Hem > Byggnadsnämnden, Magnus Larsson, Sikhall > Magnus Larsson vs Vänersborgs kommun

Magnus Larsson vs Vänersborgs kommun

magnus_ttelaIgår skrev TTELA om Magnus Larssons polisanmälan mot Vänersborgs kommun (se här). Bakgrunden har väl läsare av denna blogg ganska klar för sig. (Se ”Vänersborgs kommun polisanmäld av Magnus Larsson i Sikhall!”.)

Det handlar kortfattat om att kommunen kräver en tillsynsavgift på ett skärmtak tillhörande Magnus Larsson i Sikhall, ett skärmtak som sedan Länsstyrelsen förklarade vara bygglovsbefriat. Kommunen kräver alltså betalt för en tillsyn som var onödig. Och för detta krävs Magnus Larsson på över 7.000 kr. Magnus Larsson vägrar att betala och nu har kommunen lämnat fakturan till Kronofogden.

Och Magnus Larsson har polisanmält kommunen för bluffakturering…

Varför kommunen överhuvudtaget åkte ut för att göra en tillsyn hos Magnus Larsson i Sikhall den där dagen i augusti 2010 är inte helt klart. I ett dokument så står det att det handlade om en ”rutinbesiktning”, i ett annat att två handläggare har ”besiktigat fastigheten i samband med yrkande till byggnadsnämnden angående ekonomibyggnad” och i ett tredje står det kort och gott ”inspektion”.

I gårdagens TTELA hävdade kommunjuristen att Länsstyrelsen har godkänt kommunens faktura för tillsynen. Och det stämmer. I den dom som Länsstyrelsen avkunnade den 24 augusti 2012 stod det:

”Vid nämndens tillsynsbeslut pågick byggnation av ett skärmtak  … Eftersom bygglov inte funnits för den aktuella åtgärden ska byggnadsavgift motsvarande fyra gånger taxan tas ut. Överträdelserna kan, anser Länsstyrelsen, inte betraktas som ringa. … Nämnden får med hänsyn till ovanstående anses ha haft fog för sitt beslut och överklagandet av byggnadsavgiften ska därför avslås.”

sikhall_2014Ett mycket märkligt domslut när Länsstyrelsen i samma dom skriver:

”Nämndens beslut bör därför upphävas vad avser skärmtaket.”

Skärmtaket var bygglovsbefriat…

Tydligen vägde det tungt för Länsstyrelsen att Byggnadsnämnden hade ”haft fog för sitt beslut”. Även om det var felaktigt…

Det här måste vara en mycket delikat juridisk fråga. Byggnadsnämnden får ta betalt för en tillsyn som hade ”fog” för sig trots att Byggnadsnämnden hade fel… Trots att det i efterhand visade sig att det inte fanns fog… Att ha ”fog för sitt beslut” låter inte direkt som en väldefinierad juridisk term, utan mer som att det öppnar dörrar för ”ofog”, godtycke och, i värsta fall, trakasserier.

Det torde också betyda att en Byggnadsnämnd var som helst i Sverige får göra tillsyn på vilket hus som helst, därför att den tycker att det finns ”fog” – och sedan kräva ersättning på mer än 7.000 kr. Trots att allt är i sin ordning.

Vart går gränsen för att ”anses ha haft fog för sitt beslut”?

Vad är det som kostar, kanske någon undrar. Vad vill kommunen ha betalt för? Här är specifikationen:

Magnus9B

Själva tillsynen på plats tog 2 timmar. Sedan är resten olika former av administration. Timpriset låg på 650 kr. Sammanlagt 7.150 kr.

Men det är som det är. Länsstyrelsen bestämde att kommunen fick ta betalt. Magnus Larsson gick inte vidare med att överklaga detta beslut. Han trodde, naturligtvis, att kommunen skulle släppa det ekonomiska kravet när Länsstyrelsen förklarade att skärmtaket var bygglovsbefriat. Det var också det intryck Magnus Larsson fick när han pratade med enskilda högre tjänstemän… Och även en och annan politiker vad jag förstår…

tired7Det finns ytterligare en aspekt. Juridiska processer tar inte bara kraft och tid. Det är dyrt också. Jurister är inte billiga… Det är liksom inte bara att överklaga för en vanlig kommuninvånare.

Det finns naturligtvis också en moralisk aspekt. Och det är naturligtvis om det är rätt och riktigt att en kommuninvånare ska behöva betala för tillsyn av ett skärmtak, som inte behöver bygglov. Man frågar sig om inte kommunen istället borde känna ett ansvar att göra rätt för sig. Borde inte kommunen beklaga den utdragna och segslitna process som den har utsatt Magnus Larsson för – helt i onödan? Och kanske till och med erbjuda Magnus Larsson ett skadestånd för att den har försenat husbygget med 7 år? Och att kommunen utsatte honom för ”onödigt lidande”? Jag menar, tänk när Magnus Larsson fick reda på att Byggnadsnämnden lade ett vite på 200.000 kr om han inte sågade ner sitt skärmtak – med en ökning på 100.000 kr för varje påbörjad månad som åtgärden inte var utförd… Hur kul var det på en skala…?

Konsekvenserna av kommunens handlande mot Magnus Larsson kan bara få ett resultat. Nu ska Byggnadsnämnden åka runt i kommunen och utöva tillsyn på alla hundratals skärmtak. (Och vem vet, det kanske den måste – det kan ju inkomma anmälningar…) De hus som har bygglovsbefriade skärmtak får sedan betala mer än 7.000 kr i tillsynsavgift. Nämnden kan ju ”ha haft fog för sitt beslut” om tillsyn.

Och vill husägarna inte betala, så skickar kommunen Kronofogden på dem…

Och de hus som faktiskt har byggt olovliga skärmtak, med t ex bärande stolpar, får ett hot om vite på 200.000 kr om de inte sågar ner dem…

Jag menar, alla kommuninvånare ska ju behandlas lika…

armbrytningI matchen mellan Magnus Larsson och Vänersborgs kommunen är läget nu det att Magnus Larsson har yttrat sig till Kronofogden. Det med anledning av Vänersborgs kommuns begäran om betalningsföreläggande.

Magnus Larsson bestrider betalningsföreläggandet i sin helhet:

”…kommunen debiterat för ett arbete som jag inte beställt och ett arbete som dessutom strider mot gällande lagstiftning.”

I sin sakframställan utvecklar Magnus Larsson sitt bestridande. Han skriver:

”Under den process som pågått enligt ovan har Byggnadsnämndens tjänstemän oanmält besiktigat min fastighet ett antal gånger. Plan och Bygglagen reglerar i 10 och 11 kap hur sådan tillsyn skall gå till. Det är ostridigt att byggnadsnämndens tjänstemän skall ges tillgång till fastigheter där byggnation pågår. Det är emellertid lika ostridigt att utsedd kvalitetsansvarig skall närvara när byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök, dessutom skall byggherren även ges möjlighet att närvara. I detta fall har Byggnadsnämnden underlåtit att kalla parterna vid sina arbetsplatsbesök så som lagstiftningen kräver.”

avgiftNär det gäller själva avgiften så skriver Magnus Larsson:

”Angående taxor för Byggnadsnämndens verksamhet så finns detta klart reglerat i taxedokument fastställt av Vänersborgs kommunfullmäktige. Byggnadsnämnden har enligt detta dokument enbart att besluta om avgift för beviljad strandskyddsdispens och har enligt samma dokument inte möjlighet att ta ut tillsynsavgift för förmodat brott mot Miljöbalkens bestämmelser avseende strandskyddsbestämmelserna så som gjorts i detta fall.
Byggnadsnämnden har alltså även här överskridit sina befogenheter när man beslutat om tillsynsavgift grundat på Miljöbalkens bestämmelser.(bil 4)”

Tänk, sådant här yttranden, och överklaganden, kan hundratals vänersborgare tvingas att skriva – om Magnus Larsson inte får rätt…

Men vad handlar det egentligen om? Det kan man i och för sig spekulera kring, men som jag ser det är ändå kärnfrågan:

Borde inte Vänersborg ha en Byggnadsnämnd som hjälper och inte stjälper?

kalle_aTill TTELA säger Magnus Larsson:

”Det är ett Kalle Ankakommunhus, det de gör är helt sjukt.”

Jag känner att det inte är helt lätt att argumentera mot Magnus Larsson i just den här frågan…

 1. Magnus Larsson
  8 april, 2014 kl. 22:34

  Så här illa är det! Mitt skärmtak skulle ha ingått i byggnadsytan. Men en jävig person hanterade mina bygglovshandlingar i över två år och minskade ner min befintliga byggnadsyta från 105 m2 till 70 m2, vilket fick förödande konsekvenser för mig. Detta vet de som styr, men ingen vill rätta till det! Hur många vill leva i en kommun som tillåter jäv?

 2. Roy Andersson
  8 april, 2014 kl. 21:15

  Det finns sakliga skäl att börja ett steg tidigare. Byggnadsförvaltningen är inte så totalt inkompetenta att dom har förlorat sex överklagningar på grund av okunnighet. Det har skett genom att dom avsiktligt försökt sänka en ambitiös medborgare. OM det skett en besiktning så skulle dom ha kallat dit de berörda enligt svensk lag. OM det har hänt någonting över huvud taget så är det alltså ingen besiktning! Och därför kan ingen ersättning faktureras.
  Det vi vet är att detta inte skett och att förvaltningens trovärdighet är noll efter de sex förlusterna efter avsiktligt felaktig myndighetsutövning. Detta gör att det finns sakliga skäl att ifrågasätta om det över huvud taget har varit någon besiktning. Var så god, Byggnadsförvaltningen, förklara varför inte berörda blev kallade och BEVISA att ni över huvud taget varit på platsen! Ni åkte kanske till kiosken och köpte glass och kallade det besiktning? Era ord saknar trovärdighet så fram med bevisen och beskriv hur ni fumlade med tumstocken i två timmar för att ta ett par mått.
  Och frågan måste upp i byggnadsnämnden och votering begäras så väljarna kan väga in detta i höstens kommunalval.
  Sanningens minut!

 3. Carl-Gustav Andersson.
  8 april, 2014 kl. 20:20

  Myndighetsutövning, är kanske svårt att göra på rätt sätt. I alla fall bevisar Byggnadsförvaltningen detta ( vissa tjänstemän ) Att förfölja och bedriva osunt arbete är en arbetsmetod som härrör från 1930 talets Tyskland. Som medborgare har man svårt att värja sig mot makt förkomliga människor. Det har på sista tiden blivit vanligt att komma på vissa tjänstemän med att ljuga ihop skrivelser ( fantasier ) och underteckna ljuget med sina namn. Vidare att ändra i protokoll som skickats till Länsstyrelsen etc. En ordförande i Byggnadsnämnden som också är ordförande i DEMOKRATI utskottet i kommunen är lite löjligt och beklämmande. Men med svag politisk ledning så blir det så här. Vill vi ha det så ???. Att förfölja Magnus Larsson på detta sätt under 8 år är inte klokt, att han bara orkar!! Tyvärr drabbar det alla invånare i kommunen, vi får skämmas. Om nu inte politikerna får stopp på att förfölja Magnus Larsson får väl vi som skall rösta i höst göra detta. Ett upprop mot de svaga politiker som nu styr kommunen. Vi kan börja med Byggnadsförvaltningen. Att kalla kommunen för Ankeborg är tråkigt. Tidningen är underhållande och rolig att läsa. Detta om Vänersborg är inte roligt!! Tänk vad våra grannkommuner har roligt på vår bekostnad. Är detta kanske den nya visionen? Att ha roligt och djävlas med så många medborgare som möjligt. Förhoppningsvis är det inte så. Vi får se vad som händer i höst.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: