Hem > Byggnadsnämnden, Nordkroken > Byggnadsnämnden avslår Arnes bygglovsansökan! (1/2)

Byggnadsnämnden avslår Arnes bygglovsansökan! (1/2)

tummen_ner5Vänersborg har sedan många år tillbaka ett dåligt rykte i byggnadskretsar. Det finns till och med företag som säger sig helst inte vilja bygga i kommunen.

blogg2I tre långa bloggar har jag beskrivit hur Arne vill riva och bygga ett nytt fritidshus på Nordkroken. Jag har vidare beskrivit hur hans ”kontakter” med Vänersborgs byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning har fortlöpt. Jag ska inte upprepa det som har skrivits utan hänvisar den som vill veta mer om Arnes fall till: ”Vänersborgs byggnadsnämnd: Fallet Nordkroken”del 1, del 2 och del 3.

Den 16 maj togs Arnes bygglovsansökan upp i byggnadsnämnden. Nämnden beslutade att:

”Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning av befintligt kommer att
behandlas i byggnadsnämnden (tidigast) 2017-06-20.
Innan byggnadsnämnden fattar beslut i ärendet ges sökande härmed tillfälle att lämna synpunkter på vad som tillförts ärendet eller framföra andra skäl som kan vara av betydelse för nämndens bedömning.”

Byggnadsnämnden hade som avsikt, det stod också i beslutet, att inte bevilja bygglov. Arne (som inte är personens riktiga namn) hade dock möjlighet att lämna in ett yttrande, vilket Arne också gjorde (daterat den 10 juni).

Arne beskrev ärendet på ett mycket tydligt och klargörande sätt. Därför återger jag faktiskt hela faktadelen av Arnes yttrande. (Bilderna nedan blir skriva2större om du klickar på dem.)

Arne skriver:

”Vänersborgs kommun är en av landets ledande kommuner när det gäller studier av framtida nivåförändringar av Vänern vilket har utmynnat i en rapport ”Översvämningsprogram, Kartläggning av Vänersborgs kust mot Vänern” vilken vi nedan kommer att referera till.

Följande dimensionerande nivåer för Vänersborgs kommun är enligt sida 86 i översvämningsprogrammet fastslagna:

Funktionen hos ny bostadsbebyggelse ska klara nivån 47,16 i område A, B, C, i övriga områden är nivån 46,96.

Spinnaren 2 i Nordkroken hör enligt sida 61 i rapporten till område Q så Spinnaren 2 ingår i ett område som enligt rapportens slutsats ska klara nivån 46,96.

Så här ser vår föreslagna grund ut i förhållande till vattennivåer:

spinnaren2_1

Sannolikhet för översvämning

 • Spinnaren 2 ligger ovanför zon 1 om vi bygger på nivån 47,06, se bild 2
 • Zon 1 har mycket liten sannolikhet för översvämning, se bild 3
 • Sannolikhet för översvämning vid vår föreslagna byggnivå är 1 i bild 4

Konsekvens vid översvämning

 • Om det blir en vattennivå på 46,96 kommer huset att klara sig utan skador eftersom golvnivån är 47,06
 • Konsekvens vid översvämning uppgår till 1 och är försumbar enligt i bild 4

Sammanvägd risk

 • Enligt rapportens riskbedömning för samhällsviktiga funktioner i kommunen ligger flera i området för medelstor och allvarlig risk i bild 4. Bokstäverna motsvarar viktiga funktioner, där t.ex. avloppsverket är punkt f och ligger i området allvarlig risk. Vi har ritat in var spinnaren 2 kommer att hamna i riskmatrisen; i den allra lägsta risknivån.

spinnaren2_2

spinnaren2_3

spinnaren2_4

SLUTSATS

Vår uppfattning är med ovanstående fakta att bostadens funktion angående översvämning anses uppfyllda då vatten ej kommer att tränga in i byggnaden och avlopp kommer ej att svämma över.

Ansökan följer gällande detaljplan nr 287 för Nordkroken och därmed har enligtskriva2 bygglagen kommunens byggnadsnämnd ej rätt att neka bygglov.

Vi önskar ett skyndsamt handläggande av ärendet då värdefull tid har gått till spillo under handläggningstiden.”

Det blev kanske lite långt, men jag tycker att Arne är ”värd det”. Yttrandet är mycket både informativt, faktabaserat och mycket logiskt. Det tycker i varje fall jag. Vad tycker du?

byggnadsmoteVad tyckte byggnadsnämnden?

I tisdags förra veckan (20/6) var ärendet Arne uppe på dagordningen igen – för ett slutgiltigt beslut. Och byggnadsnämnden bjöd inte på några överraskningar, inte på detta sammanträde heller…

”Byggnadsnämnden ger inte bygglov.”

Arne fick naturligtvis inte bygglov för sitt fritidshus.

Ledamöterna hade inte fått Arnes yttrande innan sammanträdet, vilket naturligtvis var tråkigt. Däremot antar jag att det redovisades under sammanträdet. I protokollet står det protokollnämligen:

”Sökanden har i en inkommen skrivelse anfört skäl för att en lägre nivå kan accepteras och hänvisar till kommunens översvämningsprogram. Nämnden bedömer dock att förvaltningens beräkningar är korrekta och inkomna synpunkter förändrar inte nämndens ställningstagande.”

Byggnadsnämnden redogör för skälen till beslutet. De var bland annat:

”En byggnad ska utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämplig för att förhindra olyckor som översvämning.”

oversvamningDet är ett märkligt sätt att uttrycka sig. Hur Arne än bygger kan han ju rimligen inte förhindra en översvämning. Däremot kan han undvika konsekvenserna av en översvämning. Hur som helst, Arne visade ju i sitt yttrande hur osannolik en översvämning är – en gång på tusen år…

Byggnadsnämnden skriver vidare:

”I ansökt åtgärd ligger nivån för färdigt golv under rekommenderad och dimensionerad nivå för översvämningsrisker. Enligt kommunens översvämningsprogram är rekommenderad nivå på färdigt golv +47,56.”

Kommunen är ”principfast”. En nivå på +47,56, det är det som gäller. I varje fall för Arne.

nordkroken2017_5

Vid denna nivå ligger alla fritidshus i Arnes grannskap under vatten… En en stor del av Vänersborg står under vatten, Hamngatan, Sanden och Resecentrum, järnvägstrafiken är utslagen, på Vassbottenleden står vattnet en bra bit över vägbanan, man kan nästan simma mellan varuhyllorna på Kvantum, Länsstyrelsens byggnader är översvämmade och kommunens avloppsreningsverk är utslaget…

nordkroken2017_6

Men Arnes fritidshus står där – torrt och oskadat…

Fast… Det kanske inte spelar någon roll?

I nämndens beslut står det:

”det ska gå att ta sig fram till nybyggnaden.”

Det kanske är detta det handlar om? Arne får inte bygglov – för om det blir en översvämning så ligger hela grannskapet på Nordkroken under vatten. Och då kan inte Arne komma fram till sitt hus… Som ligger som en ö i området. Eller? (Undrar förresten hur byggnadsnämnden gör om någon söker bygglov på en ”riktig” – ö?)

Skämt åsido. (Fast jag är inte hundra säker på att det är ett skämt.)

tummen_upp5I beslutet står det ”rekommenderad nivå” när det talas om översvämningsrisker. Rekommenderad? Just det, och rekommenderad är inte detsamma som tvingande!

Vad är då tvingande?

Jo, självklart – detaljplanen.

Imorgon kommer del 2. Där tänker jag analysera byggnadsnämndens beslut mer i detalj. Det blir en del nya fakta och dessutom en liten bomb…

.

Bloggar om Arne:

 1. Bengt Davidsson
  14 januari, 2023 kl. 10:46

  Sitter och läser några gamla bloggar och hittar likheter med mitt bygglov på Juta som lämnades in -17 – och som inte är helt klart i dag -23. Bygglovsinspektören krävde att jag skulle göra en undersökning om översvämning, var viktigt för bygglovets skull. Det drog ut på tiden. Efter lång väntan och mycket tjatande så kom dom på att området runt Juta är reglerat så det stiger aldrig mer än 60 cm som högst. Hela Vänersborg skulle vara under vatten innan det kom upp till mitt hus . Nu fick jag bygglov men dåligt med tomtplats, men hoppas det löser sig till slut

 2. Sven Johansson
  29 juni, 2017 kl. 10:46

  Tjänstemännen i kommunen borde ersättas med folk med sunt förnuft. Kanske någon utbildning finns där deras kompetens kunde utvecklas. Har ett antal av ärende där mycket blivit konstigt, lindrigt uttryckt.

 3. Pontus
  28 juni, 2017 kl. 22:45

  Kommunen kan inte ens bygga på Halle och Hunneberg om de inte tar bort regeln om att man måste kunna ta sig till bostaden utan att passera ett område under +47,16…
  Om det ska vara OK nu måste man odla sin mat där och jobba där. Vet inte riktigt hur det är med skola på bergen bara? Hur räknar man med dräneringen, den leds ju trots allt ner för berget, räknas det?

  …detta är jobbigt. Tur att reglerna bara gäller för vissa. Jag bor på +72m och odlar potatis så jag klarar mig kanske. Bra att detta reds ut.

  Jag frågade förvaltningen på maj-nämnden om man fick ha stövlar eller kanot för att ta sig till huset en gång vart 1000:e år men det var inte OK enligt översvämningsutredningen. Hur gör man i Venedig med dräneringsreglerna?

  Hur löste KD dessa frågor när Noaks-ark var det enda som fanns? Båten var dock över +47,16…

 4. Rune
  28 juni, 2017 kl. 21:11

  På förslag från byggnadsförvaltningens tjänstemän så har nu byggnadsnämndens också tagit ett för Vänersborgs kommun viktigt och avgörande beslut för centralorten Vänersborg. Nämndens beslut i detta enskilda ärende kan ses prejudicerande för kommande bygglovsansökningar som slår brett framöver.
  Nu kommer alltså inte ett enda bygglov nybyggnad kunna beviljas någonstans på Sanden såvida kommunen inte höjer hela sanden sisådär 2 meter. Att bevilja bygglov för att bygga till järnvägsstationen och nytt spårområde/gångtunnel lär också självklart avslås pga översvämningsrisk. Ej heller kommer bygglov beviljas på delar av påtänkta Skaven och Holmängen. Inte ens kommunens enda framtida återvinningsanläggning (kretsloppspark söder om Tenggrenstorps industriområde) för 25 miljoner kommer beviljas bygglov eftersom området ligger helt under vatten redan vid +46,96.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: