Hem > Allmänt Vänersborg, politiker > Om politiker i Vänersborg

Om politiker i Vänersborg

SKL_politiker4I dagarna har en ny skrift utkommit. Det är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som redovisar resultatet av en undersökning om politiker. Jag har tittat på den del av redovisningen som handlar om kommunerna i Västra Götaland. Det är ju här vi hittar Vänersborg. Skriften heter ”Vilka är lokalpolitikerna i Västra Götalandskarvling_selfie Län?”. (Den kan laddas ner här.)

Det står dock inget om enskilda politiker i skriften. Det kan ju tyckas vara lite synd… Men är man nyfiken på enskilda politiker så får man bli vän med dem på Facebook. Det finns ju flera politiker som lägger upp mycket personligt, selfies och annat, till allmän beskådan.

Nä, SKL har utifrån offentlig statistik (siffrorna är från 2015) försökt att beskriva vilka politikerna är rent generellt, vilka det är som:

”lägger en stor del av sin tid på att ta ansvar för allas vardag, att prioritera och att fatta beslut som påverkar och skapar förutsättningar för dem som bor och arbetar i Västra Götaland.”

I Vänersborg finns det 144 förtroendevalda politiker. Det innebär att det går 263 kommuninvånare per förtroendevald politiker, vilket är en siffra som stämmer ganska väl överens med genomsnittet i Sverige. Av dessa är 3 politiker heltidsanställda och en deltidsanställd. Det betyder att 140 st är fritidspolitiker, dvs att de sköter sina politiska uppdrag vid sidan av studier eller arbeten.

Vänersborg har en ganska jämn fördelning av kvinnor och män bland politikerna. 56% är män och 44% kvinnor. Däremot är de unga (18-29 år) klart underrepresenterade.

SKL_politiker3

Bara 7% av de förtroendevalda är ”unga”, fast de unga utgör 18% av vänersborgarna. Det är också en något sämre procentandel än för Sverige som helhet. Det är framför allt i åldrarna 50-64 år som det finns en överrepresentation. 38% av politikerna tillhör denna åldersgrupp, medan endast 24% av befolkningen i Vänersborg gör det. Det kan också noteras att pensionärerna är en underrepresenterad grupp i Vänersborg, endast 22% av de förtroendevalda är över 65 år.

13% av invånarna i Vänersborg över 18 år är utrikes födda, medan 11% av de förtroendevalda är det. Det är väl en ganska bra siffra trots allt. Den är i varje fall klart bättre än för genomsnittet i Sverige. Sedan har siffran säkert blivit sämre idag jämfört med 2015 eftersom andelen utrikes födda har ökat i Vänersborg det senaste året.

brollopJag vet inte hur intressant det är, men 59% av de förtroendevalda är gifta i Vänersborg jämfört med 45% av befolkningen. Det beror väl antagligen på att de äldre är överrepresenterade bland politiker i Vänersborg. Därför är också bara 6% av de förtroendevalda småbarnsföräldrar (barn under 6 år), medan 13% av vänersborgarna är det. Den här sistnämnda siffran är låg, både jämfört med de andra kommunerna i Västra Götaland (10%) och i Sverige (11%). Vänersborg skulle behöva fler småbarnsföräldrar som politiker.

SKL har också tittat på var de förtroendevalda är anställda.

SKL_politiker2

I Vänersborg är 7% statligt anställda (8% i Västra Götaland resp 9% i riket), 52% är kommunalt anställda (40% i Västra Götaland resp 39% i riket), landstingsanställda utgör 7% (5% i Västra Götaland resp 4% i riket), privat anställda är 27% (44% i Västra Götaland resp 45% i riket) och anställda i kommunala bolag är 7% (3% i Västra Götaland resp 3% i riket).

Här ser vi att Vänersborg skiljer sig markant från övriga kommuner i Västra Götaland och Sverige. Det är väldigt många av politikerna som är anställda av kommunen eller i kommunala bolag. Lite för mycket inavel, skulle kanske någon lustig invånare kunna uttrycka det. Det kanske är så att andra yrkesgrupper (privat anställda) borde engagera sig mer i politiken.

I samtliga kommuner i Västra Götaland liksom i landet som helhet är personer med eftergymnasial utbildning överrepresenterade bland de förtroendevalda, samtidigt som de med endast förgymnasial utbildning är underrepresenterade.

SKL_politiker1

I Vänersborg har 49% av politikerna en eftergymnasial utbildning jämfört med 31% av kommuninvånarna, 42% har en gymnasieutbildning (51% av vänersborgarna) och 9% en förgymnasial utbildning (18% av vänersborgarna).

Så ser det ut i Vänersborg. Vi får se om det blir någon förändring av siffrorna efter nästa val. Önskvärt vore det, om framför allt fler ungdomar engagerade sig politiskt anser jag. Det finns de som är aktiva nu, men ibland får jag känslan av att de liksom sugs upp av de äldre och inte ser att de kan påverka i den utsträckning de vill – med följd att en del av dem hoppar av.

people2SKL redovisar också frågor från några medborgarundersökningar. De handlar om hur invånarna uppfattar kommunen som en plats att bo på, hur de kommunala verksamheterna sköts, vilket inflytande invånarna anser sig ha i sin kommun, hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter och hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa. Jag har tidigare skrivit om medborgarundersökningen 2016 för Vänersborgs del (se ”Medborgarundersökning 2016”) och tänker inte upprepa mig. Jag kan bara konstatera att Vänersborg ligger under genomsnittet för hela riket på samtliga frågor som SKL redovisar.

 1. Rune
  19 januari, 2017 kl. 11:12

  Intressant blogg och utredning av SKL.
  Tittar man lite djupare på tabellen som heter Anställningssektor, dvs med vad arbetar de styrande politikerna med när dom inte sitter och beslutar om Vänersborgs kommuns utveckling och framtid.
  1) Vänersborgs kommun av Västra Götalands alla 50 kommuner har nästan högst andel politiker som jobbar i kommunal verksamhet.
  2) Vänersborgs kommun är den enda kommunen av Västra Götaland alla 50 kommuner som har lägst andel politiker som jobbar inom näringslivet.

  Så har det troligtvis sett ut historiskt vilket sätter sina spår vid KF-besluten. Det borde inte vara så, men visst färgar politikernas vardag och levnad av sig i debatt och beslut. Det finns exempel på personer från näringslivet som blivit fritidspolitiker i Vänersborg och försökt med motioner och medborgarförslag att lyfta näringslivets villkor och utveckling för att inte fortsätta ligga i bottenranking. Men de har gett upp.

  Bra exempel är det viktiga kommunala bolaget för näringslivets- och kommunens utveckling:
  – Fastighets AB Vänersborg omsätter futtiga 5 miljoner och har noll anställda.
  – Trollhättans motsvarighet heter Trollhättans Tomt AB omsätter 270 miljoner och har 45 anställda.

  Därför blev det också fullständigt ramaskri av politiker och tjänstemän när skatteverket skulle flytta från Vänersborg likaså ett ramaskri när begreppet regionhuvudstad nyligen föreslogs flytta. Detta medan ex.vis vid Nuntorp-ärendet där 60 anställda och utbildningsplats för 200 personer nu försvinner från kommunen, då är tjänstemän i sleepmode och politikerna fepplar bort sig totalt oavsett partitillhörighet.

  Ett bra kommande exempel kommer bli renoveringen av kommunhuset inkl ny sessionsal. Detta är jätteviktigt för Vänersborgs politiker att ha en paradsal för möten. Därför bedömer jag redan nu att Ni kommer besluta positivt om investering i 100-miljonklassen som BARA ska användas av politiker.
  De kommuner som har annan placering i tabellen ”anställningssektor” har ofta enkla kommunhus och enkla salar med pinnstolar för sina KF-möten.

  Placering på listan går att ändra på men kräver annat sätt att tänka på . Vill ni verkligen det ?

  • Pontus
   29 januari, 2017 kl. 20:13

   Instämmer med Rune, här har Vänersborg mycket att jobba på. Så fort de ska satsa går det helt snett. Hela korridoren som jobbar med detta måste vara sné och luta. Inget blir rätt (kan inte komma på nått…). Jag tror det beror på gifterna från det tidigare garveriet på platsen, det påverkar hjärnorna.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: