Arkiv

Archive for the ‘BUN 2014’ Category

Referat från BUN 15/9

16 september, 2014 1 kommentar

skrikaDet har varit en viss trafik på min blogg nu direkt efter valet. Jag antar att många förväntar sig att jag ska skrika ut min besvikelse och komma med förklaringar, eller bortförklaringar, till varför Vänsterpartiet tappade två mandat i Vänersborg. Och visst är jag både förvånad och besviken. Men jag väntar lite med att skrika och förklara och följer istället Roys råd, som jag fick på Facebook, så länge:

”Direkt efter att ett valresultat blivit klart skall det inte ageras. Det skall lutas tillbaka och blundas. Och tänkas.”

Barn- och Ungdomsnämnden hade sammanträde igår. På mötet fanns det ingen tid att varken luta sig tillbaka eller blunda. Det var nämligen fullt upp. Nämnden startade sammanträdet kl 13.15 och slutade inte förrän kl 19.30.

Det var för övrigt den ”gamla” nämnden som möttes, och ska så göra fram till årsskiftet. Det är ju den ordningen i kommunerna att det nya valresultatet inte slår igenom i nämnder och styrelser förrän den 1 januari 2015.

sammanbitenLedamöterna var för övrigt något dämpade när de anlände till kommunhuset och rum 225. Det var endast centerpartisterna som tycktes nöjda med valresultatet, Centerpartiet gick ju fram ett mandat. Sverigedemokraternas frammarsch (+4 mandat i Vänersborg) verkade dock lägga sordin på de flesta, till och med på socialdemokraterna, trots att de gick fram 2 mandat. (Innerst inne var de nog lite glada…) De andra partiernas ledamöter var sammanbitna, vissa av dubbla anledningar…

Nämnden fick som första ärende information om att den nya översiktsplanen i kommunen är under utarbetande. Den kommer invånarna så småningom att få ta del av och vara med och diskutera. (Redan nu kan du som är intresserad få mer info här.)

Förvaltningen informerade sedan nämnden om kunskapsutvecklingen bland kommunens elever. Kunskapsutvecklingen kan väl sammanfattas med att resultaten sakta går uppåt. De flesta skolor har egentligen väldigt bra resultat, men det är några som ”sticker ut” i negativ bemärkelse.

analyzeFörvaltningschef Javette redogjorde för förvaltningens analys av resultaten. Han såg brister i likvärdigheten mellan skolenheter, inom skolenheter (främst i 7-9-skolor) och att behörigheten bland lärarna sjunker. Åtgärderna för att öka likvärdigheten bestod i att se över skolstrukturen (även inom en skola), organisationen och resursfördelningen, t ex den sociala resursen. Menade alltså förvaltningschef Javette.dyster

Det här ska nämnden diskutera mer noggrant senare i höst.

I delårsrapporten (det var dags för den igen…) framgår det att prognosen för Barn- och Ungdomsnämnden är ”dyster”. Ett underskott på 7,5 milj kr beräknas för år 2014. Underskottet i grundskola-fritids beräknas bli 4,4 milj kr, Arena-Fritid 4,5 milj kr och musikskolan 0,6 milj kr. Inga särskilda åtgärder vidtas emellertid i nu-läget, mer än att enheterna ska iaktta återhållsamhet. Förvaltningen strävar också efter att försöka minska mediakostnaderna (el och värme mm). Det sistnämnda kan resultera i att man kortar säsongen för is och uppvärmningen av konstgräset på Vänersvallen.

honan2Nämnden fick också information om hur arbetet med den nya förskolan i kvarteret Hönan fortlöper. Och det var ingen rolig information…

Arbetet med den nya förskolan fortlöper inte… Det har helt enkelt blivit stopp.

Byggnadsnämnden fattade häromsistens inget beslut om bygglov, utan återremitterade hela ärendet… (Det har vi också kunnat läsa i TTELA och på denna blogg.)

Stadsarkitekt Wångblad hade estetiska synpunkter på den planerade förskolan. Wångblad var inte nöjd med fasaden på entrésidan och inte heller med taklutningen och höjden. Taket skulle vara platt. Vilket är en anmärkningsvärd tanke i det snörika Vänersborg. Men inget förvånar när det gäller byggnadsförvaltningen i den här stan. Synpunkterna från Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen var dock inte estetiska. Här menade någon tjänsteman att antalet kvadratmeter per barn var för litet. Miljö och Hälsa kom fram till denna slutsats genom att av någon anledning räkna bort köks-, toalett- och andra ytor. Och sedan jämföra de kvarvarande ytorna med riktlinjer från Socialstyrelsen. Som inte längre gäller!

katastrofDet här är en präktig skandal med katastrofala konsekvenser. Byggnadsnämndens återremitteringsbeslut innebär att Barn och Ungdomsnämnden inte kan påbörja det planerade förskolebygget i höst. Och vilket är ännu värre. BUN kan inte utnyttja de avsatta investeringsmedlen för år 2014! Och dessa avsatta pengar får inte tas med till nästa år!!

Och häng med nu.

Eftersom de avsatta pengarna inte får tas med till nästa år, så måste BUN använda 2015 års investeringsmedel till förskolan på Hönan (då antagligen omritad och omprojekterad). Men dessa medel är avsatta till helt andra investeringar. Som nu måste skjutas fram till en oviss framtid!

Och inte nog med det. BUN måste dessutom skära ner på sina tilltänkta och nödvändiga investeringar, eftersom kommunstyrelsen samtidigt har bantat nämndens investeringsramar för de kommande fem åren. (Vilket var nästa punkt på dagordningen, men ärendena hörde liksom ihop.)

Av dessa två anledningar (inget bygglov för förskolan i år och mindre pengar till investeringar) kan Barn- och Ungdomsnämnden därför inte vidta nödvändiga åtgärder (investeringar) på en lång rad skolor och förskolor samt fritidsanläggningar, åtgärder som måste vidtas om nämnden ska kunna utföra sitt kommunala uppdrag och dessutom ge skolor och förskolor de nödvändiga förutsättningarna för att genomföra sina statliga uppdrag. Utan investeringar kan inte heller BUN garantera barnens, ungdomarnas och personalens hälsa och välbefinnande – förutom att BUN också åsidosätter myndighetskrav, regler och lagar…

Det blev mycket diskussion kring detta. Hur skulle nämnden agera?

Alla partier i nämnden var egentligen överens i sak, nämligen att nämnden måste få investera. De flesta partier var dock beredda att fatta beslut om både besparingar på investeringarna och framflyttning av de som kunde genomföras. Och sedan komplettera beslutet med en konsekvensbeskrivning, som på något sätt skulle ”friskriva” nämnden från konsekvenserna.

brasklappVi i Vänsterpartiet var dock tydliga med att vi inte skulle delta i ett sådant beslut. Vi menade att ett sådant beslut skulle innebära att nämnden blir ansvarig för alla konsekvenser. (Det finns vissa gamla rutinerade politiker som har blivit visa av erfarenheten…) Kommunstyrelsen och andra skulle typ strunta i vår ”brask-lapp”. Och bara se själva beslutet.

Därför sa Vänsterpartiet nej. Vänsterpartiet sa istället ja till att yrka på mer investeringspengar!

Det blev som sagt en långdragen diskussion.

Resultat blev – nämnden blev överens. Enhälligt!

Barn- och Ungdomsnämnden enades om att besluta, att till kommunstyrelsen helt enkelt översända förvaltningens ”besparingsförslag”, som tog hänsyn till kommunstyrelsens investeringsanvisningar, och som förvaltningen var skyldig att utarbeta. Nämnden lämnande naturligtvis också en motivering, förutom att förvaltningen hade gjort tydliga konsekvensbeskrivningar i sitt förslag.

kasta_tarningNu ligger bollen hos kommunstyrelsen och, ytterst, kommunfullmäktige. Eller om man ska ge nämndens handlande en mer klassisk touch:

”a´lea iacta est”

Sammanträdet slutade inte i och med denna diskussion, men resten av eftermiddagen/kvällen blev i viss mån lite av ett antiklimax…

Det kan väl passa bra att avsluta denna allra första eftervalsblogg med lite fakta från mångkulturens Vänersborg.

I Vänersborgs skolor talas 41 olika språk. De största språken är (i ordning): somaliska, arabiska, romani, albanska, bosniska och engelska.

Kategorier:BUN 2014

BUN imorgon 15/9

14 september, 2014 Lämna en kommentar

val2014_1

Valdag.

Upp tidigt på morgonen och iväg med valsedlar till de djupa skogarna i Dalsland… Yrvaken och trött… Sundals Ryr, Brålanda, Skerrud och Åttersrud…

Och sedan var det dags att rösta själv.

The same procedure as every year.”

val2014_3Tydligen bor jag där Vänersborgs kommun börjar… Jag röstar i valdistrikt 1 på Norra skolan. Förra valet fick Vänsterpartiet 18,55% av rösterna här. Det ska bli mycket spännande att se hur resultatet blir idag. Det är lika osäkert som resultatet i hela kommunen…

Så vilket humör man är på när man kommer till morgondagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) får jag reda på först senare i kväll.

Jo, det är faktiskt sammanträde med BUN imorgon. De digitala handlingarna damp ner för omkring 10 dagar sedan, medan kompletterande handlingar dök upp i mailboxen i torsdags kväll.

Jag har inte haft tid att titta på det kompletterande utskicket förrän nu. Det var lite synd. Det står mycket där som folk kanske borde ha vetat innan valet. Å andra sidan, hade kommuninvånarna bestämt sig innan, så hade de väl inte ändrat sig nu.

underskottDet går inte bra för BUN, inte ekonomiskt. Det går tydligen bättre ”pedagogiskt”, men det får nämnden mer information om i morgon. BUN uppvisar ett underskott på 5,8 milj kr för perioden januari till augusti. Och det beräknas att underskottet hamnar på 7,5 milj kr vid budgetårets slut.

7,5 miljoner kronor är mycket pengar.

Underskottet beror på fler barn än beräknat i förskola/pedagogisk omsorg och högre personalkostnader i grundskolan än budgeterat. Det sistnämnda beror enligt underlaget på:

”svårigheter att få till en organisation som möter skollagens krav.”

Jag är inte säker på vad som åsyftas mer specifikt med ”skollagens krav”. Men jag blir ändå inte förvånad över det här underskottet inom grundskolan. Det skrev jag om redan när budgeten togs förra året. Det var egentligen uppenbart för alla som ville se att den budget som mini-alliansen (M+FP+KD) tog tillsammans med Miljöpartiet och Välfärdspartiet inte var realistisk. Budgeten gav BUN futtiga +54.000 kr mer jämfört med året innan. Det var ett hån mot kommunens barn och ungdomar.

Förvaltningen kan uppenbarligen inte hålla budget, om den ska följa Skollagen.

Även Arena-Fritid beräknas göra ett underskott. Som vanligt. Årets underskott prognostiseras till 4,5 milj kr. Förvaltningen skriver:

”Underskottet avser i huvudsak driften av fritidsanläggningarna. Anläggningarna har ett stort underhållsbehov.”

Vänersborgs kommun och underhåll är en fråga för sig. Rent generellt så sköts inte underhållet på kommunens fastigheter som det borde. Och har så inte gjorts på många år. Nödvändigt underhåll skjuts bara på framtiden. Och så en dag står man där – med fastigheter och anläggningar som inte kan användas…

bombDet bristande underhållet är en tickande bomb… En bomb som tickar väldigt snabbt och högt just nu…

BUN står inför stora investeringsbehov. Förutom underhåll på en massa skolfastigheter, så vill nämnden också bygga en ny förskola i kvarteret Hönan, ha konstgräs i Brålanda, köpa in IT-utrustning osv osv.

Imorgon ska nämnden behandla ”Budget 2015/Mål- och resursplan 2015-2019: Reviderat budgetförslag avseende investeringar”. Det är nämligen så att kommunstyrelsen den 2 juni beslutade att återremittera investerings- och exploateringsplanen:

”Barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att, utifrån kommunstyrelsens beslut om anvisningar 2014-03-12, inkomma med reviderade förslag till investerings- och exploateringsplaner.”

Det är helt enkelt så att kommunstyrelsen inte godkänner de investeringar som BUN vill göra de kommande åren. Bakläxa typ.

talkingOch det är egentligen konstigt att det har blivit så här, att BUN får bakläxa menar jag. Man skulle väl kunna tycka att de ledande moderaterna borde ha pratat, och ”synkat”, med varandra, dvs Gunnar Lidell (ordf KS), Lena Eckerbom Wendel (ordf BUN) och Christer Thobiasson (ordf SHB)…

Kommunstyrelsens (eller är det budgetberedningens?) bantade förslag på investeringspengar för BUN får enligt förvaltningens skrivelse enorma och förödande konsekvenser för verksamheten:

 • ”Barn- och ungdomsnämnden kan inte leva upp till de krav som finns på IT-satsningar avseende digitala lärverktyg och skolbibliotek enligt skollagen och Skolinspektionens krav på åtgärder.”
 • ”… konsekvensen kommer att bli förtätning i redan trånga lokaler, främst i centrum.” (gäller förskolor; min anm.)
 • ”…tillfälliga provisoriska lösningar och organisatoriska anpassningar…”
 • ”…inhyrda moduler…”
 • ”Arbetsmiljön är inte tillfredsställande.”
 • ”Om undermåliga ventilationsåtgärder inte åtgärdas så måste lokalerna vädras mer och kan få till följd förlängd skoldag och ökade skolskjutskostnader.”
 • ”En inspektion från myndigheter borde leda till föreläggande om åtgärder.”
 • ”Delar av idrottshuset och övriga anläggningar kan komma att stängas.”

Och Sörbyvallen kan glömma sitt konstgräs…

sjunkande_skeppDet är inte direkt ett dukat bord som mini-alliansen lämnar efter sig… Och inte heller kan socialdemokrater och centerpartister svära sig fria från ansvar – de styrde ju kommunen dessförinnan. Och underhållet var knappast bättre då. Det är nästan som jag tycker synd om de partier som ska ta över detta sjunkande skepp.

En sak är i varje fall klar när det gäller morgondagens sammanträde. Som vänsterpartist kan jag inte delta i beslut som leder till att Skollagen inte kan följas eller att våra barn och ungdomar får en allt sämre miljö eller kvalitet på undervisningen.

Och för resten, varför är det alltid så himla lätt att renovera i kommunhuset? Där byggs det ena efter det andra om, utan diskussion. Medan elever och skolpersonal tvingas jobba i undermåliga miljöer…

Kategorier:BUN 2014

Rapport från BUN 9/6

9 juni, 2014 2 kommentarer

sammantrade4Dagens Barn- och Ungdomsnämnd (=BUN) slutade i enighetens tecken. Med ett mindre undantag, ett litet valutspel från Centerpartiet.

Dagens stora debattämne kunde vi läsa om i TTELA: ”Musikskolan tvingas varsla?”. Det handlade om att BUN beräknas göra ett underskott i år på 7,3 milj kr. (Japp, det beräknas fortfarande till 7,3 milj.) Därför hade förvaltningen lagt förslag på ett stort antal besparingsåtgärder. (Se ”BUN juni: Ekonomi”.)

När det gällde Musikskolan respektive Arena-Fritid ställde sig nämnden bakom de föreslagna åtgärderna. Det handlar om att Arena-Fritid ska se över sina hyresavtal och att vidta energibesparingsåtgärder etc. Musikskolan ska se om den kan öka sina inkomstbringande uppdrag. BUN ska för övrigt avvakta om det kommer några uppdrag från Kunskapsförbundet Väst (=KFV) till Musikskolan.

kostym_storMusikskolan är i ”knipa”, det råder det inget tvivel om. Inkomster från grundskolan försvinner på grund av den nya Skollagen och KFV har flyttat alla musikutbildningar till Trollhättan. Samtidigt är den frivilliga musikskolan alltför populär. Det är ju faktiskt så att ju fler elever som söker sig till Musikskolan, ju dyrare blir den…

Musikskolans kostym är helt enkelt för stor. Än så länge ska dock inga uppsägningar ske, så för tillfället är allt lugnt på den fronten. Men kommunen får nog snart shakespearebesluta vad den vill med Musikskolan…

To be or not be…

När det gäller förskolan och grundskolan var BUN rörande överens. Inga uppsägningar ska ske – naturligtvis! Däremot rekommenderade nämnden en ”allmän återhållsamhet”. Dock inget köpstopp eller liknande. Och Skollagen får ingen tumma på…

Nämnden diskuterade också tillfälliga strukturförändringar där så kan ske. Det betyder dock inget ”farligt”, typ skolnedläggningar. Däremot kan det kanske finnas åtgärder som kan spara lite pengar. Det får nämnden veta mer om i höst. Nämnden var för övrigt medveten om att samtliga partier i kommunstyrelsen verkar vara helt överens om att tillföra grundskolan åtskilliga miljoner redan till vårterminen… Och då ter sig besparingar inom förskolan och grundskolan under hösten tämligen meningslösa…

budget2BUN yrkar alltså inga tilläggsanslag av fullmäktige i detta läge. Nämnden avvaktar nästa budgetprognos. Som kommer i höst. Är det fortfarande underskott då, vilket det troligtvis är, så går nämnden till fullmäktige. Det var samtliga partier överens om. (Därför kastade Vänsterpartiet sitt yrkande i papperskorgen.) Även Marianne Karlsson i Centerpartiet var med på tåget…

Men när nämnden skulle besluta, så yrkade Marianne Karlsson ändå på att nämnden skulle be om mera pengar – redan nu. I mina ögon ett ganska uppenbart valutspel och inget annat. Någon slags profilering för profileringens egen skull.

Men det kanske är nödvändigt för Centerpartiet att försöka profilera sig – i ett försök att tvätta sin ”smutsiga byk” från åren (förra mandatperioden) då partiet tillsammans med Socialdemokraterna gjorde enorma neddragningar på grundskolan…

Under diskussionerna så uttryckte förvaltningschef Javette ett behov av långsiktiga skolbeslut – typ ”så här vill vi utveckla skolorna i Vänersborg”. Det gjorde han framför allt med anledning av två ganska akuta förhållanden – elevtrycket ökar på vissa skolor, t ex Norra skolan, Mariedalskolan och Blåsut/Öxnered, samtidigt som elevtrycket på andra skolor minskar (föräldrar och elever väljer bort t ex Skerrud och Rösebo).

pengar2Förvaltningschefen hävdade också att grundskolan behöver ytterligare 30 milj kr redan 2015 för att kunna upprätthålla nuvarande struktur. I kommunstyrelsens förslag, så får grundskolan bara 13 milj kr.

Det tål att tänka på…

Barn- och Ungdomsnämnden lämnade ett ganska ”negativt” yttrande till kommunstyrelsen angående ”Måltidsproduktion inom skola och social omsorg”. Nämnden beslutade:

 • ”att till Kommunstyrelsen yttra sig över utredningen enligt föreliggande tjänsteskrivelse daterad 140515.
 • att föreslå kommunstyrelsen att överväga en omprövning av Kommunfullmäktiges beslut 2004-10-19 §77, utifrån de nya styrdokumenten för skolan.
 • att föreslå kommunstyrelsen att utredningen kompletteras gällande måltidspersonalens möjligheter att utgöra pedagogisk resurs i skola/förskola”

fettDet fanns ytterligare en att-sats i beslutet. Den handlade om att förskolorna och skolorna byggs fast i en viss struktur med utredningens förslag. Och det tyckte inte BUN om… Det försvårar eller omöjliggör andra typer av ”kostproduktion”. Som kanske BUN vill ha i framtiden.

I tjänsteskrivelsen som BUN ställer sig bakom står det bland annat:

”Eftersom det eftersträvas en långsiktig lösning och befintliga investeringar huvudsakligen är förbrukade/avskrivna, borde det ha prövats om en helt ny struktur skulle kunna skapas. Utredningens förslag innebär inte någon konsekvent policy om maten ska produceras i större rationella kök eller om den ska produceras i mindre enheter nära konsumenten. Det finns inte heller en tydlighet beträffande varmhållen alternativt kylda matleveranser. … Utredningens uppdrag, att göra en kostnadsanalys, har inte genomförts på ett sådant sätt att den kan ligga till grund för Barn- och ungdomsnämndens ställningstagande.”

Vi får se vad som händer. Det blir nog svårt för kommunstyrelsen, och fullmäktige, att bortse från BUN:s synpunkter.

exhaustedTill sist frågan om Arbetsmiljöverkets skrivelse om rektorernas arbetsbelastning. (Se ”BUN kritiseras av Arbetsmiljöverket”.) Arbetsmiljöverket framförde ju en oerhört tuff kritik.

Förvaltningschef Javette viftade dock till stor del bort kritiken. Han tyckte att det var ”mycket tyckande” från verket och menade att han inte hade fått de här signalerna från rektorerna.

Det slog mig att det kanske är ett stort problem i sig, om inte rektorerna, av någon anledning, framför sina synpunkter. Om de nu har några…

Hur som helst. Det svar som förvaltningen nu är tvungen att författa till AV ska gå genom nämnden. Då finns det anledning att ta en ordentlig politisk diskussion om rektorernas arbetsbelastning. Och naturligtvis vore det önskvärt om rektorerna på något sätt också deltog i den…

Nu tar Barn- och Ungdomsnämnden sommarlov. Dock inte jag. På onsdag nästa vecka så sammanträder kommunfullmäktige. Då ska budgeten för 2015 beslutas. Och hamnen…

Kategorier:BUN 2014

BUN kritiseras av Arbetsmiljöverket

Imorgon måndag sammanträder Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN). De viktigaste frågorna handlar om ekonomi, vilket jag redogjorde för i gårdagens blogg (”BUN juni: Ekonomi”). Det blir som vanligt också en del information och naturligtvis även några beslut. BUN ska t ex lämna ett yttrande över utredningen ”Måltidsproduktion inom skola och social omsorg – kommunens framtida kök”.

Det här med måltidsproduktionen är inte lätt. Det är svårt att som lekman ha några synpunkter. Det jag kan säga som BUN-politiker är att det inte framgår hur stor kostnaden blir för BUN. Och det är en stor brist. (Den totala investeringen för måltidsproduktionen beräknas uppgå till 82,1 milj kr.) Utredningen anlägger inte heller några pedagogiska aspekter på måltidspersonalen i förskolor och skolor. Och det tycker jag är synd. Den här personalgruppen har ofta en viktig pedagogisk roll för barnen och eleverna, särskilt för barnen på förskolorna.

AVUnder punkten ”Information från förvaltningschef” ska nämnden få information om en nyligen genomförd inspektion av Arbetsmiljöverket (=AV).

Det är ord och inga visor från AV.

Det första avsnittet i AV:s inspektionsmeddelande handlar om ”undersökningar och riskbedömningar”. Här får BUN kritik för att det inte framgår vad en ”ändring” är. Det är nämligen så att arbetsmiljörisker ska bedömas vid ”ändringar”, så att förebyggande åtgärder kan vidtas. AV tänker närmast på ”rektors utökade uppdrag”. Kommunen kritiseras också för att varje skola har egna checklistor vid riskundersökningar/arbetsmiljöronder och till sist, på denna punkt, kritik för att det saknas metoder för att värdera och prioritera risker. Det sista, menar AV, kan i förlängningen :

”leda till att mindre allvarliga risker åtgärdas medan allvarliga risker blir kvar.”

I det andra avsnittet tar AV upp ”tillbud”. Här kräver AV att kommunen definierar vad ett tillbud är och vad det är som ska rapporteras. AV menar också att det måste finnas bättre rutiner för hur förvaltningen hanterar tillbuden.

rektor3Arbetsmiljöverkets tyngsta kritik mot kommunen handlar om rektorernas arbetsbelastning.

Och det är inte första gången…

I början på juli 2011 skrev Arbetsmiljöverket i ett brev till kommunen (se ”Brev från Arbetsmiljöverket till BUN”):

”De förändringar som hittills har gjorts har hanterats av förvaltningen och har inte varit föremål för några politiska beslut. Arbetsmiljöverket anser att det är viktigt att nämnden i egenskap av arbetsgivarföreträdare fattar beslut om vad som ska göras för att rektorerna ska få en arbetssituation som inte riskerar att leda till ohälsa.”

Rektorernas höga arbetsbelastning aktualiserades faktiskt ännu tidigare. Vad jag kommer ihåg, så har väl BUN egentligen inte diskuterat frågan överhuvudtaget, i varje fall inte i något beslutsärende. Inte under hela mandatperioden. Någon gång har nämnden informerats om att allt är bra typ. Ändå ansåg AV att det var viktigt att det var politikerna i nämnden som fattade beslut…

exhaustedNu, 28 maj 2014, skriver AV följande:

”Vid inspektionen framkom att arbetsbelastningen för rektorerna är mycket hög, samtliga ligger ständigt på maximala flexsaldot som tillåter upp till hundra timmar.”

Det här är oacceptabelt. Helt oacceptabelt!

Det är inte bara en oacceptabel personalpolitik – jag tror också att det här kan vara en viktig orsak till de allt sämre skolresultaten för våra elever. För det är inte rektorernas pedagogiska ledarskap som är orsak till arbetsbelastningen. Tvärtom, det pedagogiska ledarskapet är redan bortprioriterat…

AV fortsätter:

”Ni redovisar ett antal vidtagna åtgärder, så som biträdande rektorer och kanslister, i syfte att komma till rätta med rektorernas arbetsbelastning men Arbetsmiljöverket bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa att rektorerna inte drabbas av ohälsa.
Ni saknar också tillräckligt väl fungerande rutiner för att följa upp rektorernas arbetsbelastning, både fortlöpande och vid förändringar samt för att vidta åtgärder när risker för överbelastning konstateras. Dessutom saknas stöd för rektorerna att prioritera arbetsuppgifterna när tiden inte räcker till.”

Som sagt, det är ord och inga visor.

Och…

naven_bordetDet här duger inte! Förvaltningen/BUN måste organisera om skolstrukturen. Skolenheterna är för stora och måste göras mindre. Då kan också alla biträdande rektorer bli rektorer över var sina skolenheter. Intendenter måste också anställas så att rektorerna kan få tid att bli pedagogiska ledare!

Det är min absoluta övertygelse.

Sedan kan man inte låta rektorerna ägna en hel dag i veckan, varje torsdag, 20% av arbetstiden, på kommunhuset. Rektorerna måste finnas ute på skolorna.

BUN ska avge svar till Arbetsmiljöverket senast 15 oktober. Jag tycker att BUN ska vänta med svaret så länge som möjligt… Så att nämnden får tid att diskutera igenom Arbetsmiljöverkets kravlista och förhoppningsvis också börja genomföra åtgärder – åtgärder som skulle kunna redovisas till AV.

Och det är politikerna som ska fatta besluten…

Kategorier:arbetsmiljö, BUN 2014

BUN juni: Ekonomi

pengar3Det såg ett tag ut att bli ett ganska lugnt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN) på måndag. Men så kom det ett extra utskick i veckan…

Det handlade till stor del om pengar. Eller brist på.

BUN har en budget på 683 milj kr. På sammanträdet i maj fick nämnden reda på att prognosen visar ett underskott för 2014 på totalt: -7,3 Mkr. Det är typ 1% av totalbudgeten. Inte särskilt mycket egentligen. Utifrån prognosen har förvaltningen upprättat en ”detaljerad åtgärdsplan” för att komma till rätta med detta befarade underskott. Och det är naturligtvis förvaltningens ”plikt”. Att hålla budget är nämligen överordnat alla andra mål i kommunen – till och med lagar. I varje fall Skollagen…

I månadsuppföljningen, som föregår ”åtgärdsärendet”, får nämnden dock reda på att en ny prognos visar på ett underskott på 2 milj kr mindre jämfört med förra månaden, dvs ”bara” 5,3 milj kr. Det gör det väl lite lättare att handskas med underskottet.

BUN ska alltså diskutera och besluta om besparingar på måndag.

terminSom alla vet är det skillnad mellan kommunens verksamhetsår och skolornas läsår. Läsåret sträcker sig över två ”budgetår”. Och det är ett problem, som inte kommunens politiker och ekonomer har lyckats lösa på ett tillfredsställande sätt. Till men för grundskolan. Det tycks nämligen alltid vara grundskolan som står som förlorare.

Som 2013. Då fick grundskolan 16 milj kr i budgetförstärkning. De här pengarna kunde inte användas, eller användas i liten utsträckning, på våren 2013. Det på grund av att organisationen för denna vårtermin 2013 hade bestämts redan på våren 2012 för att gälla från och med hösten 2012.

Läsåret 2013-14 skulle emellertid pengarna användas. Men när organisationerna på de olika skolorna skulle beslutas på våren 2013, inför hösten 2013 och våren 2014, när klasstorlekar skulle avgöras, när lärartjänster skulle utlysas – då fick nämnden beskedet att det skulle bli besparingar år 2014. Det innebar att skolorna inte kunde använda pengarna under läsåret – på hösten 2013 hade det gått bra, men inte på våren 2014. Men gör man en organisation, bildar man klasser, anställer man människor, så kan skolorna inte göra det för en hösttermin och ändra på vårterminen.

Det betydde kort och gott att det inte gick att använda alla extra pengar för 2013 på ett bra och effektivt sätt.

Det är alltså ett stort problem för skolan att ha läsår, när resten av kommunen inte har det. Särskilt som budgettilldelning till skolan dessutom växlar budgetår från budgetår. (I och för sig är det mest besparingar i Vänersborg…) Det gör det oerhört svårt för skolorna och förvaltningen att planera verksamheten.

På måndag ska BUN alltså diskutera besparingar. Samtidigt har kommunstyrelsen lagt ett budgetförslag, som innebär 10 milj kr mer till förskolan och 13 milj kr mer till grundskolan budgetåret 2015. (Det är ju val i höst!) Och då blir alltså frågan: Ska BUN spara på förskolan och grundskolan höstterminen 2014, när man vet att det kommer extrapengar till våren 2015? Ska man avskeda X antal personer på hösten för att återanställa dem på våren?

nonoSom jag ser det är det helt uteslutet att BUN ska göra några som helst besparingar på förskolan eller grundskolan i år 2014! Det vore totalt ologiskt och orimligt.

Nämnden får helt enkelt gå till kommunstyrelsen och fullmäktige och begära extra tilldelning av pengar för att täcka underskottet. Eller som det brukar gå till i Vänersborg – de höga herrarna och damerna låtsats ingenting om, och så regleras allt i bokslutet… (Fast det sistnämnda är en metod som vi i Vänsterpartiet inte gillar. Jag tror inte att de professionella ekonomerna gör det heller…)

Men… Tänk om det istället fungerade så här. BUN kunde få ”låna” en del av den extra tilldelningen för år 2015, t ex 7,5 milj kr av de totalt 23 milj kr (som kommunstyrelsen har föreslagit), och använda redan hösten 2014. Och bara få 15 milj kr år 2015. Då skulle alla pengar kunna användas ytterst effektivt i grundskolans verksamhet.

Antagligen strider detta mot alla bokföringsprinciper som finns och mot allt vad de professionella ekonomerna står för…

För övrigt är det redan för sent att spara på grundskolan i höst… Organisationen är ju redan bestämd, tjänster tillsatta, klasser formade osv…

tummen_upp2Dessutom visar prognosen för hela kommunen att Vänersborg ska göra ett överskott på 33 milj kr i år… (Jo, du läste rätt.)

Som information kan jag nämna att de ökade kostnaderna inom barnomsorgen, enligt det underlag som nämnden fått, beror på:

”Underskottet avser fler barn inom barnomsorgen än vad budgeten räcker till och detta avser i huvudsak den enskilda pedagogiska omsorgen.”

För grundskolans del:

”Underskottet i grundskolan avser ett ökat elevantal, elever i behov av särskilt stöd samt en ojämn fördelning av elever mellan olika skolor.”

Det sistnämnda handlar om att förvaltningen alltjämt har svårt att förlika sig med fullmäktiges beslut häromåret att behålla landsbygdsskolorna… Förvaltningen har gett nämnden en liten ”vink” om sin uppfattning genom att i underlaget inför måndag skicka med den gamla utredningen från mars 2011: ”Strukturell översyn av skolor och förskolor i Vänersborgs kommun”. (Kommer ni ihåg den?) Jag förstår inte varför den skickas med. Det bästa man kan säga om denna utredning är att den har spelat ut sin roll för länge sedan.

Det är dock ett problem att många barn på landsbygden inte väljer sin ”hemskola”. Det gäller framför allt Rösebo och Skerrud skolor. Det har jag dock redogjort för tidigare (se ”Landsbygdsskolornas framtid”).

I förvaltningens underlag noterar jag också en del som inte har blivit löst under mandatperioden, och i många fall förvärrats, som det nya styret, vilket det nu blir, får ta tag i efter valet. Förvaltningen skriver:

 • ”Eventuell flytt inom Vänerparken till andra lokaler.”
 • ”Ett ökat barnantal under en längre tid med samma personalstyrka sliter på personalen.”
 • ”Förskolan har en för låg bemanning i förhållande till barnantalet.”
 • ”Fritidshemmen har en låg bemanning i förhållande till antalet barn och öppettider, stora barngrupper och brist på lokaler.”

Det står inget om de sjunkande kunskapsresultaten inom grundskolan, men det är onekligen också ett problem…

guld_skogÅ andra sidan är det val i höst och alla partier lovar guld och gröna skogar för alla barn och ungdomar i Vänersborg…

En del av BUN:s befarade underskott härrör från Arena-Fritid, 4,5 milj kr närmare bestämt (innan justeringen av prognosen). Underskottet beror på:

”Kostnader har ökat för el, värme och detta i kombination med att anläggningarna har ett stort renoveringsbehov och krav från myndigheter på olika åtgärder, så har kostnaderna ökat.”

Rent spontant tänker jag, förutom på den makalöst dåliga svenskan i meningen, ”vilken dålig planering”. Det här kan ju inte ha kommit som någon överraskning. Å andra sidan är det väl så att Samhällsbyggnads, som har tagit över fastigheterna från Barn och Ungdom, har upptäckt en hel massa eftersatt underhåll och renoveringsbehov på BUN:s gamla fastigheter.

Situationen inom Arena-Fritid är onekligen ett problem. (Och då ändå arenan borträknad.) Jag tror dock att de är på väg att lösas, även om det kan kosta en del.

Med andra ord, Vänsterpartiet tänker lägga ett yrkande på måndag som lyder ungefär så här:

V_logga_mindreLedamöterna i Barn- och ungdomsnämnden känner väl till kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2015-2017. Ledamöterna vet också att det står helt klart att en betryggande majoritet i kommunfullmäktige vill förstärka ramen för Barn- och ungdomsnämnden år 2015 med åtminstone 25 milj kr, varav 10 milj kr till förskolan, 13 milj kr till grundskolan och 2 milj kr till Arena-Fritid. Det tycks som om alla partier nu, under valåret 2014…, äntligen insett och erkänt att Barn- och ungdomsnämnden har en alldeles för snål resurstilldelning.

Att i detta läge göra besparingar inom förskolan och grundskolan i höst 2014 på grund av ett befarat underskott på drygt 5 milj kr ter sig inte bara orimligt utan också totalt ologiskt.

Det ter sig faktiskt än mer ologiskt och orimligt att kräva besparingar om man också betänker att kommunens förväntade överskott år 2014 uppgår till 33 milj kr.

Vänsterpartiet tror därför inte att det kommer oväntat för någon att Barn- och ungdomsnämnden nu ansöker om tilläggsbudgetering för att undvika kostsamma ansträngningar att tvinga fram besparingsåtgärder mot bättre vetande.

Vänsterpartiet yrkar att

Barn- och ungdomsnämnden anhåller om att begära ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige på 5,3 milj kr för att finansiera årets befarade budgetunderskott”

Kategorier:Budget 2014, BUN 2014

Landsbygdsskolornas framtid

16 maj, 2014 3 kommentarer

skola_bortI onsdags hade TTELA en artikel om landsbygdsskolorna. (Se här.) Rubriken löd:

”Skolan måste spara. Landsbygdsskolorna hamnar i skottgluggen igen.”

Jag skrev också i en blogg häromsistens:

”den nuvarande skolstrukturen måste diskuteras i en ganska snar framtid.”

Det här har naturligtvis fått en del personer att reagera. Med all rätt. De undrar om det är dags att lägga ner landsbygdsskolorna. Igen typ.

Bakgrunden till att diskussionen har aktualiserats igen är att Barn- och Ungdomsnämnden beräknas göra ett underskott på 7,3 milj kr i år, varav grundskolan och barnsomsorgen står för 4,2 milj kr. Och det är egentligen inte särskilt konstigt. Att det antagligen blir ett underskott menar jag. Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2012 att behålla landsbygdsskolorna kostar pengar.

År 2013 fick Barn- och Ungdomsnämnden extra pengar, 16 milj kr – för övrigt efter förslag från Vänsterpartiet. Men för 2014 blev det bara ett ”tillskott” på provocerande futtiga 54.000 kr. Miljöpartiet och Välfärdspartiet gjorde nämligen, helt plötsligt, gemensam sak med de borgerliga partierna i mini-alliansen och röstade igenom en noll-budget. (Det var också i denna veva som de lade ner äldreboendet Gläntan.)

På grund av BUN:s prognosticerade underskott på 7,3 milj, så lade förvaltningen, dvs tjänstemännen, i måndags därför fram några besparingsåtgärder. Vilket de i princip är tvungna att göra, eftersom de ska arbeta för att hålla budget. En av dessa besparingsåtgärder var:

”Flytta verksamhet vid Rösebo skola ht 14 till Frändefors.”

caesar2Naturligtvis kan man ana att förvaltningen vill ha igång en debatt om skolstrukturen. Igen. Det är ju ingen hemlighet att tjänstemännen helst skulle vilja att en och annan landsbygdsskola skulle tas ur ”drift”… Och nu är det val i höst…

Vad var det han sa den gamle Caesar…?

”divide et impera”

Den ekonomiska besparingen av att ”flytta” Röseboeleverna till Frändeskolan skulle i år hamna på, i det här sammanhanget, blygsamma 400.000 kr. (Totalbudgeten för Barn- och Ungdomsnämnden är på 674 milj kr. Det är även förhållandevis lite pengar jämfört med det prognosticerade underskottet på 7,3 milj kr.)

Efter diskussion enades nämnden om att stryka flytten av Rösebos elever. Istället fick förvaltningen i uppdrag att hitta andra besparingsåtgärder. Och om inte detta skulle vara möjligt, så finns också alternativet att Barn- och Ungdomsnämnden vänder sig till kommunfullmäktige och helt enkelt ”ber om” mer pengar…

Vänsterpartisterna i nämnden var mycket aktiva i denna diskussion, både min partikollega Magnus Bäckström och jag själv. Det är inte dags att lägga ner landsbygdsskolorna! Det står inte på agendan. Det var vårt budskap.

knacka_stenAlla som ”var med” för två år sedan kommer säkert ihåg att Vänsterpartiet redan då var mycket aktivt i medborgardialogen kring ”skolstrukturen”. Jag själv lade ner åtskilliga timmar. Det fanns många skäl till Vänsterpartiets ställningstagande att bevara landsbygdsskolorna, jag ska inte upprepa dem här. Men beslutet som kommunfullmäktige fattade den 20 juni 2012 kan naturligtvis inte vara ristat i sten. Beslut måste omprövas om förhållanden förändras. Det gäller alla beslut.

Det är framför allt två saker som har förändrats.

Riksdagens beslut om skärpta behörighetskrav för undervisande lärare rycker allt närmare. Från och med läsåret 2015-2016 så måste varje elev undervisas av en legitimerad lärare. Det kommer att ”ställa till” med ganska stora organisatoriska och schemamässiga problem i mindre skolor. Det lär också kosta en del extra pengar. Och det kan det naturligtvis vara värt – i varje fall om inte pengarna tas från andra elever.

studiesDet andra problemet berör främst Rösebo skola och, på lite längre sikt, Skerrud.

Elevunderlaget viker…

Fullmäktiges beslut innebar ju på sätt och vis, kan man väl säga, en  satsning på landsbygden. En ganska stor satsning egentligen. Men denna satsning kräver ju att människor flyttar ut på landsbygden och att de som bor på landsbygden placerar barnen i dessa skolor.

Som det ser ut nu så bor det 32 elever i Rösebos ”upptagningsområde”. Det är dock bara 19 elever som, just nu, har valt att gå på skolan i höst. I Skerrud bor det 63 elever i upptagningsområdet, medan endast 38 ska gå i skolan. Dessa siffror kan jämföras med Mulltorps skola. Där bor det 37 elever i upptagningsområdet och alla har valt att gå i skolan. (Källa: Barn- och Ungdomsförvaltningen.)

Vänsterpartiet jobbar för, och har alltid gjort, mer resurser till barnen och ungdomarna. Vänsterpartiet har också drivit frågan att bevara landsbygdsskolorna. Det är två ställningstaganden som vi står för och som vi är stolta över. Vi tror till och med att vårt idoga arbete har lett till att vi har fått andra partier att svänga och få en betydligt positivare syn på utbildnings- och skolfrågornas betydelse i Vänersborg.

fot_jordMen Vänsterpartiet står också med båda fötterna på jorden. Och sanningen är att vänder inte den nedåtgående trenden för elevunderlaget i Rösebo och Skerrud, så måste skolfrågan tas upp till förnyad prövning och diskussion. För Rösebos del kanske redan innan höstterminen 2015 startar.

Vänsterpartiet anser också att det är av avgörande vikt att inget sker över huvudet på de berörda. Alla fakta måste läggas på bordet och sedan måste elever och föräldrar tillsammans med politiker, och kanske tjänstemän, träffas och föra någon typ av dialog om framtiden.

Rapport från BUN 12 maj

12 maj, 2014 2 kommentarer

sal225Dagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden går väl inte till historien som ett av de mest händelserika. Men ibland är det faktiskt lite ”gôtt” att det finns lugna och händelsefattiga möten också.

Här följer hur som helst en rapport.

Sammanträdet började med två så kallade verksamhetsuppföljningar. Först ut var rektorn för Musikskolan. Hon berättade att Musikskolan har stora problem med ekonomin. Intäkterna motsvarar helt enkelt inte kostnaderna. Orkesterklasserna i åk 3 i grundskolan försvinner till stor del på grund av en skärpning i Skollagen. Den innebär att det krävs legitimerade lärare i all undervisning. Även i musik. Det räcker inte med att man är skicklig på att musicera. Någon sa också att rektorerna har fått mer att säga till om med den nya Skollagen, men det tror jag inte. Rektorerna har alltid haft rätten att organisera arbetet och anställa personal. Det var Barn- och Ungdomsnämnden (under S Anders Larssons ledning en gång i tiden) som formulerade en tveksam riktlinje. Som någon rektor vid tillfälle mycket riktigt påpekade… Det blir i varje fall ett inkomstbortfall för musikskolan. Detta tillsammans med att det var väldigt få elever som valde det estetiska programmet på gymnasiet, vilket har fått Kunskapsförbundet att besluta att inte starta detta program till hösten i Vänersborg, har lett till en ”ekonomisk kris”.

Rektorn sammanfattade situationen:

”Utveckling eller avveckling?”

enkat2Nämnden fick också ta del av en enkät som har gjorts i åk 2, åk 5 respektive åk 8 om bland annat trygghet och trivsel. Det finns anledning att återkomma till enkäten, jag har ännu inte fått den i min hand. Flera av nämndledamöterna, liksom jag, reagerade dock på några av siffrorna. I år igen får man väl säga.

På påståendet ”Jag har arbetsro på lektionerna” svarade bara 72,9% i åk 2 respektive 61,4% i åk 8 att de har det. 88,7% i åk 2, 76,3% i åk 5 och bara 50,3% i åk 8 tyckte att skolarbetet gjorde dem nyfikna…

Det är inte bra… Närmast kris får man väl säga. Det är läge att rektorerna tar tag i problemen snarast… Och för det krävs naturligtvis att rektorerna har, och får, tid att vara pedagogiska ledare, dvs få tid att göra regelbundna besök ute på lektionerna, tid att samtala med lärarna inför och efter dessa besök, att kräva in och läsa lärarnas planeringar osv.

Självklart krävs det också kompetenta rektorer. Jag skulle t ex vilja se ett krav på att rektorerna måste vara behöriga att undervisa på de stadier som de är rektorer över. Som i Finland.

Marianne Karlsson (C) undrade om en rektor kan förbjuda personal att prata med föräldrar. Det hörde väl inte riktigt till ärendet, men ordförande för dagens möte, Joakim Sjöling (S), tillät frågan. (Sjöling svingade för övrigt klubban på ett galant sätt.) Förvaltningschef Kent Javette svarade att det kunde naturligtvis inte en rektor göra.

”Man måste kunna prata med varandra.”

Kent Javette varken kunde eller ville dock prata om det enskilda fallet. Om han nu överhuvudtaget kände till det. Inte ens en förvaltningschef kan ju veta allt…

delarsrapportOch så var det delårsrapporten…

Jag var bara tvungen att framföra min frustration… Typ, vem har nytta av sådana här mål- och resultatbeskrivningar? Hur meningsfullt tycker tjänstemännen att det är att arbeta med sådant här? Osv.

Jag tror inte att jag var ensam om mina funderingar. Men det var inte särskilt många som sa något…

Enligt min mening måste helt enkelt något radikalt göras åt alla mål- och resultatbeskrivningar etc i kommunen. Det går åt alldeles för mycket tid för tjänstemännen att sammanställa dessa mer eller mindre meningslösa rapporter och analyser. Inte så att jag är emot dem som princip. Men de måste göras om, så att väsentliga saker, både för tjänstemännen och politikerna, tas upp.

Så nu var det sagt…

Prognosen är att Barn- och Ungdomsnämnden gör ett underskott på 7,3 milj kr år 2014. Av detta underskott står grundskolan/skolbarnomsorgen för 4,2 milj och Arena/Fritid för 4,5. (Beräkningen stämmer om man räknar med särskolans prognos på +2,0 milj. och några andra mindre poster.)

Förvaltningen lade därför fram några besparingsåtgärder. En av dessa åtgärder var:

”Flytta verksamhet vid Rösebo skola ht 14 till Frändefors.”

Efter diskussion enades nämnden om att stryka denna åtgärd. Istället fick förvaltningen uppdraget att hitta andra besparingsåtgärder.

hakaKanske skulle jag sticka ut hakan lite här…?

Min åsikt är att den nuvarande skolstrukturen måste diskuteras i en ganska snar framtid. Kommunfullmäktiges beslut om att behålla alla landsbygdsskolor (utom Sundals Ryr) kan ju inte gälla för evigt, åtminstone inte om trenden är att elevantalet på en del av skolorna fortsätter att sjunka. Det blir ju inte heller lättare av att behörighetskraven för undervisande lärare skärps. Från och med läsåret 2015-2016 så måste ju lärare vara legitimerade för att undervisa. Det ställer naturligtvis till problem för mindre landsbygdsskolor…

På sin informationspunkt tog förvaltningschefen upp att det pågår diskussioner och ”förhandlingar” med Annelie på Brålandabadet. Både om ersättningar och ägande och också om skolans simundervisning. (TTELA har en artikel om Brålandabadet idag, ”Fortsatt tvist om Brålandabadet”.) Jag var tvungen att flika in min mening, att kommunen borde visa en ”generös” inställning, eftersom det med all sannolikhet är Barn- och Ungdomsnämnden som har gjort fel genom åren. Mycket tyder ju på det i varje fall… Men det är i nu-läget tydligen en fråga för jurister. ”Rättsläget” är typ inte helt solklart.

Det är det inte heller med Ströms Slott AB och Magnus Olsson. Lena Eckerbom Wendel (M), som kom tillbaka lagom till fikat och beslutsomgången, menade att det även här råder ett oklart rättsläge och att det därför är bäst att låta Förvaltningsrätten bedöma argumenten och avgöra vad som gäller och inte.

Det blev mycket skrivet om ett händelsefattigt möte, men nu är jag klar…

Kategorier:BUN 2014

Lugnt BUN på gång

kattNu ligger min lilla bemärkelsedag bakom mig. TACK ALLA FÖR GRATULATIONERNA! De värmer!

Men ingen rast och ingen ro, nu står politiken återigen för dörren…

Närmast är det sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden, i varje fall för min del. På måndag är det dags.

Jämfört med förra mötets ”nattmangling”, så är föredragningslistan dock extremt kort denna gång – bara 9 ärenden. Och egentligen inget som är kontroversiellt. Inte vad jag kan se åtminstone.

Nämnden ska besluta om premiemedel och revidering av delegationsordningen, nämnden ska få ta del av en verksamhetsuppföljning och en delårsrapport. Det sistnämnda inte helt oväntat… Delårsrapporten är dock inte utskickad än.

Barn- och Ungdomsnämnden ska också utse årets ”vinnare” av 2014 års idrottsstipendium ur Tor Wiboms Idrottsfond. Det finns fem kandidater att välja på.

strom_slottUnder punkten ”Information från ordförande” kan det bli lite ”spännande”. Nämnden ska få information om en ”skriftväxling” mellan kommunen/Barn- och Ungdom och Ströms Slott, via Förvaltningsrätten.

Ströms Slott (Magnus Olsson) har överklagat ett beslut till Förvaltningsrätten om att företaget inte får bidrag för att öppna en enskild förskola i kommunen. Sedan läste Magnus Olsson en TTELA-artikel den 6 april. Där intervjuades Sven-Eric Sjöbergh om nämndens framtida behov av investeringar i lokaler för förskola och grundskola. Magnus Olsson kompletterade då sitt överklagande i rätten med denna artikel.

stryka_underI artikeln står det, vilket Magnus Olsson har strukit under till förvaltningsrätten:

”Anledningen till att det behövs investeringar är dels att det blivit fler barn i vissa områden, dels att lokaler som idag används som förskolor inte är byggda för det och dels för att kommunen inte får använda vissa lokaler i det skick de är i idag.”

Och vidare:

”Men prognoserna säger att till 2017 behövs ytterligare fyra avdelningar, vilket motsvarar ytterligare en ny förskola.”

Magnus Olsson menar att denna artikel talar för hans sak i rättsprocessen. I marginalen till kopian av artikeln har han skrivit:

”Sven-Eric Sjöbergh ansvarig för lokalplanering Vänersborgs kommun intervjuas om det ökade behovet av barnomsorgsplatser i just det område Ströms slott AB velat etablera sig.”

Barn och Ungdom har fått möjlighet att bemöta denna nya inlaga från Magnus Olsson. Det är den handlingen som ligger med i utskicket till nämndledamöterna. (Svaret är för övrigt redan inskickat till Förvaltningsrätten.)

Skoljuristen hävdar i sitt svar att:

”Något ökat behov av barnomsorgsplatser i just det område som Magnus Olsson velat etablera sig framgår varken av artikeln eller är fallet i verkligheten.”

ord_mot_ordOrd står således mot ord.

Jag är ingen förespråkare för varken enskilt drivna välfärdsföretag eller vinster i välfärden, tvärtom tycker både jag och Vänsterpartiet att det inte hör hemma på det här området.

Å andra sidan ska lagar följas. Jag förutsätter att vi i kommunen gör det.

Det ska hur som helst bli intressant att få reda på mer. För övrigt pågår det två andra rättsprocesser mellan kommunen och Ströms Slott AB.

Det råder alltså en relativ politisk stiltje i Barn- och Ungdomsnämnden. Det rör sig desto mer i Kommunstyrelsen. Budgeten för 2015 var uppe igår onsdag – och det märks att det är val i höst. Kan man väl säga utan att ta i… Det kan du läsa mer om på Vänsterpartiets hemsida.

Jag återkommer själv i budgetfrågan senare.

Kategorier:BUN 2014

Rapport 2 från BUN 15/4

16 april, 2014 Lämna en kommentar

protokollProtokollet från måndagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden justerades redan igår eftermiddag. (Du kan ladda ner det här.) Det gick snabbt. Kanske för snabbt.

Under ärendet ”Budget 2015”, som jag skrev mycket utförligt om igår (se här), står det under rubriken ”Barn- och ungdomsnämndens behandling av ärendet”:

”Vidare enas nämnden efter diskussion om ekonomiska resurser 2015, samt begäran om ramökning.”

Och sedan begärde nämnden en utökad ram om 15 Mkr till:

 • ”kompensation för utökat barnantal inom förskola och fritidshem
 • möjlighet till ökad personaltäthet inom förskolan och fritidshem
 • kompensation för utökade driftskostnader på grund av investeringar
 • ökad måluppfyllelse inom grundskolan.”

Det är ett bra beslut. Och jag kanske skulle nöja mig med det… Men jag kan inte låta bli en liten anmärkning.

lagerkransDet hör till vanligheterna att den som yrkar på något nämns i protokollet och också att innehållet i yrkandet beskrivs. Det görs inte denna gång. Och det tycker jag är lite märkligt. För det var ju faktiskt Vänsterpartiet som yrkade på de extra 15 milj kronorna som blev nämndens beslut… Det borde läsare av protokollet, t ex media, få reda på. Äras den som äras bör typ.

Men det var tydligen inte så som ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) uppfattade det hela. Eckerbom Wendel skriver:

”Nu uppfattade jag dig mer som att du hade ett inspel i nämndens diskussion.”

Inspel och inspel… När blir ett förslag ett inspel? Det låg ju faktiskt ett beslutsförslag på bordet, det som kom från förvaltningen (som var detsamma som kommunstyrelsens budgetramar). BUN fattade ett annat beslut. Och förslaget till detta beslut kom från… Bevisligen från Vänsterpartiet. Två förslag, ett beslut.

Marianne Karlsson (C), som var med på sammanträdet, skriver på Facebook:

”… eftersom nämnden antog ditt yrkande om 15 miljoner lade C inget eget yrkande.”

Men nu ska jag inte bråka mer. Timman var sen när beslutet fattades – och det är val i höst. Det skulle kanske inte se så bra ut för de nya moderaterna att de röstade på ett budgetförslag från Vänsterpartiet…

Barn- och Ungdomsnämnden behandlade en hel del annat under måndagens sammanträde. Här följer en liten sammanfattning.

kitchenNämnden fick information av två experter när det gällde planerna om den framtida nya organisationen för måltidsproduktionen i kommunen. Det var förvaltningschef Sophia Wikström och kostchef Anna-Karin Svensson som sammanfattade och förklarade det digra underlaget.

Jag skrev om detta i en tidigare blogg (se ”Ekonomi, kök och föreningsstöd”). Jag noterade emellertid några saker, som jag kanske inte nämnde tidigare.oden3

Kvalitén på maten kommer att bli bättre, eftersom mycket kommer att levereras från det nya ”Odens kök” i form av kyld mat. (Trots namnet ska det inte serveras enbart fläskkött… Och det är inte bara för att köket kommer att ligga nära arenan som maten är kyld…) Kyld mat innebär att man slipper långa varmhållningstider. Vilket i sin tur innebär att maten kommer att bibehålla näringsvärdena och dessutom bli smakligare.

Den totala investeringen för måltidsproduktionen beräknas uppgå till 82,1 milj kr. För hela kommunen. Hur stor kostnaden blir för BUN är dock ett frågetecken som återstår att räta ut. Utredningen anlägger inte heller några pedagogiska aspekter på måltidspersonalen i förskolor och skolor. Men det hade jag redan förstått.

personalNämnden fick också en verksamhetsuppföljning, ”Personal och kompetensbehov”.

Vänersborgs lärare är i hög utsträckning behöriga till att undervisa. 96% på F-6 och 91% på högstadiet har lärarexamen. Ett stort problem är emellertid att endast 66% av lärarna på F-6 och 48% på högstadiet har begärt ut sina legitimationer. Det är, eller snarare blir, ett stort problem både för de enskilda lärarna och hela organisationen. Från och med den 1 juli 2015 måste nämligen lärare ha legitimation för att sätta betyg…

Det är svårt att förstå varför de behöriga lärarna inte har skaffat sina legitimationer. I synnerhet som införandet av legitimation är ett krav som har drivits av lärarfacken, särskilt Lärarnas Riksförbund.

old_man2Det blir en del pensionsavgångar de närmaste åren. 21% av lärarna i F-6 är över 60 år och på högstadiet är motsvarande siffra 11%. Det betyder sammanlagt 37 personer. Det är därför viktigt att Vänersborg ligger i framkant när det gäller att rekrytera nya – och skickliga – pedagoger. Ett sätt, och antagligen nödvändigt sätt, är att erbjuda högre löner och bättre arbetsvillkor än andra kommuner, t ex en sänkning av undervisningsskyldigheten.

Ett annat sätt är att bereda plats för lärarstuderande att göra sin praktik i Vänersborg. Då kanske studenterna återkommer hit när de har tagit sin examen. Ett problem är bara att det innebär en massa merarbete för de lärare som tar emot dessa studenter. Ett merarbete som dessa lärare dessutom inte får betalt för… (I know…)

Nämnden fick också reda på det finns 9 förskolechefer i Vänersborg, som tillsammans ansvarar för 354 anställda. Det gör ett genomsnitt på 39 anställda per förskolechef. ”Spridningen” är dock stor. Någon chef basar över 50 anställda, en annan ansvarar för 29.

Det finns på motsvarande sätt 11 rektorer på grundskolan och 541 anställda. Varje rektor har i genomsnitt 49 anställda, men antalet växlar från 64 anställda till som lägst 34.

chefRent generellt så tror jag att cheferna i Vänersborgs skolor och förskolor ansvarar för väldigt många anställda, egentligen alldeles för många…

För att säkra tillgången och rekryteringen av bra förskolechefer och rektorer i framtiden, så tror jag att även arbetsvillkoren för dessa måste förbättras.

Svaret till Skolinspektionen blev som det framlagda förslaget. Några ledamöter var mycket exalterade över svaret. Det var inte jag. Men det beskrev jag i en tidigare blogg. (Se här.) Det betonades att förvaltningen ska göra en särskild satsning på de skolor som fick mest och tyngst kritik av Skolinspektionen, dvs Brålanda skola, Dalboskolan, Frändeskolan och Skerruds skola.

Och utifrån Skolinspektionens kritik lär den satsningen behövas.

Nu är det en månad kvar till nästa sammanträde… Med Barn- och Ungdomsnämnden alltså. Men det är bara en vecka till kommunfullmäktige…

Kategorier:BUN 2014

BUN 15/4: Budget 2015 (1)

15 april, 2014 Lämna en kommentar

sakta_hemEfter ett 8 timmar och 15 minuter långt sammanträde tågade trötta ledamöter i Barn- och Ungdomsnämnden sakta hemåt i den kyliga och sena natten… Klockan var 21.30. Måndagen den 15 april. 2014.

Det som upptog den största delen av det långa sammanträdet var hur nämndens budgetyrkande för 2015 skulle se ut. Ett yrkande som skulle lämnas först till budgetberedningen, för att sedan hamna i kommunstyrelsen. I juni är det slutligen kommunfullmäktige som fattar beslutet om pengar till Barn- och Ungdomsnämnden (=BUN).

Den stora anledningen till att ärendet drog ut på tiden var att det var ganska illa förberett. Det var mycket ny information som presenterades. Och ny information ”vid sittande bord” är aldrig bra. Ledamöterna hinner inte läsa in sig ordentligt. Det blev inte heller bättre av att den styrande mini-alliansen (M, FP och KD) överhuvudtaget inte hade några förslag på hur nämndens prioriteringar eller beslut skulle se ut. Det är anmärkningsvärt!

Men det är klart, att styra Vänersborg har inte varit mini-alliansens starka sida…

hettIstället talade Gunnar Bäckman (KD), Lisbeth Brodin (M) och Kerstin Andersson (FP) sig varma för att, som Bäckman formulerade saken:

”Vi måste komma överens i BUN. Det måste bli politisk enighet. Vi måste glömma politik och använda sunt förnuft.”

Jag svarade att Vänsterpartiet alltid för en förnuftig politik… Och jag efterfrågade förslag. Men det fanns ju inte…

Noteras kan att representanterna från Socialdemokraterna (och Välfärdspartiet) sitter väldigt tysta i dessa de viktigaste diskussionerna på året. Och yttrar de sig, så är det till intet förpliktigande. Även om ett och annat roligt skämt kan höras från detta håll…

Samhällsbyggnadsnämnden hade gjort en djuplodande inventering på de fastigheter som Barn- och Ungdomsnämnden hyr. För de närmaste fem åren har Samhällsbyggnads kommit fram till att det krävs investeringar på 229 miljoner kr för förskolan och grundskolan för att uppfylla dels alla lagar och förordningar (typ ventilation, handikappanpassning, belysning, kök etc) och dels de verksamhetsbehov som finns (ex större efterfrågan på förskoleplatser).

I dessa pengar ingår då också 20 milj kr för den nya förskolan som ska byggas nästa år i kvarteret Hönan och en ny skola i Öxnered år 2019 för 90 milj kr.

tappa_hakanDet är nästan 140 milj kr mer än den investeringsram som BUN har fått sig tilldelad av Kommunstyrelsen…

På motsvarande sätt så behövs det investeringar i de lokaler, som Arena-Fritid hyr – på drygt 51 milj kr. (Arena Vänersborg inte inräknad.) Det är allt från att åtgärda bakteriella påväxter, vattenskador, ventilation och belysning på Idrottshuset, till ventilation och avfuktningsanläggning på Hallevibadet. Att anlägga konstgräs finns också med här, liksom omklädningsrum på Hallevi.

Kommunstyrelsen har lagt en ram på investeringarna på 30 milj kr…

Nu ska väl sägas att investeringar inte bara betalas det år de görs. Pengar lånas som ska amorteras och betalas ränta på etc. Det innebär att hyreskostnaden för BUN ökar (hyrorna betalas till Samhällsbyggnadsnämnden).

Hyreshöjningen för BUN skulle bli följande om alla investeringar genomfördes:

hyreshojning

Det är faktiskt inte så vansinnigt mycket pengar… Men som sagt, BUN spräcker investeringsramen med ganska många miljoner…. Och Kommunstyrelsen kräver alltså att BUN ska anpassa sig till ramarna.

ekvationVilket är en totalt omöjlig ekvation. Och om detta var BUN totalt enig. (Vilket i sig brukar vara en omöjlig ekvation…)

BUN fattade följande beslut om investeringsbudgeten:

”att möta anvisningarna om upprättande av investeringsbudget inom ram, genom att lägga investeringsbudget enligt bilaga A. Dock görs avsteg avseende investeringar i internt hyrda fastigheter. Investeringsbudget enligt bilaga A medför att:

 • Investeringar ej kommer kunna göras för att möta upp Skolinspektionens kritik angående digitala lärverktyg och skolbibliotek
 • Investeringar i internt hyrda fastigheter görs år 2015 med 41,5 Mkr, år 2016 med 21,9 Mkr, år 2017 med 62,5 Mkr, år 2018 med 10,9 Mkr och 2019 med 92 Mkr.
 • Investeringsnivån inom Arena – Fritid ger ej möjlighet att ta hand om det eftersatta underhållet, vilket nämnden bedömer som kapitalförstöring. Nämnden kan därför tvingas att stänga lokaler.

För att undvika ovanstående negativa effekter förordar barn- och ungdomsnämnden istället investeringsbudget enligt bilaga B.”

skollagenBilaga A innebär att BUN verkligen försöker hålla investeringsramarna som Kommunstyrelsen har gett. BUN tar det ansvar som fullmäktige har bestämt, nämligen att anpassa sin verksamhet och sina investeringar. Men BUN gör tydligt att detta innebär att situationen blir ohållbar. Och det vill inte BUN ta ansvar för typ. BUN vill inte ta ansvar för att Skollagen eller andra lagar och förordningar inte kan följas. Därför vill BUN att fullmäktige, i sista hand, ska besluta enligt bilaga B. Bilaga B är de investeringar som jag beskrivit ovan.

Med andra ord, bilaga A följer kommunens regler och bilaga B följer lagar och förordningar…

Tänk, samtidigt vill många partier investera i en osäker ny hamn i Vargön för hundratals miljoner kronor… Det får jag återkomma till. Det var en parentes.

Under diskussionerna förde Vänsterpartiet och Miljöpartiet fram att ”konverteringen” till konstgräs på Sörbyvallen skulle göras redan nästa år, inte 2018 som det stod i investeringsbudgeten. Tydligen var argumentationen väldigt bra. Hela nämnden gjorde detta förslag till sitt. Så i det förslag som BUN förordar, bilaga B, så finns Sörbyvallen med 2015. Men om  fullmäktige (så småningom) kräver att BUN ska följa investeringsramen (bilaga A), så blir det inte konstgräs på många, många år…

friidrott2När det gäller friidrottsanläggningen på Frendevi i Frändefors så satsas 800.000 kr nästa år (i både bilaga A och B). De här pengarna ska användas till att rusta upp anläggningen, så att det ska gå att träna och tävla där på ett vettigt sätt. Jag tror att vi kommer att få mycket för pengarna, även om de inte räcker till allvädersbanor… Tyvärr…

Och Hallevi ska äntligen få sina omklädningsrum nästa år!

Det var investeringarna det. Sedan skulle själva verksamheten diskuteras. Den är både lagstadgad och själva syftet med nämnden överhuvudtaget… Och det behövs en del pengar… Snällt sagt…

Även på detta område hade Kommunstyrelsen fattat ett beslut om pengaramar. Kommunstyrelsen har avsatt 10 milj kr till förskolan, inklusive fritids. Och det var ju glädjande. Men inte en krona extra hade avsatts av kommunala pengar till grundskolan… (Se mer på min förra blogg…)

Totalt oacceptabelt.

I vanlig ordning så fanns det inga förslag från den styrande mini-alliansen. Vilket faktiskt är häpnadsväckande. Inte heller det största oppositionspartiet Socialdemokraterna hade något förslag. Vilket också är häpnadsväckande. Förslagen från Miljöpartiet, Centerpartiet och Välfärdspartiet lyste också med sin frånvaro.

V_logga_mindreVänsterpartiet hade ett förslag…

Jag redogjorde för bakgrunden. Hur kunskapsresultaten sjönk i Vänersborg. Om Skolinspektionens närmast förödande kritik mot några skolor. Att Vänersborg hamnade på femte plats från slutet när det gäller undervisningskostnaden per elev. Jag lyfte fram att mer ekonomiska resurser krävdes för att åtgärda detta, men också för att göra Vänersborg attraktivare som arbetsgivare för både lärare och rektorer. Jag påpekade att lärarfacken inte kan acceptera kommunstyrelsens budgetförslag.

Vänsterpartiet krävde ytterligare 15 miljoner kr i förhållande till kommunstyrelsens budgetförslag.

Och vet ni vad…?

Vänsterpartiets budgetförslag antogs enhälligt!

Hur var det kristdemokraten Gunnar Bäckman uttryckte det:

”…använda sunt förnuft.”

Och se, det gjorde alltså inte bara Bäckman – det gjorde hela nämnden!

ljusSedan kan man ju inte låta bli att fundera på hur mini-alliansens ledamöter (och i och för sig flera av de andra ledamöterna också) helt plötsligt ”ser ljuset” och helt plötsligt tar sitt förnuft till fånga.

Kan det bero på att det bara är några månader kvar till valet…

vindarna_blaser3Tyvärr är det nog mindre förnuftet som talar och mer valvindarna… Men jag tror att vänersborgarna genomskådar detta…

BUN var tvunget att motivera sitt budgetäskande på plus 15 miljoner kronor. Motiveringen låter ungefär så här (protokollet är inte justerat än):

 • ”Kompensation för ökat antal barn i förskola och fritidshem.
 • Ökning av personaltätheten på förskola och fritidshem.
 • Kompensation för utökade driftskostnader på grund av investeringar.
 • Mer resurser till grundskolan för ökad måluppfyllelse.”

Det var kanske inte den perfekta motiveringen, men eftersom alla ledamöter kunde enas kring den så var det inte mycket att diskutera.

Nu ska budgetyrkandena från BUN vidare. För att till slut, efter att ha varit i Kommunstyrelsen, landa i Kommunfullmäktige. Och det är mycket som kan hända innan det slutgiltiga beslutet fattas i juni. Det händer ju inte alltför sällan i Vänersborg att partier byter åsikt mellan nämnd- och fullmäktigebeslut….

glantanJag kan inte låta bli att avsluta med två små anmärkningar från mötet… Vid ett tillfälle undrade en ledamot om inte BUN kunde anordna förskola på Gläntan. Då sa ordförande Lena Eckerbom Wendel (M):

”Socialnämnden vill ha tillbaka Gläntan om två år sisådär.”

Jag kunde inte låta bli att ironiskt utropa:

”Vad då, är det ingen verksamhet i Gläntan just nu?”

Då sa Orvar Carlsson (KD), som inte riktigt uppfattade min ironi:

”Vet du inte att vi har lagt ner Gläntan?”

Jo då, det visste jag allt. Eller rättare sagt, att minialliansen tillsammans med Välfärdspartiet och Miljöpartiet har lagt ner Gläntan.

vfpMen kan inte Orvar Carlsson, eller någon annan för den delen, berätta för Morgan Larsson i Välfärdspartiet att demensboendet Gläntan faktiskt är nerlagt och att Morgan Larsson själv har deltagit i nedläggningsbeslutet?

Till sist.

Vid de sedvanliga partiöverläggningarna under en ajournering satte sig Miljöpartiet, i och för sig lite försiktigt och trevande, men ändå, tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Som det var före höstens budgetbeslut… Kanske ska man säga ”Välkommen tillbaka i gänget”. I varje fall om det innebär en förändrad politik…

Men jag tror ändå att jag avvaktar lite med mitt välkomnande…

Kategorier:Budget 2015, BUN 2014
%d bloggare gillar detta: