Arkiv

Archive for 24 maj, 2016

Nyhet: Splittring i Kunskapsförbundet

24 maj, 2016 1 kommentar

nyhetJag är bara tvungen att återge en nyhet. Man kan ju inte riktigt lita på att TTELA kommer ut i morgon… Eller någon annan dag.

Kunskapsförbundets direktion hade sammanträde idag, igen. Och troligen har de tre vänersborgska socialdemokraterna Kenneth Borgmalm, Madelaine Karlsson och Stefan Larsson i direktionen fått sig en ordentlig avhyvling, eller två, av Marie Dahlin (S) och de andra partikamraterna i Vänersborg. Det var ju deras röster som på det förra sammanträdet avgjorde att Estetiska programmet musik (Es-Mu) inte ska starta upp i Vänersborg i höst. Hade de röstat som de andra vänersborgspolitikerna för att behålla Es-Mu i Vänersborg så hade det också blivit så.

Till dagens direktionsmöte hade därför förbundets förste vice ordförande Kenneth Borgmalm (S, Vänersborg) skrivit en motion. Och något liknande har jag nog aldrig skådat i pudel_goraden vänersborgska politiska historien.

”Undertecknad tillhör dem som vid beslutets fattande inte riktigt förstått vidden av betydelsen av beslutet för Vänersborg som kommun och musikstad och Estetprogrammet som ett fundament till Musikens Vänersborg.”

krypa_korsVilken omvändelse, det är till att krypa till korset…

”Inte riktigt förstått…”

Borgmalm hävdar sedan motsatsen till vad han och de andra socialdemokraterna (från Vänersborg) framfört och tyckt, och röstat på, vid det förra sammanträdet.

Motionen avslutades nämligen med dessa fyra yrkanden:

  1. ”Direktionen upphäver sitt beslut från 2016-04-26 att endast starta Estetiska programmet musik på en skola.
  2. Direktionen beslutar att starta Estetiska programmet på både Magnus Åbergs Gymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet i avvaktan på den pågående övergripande och långsiktiga översynen av utbud och lokaler i förbundet.
  3. Om direktionen inte upphäver tidigare beslut, yrkas att direktionen fattar ett nytt beslut att, förutom Magnus Åbergsgymnasiet, även starta Estetiska programmet på Birger Sjöbergsgymnasiet.
  4. Om direktionen inte fattar något av ovanstående beslut, skall frågan hänföras till ägarsamråd snarast.”

Det är väl bara att konstatera att det var synd för Vänersborg att ”våra” socialdemokrater inte var tillräckligt pålästa och hade denna uppfattning då det var skarpt läge.

Fast Kenneth Borgmalm ville alltså med motionen att det återigen skulle bli ett skarpt läge. På nytt. Borgmalm föreslog att motionen skulle behandlas på sittande möte.

hett3Jag kan förstå om uppståndelsen blev stor och att politikerna från Trollhättan i allmänhet och socialdemokraterna i synnerhet undrade vad som i ”glödhetaste” var på gång. (Jag tror i och för sig inte att de andra vänersborgspolitikerna heller förstod vad som hände.) Hur skulle det se ut om en nämnd eller styrelse, fullmäktige eller en direktion, hela tiden upphävde sina nyligen fattade beslut? Vem skulle då lita på politikerna?

Eftersom motionen lämnades in vid sittande möte, och därmed inte hunnit beredas, så krävdes det enligt ordförande Maud Bengtsson (S, Trollhättan) att samtliga ledamöter röstade för att den fick behandlas. Röstade en enda ledamot nej, så var det nej som gällde. Då skulle motionen beredas av tjänstemännen och presidiet och behandlas på nästa sammanträde, den 21 juni. Vilket betyder att det skulle vara kört för Es-Mu-uppstarten i Vänersborg till höst. Vilken det nog faktiskt var redan idag…

nejDet var naturligtvis flera som röstade nej – motionen skulle inte behandlas idag. Den rebelliske Jonathan Axelsson (M, Vänersborg) begärde votering – och så blev det.

Voteringen slutade 7-7. Alla från Trollhättan röstade nej och alla från Vänersborg röstade ja.

Så slutet dåligt, allting dåligt.

bytrata3Vänersborg har tack vare socialdemokraterna från Vänersborg inte bara förlorat Es-Mu till Trollhättan (startar alltså inte upp i höst i Vänersborg). Nu avslutades mötet också med det som inte skulle få hända – Vänersborg mot Trollhättan…

Byträta…

Det kan bli förödande för Kunskapsförbundet – och för alla elever i Vänersborg och Trollhättan…

Kan socialdemokraterna fortsätta att styra Vänersborg?

%d bloggare gillar detta: