Hem > Budget 2012, Medborgardialog > BUN 19 mars: Medborgardialogen (2)

BUN 19 mars: Medborgardialogen (2)

skola_bortPå gårdagens sammanträde fick nämnden information om den pågående medborgardialogen. Gunnar Björklund, fastighetschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, och Bengt-Åke Andersson, chef för Vänersborgsbostäder, informerade om hyressättningen av skolor.

För min egen del rätades några frågetecken ut, medan några fortfarande kvarstår. Men just nu måste jag säga att jag har fullt förtroende för att Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) sköter sin del av avtalet på ett bra sätt. SBN gör t ex inte några vinster på uthyrningen till BUN.

Det som jag fortfarande inte förstår meningen med, det är att SBN med BUN:s goda minne ser de 18 F-9-skolorna som en grupp. Skolorna slås ihop till ett resultatansvar. SBN och BUN fastställer hyran för varje objekt varje år och den motsvarar inte den verkliga hyreskostnaden för skolan. Det är också förklaringen till att hyrorna för varje skola kan variera år från år.

Det här frågade jag om flera gånger, och jag förstår som sagt ännu inte orsaken. Men för BUN som helhet spelar det alltså ingen roll. BUN betalar totalt sett en riktigt hyra till SBN. Däremot försvåras ju naturligtvis medborgardialogen, eftersom de hyror som sätts på varje enskilt objekt inte behöver vara den verkliga kostnaden för varje skola.

Som jag ser det skapar detta tillvägagångssätt en onödig ”ogenomskinlighet” och otydlighet och därmed en till synes helt onödig irritation, och frustration, i den pågående medborgardialogen.

De siffror som just nu ligger ute på kommunens hemsida (här) är de som BUN just nu räknar på. Det är dessa siffror, och inga andra, som gäller. Fast de stämmer inte i verkligheten för varje enskild skola, men för hela gruppen…

Krångligt? Jag håller med… För säkerhets skulle skrev jag till Bengt-Åke Andersson idag och frågade, igen.

”Kollar hyrorna på hemsidan. Dessa siffror skulle ju stämma. Var de siffror som finns i kolumnen ”Underhåll” verkliga siffror eller var de också ‘fejkade’, dvs de stämmer totalt men inte för varje enskild skola?
Tittar t ex på Mulltorp. Inget i kolumnen Investering, men 3,4 milj i underhåll.”

Jag fick ett snabbt svar, som jag återger i sin helhet:

ÅRSHYRA
Hyror som är utlagda i nedanstående länk visar BUN:s kostnader totalt. DVS Hyra för lokal inkl. drift och kapitalkostnader + kostnader för vaktmästare på respektive skola + kostnad för städ service på respektive skola = Årshyra 2012. De två sistnämnda posterna vaktmästare + städ upphandlas direkt av respektive rektor.

UNDERHÅLL
Underhåll i kolumnen ex-vis Mulltorp 3,4 Mkr är verkliga kostnader och ej ‘fejkade’. Samtliga poster är inventerade och finns upptagna som eftersatt underhåll 2012. Behovet av underhåll är stort på samtliga av våra skollokaler. (62, 0 Mkr) Eftersom VBG Kommun har ett eftersatt underhåll och valt att lägga samtliga kostnader i investering (vid ombyggnad) istället för att åtgärda det eftersatta underhållet blir kostnaden en hyresökning för respektive skola samt att friskolor får ett ökat anslag beroende på en ökning av kr/kvm.

I tabellen för kostnader lokaler grundskola 2012 är eftersatt underhåll redovisat i rätt kolumn, åtgärden är ett underhåll och ej någon investering. I kolumnen investering har kostnad angetts som gäller utbyggnad/ombyggnad vilket ökar fastighetens värde.”

Jag överlåter till läsarna att sätta sig in i resonemanget.

Andra saker som Björklund och Andersson sa som kan vara av intresse (med reservation för eventuella missuppfattningar från min sida):

 • Det krävs 65 kr per kvadrat för att klara av underhållet på skolorna fullt ut. Det skulle behövas 100 kr för att komma ikapp.
 • Det eftersatta underhållet på skolfastigheter ligger på 60 MKr. Som helhet. Kravet på underhåll av skolorna ökar för varje år. Eftersatt underhåll finns redovisat.
 • De pengar som läggs undan används till underhåll.
 • Det finns endast 8 MKr till underhåll 2012.
 • SHB svarar för underhållet. Verksamhetsförändrade åtgärder är hyreshöjande.
 • Ex Mulltorp: Årshyra 338.239 kr Verklig kostnad: 374.314 kr.
 • 300.000 kr på Sundals Ryr är kapitalkostnad, 50.000 kr är gräsklippning och värme (12 grader).
 • Vänersborg ligger bra till i kostnad per kvm. Skollokalerna står sig bra i den svenska konkurrensen.
 • Låg skadegörelse på skolorna, ca 300.000 kr. Det mesta ligger på gymnasiet.
 • Det finns 268 övervakningskameror på våra skolor.
 • Broschyrens kostnader baserades på 2011. Nu på hemsidan är det siffror för 2012. Men då ingår alla kostnader, även vaktmästare, städare etc. Det gör att siffrorna på hemsidan är högre än själva fastighetskostnaden.
 • Nya Torpa är dyrast per kvm. Snitt 792 kr per kvm. 5-6 ombyggda skolor ligger över snittet – alla andra under.
 • Vänerparken (ej kommunalt ägd): lite drygt 1.100 kr per kvm.
 • Mulltorp ligger på 5 Mkr i eftersatt underhåll, Rösebo på 7,4 MKr. Nästan billigare att riva och bygga nytt.
 • Om det blir skillnad på budget och utfall (se t ex Sundals Ryr), så används de pengar som blir över på andra skolor.

enkatEfter information kring hyror och fastigheter berättade Sven-Eric Sjöbergh att enkäten nu var stängd. Det har inkommit 2.200 svar, varav 600-700 i pappersform. De i pappersform skriver Högskolecentrum in digitalt. Argumenten sorteras. Vidare har 278 personer anmält intresse av att delta i utvärderingen av medborgardialogen.

Flera av Barn- och Ungdomsnämndens ledamöter tyckte att det var få svar.

”Katastrof?”

Undrade Bäckman (KD). Bäckman var också kritisk till dom i nämnden (undrar vilka han tänker på?) som kritiserat materialet i medborgardialogen. Det är som att vi har

”skjutit oss själva i foten.”

Igår skrev jag om Vänsterpartiets reservation på den långa verksamhetsberättelsen (se här). Det jag inte skrev var att socialdemokraten Kenneth Borgmalm höll med Vänsterpartiet(!), i varje fall till viss del. Det händer inte ofta… Kenneth tyckte nämnden borde ta med verksamhetsberättelsen i målarbetet.

Kristdemokraten Orvar Carlsson försvarade de gängse rutinerna kring verksamhetsberättelsen med:

”Så har det varit i alla år.”

Från moderat håll höll man med KD:

”Jag tycker att det här är bra!”

Marika Isetorp (MP) hade synpunkter på att verksamhetsberättelsen tog med saker som var ”ute på” medborgardialog och som ännu inte var beslutade.

protokollsantecknDet hade Isetorp helt rätt i. Det tyckte också centerpartiets Annalena Levin, som begärde en protokollsanteckning i frågan. Ordförande Lena Eckerbom Wendel (M) godkände dock inte protokollsanteckningen. Det har en ordförande full rätt till, men som ändå, tycker jag, kanske inte hör till en riktig demokratisk attityd. Annalena Levin ändrade och strök några formuleringar och då blev protokollsanteckningen godkänd av ordförande.

Även på denna protokollsanteckning hade kristdemokraternas Orvar Carlsson synpunkter:

”Det känns konstigt.”

Ibland önskar jag att argumenten i Barn- och Ungdomsnämnden var lite mer genomtänkta och lite djupare. Å andra sidan tycker väl andra ledamöter det om mina argument också…

Vänsterpartiet har i varje fall dragit lärdom av ordförandes kontroll på protokollsanteckningar. Det gjorde vi redan på S Anders Larssons tid. Vi reserverar oss istället. I en reservation kan man skriva precis som man tycker.

 1. Roy Andersson
  21 mars, 2012 kl. 08:27

  Ser nyfiket fram emot hur svaren blev på några andra frågor du sa att nämnden skulle få, eller kommer dom på ett senare sammanträde?

 2. Dennis carlsson
  20 mars, 2012 kl. 18:42

  Intressant skrivning Kärvling och bra att SBn gjort en dragning kring
  kring underhåll och hyror. MEN min fråga är fortfarande: Används de investeringsmedel som avses för resp. skola eller läggs de in i SBS:s
  anslag…? Som du, förstår jag inte riktigt vitsen med att lägga ihop alla F-9 kostnader under ett tak …-jo kanske för att flytta pengar och satsa på ett objekt ?? vilket i så fall betyder att underhållskostnaden/alt investering ligger kvar ??.. Bättre transperens behövs om enskilda människan skall förstå detta – du får föklara ??!

 3. Roy Andersson
  20 mars, 2012 kl. 18:00

  Alldeles utmärkt.Björklund klargör att hyrorna totalt sätts av Samhällsbygnadsnämnden men att BUN sedan lyfter upp och sänker för varje skola fast BUN vet den exakta faktiska kostnaden förvarje skola. Varför inte ta den rakt av? jo, man vill att vissa skolor -händelsevis dom hotade- skall verka dyrare än dom verkligen är. BUN förklarar inte VARFÖR Dalboskolan blir över en million för lågt hyressatt och andra höjs. Det svaret får vi i nästa steg när BUN:s tjänstemän anger lokalkostnaden per elev. Då lyfter man helt fräckt bort Förskolan, som ingår i kostnaderna och lägger alla kostnader på eleverna i F-6. ALLA felaktiga bokföringar ”råkar” gå i precis samma riktning, att fördyra den mest hotade delen. 10 ”misstag” i samma riktning är manipulation och inget annat.
  Så till ”de faktiska kostnaderna”. Underhåll och mindre ombyggen lyfter upp dessa avsevärt. i Sundals Ryrs fall med 40 000 per år. Det säger att investeringen skall ligga på minst 350 000. En delförklaring kan vara att om hantverkarna hela tiden tas från Vbg så börjar dom klockan 7, åker till byggfirma för material och kör upp och kommer fram till fruksot 09.00. Jobb en stund och kaffe, jobb en stund och lunch, jobb en stund och hemresa för dom skall sluta i Vbg 16.00. Om kommunen anlitade lokala hantverkare skulle arbetstiden på plats gå från 4 till 8 timmar per dag. Det lär vara på gång. Hyrorna är alltså löjligt höga för att den faktiska kostnaden är löjligt hög genom att arbetet organiseras så illa att den halveras med full lön. Men räcker det? Är det inte ännu värre? Det kommer in info om att tid skrivs på Dal för t.ex. 4 man men dom är bara 3. Eftersom kontrollen varit obefintlig så kan det vara lockande att låta kostnaderna skena på Dal för att dölja vad som är mera känsligt. Kostnaderna på Dal har man ju tillbaka i höjda hyror utan granskning om kostnaderna var för höga. Hyrorna kunde till och med höjas över kostnaderna. Det var ju vi i Dialogen som hittade det felet, inga revisorer. Revisorerna hittade inte ens felet att kostnaderna uppgavs fel till Skolinspektionen utan att ha delats med Förskolan. Sov dom sött och drömde om fina resor för feta arvoden?
  Jag ser manipulationen som bekräftad och inte motsagd på en enda punkt.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: