Hem > Demokrati > Blir det några öppna möten?

Blir det några öppna möten?

openmottxtDen 25 april 2012 skrev Vänsterpartiet en motion med rubriken:

”Möjlighet för nämnder att införa ‘Öppna nämndssammanträden'”

Motionen ”valsade runt” i samtliga nämnder och förvaltningar både en och två gånger, innan frågan slutligen hamnade i fullmäktige.

Och den 18 juni 2014, två år senare, antog kommunfullmäktige ”Regler för öppna sammanträden”. 

Ur kommunfullmäktiges protokoll:

”Kommunfullmäktige beslutar anta ’Regler för öppna sammanträden’, bilaga 16, att gälla under en försöksperiod från 2015-01-01 till 2016-06-30. Efter ett år av försöksperioden ska verksamheten utvärderas och rapport ska presenteras för Kommunfullmäktige senast i mars månad 2016. Kommunfullmäktige har därefter att eventuellt åter ta upp frågan.”

Beslutet fattades i enighet. Ingen röstade däremot.

open_doorsI ”Regler för öppna sammanträden” beskrivs vad som gäller:

 • ”Kommunstyrelsen och nämnderna får besluta att sammanträden skall vara offentliga.”
 • ”Den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när Kommunstyrelsen och nämnden behandlar ärendet och yttra sig för att framföra åsikter och förtydliganden samt svara på frågor om sitt förslag.”
 • ”Offentliga sammanträden ska garantera minst fem sittplatser för allmänheten.”
 • ”Kommunstyrelsen och nämnderna får sända offentliga sammanträden med ljud och/eller bild via etermedia och/eller internetmedia.”utvisning2

Sedan beskrivs ett antal begränsningar, som t ex att åhörare får nekas tillträde om sittplatserna inte räcker, att allmänheten inte har rätt att yttra sig eller ställa frågor och att de som stör sammanträdet får visas ut. Ganska självklara regler för övrigt.

I början av detta år skickade Vänsterpartiet en begäran till alla ordföranden i nämnderna och styrelserna att frågan om öppna sammanträden ska behandlas på respektive nämnds första sammanträde.

mailproblemIgår (se här) beskrev jag hur ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden, Mats Andersson (C), har haft problem med sin mail och inte fått Vänsterpartiets skrivelse. När han till sist, efter ett påminnelsemail, fick den i sin hand, så svarade Andersson:

”Frågan om öppna nämndsmöten som beslutats av fullmäktige kommer behandlas av nämnden efter sedvanlig beredning.”

Jag vet fortfarande inte riktigt vad som behöver beredas egentligen, förslaget om öppna sammanträden har ju stötts och blötts ett bra tag (över två år) – så också i Barn- och Ungdomsnämnden. Och reglerna är ju för övrigt solklara. Det är bara att läsa innantill i reglerna.ljus

Marika Isetorp (MP), som är ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, har dock kastat ett visst ljus över frågan. Isetorp skriver så här i sitt svar på Vänsterpartiets förslag:

”vi har tagit upp frågan på presidiemötet och även på nämndernas ordförandemöte.”

sammantrade6Jag kan inte förstå annat än att Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Mats Andersson närvarade på nämndernas ordförandemöte. Jag är dock inte säker, eftersom jag inte har sett något protokoll, och för övrigt tror jag inte heller att dessa möten protokollförs… Men om Andersson var frånvarande bör han ju på ett eller annat sätt ha fått reda på vad som avhandlades. Andersson borde alltså ha hört om Vänsterpartiets skrivelse och förstått att även han hade fått den…

Kan man väl tycka…?

Marika Isetorp skriver vidare om vad som gäller på Kultur- och Fritidsnämndens första sammanträde:

”Det lutar dock åt att vi avvaktar den utredning som kommunstyrelseförvaltningen ska göra. Det kan finnas fördelar med att de olika nämnderna har samma bestämmelser när det gäller öppna sammanträden.”

utredning2En ny utredning?

Det hade jag eller någon annan i Vänsterpartiet ingen aning om! En ny utredning – det var något helt nytt. Och då undrar man naturligtvis vad en sådan utredning ska utreda. Allt är ju redan utrett, manglat och beslutat.

Det visar sig emellertid att det finns ett dokument i diariet som kastar ett viss ljus i frågan. Men inte mycket… Den utredning som Isetorp antagligen har i tankarna återfinns i en skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) och som är ställd till kommundirektören.

Marie Dahlin skriver:

”Uppdrag rörande öppna sammanträden i Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslöt … att göra det möjligt för styrelse och nämnder att ha öppna nämndsammanträden…
Med anledning härav ger undertecknad kommundirektören i uppdrag att utreda den praktiska handläggningen av frågan för kommunstyrelsens del. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2015.”

utredning3Häpp!

Ytterligare en utredning…

Men…

Först. Det framgår med all önskvärd tydlighet att Marie Dahlins uppdrag till kommundirektören endast gäller kommunstyrelsen. Det gäller inga andra nämnder. Så där tycks Marika Isetorps argument falla ganska platt till marken.

Sedan kan man ju återigen undra vad som ska utredas. Att utreda ”den praktiska handläggningen” känns ju lite otydligt. Snällt sagt. Handlar det om vem som ska bära in eventuella extra stolar till sammanträdesrummet, var stolarna ska ”lånas” eller kanske i vilket rum man ska hålla sammanträdet i…?

V_logga_mindreEller som Vänsterpartiet undrar på sin hemsida:

”Det finns två dörrar till sammanträdesrum 225, ska det vara möjligt att låta allmänheten tillträda genom båda eller bara genom en och i så fall vilken? När tidigast ska köbildningen utanför möteslokalen tillåtas, först när kommunhuset öppnas för dagen eller redan på kvällen innan? Ska stolarna stå längs väggen eller …? Ledamöterna bjuds INTE på fika i pausen, ska det gälla för allmänheten också?”

Enligt Marie Dahlins skrivelse ska uppdraget redovisas senast den 31 mars. Då kanske Dahlin tänker sig att kommunstyrelsen ska behandla frågan på sammanträdet dagen efter, den 1 april. Det betyder i så fall att de andra nämnderna rent teoretiskt kan behandla frågan, som tidigast, i mitten av april. Kultur- och Fritidsnämnden har t ex sammanträde den 20 april och Barn- och Utbildningsnämnden den 13 april. Har vi tur kan då sammanträdena i maj bli öppna för allmänheten. Om vi har tur…

Och det betyder att nästan hälften av mötena under året redan har hållits, utan att de har varit öppna – en tredjedel av försöksperioden…

Och detta är optimistiskt räknat.

open_doors2Man får onekligen känslan av att den styrande majoriteten (socialdemokraterna, centern och miljöpartiet) helt enkelt inte vill öppna dörrarna för allmänheten, att de faktiskt obstruerar kommunfullmäktiges beslut. Eller är det kanske så att det finns ledamöter, även ledande företrädare, som upplever öppenheten som obehaglig, att det är obehagligt att bli utsatt för närgången granskning…?

Fast jag hoppas att det inte är så. Socialdemokraterna, centern och miljöpartiet var ju faktiskt med och beslutade detta i fullmäktige. Enhälligt.

Det verkar för övrigt som att det politiska året har börjat – på allvar.

Kategorier:Demokrati
 1. 7 mars, 2018 kl. 11:59

  Stängda äro dörrarna för medborgarna i Vänersborg. Demokrati? Nej, absolut inte.

 2. Foldemark
  16 januari, 2015 kl. 19:25

  Skall bli intressant och se hur detta utvecklar sig. Bra med mer insyn i politiken. Men risken finns att den önskade effekten (större medborgarinflytande) utgår. Att det inte blir så många som besöker mötena och de som väl gör det tillhör en viss typ av medborgare. Detta har varit problemet t ex men medborgardialoger där ”dialogen” mer eller mindre uteblivit.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: