Hem > Kommunfullmäktige 2021 > Inför KF 1 (17 feb)

Inför KF 1 (17 feb)

Efter några inledande lugna och och fridfulla politiska dagar på det nya året så kom det politiska livet i Vänersborg till slut igång. Och nu, nästan en och en halv månad in på det nya året, råder det ett mer eller mindre högtryck. Så sammanträder t ex barn- och utbildningsnämnden redan för andra gången under året imorgon måndag. (Se ”Inför BUN 15 feb” och ”Inför BUN 15 feb (2)”.)

Kommunfullmäktige har dock haft en längre pausvila. Men nu, på onsdag den 17 februari, är det emellertid dags. Då hålls årets första fullmäktigesammanträde.

Sammanträdet är återigen på “riktig” distans. Ledamöterna kan sitta hemma vid sina datorer och iPads och delta i sammanträdet. Och det är mycket tacksamt, i synnerhet för oss “gamlingar”. Däremot fortsätter av någon anledning en del corona-regler att gälla för själva sammanträdet. Det finns t ex en tidsbegränsning på anföranden och det blir inga muntliga presentationer av motioner. Frågor och interpellationer får inte diskuteras utan ska avhandlas helt skriftligt. Det känns kanske lite onödigt när ledamöterna ändå inte möts fysiskt. Är det ingen gruppledare i något parti som kan tänka sig att föreslå ändringar?

Onsdagens dagordning har följande utseende:

Det är som vanligt en hel del ärenden, men det är inte särskilt många som kommer att leda till debatt. Inte nu på onsdag i varje fall. Ta t ex de tre medborgarförslagen och motionerna. De är alla inlämnade inför detta fullmäktige. Det innebär att de bara kommer att remitteras till kommunstyrelsen och någon eller några nämnder. Det är först när de är beredda, utredda och behandlade i nämnderna och/eller KS som de möjligtvis kommer tillbaka till KF. Och då kan det självklart bli debatt.

Annars är det intressanta medborgarärenden och motioner som har lämnats in.

En brålandabo har t ex lämnat in ett medborgarförslag. Han föreslår att:

“kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun beslutar ett införande av anropsstyrd trafik med trafikformen Flexlinjen som ett komplement till befintlig tätortstrafik med syfte till kommunens inriktningsmål, ökad samhällsnytta och attraktionskraft.”

Det låter intressant och bra. Vi får se hur länge förslaget bereds i de kommunala förvaltningarna innan det blir aktuellt för beslut. Det kan ibland ta ganska lång tid.

Ett annat medborgarförslag föreslår att naturstigen som planerades gå genom skogsdungen mellan kvarteren Strandberidaren och Stapelorten på Korseberg:

“inte skall byggas.”

Det är nämligen på Korseberg precis som på Mariedal Östra och Kindblomsvägen – en hel massa skog har avverkats. Det verkar tydligen vara lite av ett kall i den här kommunen att se till att så mycket tätortsnära skog som möjligt försvinner… Eller också har Elisabeth Bohlins (S) ord i fullmäktigedebatten i juni 2019 om Mariedal blivit kommunens ledstjärna:

”man kan inte ha rekreationsområden utanför sin dörr, precis utanför sitt hus”

Förslagsställarna däremot vill helt enkelt behålla de få träd som finns kvar.

Det tredje, och sista medborgarförslaget, handlar om att få mer service, t ex en butik och/eller en vårdcentral, till de nya bostadsområdena på Holmängen.

Och så var det motionerna. Det hade lämnats in två stycken när utskicket offentliggjordes, men det har redan kommit in fler motioner. Och vem vet, det kanske lämnas in ytterligare några i början på veckan. (Du kan läsa om motionerna från Vänsterpartiet respektive Moderaterna om strandskyddsavgifter i bloggen: ”KF: V-motion om strandskyddsavgift”.)

Den borgerliga alliansen, dvs minialliansen, dvs M+L+KD, motionerar om:

“ändring av lokala ordningsstadgan i Vänersborg avseende fyrverkerier.”

Motionärerna yrkar att:

“KF beslutar att ändra den lokala ordningsstadgan så att det även krävs tillstånd för fyrverkerier påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt dagen efter.”

Det är svårt att säga emot motionärerna…

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om precis samma sak. De redogör också för hur hundar och andra djur far illa av fyrverkerierna. Men när jag läser yrkandet så blir jag lite förbryllad:

“Vänersborgs kommuns lokala ordningsstadgar för användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. ändras så tillstånd inte krävs Påsk, Valborg och Nyår från klockan 23:00 afton till klockan 01:00 (ett tidsspann på 2 timmar).”

Det är nog tänkt så att SD:arna vill begränsa smällandet till enbart 2 timmar – en slags kompromiss mellan ”skjutglada” människor och ”skjuträdda” djur. De skriver också om vilka insatser som vaktbolag kan göra för att upprätthålla reglerna.

Ibland tar det som sagt lång tid att bereda medborgarförslag och motioner. Och inte bara det. Det är inte helt sällan som motioner från oppositionen, som till och med har bifallits av kommunfullmäktige(!), glöms bort av de styrande partierna. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Dan Åberg (M) sa på fullmäktiges decembersammanträde apropå detta:

“Jag brukar säga att det säkraste sättet för att inte nåt ska verkställas är att fullmäktige bifaller en motion.” 

På onsdag har denne Dan Åberg ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) om en av dessa bifallna motioner. (Du kan ladda ner interpellationen här.) Interpellationen börjar:

“Kommunfullmäktige biföll den 21 november 2018 en motion angående ”Prioritera vägar och järnvägar”. Fullmäktige beslutade därmed att Vänersborgs kommun skulle ta fram en kartläggning av brister i vägar, järnvägar och cykelvägnätet i kommunen.”

Och Dan Åberg (M) avslutar med att ställa interpellationsfrågan:

“Varför har ännu inte kommunfullmäktiges beslut om kartläggning och prioritering av infrastruktursatsningar kommit upp till beslut.”

Dan Åberg och moderaterna har sett flera bifallna motioner hamna i någon skrivbordslåda på kommunhuset, för att samla damm. Så får det naturligtvis inte gå till.

Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) är alltid snabb på att besvara interpellationer. Dessutom gör han det aldrig ”enkelt” för sig, som vissa av hans föregångare gjorde. Augustsson svarade redan innan helgen. Han avslutar svaret:

”Jag kommer att se till så att vi får en föredragning kring prioritering av vägar, järnvägar och cykelvägar på ett kommunstyrelsemöte under våren.”

Du kan ladda ner hela Augustssons svar genom att klicka här.

Dan Åberg ska för övrigt avsäga sig uppdraget som kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. Han är dock kvar i politiken. Ja, jag tror att han till och med tänker sig att bli ännu aktivare. Det är nämligen kutym att de som sitter i fullmäktiges presidium (ordförande och två vice ordförande) ska begränsa sin debattlusta. En “vanlig” ledamot behöver däremot inte visa någon återhållsamhet… Åberg är fortfarande både fullmäktigeledamot och ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Han sitter också i KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott).

Fullmäktige ska behandla fler ärenden, men dom återkommer jag till.

 1. Jenny
  15 februari, 2021 kl. 11:35

  Så man skall betala 875:- i avgift för att KANSKE få ha ett litet fyrverkeri på nyår? (Det är inte säkert att polisen beviljar ansökan.)
  Tror ni folk kommer att följa det? Eller ordna fyrverkerier lite när de vill för att reglerna är orimliga? Då blir smällandet spritt över en längre period.
  Förslag på tider: nyår 23-01, påsk och valborg 20-23 samt eventuellt nationaldagen 21-00.

  Själv tycker jag att många hundägares bristande hänsyn mot oss som inte vill trampa i hundbajs är ett större problem… Har du valt att skaffa hund – plocka upp!

 2. kurwi
  14 februari, 2021 kl. 20:37

  Finns det något principbeslut som fastslår att så mycket ”okontrollerad natur” som möjligt skall ersättas med betong och asfalt? Det kanske ingår i det nya varumärket?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: