Arkiv

Archive for 24 augusti, 2013

Funderingar kring den politiska hösten (1)

24 augusti, 2013 1 kommentar

stormigDen här mandatperioden är som ni vet inte riktigt lik alla andra mandatperioder i Vänersborgs moderna politiska historia. Efter de konstanta politiska stormarna 2006-2010, då Ljunggren och Carlsson styrde skutan, oftast helt galet, har allt övergått i en svag bris. Och i sommar har det rent av varit ren stiltje. Det är som det inte finns några kontroversiella frågor i Vänersborgs politiska institutioner längre. Det verkar ibland inte ens som det finna några politiska frågor alls…

Men det finns det. Flera stycken. Det är bara det att de ofta sopas under durken. Eller ocksåmanana skjuter mini-alliansen dem till en avlägsen framtid.

Men nu är framtiden snart här. Flera viktiga frågor kommer upp på kommunfullmäktiges däck, jag menar bord, i höst. Mini-alliansen kan helt enkelt inte skjuta på dem längre, frågorna måste behandlas.

Politikerna måste bland annat fatta beslut om en budget för 2014.

På det första fullmäktigesammanträdet, som förresten är den 25 september, ska budgeten upp. Igen. Som ni minns blev hela ärendet återremitterat (”skjutet på framtiden”), efter att fullmäktiges moderate ordförande Anders Forsström gjort en diskutabel och högst personlig tolkning av kommunallagen. (Du kan läsa mycket mer om budgetsammanträdet här, här och här.)

Men snart är det dags.

budgetHur de olika budgetförslagen kommer att se ut i höst, det vet vi inte än. Det är nämligen som om att allt börjar på nytt igen. Partierna kan komma med helt nya förslag. Jag vet att i nu-läget står Vänsterpartiet fast vid sitt förslag och jag tror också att Socialdemokraterna och Centerpartiet gör det. Däremot är det väl i högsta grad troligt att mini-alliansen ändrar sitt och det är väl inte heller omöjligt att Gunnar Lidell (M) tar kontakt med Marika Isetorp i Miljöpartiet för att kohandla. Lidell bjuder säkerligen på ett och annat träd, ja kanske en hel skog, för att locka miljöpartisterna till sig…

Och miljöpartisterna i Vänersborg brukar inte vara speciellt svårflirtade. I varje fall inte när det gäller skogar… I utbyte mot bevarandet av Mariedal Östra har Miljöpartiet låtit bli att rösta på mer pengar till Barn- och Ungdomsnämnden… Det är ju liksom det som är mini-alliansens mantra – mindre pengar, neddragningar…

På tal om neddragningar, Lidell, moderater och budgetar…

firedJag tittade på Rapport igår (23 aug, kl 18.03). Reportern slog först fast att tillväxten i år, enligt regeringen, skulle stanna på 1,2%, medan arbetslösheten låg på 8%. Sedan frågar reportern finansminister Anders Borg (M):

”När tror du då att Sverige kan vara på väg ur lågkonjunkturen?”

Hade det varit Gunnar Lidell (M) som hade fått frågan, så hade han sagt:

”Det är inte lågkonjunktur i Sverige just nu!”

Precis så sa nämligen Lidell i budgetdebatten i juni. Hans kommunalrådskollega Johan Ekström (FP) höll för övrigt med…

Så sa dock inte Anders Borg i Rapport. Borg sa istället:

”Det kommer att dröja innan vi ser en stark och tydlig återhämtning. Det här är ett gråväder som ger vika väldigt långsamt.”

Vem har rätt, Anders Borg eller Gunnar Lidell? Är svaret på frågan Lidell, så kanske vi snart har en ny finansminister…

Anders Borg fortsatte för övrigt intervjun med att säga:

”Det måste kanske tydligare än tidigare handla om att inhemska investeringar, inhemsk konsumtion i kommuner och i hushållen gör att sysselsättningsutvecklingen får stöd.”

krisAnders Borg fortsätter sin nya ekonomiska linje att, istället för att spara sig ur krisen, möta lågkonjunkturen offensivt med ökade utgifter som skapar nya jobb…. (I varje fall i teorin…)

Jag tror att det var några som yttrade detta under sammanträdet i juni… Vänsterpartiet skulle kanske bjuda in Anders Borg till den fortsatta budgetdebatten i september…

Utgången av budgetsammanträdet är mycket osäker. Dels kan helt nya förslag dyka upp, som sagt, och dels råder det motsättningar i oppositionen.

I slutet på juni sa Marie Dahlin (S) till TTELA:

”Vi är inte beredda att ändra vårt förslag.”

Dahlins kamrat Bo Carlsson (C) fyllde i:

”Vi har ändå en hyfsad tilltro på att vi får en majoritet för förslaget.”

Socialdemokraterna och Centerpartiet vill inte samarbeta med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartiet. De vill helt enkelt bara att de andra oppositionspartierna ska rösta på deras förslag.

papperskorgFör Vänersborgs skull, för barnens och ungdomarnas, de gamlas och sjukas, så är det viktigt, kanske avgörande, att kommunfullmäktige skickar mini-alliansens sparförslag där det hör hemma – i papperskorgen.

För att vara säkra på att lyckas med detta, måste alla oppositionspartier samlas och komma överens om ett alternativt budgetförslag. Det är min bestämda uppfattning. Gör vi det, så stoppar vi mini-alliansen.

Men i förhandlingar måste man ge och ta. Det gäller även socialdemokrater och centerpartister. (Fast det är väl nästan samma sak nu för tiden…)

Marie Dahlin (S) tycks ha en helt annorlunda inställning till budgeten för nästa år.

”Det viktiga är inte att vinna.”

helpDet kan vara svårt att förstå hur Marie Dahlin (S) resonerar, men jag tror att Socialdemokraterna och Centerpartiet helt enkelt tycker att det faktiskt vore ok att mini-alliansens urusla budgetförslag går igenom. Det kanske till och med skulle vara bra. Tycker Dahlin och Carlsson. För då kan vänersborgarna få se hur dåligt mini-alliansens förslag är. Och sedan rösta på S och C i valet nästa år…

Med andra ord, jag tror att Dahlin (S) och Carlsson (C) anser att vänersborgarna måste gå igenom ett stålbad innan de kan få det bättre. Dahlin och Carlsson är beredda att ”offra” barnen och ungdomarna, de gamla och sjuka, på grund av valtaktik!

För mig är detta ett helt främmande sätt att resonera. Och tycker jag, borde så vara även för Socialdemokraterna. För centerpartisterna, med Annie Lööf som partiledare, kan det ligga närmare till hands… Lööf bryr sig sällan om ”vanliga människor”.

Det är inte bara budgeten som väntar på en snar politisk lösning. Några demokratifrågor ska också avgöras i höst. Fullmäktige ska bland annat besluta om öppna nämndmöten.

demokrati3Öppna nämndmöten innebär att vänersborgarna ska kunna komma och lyssna när de olika nämnderna sammanträder. Då kan medborgarna själva bilda sig en uppfattning om hur de olika politiska partierna och dess representanter resonerar och agerar.

Frågan om öppna nämndmöten har för övrigt aktualiserats i en motion från Vänsterpartiet. Det blir nog så att fullmäktige beslutar att det är upp till varje nämnd att besluta om detta. Sedan får vi se hur ”modiga” och nytänkande nämnderna är…

Det vore väl intressant att komma och lyssna på vad Barn- och Ungdomsnämndens ledamöter säger? Eller inte säger…

Frågan om vänersborgarna ska kunna lämna förslag till fullmäktige, så kallade medborgarförslag, ska också upp i fullmäktige. Förra gången Välfärdspartiets motion om medborgarförslag var uppe i fullmäktige, så var det ”cirkus” (se här). Denna gång kommer säkerligen kommunfullmäktige att fatta ett positivt beslut. De tjänstemän som har utrett frågan är nämligen positiva.

karvling_sandenOch till sist så var det detta med medborgardialoger. Det skulle hållas ett sådant ”på försök” typ (efter ett kompromissförslag från James Bucci). Nu har den dialogen hållits – på Sanden i samband med Aqua Blå. (Se här.)

Medborgardialogen var väl ingen hit rent publikmässigt och kanske inte heller debattmässigt. Men visst är det viktigt att vänersborgarna får tillfälle att möta sina politiker? Jag tycker att den här typen av dialoger är bra och ska fortsätta. Kanske går det att göra dem (ännu) bättre?

Och nästa år är det ju valår…

Det är demokratiberedningen som ska utvärdera dialogen och komma med ett förslag på fortsättning, eller inte, innan fullmäktige fattar beslut.

Det finns fler frågor som måste behandlas i höst. Jag återkommer.

%d bloggare gillar detta: