Hem > BUN 2012 > BUN 19 mars: Den långa verksamhetsberättelsen (1)

BUN 19 mars: Den långa verksamhetsberättelsen (1)

kl20Dagens sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden slutade inte förrän strax före kl 20. Då hade nämnden ändå börjat sitt möte redan kl 13.15…

Det blev mycket information under sammanträdet. Informationen handlade bland annat om enskild pedagogisk omsorg, om skolfastigheter och hyror, om budgetuppföljning och konsekvensbeskrivningar, om budget 2013 och som grädde på moset avslutades nämndmötet med svar på en hel del frågor. Som jag hade ställt…

Vänsterpartiet reserverade sig vid ett tillfälle idag. Det var mot den långa verksamhetsberättelsen. Och det var (är) mycket bråttom med denna reservation. Därför fick jag efter hemkomsten slänga mig på datorn, för att tillsammans med min partikollega Magnus bli överens om formuleringarna. Och nu när reservationen är skriven, så är det väl inte mer än rätt att den publiceras här.

Det kommer för övrigt fler bloggar om sammanträdet senare under veckan (fast jag måste rätta kden ansenlig hög med prov också…). Jag kan utlova en del spännande läsning och en del ”intressanta” uttalanden. Bland annat från de två kristdemokraterna i nämnden, Orvar Carlsson och Gunnar Bäckman. De antydde vid flera (minst 3) tillfällen att de inte gillade mitt skrivande. Och eftersom jag inte har för avsikt att bli populär inom de kristdemokratiska leden, så lovar jag att bjuda på några ”läckerheter” från vederbörande…   ;)

Men först, här följer Vänsterpartiets reservation:

”Barn- och ungdomsnämnden beslutade att ställa sig bakom den långa verksamhetsberättelsen. Vänsterpartiet hade inget annat yrkande. Vänsterpartiet vill dock genom denna reservation framföra några synpunkter.

Den långa verksamhetsberättelsen är en mer omfattande beskrivning och analys över nämndens verksamhet 2011. Barn- och ungdomsförvaltningen lägger ner en hel del tid på att arbeta fram verksamhetsberättelsen. Barn- och ungdomsnämnden i sin tur tar sedan upp den, diskuterar den lite grann, och så länge siffrorna inte är röda, så ägnas den ingen mer uppmärksamhet utan den läggs till handlingarna…

Enligt Vänsterpartiet borde denna berättelse studeras och analyseras noggrant. Politikerna borde granska, fundera och dra slutsatser om vad som har gått bra och varför och, framför allt, vad som skulle kunna ha gjorts bättre. En analys borde leda till att de erfarenheter som gjorts ligger till grund för arbetet framåt. Analyserna och resultaten borde leda fram till konkreta åtgärder för att göra arbetet både innevarande år och det kommande bättre.

Vänsterpartiet ser inte att verksamhetsberättelsen används så.

En ganska snabb analys av verksamheten för 2011 ger vid handen att betygsresultaten i Vänersborg är låga i förhållande till riket. Vänersborg kom t ex på plats 264 bland Sveriges skolkommuner förra året i Lärarförbundets ranking. Förskolan har tagit emot hundratals nya barn utan nyanställning.

Musik och Ungdom gjorde ett underskott på nästan 1 milj kr. Arena-Fritid gjorde också ett underskott – på 4,1 milj kr. Arena Vänersborg gick med nästan 1,5 milj kr i underskott, trots extra pengar under året med 11 milj kr, plus 2,5 milj kr till advokatkostnader.

Kostnaderna för den enskilda pedagogiska omsorgen har ökat drastiskt under 2011. Enligt uppgift så kostade den minst 12 miljoner kr.

Så trots att Barn- och ungdomsnämnden gjorde ett överskott 2011 med 0,5 milj kr, så kan man fråga sig vad detta överskott har krävt av besparingar i de lagstadgade verksamheterna förskola och grundskola.

Det skulle också vara viktigt att ta en genomgripande diskussion om vad de senaste 4 årens nedskärningar av personal på omkring 300 personer har fått för konsekvenser för verksamheterna inom förskola och grundskola.

Verksamhetsberättelsen borde också ha gett upphov till en diskussion om Arena Vänersborgs skenande kostnader – och möjliga åtgärder för att stoppa denna pengarullning.

Vänsterpartiet anser att den långa verksamhetsberättelsen borde ha gett upphov till den här sortens diskussioner och att Barn- och ungdomsnämnden sedan skulle ha ägnat tid åt att hitta lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med de problem som finns inom verksamheterna.

Skolverket skriver:

”Om inte målen för skolan uppnås är det huvudmannens ansvar att vidta åtgärder som höjer kvaliteten i skolverksamheten.”

Verksamhetsberättelsen borde ge upphov till denna typ av diskussion.”

Kategorier:BUN 2012
 1. Roy Andersson
  20 mars, 2012 kl. 08:13

  KD har tydligen lite problem med svensk grundlag. ”All makt utgår från folket”, portalparagrafen. Har man den klar för sig som förtroendevald så vill man att besluten i en nämnd skall stämma överens med folkets åsikter och då har man inget emot att ens olika ställningstaganden i besluten kommer ut till allmänheten. Den som däremot vill hålla på med mörkrens gärningar vill inte att det skall komma ut.
  Vi är många som ser fram emot att få info om vad som i övrigt skedde på sammanträdet, Stefan.

 2. 20 mars, 2012 kl. 06:56

  Stefan; du har öppnat en dörr för oss vanliga medborgare som vi aldrig skulle få se in igenom annars, det ger oss både bättre inblick i hur svårt det måste vara att vara politiker, men vi förstår också att många frågor slarvas bort och kunde skötas bättre.Tack! och sluta INTE skriva!

 3. lassevbg
  20 mars, 2012 kl. 06:49

  Oj oj oj…kd:arna är gramse på dig. Nu är du skraj va? Men jag kan förstå dom…hålla på och uttrycka dina åsikter bara så där hur som helst. Hur ska det sluta om alla gjorde det?

 4. 19 mars, 2012 kl. 22:58

  Nu har jag ju inte läst den långa verksamhetsberättelsen, men det ni vill är ju inte så konstigt. Det är vanligt att verksamhetsansvariga som beslutar om verksamhetsberättelsen är oense om vissa skrivningar då dessa ska vara en beskrivning av det som skett. Och då ska motiv, medel och måluppfyllnad ingå. Vanligtvis. Men tydligen inte på BUN.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: