Hem > BUN 2016, SD > Imorgon BUN (17 okt)

Imorgon BUN (17 okt)

teacher_bun

Så var det då dags för ett nytt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN).

Imorgon måndag (17 okt) ses alla BUN-ledamöter i förvaltningens nya lokaler i gamla skattehuset. Tyvärr är inte sammanträdet öppet för allmänheten, som det var i våras. Ordförande Mats Andersson (C) har nämligen fattat ett beslut – på delegering – om att stänga dörrarna för offentlig insyn.

open_doors3Andersson menar att utslaget av öppna sammanträden:

”inte motsvarat de administrativa merarbete från förvaltning som denna åtgärd föranlett.”

Och det är klart, två besökande invånare under våren är ju inte mycket att skryta med. Å andra sidan förstår jag nog inte riktigt vari det administrativa merarbetet ligger…

Ordförande verkar också mena att det finns en fullödig information om vad som händer i nämnden på kommunens hemsida. Det är ju där som:

”handlingar, kallelser och protokoll publiceras .”

protokollOch det kan jag nog säga med ett ganska stort mått av säkerhet, det är inte riktigt samma sak att läsa protokoll som att lyssna till diskussioner och dessutom studera vem som säger vad och hur…

Fast å andra sidan kan ju vänersborgarna få reda på vad som händer om de googlar på ”kärvlings blogg”…

Föredragningslistan för sammanträdet på måndag är relativt kort och det är knappast några kontroversiella saker som ska avhandlas.

Som vanligt blir det en del information och uppföljningar. Månadens verksamhetsuppföljning handlar om nyckeltal och elevhälsa.children2

Barn- och elevantalet i förskolan har minskat med 81 barn i september jämfört med januari. Men så är det faktiskt alltid. Efterfrågan på förskoleplatser är lägre på hösten. Det har bland annat att göra med att många har uppnått skolålder och börjar skolan. Det brukar vara som allra flest barn på våren, och så kommer det med all säkerhet att bli också detta ”läsår”.

Köerna till barnomsorgen är därför relativt korta just nu. Det finns emellertid ett tryck på platserna i centrum, Torpa/Tärnan, Mariedal och Frändefors och där är köerna längre. Men jag antar att det kommer att ”lösa sig” under hösten så att alla barn får placeringar. Det blir nog värre med det framåt våren.

På fritids har antalet barn ökat med 141 under samma period. Det är en ganska hög siffra…

eleverI grundskolan fortsätter inte helt oväntat elevökningen. Från januari till och med september ligger ökningen på 136 elever. Jämför man elevantalet ett år tillbaka (september 2015), så har antalet elever ökat med 299. Det kan också vara bra att komma ihåg att det även går 524 elever på kommunens friskolor, som barn- och utbildningsnämnden naturligtvis också betalar för, men här är elevantalet i stort sett konstant.

Nämnden ska också få en ekonomisk uppföljning.

Budgetprognosen för nämnden ligger i år på ett underskott med 3,3 milj kr. Men då ska man också komma ihåg att just i år har nämnden fått ett extra statsbidrag avseende flyktingsituationen på 9 milj kr. Om inte dessa 9 milj kr hade tillkommit och om inte oppositionens budget hade fått majoritet i kommunfullmäktige, som innebar ytterligare 16 karvlingmilj kr till barn- och utbildningsnämnden jämfört med den styrande minoritetens förslag, så vet jag inte hur det hade slutat… Men det kanske man ska fråga de styrande partierna, socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet. Typ vad de hade tänkt att spara på menar jag.

Sex skolenheter ligger just nu på ett underskott med över en miljon kronor, en enhet har faktiskt ett underskott på drygt 2,6 milj kr. Det är naturligtvis elevtillströmningen som är förklaringen.

Det enda ärendet som jag tror det kan bli en riktig diskussion kring, det är en sverigedemokratisk motion om att ”Införa en Förberedelseklass på prov i kommunen”. Ola Wesley har i vanlig ordning kopierat en annan sverigedemokratisk motion lagd i en annan kommun – i detta fall Stockholm (se här). SåvidaSD_recycle inte sverigedemokraterna i Stockholm har kopierat motionen i sin tur.

Sverigedemokraterna tänker åtminstone miljömässigt, de återanvänder sina motioner…

Fast det blir kanske ingen större diskussion när jag tänker efter… Ola Wesley (SD) brukar backa när andra argumenterar mot och så får Kurt Karlsson (SD) ta debatten när frågan kommer upp i fullmäktige…

flyktingbarnI motionen vill Ola Wesley (SD) att en särskild skola för nyanlända ska införas och den ska vara:

”helt avskild från den ’vanliga’ skolan.”

I denna skola ska de nyanlända eleverna lära sig svenska. Wesley skriver (eller skriver av…) sedan om hur övergången till den ”vanliga” skolan ska ske och att ett resurscentrum ska inrättas där elever kan få hjälp med läxor etc.

Det finns ärligt talat faktiskt flera poänger i motionen. ”Språkförbistringen” i grundskolan är onekligen ett jätteproblem, både för rektorer och lärare, och inte minst för eleverna själva. Men Ola Wesley klampar in på domäner som regleras av Skollagen. Och den kan inte barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige ändra på… Några av förslagen är också angelägenheter för Skolverket, medan andra ligger på rektors ansvar. Som också är reglerat i Skollagen.

Och när Wesley föreslår att Skolverkets material för kartläggning av elevernas kunskap ska användas, så har han missat en liten, liten detalj… (se här):

”Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper … är från den 15 april 2016 obligatoriskt att använda i grundskolan.”

skollagenFörvaltningen skriver i sitt svar på den sverigedemokratiska motionen:

”Bedömningen är att organiseringen av undervisningen för nyanlända styrs av nationell lagstiftning (Skollagen…) och att huvudmannens uppdrag är att efterfölja den lagstiftning. Förändring av lagstiftning kan ej ske på lokal, kommunal nivå varför vi anser att motionen ska avslås.”

Jag tror att sverigedemokraterna borde läsa på vad som gäller på skolområdet innan de skriver motioner.

Fast visst, regering och riksdag borde, och måste, ta ett mycket kraftfullare tag i de problem som de bristande kunskaperna i det svenska språket hos nyanlända förorsakar för deras skolgång och integrering i det svenska samhället.

Efter en del formaliaärenden är sedan barn- och utbildningsnämnden redo att avsluta sammanträdet.

Kategorier:BUN 2016, SD
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: