Arkiv

Archive for 19 maj, 2016

KFV, minialliansen och ansvarsfrihet (1/2)

krigsstigen3Minialliansen i Vänersborg med kommunalrådet Gunnar Lidell (M) i spetsen är på krigsstigen. Och Kunskapsförbundet Väst (KFV) är ett av de byten som minialliansen har i sikte.

kunskapsforbundet_vastNYDet första skottet avlossades den 10 mars i år. Då skrev minialliansen en motion om KFV. Motionen mynnade ut i yrkandet:

”att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsortialavtalet i syfte att förtydliga och stärka direktionens ställning, där ett krav är alternerande ordförandeskap mellan ägarkommunerna samt utreda konsekvenserna av ett utträde ur Kunskapsförbundet Väst.”

motsagandeYrkandet innehöll som jag ser det två helt motstridiga krav. Att utreda konsortialavtalet innebär att Kunskapsförbundet ska finnas kvar och fungera bättre, det andra att förbundet ska upphöra. Jag vet inte riktigt vilken väg som minialliansen anser vara huvudspåret.

pudel2I själva motionstexten återfinns pudelns kärna:

”…förbundets politiska direktion satts ur spel och inte längre har någon reell beslutanderätt. Istället toppstyrs förbundet av kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan vilket kraftigt begränsar möjligheten till insyn.”

Minialliansen lägger skulden till att Kunskapsförbundet Väst inte fungerar, om det nu inte gör det, på kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan, Paul Åkerlund (S).

Det tycks väl som om denna misstanke, eller vad jag ska kalla det, inte är helt obefogad. När TTELA lät Marie Dahlin (S) kommentera minialliansens motion (TTELA 15 april), så noterar jag att hon i stort sett bara svarade:

”Att upplösa Kunskapsförbundet är inte aktuellt.”

Marie_Dahlin2Marie Dahlin verkade inte ha någon kommentar kring minialliansens påstående om Åkerlund… Kan det betyda att hon hade samma åsikt som minialliansen…? (Om man nu ska lita på att TTELA återger hela intervjun…)

Den 12 april sköt minialliansen sitt nästa skott.

Minialliansens gruppledare i Vänersborg, Lena Eckerbom Wendel (M), Marie-Louise Bäckman (KD) och Tove af Geijerstam (L), skrev en debattartikel. (TTELA 12 april).

Det kändes dock som om denna debattartikel var lite mer kompromissvillig än vad den tidigare motionen var. Debattartikeln avslutades nämligen med följande rader:kramas

”Vi vill samarbeta med Trollhättan. Grundproblemet som gör att vi behöver samarbeta för att få en bra verksamhet för elever och personal kvarstår. Vi behöver hitta formerna tillsammans!”

Inte ett ont ord om Paul Åkerlund. Det fanns egentligen bara en kritik i debattartikeln om att det har försvunnit elevplatser från Vänersborg till Trollhättan. Men vad jag förstår så har direktionen i KFV i stort sett alltid varit enig i sina beslut om var elevplatserna ska finnas. Det inkluderar också ledamöterna från minialliansen. Och det gäller även åren 2013-2014 när Henrik Josten (M) från Vänersborg var förste vice-ordförande. Jag tror inte heller att Paul Åkerlund var orsaken till enigheten i KFV.

Ingen av de tre skribenterna (till debattartikeln) sitter för övrigt med i Kunskapsförbundet. Det gör ju som bekant inte heller Gunnar Lidell. Så man kan nog säga att minialliansens agerande utanför KFV, inte motsvaras av minialliansens aktivitet inom förbundet…

skottSkottet med debattartikeln var inte riktat mot några vitalare delar av Kunskapsförbundets verksamhet. Det kändes snarare som att det var fråga om ett varningsskott.

Den 26 april fattade då KFV beslutet om det Estetiska programmet musik (se ”Nedläggningen av Es-Mu i Vänersborg”) :

”Direktionen beslutar att Estetiska programmet musik endast startar på Magnus Åbergsgymnasiet hösten 2016 och att ingen antagning kommer att göras till Birger Sjöberggymnasiet gällande Estetiska programmet musik hösten 2016.”

Vad jag förstår så var detta det andra beslutet om lokalisering av utbildningsplatser där den politiska direktionen var oenig. (Den första gången det hände var den 24 mars 2015, då gällde det Estetiska programmet Dans.) Men det var ändå inte Trollhättan mot Vänersborg. Det var ju faktiskt tre socialdemokrater från just Vänersborg som avgjorde frågan till Trollhättans fördel. Och att Trollhättans kommunalråd Paul Åkerlund skulle styra tre vänersborgare, även om de tillhör samma parti, förefaller osannolikt.

lidell_talarstol2Den 13 maj avlossade minialliansen genom Gunnar Lidell ett tredje skott mot Kunskapsförbundet. Och denna gång siktade man mot betydligt vitalare delar. Gunnar Lidell överklagade Kunskapsförbundet Västs beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. (Se ”Nedläggningen av Es-Mu i Vänersborg”.)

Och jag kan i och för sig tycka att det ligger en hel del i Lidells argumentation till Förvaltningsrätten.

Trots att överklagandet riktade sig mot ett beslut och inte mot förbundet i sig, så kan jag ändå tycka att det är en kraftig salva mot hela grundtanken med förbundet. Kanske också på ett annorlunda sätt än Lidell hade tänkt sig. Gunnar Lidell gör ju faktiskt samma sak som han och minialliansen anklagar Paul Åkerlund i Trollhättan för – att politiker som inte sitter i Kunskapsförbundet lägger sig i Kunskapsförbundets ”affärer”. (Varken Åkerlund eller Lidell sitter med i förbundets direktion.) Fast Lidell anför i överklagandet att just detta beslut har politikerna utanför Kunskapsförbundet med att göra. Och kanske är det så… Vi får se vad Förvaltningsrätten säger.

fyrverkeriOch så hade kommunstyrelsen sammanträde i Vänersborg den 11 maj. Då passade minialliansen på att avfyra en riktig projektil.

Kommunstyrelsen behandlade frågan om Kunskapsförbundets politiska direktion skulle beviljas ansvarsfrihet eller inte. Revisorerna hade föreslagit att årsredovisningen skulle godkännas och direktionen beviljas ansvarsfrihet.

Minialliansen tyckte inte det. Ledamöterna i M+L+KD yrkade att presidiet i direktionen för Kunskapsförbundet Väst inte skulle få ansvarsfrihet. Hela direktionen skulle alltså få ansvarsfrihet, utom de tre ordförandena, dvs ordförande Maud Bengtsson (S), vice ordförande Kenneth Borgmalm (S) och 2:e vice ordförande Sofia Lindholm (C). (Bengtsson och Lindholm är från Trollhättan.)

yrkande3Sådana här yrkanden förekommer inte särskilt ofta. Och de är mycket allvarliga. Minialliansens motivering lyder:

”Årsredovisningen för 2015 saknar uppgifter om kvalitetsmått utifrån ett invånarperspektiv för kommunerna i Trollhättan och Vänersborg.”

Skulle det bara vara denna motivering för att inte bevilja ansvarsfrihet, så skulle inga nämnder och styrelser få ansvarsfrihet i Vänersborg … Men så kommer det ett ”dessutom” i yrkandet:

revisor3”Dessutom så har det underlag som har inkommit från revisorerna och som riktar stark kritik mot hur styrning och ledning fungerar i förbundet. Under förbundets resa har enligt vår uppfattning beslut fattas utan att följa konsortsialavtalet och beslut har tagits ovanför direktionens huvuden.”

Denna motivering hänvisar till en annan revisorsrapport – och inte till den som fanns med i kommunstyrelsens handlingar. För övrigt kommer ansvarsfrågan till kommunfullmäktige nästa vecka. Med samma handlingar. Det är nämligen fullmäktige som slutgiltigt beslutar om ansvarsfrihet, eller inte.

Det är en intressant fråga om man kan yrka på ”icke-ansvarsfrihet” med hänvisning till en helt annan revisorsgranskning än den som ärendet gäller. Minialliansen förutsätter att man kan det, att alla revisorsrapporter ska läggas upp på kommunfullmäktiges bord när frågan om ansvarsfrihet behandlas och beslutas.

Jag håller med, jag tycker också det.kunskapsforbundet_vastNY

Nästa blogg ska handla om denna, den tidigare revisorsrapporten, som innehöll allvarlig kritik mot Kunskapsförbundet och se om den kan utgöra motiv för att Kunskapsförbundet Västs presidium inte ska beviljas ansvarsfrihet.

 

Anm. Del 2 av denna blogg hittar du här: ”KFV, minialliansen och ansvarsfrihet (2/2)

%d bloggare gillar detta: