Hem > BUN 2012, Demokrati > BUN 17 sept (1): "Det är ingen nämndsfråga!"

BUN 17 sept (1): "Det är ingen nämndsfråga!"

sent_moteDet var ett långt sammanträde med Barn- och Ungdomsnämnden igår. Mötet startade kl 13.15 och slutade strax före halv 8.

Tidigt på mötet presenterade Håkan Alfredsson och musikskolechef Gunilla Wretemark musikskolan och dess verksamhet. Musikskolan har många och fantastiska aktiviteter av alla de slag, ledda av duktiga och skickliga yrkeskvinnor och –män. Det är inte tu tal om annat. Det är bara det att verksamheten kostar pengar… Förskola och grundskola kostar också pengar. Samma pengar, så att säga. De konkurrerar om den begränsade mängd pengar som finns i den kommunala pengapåsen. Skillnaden är att förskola och grundskola är lagstadgad, det är inte musikskolan.

Nämnden pratade vidare om delårsrapport och budget. Det får jag återkomma till senare. Så också till varför en majoritet av BUN (”storoppositionen” mot mini-alliansen) beslutade att återremittera frågan om Väne Ryrs framtid, för att ta reda på hur många föräldrar i området som kan tänka sig att placera sin barn i Väne Ryr. Nämnden diskuterade också utredningen om ”förutsättningar för att minska klimatpåverkan från kommunalt finansierad kostverksamhet”. Även den tänkte jag återkomma till i en senare blogg.

Vad ska då den här bloggen handla om? Jo, om de frågor som Marianne Karlsson (C) och jag (V) ställde angående de förändringar som har skett på skolenheterna i södra Dalsland.

Själva frågorna redogjorde jag för i en tidigare blogg. (Se här.) Själva svaren är väl egentligen ännu enklare att redogöra för. Jag citerar nämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M):

nej”Det är ingen nämndsfråga!”

Påståendet blev som ett mantra, som ordförande upprepade hela tiden. På Marianne Karlssons påstående att en rektor på Frändeskolan hade ”fått sparken” svarade Eckerbom Wendel:

”Personalfrågor rör inte nämnden. Nämnden får inte och ska inte ta upp sånt.”

Jag begärde ordet och läste några meningar från kommunens hemsida:

”Varje förvaltning har en politisk nämnd över sig i hierarkin”.
”Det åvilar nämnden att lämna allmänheten information om nämndens verksamhet.”

Eckerbom Wendel var förberedd. Hon läste ur något reglemente, jag uppfattade inte riktigt vilket, och sa:

”Förvaltningschefen kan bara diskutera personalärenden med den det berör. Oavsett vad människorna tycker om saken.”

Marika Isetorp (MP) begärde ordet och berättade att hon hade talat med Inger Carlsson. Carlsson hade sagt att hon inte själv vet varför hon inte fick vara rektor och att hon (Carlsson) inte hade något val.

Isetorp hann knappt prata till punkt förrän Eckerbom Wendel bröt:

”Det här är ingen nämndsfråga!”

arg2Eckerbom Wendel tog i på skarpen.

Min partivän Magnus Bäckström (som också har skrivit om sammanträdet, klicka här) undvek personfrågan och frågade istället varför rektorstjänsten på Frändeskolan har tagits bort. Bäckström menade att detta var en organisationsfråga.

Det spelade ingen roll. Eckerbom Wendel:

”Det är inte vår fråga!”

Marianne Karlsson (C) ifrågasatte att agerandet från förvaltningens agerande var ”god ekonomisk hushållning”. Jag kompletterade med (som jag har skrivit tidigare) att Inger Carlsson har fått avtalspension med 80% av lönen, samtidigt som en ny biträdande rektor har tillsatts.

Eckerbom Wendel:

”Den goda ekonomiska hushållningen är inte heller vår fråga.”

Jag ställde en fråga om hur förvaltningen resonerar när den förra året beslutade att det skulle finnas en rektor på Frände (F-6) och en på Dalbo (7-9) och nu, året efter, en för båda enheterna.change

Förvaltningen gav inga skäl till förändringarna utan konstaterade bara att:

”Organisationen förändras löpande.”

Eckerbom Wendel:

”Det är fortfarande inte en nämndsfråga”

Jag hade också ställt en fråga varför förvaltningen på fyra år hade ändrat organisationen i södra Dalsland varje år.

 • 2009-2010 – Frändeskolan har en rektor och Dalboskolan har en rektor.
 • 2010-2011 – Frändeskolan och Dalboskolan har en gemensam rektor.
 • 2011-2012 – Frändeskolan har en rektor och Dalboskolan har en rektor.
 • 2012-2013 – Frändeskolan och Dalboskolan har en gemensam rektor.

Eckerbom Wendel tyckte först och främst att min fråga innehöll:

”för mycket värderingar.”

Och sedan… Ja, kan ni gissa?

”Det är ingen nämndsfråga.”

Jag hade ytterligare en fråga. Jag undrade varför ingen samverkan med facken hade gjorts vid de senaste organisatoriska förändringarna.

Eckerbom Wendel:

”Frågan hör inte hit.”

Jag tillade att när samverkan har skett tidigare år, så har facken i stort sett hela tiden haft motsatt uppfattning mot arbetsgivaren, dvs Barn- och Ungdomsförvaltningen. Förvaltningen har inte någon gång lyssnat till personalen.

Eckerbom Wendels partikollega Henrik Dhejne (M) tyckte inte detta var något att bry sig om:

”Facken säger alltid så här.”

ryggmargSådana här åsikter sitter i ryggmärgen hos många moderater. Konstigt nog. Många i lärarkåren röstar ju faktiskt (tyvärr) borgerligt. Det kanske kan bli ändring på det nu.

Samverkan och de avtal kring samverkan, som har ingåtts mellan Vänersborgs kommun och personalorganisationerna, är dock inga skämt. Det är inget som parterna har ingått för skoj skull. Avtalen är viktiga och ska följas.

Tja, i varje fall som princip…. Hur det går till i Barn- och Ungdom är ju något helt annat.

Som följdfråga undrade jag varför inte en konsekvens- och riskanalys hade gjorts. Någon som också lärarfacken har efterfrågat. Här pratar vi om mer än ett lokalt samverkansavtal…

AVEnligt Arbetsmiljöverkets måste en skriftlig riskbedömning ske:

“i samband med planeringen av ändringar i verksamheten.”

Och i detta arbete ska

“arbetstagarna, skyddsombuden och elev-skyddsombuden [ges] möjlighet att medverka.”

I ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete” står det:

”8 § … När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.”

”Risker för ohälsa” handlar inte bara om risk för fysiska skador. I föreskrifterna så står det också:

3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.”

Enligt förvaltning har sådana här analyser påbörjats. Läser man citaten ovan, så står det väl ganska klart att de ska göras innan förändringarna…

Lena Eckerbom Wendel (M) höll med om att frågan är viktig, men det är

”inte en fråga för nämnden.”

Det är en sådan här inställning som får ledamoten Bäckström (V) att skriva i sin blogg:

”…man funderar på varför man överhuvudtaget skall ha någon nämnd.. Och varför man överhuvudtaget skall engagera sig…”

utropsteckenDet måste tilläggas att jag ville att lärarfacken skulle få ordförande Eckerbom Wendels tillåtelse att yttra sig i frågorna. Både LR (=Lärarnas Riksförbund) och LF (=Lärarförbundet) hade representanter på sammanträdet.

Det fick de inte av Eckerbom Wendel (M). Personalorganisationernas två representanter fick INTE yttra sig på sammanträde! Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Synnerligen anmärkningsvärt. Eckerbom Wendel sitter i kommunens Demokratiberedning, och detta är hennes syn på demokrati.

Kanske kan man travestera Bäckström:

varför ska man överhuvudtaget ha någon demokratiberedning… ”

Vid ett tillfälle, alldeles i början, när Marianne Karlssons påstående om att rektor ”fått sparken” togs upp, så gav ordförande prov på en outsäglig snällhet (nä, nu gick jag nog för långt!). Nämnden fick en liten förklaring av förvaltningen till frågan om rektor Inger Carlsson.

”Ingen har fått sparken. Inger Carlsson har sökt och fått avtalspension.”

Inger Carlsson själv har berättat för sin personal på Frändeskolan, om hur hon har tvingats bort från sin rektorstjänst. Inger Carlsson har också skrivit ett brev till alla föräldrar med barn på Frände, där hon förklarar. Inger Carlsson har dessutom sagt det i samtal med Marika Isetorp (MP), som också sitter i PFU (=Personalutskottet).

Och för att säga det så neutralt som det bara går:nono

Inger Carlssons version stämmer inte överens med förvaltningens version…

Men det är väl inte en fråga för nämnden…

Eller?

Det finns en delegationsordning för Barn- och Ungdomsnämnden. Den fastställdes 2011-09-19 (du kan hitta den här). Delegationsordningen börjar så här:

 • ”Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Delegaten redovisar sedan tillbaka till nämnden. På vilket sätt anmälan till nämnden sker beslutar nämnden.”

Och lite senare i delegationsordningen:

 • ”Förvaltningschefen har rätt att besluta om vidaredelegation, under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden medgivit detta. Den som då beslutar i förvaltningschefens ställe ska redovisa tillbaka till förvaltningschefen som i sin tur anmäler besluten till nämnden.”
 • ”Delegationsbeslut ska anmälas till Barn- och ungdomsnämnden. … Vidare syftar anmälan till att nämnden ska ha möjlighet att avgöra huruvida delegaten fullgör sitt uppdrag såsom önskat.”

”Det är ingen nämndsfråga!” säger Barn- och Ungdomsnämndens ordförande Lena Eckerbom Wendel (M).

Är det inte det?

90000PS. Med den förra bloggen satte jag två slags rekord. Jag fick över 90.000 träffar på bloggen och jag kom upp i sammanlagt över 1.000 A4-sidor på hela min blogg…

Kategorier:BUN 2012, Demokrati
 1. 21 september, 2012 kl. 10:51

  En formfråga: Är det upp till ordföranden att besluta vad som får och inte får diskuteras på nämndmötena? Svaret är väl uppenbart nej. Följdfrågan blir om ordföranden har rätt att avsluta diskussioner hur hon vill. OM så är fallet är det ju meningslöst att ställa frågor i och med att hon kan avsluta diskussionen genom att döma ut den som utanför nämndens ansvar. OM hon inte kan avsluta (dvs avbryta) en diskussion så kan hon i alla fall förhindra att den leder någonstans. Är detta obstruktion?

 2. lassevbg
  19 september, 2012 kl. 08:06

  Kommer det du referear att framgå i protokollet från mötet?

 3. Roy Andersson
  18 september, 2012 kl. 22:59

  Det som borde skrivas kan inte skrivas. BUN:s majoritet måste agera. Lena EW bryter helt självsvåldigt mot kommunens överordnade beslut. Tvinga gärna fram en ajournering nästa gång och
  bed – med icke protokollförda ord- Lena EW att agera på lämpligt sätt.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: