Hem > Kommunfullmäktige 2017 > Kommunfullmäktige 22 feb

Kommunfullmäktige 22 feb

vinterlovPå sportlovet, onsdag den 22 februari, träffas återigen fullmäktige efter en välbehövlig vila över jul- och nyårshelgerna. Det har under denna tid hunnit samlas hela 26 ärenden och underlaget utgörs av 261 sidor.

Det kanske ”största” ärendet under kvällen blir den första punkten på dagordningen – ”Fråga om uppförande av en byggnad i anslutning till projekt Wargön Innovation”.

I frågan råder delade meningar. Moderaterna, liberalerna och sverigedemokraterna är emot bygget, i varje fall var det så när kommunstyrelsen nyligen behandlade ärendet. De andra partierna var för. Välfärdspartiet vet vi inte var de står, eftersom de inte har någon ordinarie representant i kommunstyrelsen.

wargoninnovationsDet är inte ett helt enkelt ärende, men jag har redan skrivit två bloggar om Wargön Innovation och tänker inte upprepa allt en gång till. (Se ”Vargön! Vargön!” och ”KS: Ja till Wargön Innovation”.)

Det handlar sammanfattningsvis om ett slags lotteri – ska kommunen satsa 24,8 milj kr, som kan stiga till kanske 35 milj när alla kostnader såsom bergschakt, pålning, produktionsutrustning, lös inredning och tomt också räknas med, eller inte. I lotterier finns vinstlotter, och förhoppningsvis kan kommunen dra en sådan. Det kan innebära att satsningen lyckas och att fler företag kommer till Vargön med fler arbetstillfällen som följd. Det kan naturligtvis också innebära att kommunen drar en nitlott – och då förlora sina pengar… tombola

Hur ska politikerna ställa sig i en sådan här situation? Jag tror att det gäller att göra en avvägning mellan sannolikheten att dra en vinstlott eller en nitlott. Och att väga förlusten vid en eventuell nitlott mot vinsten att dra en vinstlott. Och det är naturligtvis också viktigt att ha med i kalkylerna om kommunen överhuvudtaget har råd med en nitlott…

Det är också viktigt att komma ihåg att om kommunen drar en nitlott så har kommunen i varje fall en byggnad på platsen, en byggnad som om det inte blir något av projekt Wargön Innovation skulle kunna användas till något annat. Det kan även vara läge att påminna sig om att gator och avlopp i området redan har kostat kommunen dryga 22 miljoner kronor… Vid en vinstlott så kan denna investering också komma till nytta.

Mina vänsterpartistiska kollegor är benägna att spela på lotteriet, dvs att säga ja till att uppföra byggnaden. Och jag lutar nog åt detsamma… Trots allt.

tired112Det är som sagt en mängd ärenden på dagordningen. En del är av rutinkaraktär, dvs det blir ingen större debatt, om ens någon, kring dem. Andra är så komplicerade att jag tror att ledamöterna så att säga litar på underlaget och röstar ja. Ett sådant ärende är t ex ”Godkännande av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i västra Götaland”.argue

Om jag skulle våga mig på en gissning så kan det emellertid bli diskussioner kring vissa ärenden.

Kommunfullmäktige ska besluta om en höjning av taxor och avgifter inom socialnämnden. I kommunstyrelsen yrkade sverigedemokraterna avslag på förslaget. Höjningen är emellertid ganska liten och följer maxtaxan i socialtjänstlagen. Så därför kommer förslaget med all sannolikhet att bifallas.

fairtradeNiklas Claesson (M) har motionerat om att kommunen ska redovisa och utreda kommunens engagemang kring Fairtrade. Claesson menar också att denna redovisning ska utmynna i ett ställningstagande:

”om Vänersborgs kommun ska fortsätta vara en så kallad Fairtrade City.”

Utredningen och redovisningen ligger nu på fullmäktiges bord. Moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen och kommer antagligen att göra så även på onsdag. Jag blir dock lite konfunderad på vad ett bifall till motionen egentligen betyder. Redovisningen är ju redan gjord och det finns ju egentligen inget yrkande i motionen att ta ställning till. Borde inte Niklas Claesson gå upp i talarstolen och yrka att kommunen fortsättningsvis inte ska vara en ”Fairtrade City”…? Först då skulle det ju finnas något att rösta om.

Det finns kritik mot Fairtrades verksamhet. Magnus Kesselmark (V) har i en blogg försökt att tränga djupare in i Fairtrades verksamhet. Jag hänvisar till denna. (Se ”No so Fair Trade”.)

kunskapsforbundet_vastNYDet lär inte bli någon diskussion om Lutz Rininslands (V) motion om att kommunstyrelsen regelbundet ska få information om Kunskapsförbundets verksamhet och viktiga beslut rörande förbundet. Rininsland var inte nöjd med det svar motionen fick i kommunstyrelsen, men till slut, efter argumentation från Rininsland, enades kommunstyrelsen om att tillmötesgå motionen helt och fullt. Jag har en känsla av att Rininsland kommer att redogöra för sin argumentation även från fullmäktiges talarstol…

Kommuninvånarna i Vänersborg har ju nu för tiden möjlighet att lämna in förslag, så kallade medborgarförslag. Kommunfullmäktige ska behandla ett sådant härbuss3 medborgarförslag på onsdag. Det handlar om att införa gratis bussresor för pensionärer som fyllt 65 år.

Vänsterpartiet har tidigare fått avslag på en sådan här motion, och det lär bli avslag den här gången också. Endast Vänsterpartiet och, troligtvis också sverigedemokraterna, kommer att yrka bifall till medborgarförslaget.

Det har lämnats in ytterligare medborgarförslag och motioner till nästa veckas fullmäktige. Men de ska inte behandlas, bara skickas vidare för utredning. Två av dessa motioner har sverigedemokraterna lagt. Motionerna handlar om pensionärerna. Dessa två motioner har jag behandlat i en tidigare blogg. (Se ”SD och pensionärerna”.)

Och så var det det där ärendet som ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) inte vill ta upp – om Bo Carlssons (C) entledigande från NÄRF… (Se ”Det saknas nåt på dagordningen…”.)

 1. Pontus
  20 februari, 2017 kl. 22:35

  Detta förfarande borde gå att anmäla till EU, subvention/konkurrenshämmande. Inte bara ett brott mot kommunallagen. Det stora felet torde vara att man låser investeringen till en entreprenör. Ska kommunen bygga en byggnad via Fastighets AB så borde den vara för ett ändamål. Inte för en specifik hyresgäst. I sådana fall kan man lika gärna sälja marken eller arrendera ut den så kan de bygga själva eller så kan någon annan bygga och hyra ut till tyg-tuggning.

  http://ec.europa.eu/competition/consumers/government_aid_sv.html

 2. Jonathan Axelsson (M)
  18 februari, 2017 kl. 20:51

  Nyhetslänkarna och domen nedan är praxis från tidigare misskötsel i andra kommuner, denna affär kommer bli ännu ett exempel som sätter Vänersborg på kartan.

  http://databas.infosoc.se/rattsfall/6675/fulltext

  http://www.ut.se/nyheter/kommunen-rattar-inte-olagligt-beslut/

  https://www.entreprenor.se/nyheter/matklustret-som-sankte-fargelanda_579772.html

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kommunalradet-angrar-inte-olagliga-upplagget

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/bengtsfors-saljer-kritiserade-aktier

  Med vänliga hälsningar,
  Jonathan Axelsson (M)

 3. Rune
  18 februari, 2017 kl. 20:00

  Det blir farligt när fritidspolitiker och ett samlat Kommunfullmäktige börjar samtala med ord såsom lotteri, vinstlott, nitlott, satsa, chansa, förlora 35 miljoner kronor på nitlott, osv.
  Då har kommunens politiker blivit spelmissbrukare och måste söka vård. Bästa möjligheten att gå ur ett missbruk är att bli absolutist dvs avhålla sig från lotteri genom att istället investera i kommunal kärnverksamhet och se till att kommunen har en klok och långsiktig samhällsbyggnad som täcker hela kommunen. Det är bra att iordningställa industriområden och verksamhetsområden men låt det stanna där, resten sköter näringslivet själva genom professionellt muntligt stöd av näringslivskontoret utan inblandning av skattemedel.
  Lär av andra ex.vis Trollhättan, Gnosjö, Solna, Sollentuna, Nacka, m.fl

  Hur kan kommunens barn och ungdomar utvecklas i Vänersborgs kommun genom bästa barnomsorgen och bästa skolan (inkl kommunal yrkes inriktning i framtidsyrken inom ex.vis naturbruk, skogsbruk, livsmedel) ? Detta önskar jag vara prioritet 1 att diskutera på ett KF-möte.

  Om Wargön är bästa stället att bedriva forskningsverksamhet inom textil- och biomaterial görs detta platsval bäst av Naturvårdsverket med dess statliga resurser och i samverkan med ex.vis Innovatum. Inget för Vänersborgs kommun att lägga krut och miljoner på.
  http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Avfallsforebyggande-program/Textil/

 4. paj
  18 februari, 2017 kl. 17:37

  det är ingen kommunal skyldighet att förse näringslivet med fastigheter . FEL ANVÄNDNING AV SKATTEMEDEL.

 5. 18 februari, 2017 kl. 14:04

  Jag är kritisk till bygget i Wargön också. Inte till själva byggandet men pengarna. Om vi kan bygga en lika stor och lika inredd byggnad i ett centrumnära industriområde för 7-8 miljoner, hur kan då Wargö-byggnaden bli 3-4 gånger dyrare?
  Antingen byggs den efter samma principer som Arena Vänersborg eller är det Statens FastighetsVerk som är inblandad …

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: