att förvaltningen arbetar med frågan om den nya förskolan i kvarteret Hönan. Vad det nu finns att arbeta med. BUN har ju redan fattat beslut, två gånger, om att bygga den…

Ordförande Andersson meddelade att han äntligen har träffat vårdnadshavare på Nattugglan. Jag vet inte vem som blev klokare efter det mötet – vårdnadshavarna eller Mats Andersson? Det ger sig kanske. Å andra sidan har BUN fattat beslut i frågan och jag tror inte att ordförande Andersson är beredd att ta den ”prestigeförlust” det skulle innebära att ta upp frågan igen. I synnerhet inte som ordförande, tillsammans med resten av nämnden, redan har vägrat mig möjligheten att göra det.

overklagaEtt beslut som förresten är överklagat till Förvaltningsrätten i Göteborg (se ”Laglighetsprövning: Väcka ärenden”). Och som kommunjuristen redan har skrivit ett utkast till svar på, till Förvaltningsrätten. Kommunen ska ju yttra sig över min begäran om laglighetsprövning. Eller rättare sagt, Barn- och Utbildningsnämnden ska göra det.

Ordförande Mats Andersson har redan fått svaret, men av någon anledning valde Andersson att inte behandla yttrandet på dagens nämndsmöte. Vilket får mig att undra… Svaret ska nämligen vara inskickat till Förvaltningsrätten innan jul – och beslutat av BUN. Som sagt. Men BUN:s nästa sammanträde är ju först nästa år… Har ordförande Andersson tänkt sig att fatta beslut om yttrandet till Förvaltningsrätten på egen hand, på delegation? Men det kan han ju näppeligen göra när nämnden faktiskt har haft ett sammanträde idag…overklaga3

Eller förbjöd ordförande Andersson helt enkelt sig själv att väcka ett nytt ärende på dagens sammanträde?

Frågorna är många. Det ska hur som helst bli spännande att se hur ordförande Andersson väljer att hantera frågan. Det kanske blir läge att överklaga själva hanteringen av min överklagan?

Det ska också bli spännande att så småningom få ta del av kommunjuristens förslag till yttrande.

För övrigt saknas det 6.000 lärare i Sverige redan nästa år. Konstigt att yrket inte är mer populärt med tanke på alla lov som lärare har…

Kategorier:BUN 2015, Fritids
 1. Roy Andersson
  7 december, 2015 kl. 20:46

  Parodi.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: